فهرست مقالات پذیرفته شده منتشر نشده

XML شناسایی جهش فقدان عملکرد p.R12X در جایگاه ژنی SLC37A2 در گاوهای مونبلیارد و هلشتاین - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
خانم زهره سادات حسینی، دکتر ایوب فرهادی*، دکتر محسن قلی زاده، دکتر قدرت رحیمی میانجی
XML بررسی عملکرد بیولوژیکی و اقتصادی گله گاو های شیری با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
خانم افسانه قاسمی، دکتر رضا سید شریفی*، دکتر نعمت هدایت ایوریق، دکتر جمال سیف دواتی، دکتر حسین عبدی بنمار
XML بررسی تأثیر مخمر غنی از مانان الیگوساکارید و سین‌بیوتیک بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه-های خونی و ویژگی‌های لاشه بره‌های نر زل در زمان از شیرگیری - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
میثم زمانی، یداله چاشنی دل*، اسداله تیموری یانسری، محمد کاظمی فرد، حمید دلدار
XML اثرات استفاده از دانه آمارانت خام و اتوکلاو شده در جیره مرغ‌های تخم‌گذار بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم‌مرغ - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
ندا دیواری، روح اله کیان فر*، سید علی میرقلنج، حسین جانمحمدی
XML مکان‌یابی جایگاه‌های کنترل کننده صفات ایمنی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره‌ای بر روی کروموزوم ۵ در بلدرچین ژاپنی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
خانم راحله خانه گیر، دکتر محمد رکوعی*، دکتر هادی فرجی آروق، دکتر علی مقصودی، دکتر غلامرضا داشاب
XML اثر آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه‌ای جیره غذایی گوسفند در شرایط آزمایشگاهی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
دکتر ذبیح اله نعمتی*، دکتر رشید صفری، دکتر مقصود بشارتی، اقای نامدار کامرانی
XML تاثیر منابع مختلف عنصر روی بر زیست فرآهمی روی سرم، عملکرد تولیدی و قابلیت هضم گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
دکتر کامران رضایزدی*، مهندس مهدی نعمت پور، دکتر مهدی گنج خانلو، دکتر آرمین توحیدی
XML تأثیر افزودن سطوح مختلف اسانس بذر کتان به سیلاژ یونجه بر ترکیبات شیمیایی و ویژگی‌های تخمیر به روش آزمایشگاهی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
دکتر مقصود بشارتی*، خانم معصومه نیازی فر، دکتر ذبیح اله نعمتی، دکتر امیر کریمی
XML تعیین سطح بهینه دانه تاج خروس در جیره پلت شده جوجه های گوشتی بر مبنای روش تصمیم‌گیری چند شاخصی (مدل TOPSIS) و شاخص تولید - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۱۶
دکتر امیرحسین علیزاده قمصری*، دکتر سید عبداله حسینی
XML اثر ترکیب هورمون‌های PMSG و GnRH بر همزمان سازی فحلی در میش‌های نژاد فراهانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۰/۱
مهندس علی کمانی، دكتر مهدی خدایی مطلق*، دكتر مهدی کاظمی بنچناری، دكتر محمدحسین مرادی
XML ارتباط چند شکلی اگزون ۴ ژن GPR54 با صفت چند قلوزایی در گوسفندان سنجابی و قزل با استفاده از تکنیک PCR-SSCP - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۱۸
علی هاشمی*، ماریا قاسمی، مهدی مخبر، روناک صالحی
XML بررسی مکمل پروتئینی مایع در جیره گوسفندان با سطوح بالای کاه گندم بر قابلیت هضم، فراسنجه‌های شکمبه‌ای، پروتئین میکروبی، هماتولوژی و متابولیت‌های خون - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۱۸
مهندس رضا چگینی، دکتر مهدی کاظمی بنچناری*، دکتر مهدی خدایی مطلق، دکتر امیرحسین خلت آبادی فراهانی
XML تأثیر روش‌های مختلف عمل‌آوری فیزیکی و بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم برون‌تنی دانه جو - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۱
جواد بیات کوهسار*، حسین اصغر حسین زاده، فرزاد قنبری، فریبا فریور
XML تأثیر غلظت های مختلف عصاره اسطوخودوس بر کیفیت منی خروس طی نگهداری آن به حالت مایع - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۹/۱۰
دکتر صالح طباطبائی وکیلی*، دکتر علی آقائی، مهندس امین کاظمی زاده
XML مطالعه ارتباط بین صفات مرتبط با رشد تحت شرایط استاندارد و تنش آسیتزا در یک لاین تجاری جوجه گوشتی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۱
مریم کرمی، جمال فیاضی، کریم حسن پور*، آرش جوانمرد، حمید ورناصری
XML ارتباط چندشکلی ژن GDF9 با صفات کیفی اسپرم در گاوهای نر هلشتاین ایران - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
دکتر ابوالفضل قربانی*، آقای مصطفی به پایی
XML تاثیر تلقیح باکتریایی و اندازه ذرات سیلاژ ذرت با رطوبت بالا بر مصرف، گوارش پذیری، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و رفتار مصرف خوراک در گوسفند - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
محسن دهقانی، محمد مهدی شریفی حسینی*، امید دیانی، علی مداحیان
XML اثر کاهش سطح پروتئین جیره با استفاده از پیش مخلوط‌های تجاری بر عملکرد و فرا سنجه‌های خونی گاوهای شیری هلشتاین - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۱۸
دکتر هادی خورسند، دکتر حمید رضا قلمکاری، دکتر عباس صانعی، دکتر رسول رضایی، دکتر امیر اکبری*
XML اثر هم خونی بر برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفات اقتصادی در گوسفندان توده مغانی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
دکتر ابوالفضل قربانی*، خانم اعظم فرضی
XML تعیین کارایی واحدهای پرورش زنبورعسل با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی در استان لرستان (مطالعه موردی شهرستان خرم‌آباد) - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۶
دکتر بهروز یاراحمدی*، دکتر محسن محمدی ساعی، دکتر کریم قربانی، دکتر رضا پهلوانی
XML تأثیر سطوح مختلف محصول فرعی پسته بر فراسنجه‌های تخمیر برون تنی و عملکرد بزهای دوقلوزای رائینی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
اعظم میرحیدری، یوسف روزبهان*، حسن فضائلی
XML بررسی فعالیت آنزیم‌های سلولاز در مایع شکمبه بز‌های پرواری کشتار شده - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۸/۲۱
صفورا شه روان، تقی قورچی*
XML تأثیر محدودیت کمی و کیفی خوراک جوجه های گوشتی در پیشگیری از بروز سندرم آسیت - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
کیمرث ملکی، محمد کاظمی فرد*، منصور رضایی، علیرضا جعفری صیادی
XML تاثیر تزریق درون تخم مرغی عصاره گرده کاج بر رشد و تمایز جنسیتی جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
افسانه سربزی، زربخت انصاری*، پوریا بی پروا، عیسی دیرنده
XML مقایسه تأثیر افزایش پروتئین جیره با کنجاله سویا یا پودر گوشت بر عملکرد، متابولیت‌های خون، انسولین و آنزیم های کبدی در گوساله های نر هلشتاین - منتشرشده در ۱۳۹۶/۸/۱۵
ح حسین کریمی دائینی، م مهدی کاظمی بن چناری*، م مهدی خدایی مطلق، م محمد حسین مرادی
XML اثرات به‌کار‌گیری ترکیبی از اسید‌های آلی بر عملکرد، فراسنجه‌های تولیدی، بیوشیمیایی و ریخت‌شناسی روده کوچک در انتهای دوره تولید بلدرچین ژاپنی تخم‌گذار - منتشرشده در ۱۳۹۶/۷/۵
دکتر میلاد منافی*، دکتر مهدی هدایتی
XML مقایسه روش‌های بیزی در ارزیابی ژنومی با معماری متفاوت ژنتیکی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۵/۲۳
مهندس حمید صاحب علم*، دکتر محسن قلی زاده، دکتر حسن حافظیان، دکتر ایوب فرهادی
XML تأثیر هم‌خونی بر برخی از صفات تولیدی و تولید‌مثلی در گاو‌های‌ هولشتاین مجتمع کشت و صنعت مغان - منتشرشده در ۱۳۹۶/۵/۱۲
دکتر رضا بهمرام، خانم مریم اسرافیلی تازه کند محمدیه*، دکتر نعمت هدایت ایوریق
XML اثر سطوح مختلف عصاره میکروجلبک کلرلا ولگاریس، پربیوتیک، پروبیوتیک، ویتامین E و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و برخی از متابولیت‌های خونی جوجه‌های گوشتی در مواجه با تنش گرمایی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۵/۲۳
مهندس احمد زیار لاریمی*، دکتر منصور رضایی، دکتر یدا. . چاشنی دل، دکتر بهروز زارعی دارکی، دکتر ایوب فرهادی
XML بررسی چندشکلی ژن MEG9 و ارتباط آن‌ با وزن تولد در گاوهای سیستانی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱/۲۸
آقای حسین اکبری، دکتر غلامرضا داشاب*، دکتر مهدی وفای واله
XML صحت انتخاب ژنومی روش‌های پارامتری و ناپارامتری با معماری‌های ژنتیکی افزایشی و غالبیت - منتشرشده در ۱۳۹۶/۳/۳۱
دکتر یحیی محمدی*، دکتر مرتضی ستائی مختاری
XML تأثیر افزایش سطوح انرژی و پروتئین متابولیسمی در گامه انتهایی آبستنی بر رشد و تکامل پستان بزهای‌ سیستانی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
فرهود شبرندی، عیسی دیرنده*، زربخت انصاری پیرسرایی، اسدالله تیموری یانسری
XML تعیین مقدار تولید پروتئین میکروبی با استفاده از مشتقات بازهای پورینی دفع شده در ادرار شترهای یک کوهانه تغذیه شده با مقادیر مختلف سلمکی ساقه سفید - منتشرشده در ۱۳۹۶/۴/۱۳
دکتر مرتضی چاجی*، دکتر اکبر ابرغانی، دکتر هرمز منصوری، دکتر مرتضی مموئی، دکتر خلیل میرزاده، دکتر هدایت الله روشنفکر
XML تأثیر مصرف خوراکی لوامیزول بر عملکرد و فراسنجه‌های دخیل در سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱/۲۶
یحیی ابراهیم نژاد*، کیوان پیروز
XML اثر اسانس ریزپوشانی شده آویشن و دارچین بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه در جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
فرنگ روزمهر، یدالله چاشنی دل*، منصور رضایی، مازیار محیطی اصلی، مجید متقی طلب
XML بررسی چند شکلی اینترون یک ژن گیرنده پرولاکتین در نژاد شال و آمیخته های شال و رومانوف با استفاده از روش PCR-SSCP - منتشرشده در ۱۳۹۶/۲/۱۷
آقای اسحق آبانگاه، دکتر محمد زندی*، دکتر محمد رضا سنجابی، آقای محمد حسین هادی تواتری
XML مقایسه مدلهای غیرخطی در توصیف رشد گوسفند ماکویی - پذیرفته شده در ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
مهندس مهدی نژادعلی*، دکتر صادق علیجانی، دکتر آرش جوانمرد
XML فرمولاسیون جدید رقیق کننده انجماد اسپرم گاو توسط سطوح مختلف زرده تخم مرغ و سدیم دودسیل سولفات (SDS) - منتشرشده در ۱۳۹۶/۳/۸
آقای ایرج اشرفی، دکتر حسین دقیق کیا*، دکتر غلامعلی مقدم، دکتر عادل صابری وند
XML مطالعه چندشکلیها و جهشهای ژنتیکی جدید ژنهای 2TLR، و TNFα و ارتباط آنها با ورم پستان تحت بالینی در گاو هلشتاین ایران - منتشرشده در ۱۳۹۶/۳/۲۳
پروانه رئوفیان، غیاث جلیل شجاع*، جوزانی رضی اله جعفری، غلامعلی مقدم، ارش جوانمرد
XML آنالیز بیان افتراقی ژن‌ها در پاسخ به عصاره لیپوپلی‌ساکاریدی از باکتری اشیرشیاکولای در سلول‌های اپی‌تلیال اندومتریوم گاوی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۹/۱۵
اقای مجتبی نجفی*، دکتر قدرت رحیمی میانجی، یونچه گئو، نوید جمات، یوران اندرسون، پاتریس هومبلت
XML اثر منابع مختلف چربی بر انرژتیک و وضعیت اکسایش/کاهش میتوکندری‌های جگر جوجه-های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی بلندمدت - منتشرشده در ۱۳۹۵/۸/۲۹
کاظم سیفی*، منصور رضایی، اسدلله تیموری یانسری، غلامحسین ریاضی، محمدجواد ضمیری
XML اثرات مصرف سطوح مختلف تفاله لیموترش و کاهش انرژی و پروتئین جیره بر هورمون‌های مربوط به رشد، فراسنجه‌های خون و عملکرد جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۱۴
توحید وحدت پور*، نادر رضوی، یحیی ابراهیم نژاد
XML برآورد پارامترهای ژنتیکی وزن بدن و خصوصیات لاشه در دو سویه از بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۹/۱۵
منصوره هاشمی راد، دکتر ندا فرزین*، دکتر ابوالقاسم سراج
XML تاثیر سطوح متفاوت اسید بوتیریک محافظت شده در جیره‌ بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خون و املاح استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۲/۲۶
دکتر محمد امیری اندی*، مهندس هاشم منصوری
XML بررسی ساختار جمعیتی گاوهای بومی ایران با استفاده از تحلیل افتراقی مولفه‌های اصلی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
دکتر کریم کریمی*
XML ارزیابی روش تغییر یافته هچ در تعیین محتوای پروتئین خام برخی خوراک های دامی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱/۲۳
حسین عبدی بنمار*، جمال سیف دواتی، بهرام فتحی، رسول کچویی
XML تاثیر پودر صمغ آنغوزه در مقایسه با آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، ریخت‌شناسی و جمعیت میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۶
مهدی رمضانی، دکتر محسن افشارمنش*، دکتر رضا طهماسبی، الهه رستمی گوهری
XML بررسی اثر عوامل ژنتیکی و غیرژنتیکی بر طول عمر گوسفندان مهربان - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۲۱
خانم سپیده رمضانی اکبرآباد، دکتر نوید قوی حسین زاده*
XML تأثیرنوع عمل آوری خوراک و آنزیم فیتاز بر عملکرد و قابلیت هضم فسفر در جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۲/۲۶
نیلوفر گودرزی*، عباسعلی قیصری، مجید طغیانی
XML اثر افزودن سرکه سیب به آب مصرفی بر عملکرد رشد، pH محتویات گوارشی، جمعیت لاکتوباسیلوس ایلئوم و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۱۳
آقای پرویز اله دو، دکتر حیدر زرقی*، کتر حسن کرمانشاهی، دکتر محمد رضا عدالتیان دوم
XML تأثیر زمان‌های مختلف شروع پروتکل اوسینک پس از تلقیح بر شاخص‌های همزمانی و باروری گاوهای هلشتاین - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
عیسی دیرنده*، علی رضایی
XML بررسی روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات بیومتریک در گوسفند نژاد ماکویی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۷/۱۷
آقای حسین بانی سعادت، دکتر شیدا ورکوهی*، مهند سراین رزاق زاده
XML ناهمگنی اجزای واریانس پروتئین شیر در سطوح مختلف تولید گله -سال و تاثیر آن بر پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی برآورد شده گاوهای هلشتاین ایران - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۲۲
جمشید احسانی نیا*، نوید قوی حسین زاده، عبدالاحد شادپرور
XML تاثیر استفاده از ال-آرژنین بر عملکرد ، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی و هورمونی در مرغان تخم گذار در اواخر دوره تولید - منتشرشده در ۱۳۹۵/۷/۱۷
محمد کاظمی فرد*، سهیل یوسفی، منصور رضایی، بهرام شهره، طناز صابری
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی مرغان بومی ایران بر مبنای توالی ناحیه D-loop از DNA میتوکندریایی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۴/۵
کسری احمدیان*، قدرت رحیمی، هادی سیاح زاده، حمید دلدار
XML اثر جایگزینی سطوح مختلف ضایعات خرما در جیره برعملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۲/۶
آقای سلمان وزیری، دکتر مهرداد محمدی*، دکتر مازیار محیطی اصلی
XML اثرات فردی و ترکیبی پروتئین جیره و نانو یاور (نانو‌ادجوانت) بر عملکرد، تیتر علیه ویروس نیوکاسل و شمار گلبول‌های سفید خون جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۲۲
خانم فاطمه عزیز علی آبادی، دکتر حسن درمانی کوهی*، دکتر مهرداد محمدی، مهندس محمد حسن نظران
XML عملکرد رشد و پرواری بره‌های لریبختیاری، آمیخته‌های رومانف × لری‌بختیاری و پاکستانی × لری‌بختیاری - منتشرشده در ۱۳۹۶/۲/۶
دکتر محمدعلی طالبی*، مهندس کوروش غلامحسینی
XML اثر غلظت های مختلف بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول بر بهبود فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم بز مهابادی در طی فرآیند انجماد- یخ گشایی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
مهدی رحمت زاده، حمید کهرام، احمد زارع شحنه*
XML برآورد مولفه‌های واریانس - کوواریانس صفات رشد گوسفندان نژاد شال با استفاده از مدل-های حیوانی مختلف - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۱۴
زهرا پتی آبادی*، سیما ساور سفلی، شیدا ورکوهی
XML مقایسه مدل های غیرخطی برای توصیف منحنی رشد از تولد تا یکسالگی در بز مرخز - منتشرشده در ۱۳۹۶/۱/۲۶
دکتر سید ضیاالدین میرحسینی*، دکتر نوید قوی حسین زاده، خانم فاطمه هادی نژاد
XML اندازه‌گیری فعالیت نشخوار با دستگاه ثبت خودکار فعالیت جویدن ساخت ایران در گاوهای شیری تغذیه شده با علوفه یونجه با اندازه ذرات متفاوت - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۲/۳
آقای سید مهدی کریم‌زاده*، دکتر منصور رضایی، اسدالله تیموری
XML تأثیر منابع متفاوت امگا 3 و امگا 6 و ال-کارنیتین بر برخی از فراسنجه‌های تولیدمثلی میش در طول دوره فلاشینگ - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
نسرین امینی، مهدی خدایی مطلق*، مهدی کاظمی بنچناری، امیرحسین خلت آبادی فراهانی
XML کاربرد پوسته برنج به عنوان یک منبع فیبر نامحلول در جیره جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۴/۱۲
علی اباذری، بهمن نوید شاد*، فرزاد میرزایی آقجه قشلاق، سعید نیک بین
XML بررسی کیفیت علوفه بارهنگ پکلاغی (Plantago Coronapos ) در مراحل مختلف فنولوژیک در پنج رویشگاه مراتع استان گلستان - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
محمد پاسندی*، مختار مهاجر، عبداله کاویان
XML تاثیر سطوح مختلف پودرسیر در جیره آغازین، بر رشد گوساله‌های شیری هلشتاین - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
مهندس مرتضی دهقان، دکتر امیرداور فروزنده، دکتر پیروز شاکری*
XML قابلیت انحلال، تولید اسید و مقاومت به القاء اسیدوز مواد خوراکی دام‌های نشخوارکننده در شرایط برون تنی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
طاهر یلچی*، اسداله تیموری یانسری، منصور رضایی، یداله چاشنی دل
XML تاثیرسطوح مختلف تفاله خشک مرکبات و آنزیم پکتیناز بر عملکرد و برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‏های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۲۹
زهرا نیک نفس دهقانی، امیدعلی اسماعیلی پور*، روح اله میرمحمودی، سعید امین زاده
XML بررسی میزان بیان ژن Rheb در بافت‌های مختلف بز سرخ جبال بارز - منتشرشده در ۱۳۹۵/۷/۱۷
عذرا نجمی نوری، محمدرضا بحرینی بهزادی*، محمدرضا محمدآبادی
XML آنالیز ژنتیکی صفات بیومتریک در گوسفند نژاد مغانی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۱۸
سمیه بخشعلی زاده، علی هاشمی*، مختار غفاری، محمد فرهادیان، شجاع جعفری
XML تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی صفات کیفیت داخلی تخم‌مرغ و برخی صفات عملکردی مرغ‌های بومی آذربایجان - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
صمیم باباجانی، صادق علیجانی*، مجید علیایی، آرش جوانمرد
XML اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی، پایداری اکسیداتیو گوشت، فعالیت آنزیمی و برخی‌فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۷/۱۷
مختار فتحی*، ایوب نیک گو، مرتضی مهری
XML ارزیابی پیشرفت ژنتیکی صفات رشد در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کرمانی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۴/۱۴
مسعود اسدی فوزی*، سمیرا خسروی
XML طراحی، ساخت و بیان ‌اپی‌توپ های پروتئین VP1 ویروس تب برفکی سروتیپO ایران - منتشرشده در ۱۳۹۴/۶/۱۷
محمد دوستی، محمد رضا نصیری*، مجتبی طهمورث پور، علیرضا حق پرست، سعید زیبایی
XML آنالیز چند شکلی های ژنتیکی در چهار جایگاه نشانگری ژن PEPCK-C در سویه های مختلف مرغ - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۲۹
زهره یوسفی*، قدرت رحیمی میانجی، زربخت انصاری پیرسرایی
XML ارتباط چند شکلی های آللی اگزون یک و سه ژن FSHB با صفت چندقلوزایی در گوسفند بلوچی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۱۱
دکتر محسن قلی زاده*، مهندس مجتبی نجفی
XML تاثیر موقعیت قرارگیری تخم‌مرغ‌ها در دوره انکوباسیون بر تلفات جنینی و حجم مایع آمنیوآلانتوئیک در مرغ‌های مادر تخمگذار جهت استفاده از آن‌ها در تکثیر ویروس - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
رحیم قدیمی پور*، ایرج خلیلی
XML تأثیرجیره‌‌‌‌های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و بوتیریک بر عملکرد، ‌‌قابلیت هضم ظاهری پروتئین، ‌‌طول و جمعیت میکروبی روده کوچک در جوجه‌‌‌‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۹
علی اکبر سالاری، احمد حسن ابادی*، حسن نصیری مقدم، غلامعلی کلیدری
XML تاثیر تغذیه زودهنگام زرده تخم‌مرغ و روغن سویا بر عملکرد و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۳/۲۲
مهندس سید موسی حسینی نشلی، دکتر فرید مسلمی پور*، دکتر شهریار مقصودلو، دکتر محمد کاظمی فرد
XML ردیابی ژن‌های کاندید مؤثر بر صفت دنبه در محدوده مشخصی از کروموزوم شماره 5 در گوسفندان لری بختیاری و زل - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۲۱
آقا مظاهر صفدریان*، آقا حسن حافظیان، آقا قدرت الله رحیمی، آقا ایوب فرهادی
XML • اثرات بتاآگونیست زیلپاترول هیدروکلرید بر برخی از ترکیبات شیمیایی، شاخص های رنگ و خصوصیات چشایی در ماهیچه راسته بزغاله های نر اخته شده - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
مهندس علی هاتفی، دکتر آرمین توحیدی*، دکتر ابولفضل زالی، دکتر سعید زین الدینی، دکتر مهدی گنج خانلو
XML بررسی پلی مورفیسم اگزون 2 ژن گیرنده پرولاکتین در بلدرچین ژاپنی و مرغان مروارید - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۱۲
اورئنب لوچ ملکی، علی هاشمی*، قربان الیاسی زرین قبایی، محمد فرهادیان، زهرا عرفانی اصل
XML بررسی عوامل موثر بر حذف در گاوهای شیری هلشتاین شمال غرب ایران - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۱۷
دکتر نعمت هدایت ایوریق*، خانم کبری پوراسد آستمال
XML بررسی اثر وزن اولیه بر بیان ژن IGF-1 در عضله سینه بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۵/۴
خانم الهه رستم زاده*، آقا مسعود اسدی فوزی، آقا علی اسماعیلی زاده
XML برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفت لنگش و ارتباط آن با صفات تولید شیر - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۱۳
دکتر شیدا ورکوهی*، میثم شیلانان، دکتر صاحب فروتنی فر، علیرضا اقبال
XML بررسی تنوع ژنتیکی در میان شترهای دو کوهانه استان اردبیل - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۱
دکتر بهزاد همتی*، دکتر محمد حسین بناءبازی، مهندس سعید شاه کرمی، دکتر المیرا مهندسان، دکتر پاملا برگر
XML تاثیر سطوح مختلف کلسیم و فسفر به همراه ویتامین D3 و عصاره رازیانه بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی تخم مرغ درمرغان مادر گوشتی پس از تولک بری - منتشرشده در ۱۳۹۴/۶/۲۱
محمد کاظمی فرد*، حسن کرمانشاهی، منصور رضایی، ابوالقاسم گلیان، سید جواد حسینی
XML بررسی رابطه‌ی چندشکلی ژن DRB2 با تعداد تخم انگل مارشالاژیا‌ مارشالی در دستگاه گوارشی گوسفند نژاد قزل - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۳۰
شهرام حسین زاده*، عباس رافت
XML ارزیابی کارایی پروتئین A60 باکتری مایکوباکتریوم بوویس سویه BCG به عنوان پادگن تشخیصی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۱۰
نفیسه شکیبا مهر، بهمن تبرایی، ابوذر عسکری، مهدی بابائی، سامرند رشادی، نادر مصوری*
XML بررسی تأثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با آنزیم بتاماناناز بر جمعیت باکتریایی ایلئوم، پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۲/۲۲
حسن نبی پور افروزی*، منصور رضایی، وحید تقی زاده
XML اثر مکمل قرص و کپسول آهسته رهش و تزریق هورمون گونادوتروپین‌ها بر دو قلو زایی، وزن تولد و وزن از شیرگیری بز‌غاله‌های کرکی رائینی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۲۱
دکتر محمد مهدی شریفی حسینی*
XML اثرات آویشن‌، مرزه با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد، برخی از فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۴/۶
ع علیرضا صفامهر*
XML شناسایی چندشکلی‌های موجود در اگزون دوم ژن GDF9در گوسفندان خالص و آمیخته پاکستانی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۴/۲۱
آقا رسول خدابخش زاده*، دکتر محمدرضا محمدآبادی، دکتر علی اسمعیلی زاده کشکوئیه، دکتر حسین مرادی شهربابک
XML شناسایی RNA های غیر کد کننده کوتاه عملکردی (miRNAs) با استفاده از روش‌های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۳۰
عاطفه سیددخت، علی اصغر اسلمی نژاد*، علی مسعودی نژاد، محمدرضا نصیری، بلال صادقی
XML بررسی ترکیب شیمیایی، ویژگی های کیفی و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای تفاله ی پرتقال سیلو شده با کاه گندم و اوره - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۱۷
آناهیتا تیموری چمه بن*، اسداله تیموری یانسری، یداله چاشنی دل، علیرضا جعفری صیادی
XML بررسی ارزش غذایی و عملکرد علف سبز غلات تولیدشده در سامانه هیدروپونیک - منتشرشده در ۱۳۹۴/۶/۳
حسن فضائلی*، سمیه سلیمانی، یوسف روزبهان
XML تأثیر سطوح مختلف پودر شنبلیله و پودر سیر بر تولید کمی و کیفی، فراسنجه های هماتولوژیکی خون و تیتر آنتی بادی نیوکاسل مرغ های تخم گذارتجاری - منتشرشده در ۱۳۹۴/۶/۱۴
سید محمد معتمدی*، سید مظفر مهدی زاده
XML تاثیر تغذیه سیلاژ خارشتر با خرمای ضایعاتی بر مصرف ماده خشک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی در گوسفند - منتشرشده در ۱۳۹۴/۲/۲۹
خدیجه کرمشاهی، دکتر امید دیانی، دکتر رضا طهماسبی*
XML تأثیر سطوح مختلف داروی لوامیزول بر عملکرد و فراسنجه‌های مرتبط با سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۷/۲۹
یحیی ابراهیم نژاد*، هادی سهرابی
XML تاثیر سطح خوراک مصرفی بر قابلیت هضم، تعادل نیتروژن و سنتز پروتئین میکروبی در گوسفند - منتشرشده در ۱۳۹۴/۴/۹
علی خطیبی بردسیری، دکتر رضا طهماسبی، دکتر امید دیانی، دکتر امین خضری*
XML تاثیر استفاده از آنزیم برونزاد بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه های خونی و شکمبهای گوسالههای نر پرواری نژاد براون سوئیس - منتشرشده در ۱۳۹۴/۶/۲۸
سعید سبحانی راد*، رضا زرقی
XML بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین خام، متیونین و بتائین بر عملکرد و شاخص‌های لاشه جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۶/۲/۶
احمد حسن آبادی*
XML اثر ال-کارنیتین و اسید بوتیریک بر کیفیت گوشت و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۶/۱۴
دکتر علی خطیب جو*، مهندس زهرا نوره، دکتر فرشید فتاح نیا، دکتر محمد اکبری قرائی
XML برآورد فراسنجه های ژنتیکی و روند ژنتیکی امتیاز سلول های سوماتیک در گاوهای هلشتاین ایران - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۹
حسن خان زاده، نوید قوی حسین زاده*
XML تعیین ارزش خوراکی گیاه مرتعی کهورک (prosopis stephaniana) با استفاده از تجزیه آزمایشگاهی و روش برون تنی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
علیرضا فروغی*، مسلم باشتنی، محمد امین زاده، جلیل فرزاد مهر
XML توصیف منحنی رشد در بره های نر و ماده نژاد بلوچی با مدل های غیر خطی رشد - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
دکتر مجتبی حسین پور مشهدی*، دکتر مهدی الهی ترشیزی، شهاب احتشام قرایی
XML ارزیابی ژنومی صفات آستانه‌ای با معماری های ژنتیکی متفاوت با استفاده از روش‌های بیزی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۴
آقای حسن بانه*، دکتر اردشیر نجاتی، دکتر قدرت الله رحیمی، دکتر محمود هنرور
XML اثر روش‌ خشک کردن بر قابلیت هضم علوفه یونجه برداشت شده در صبح یا عصر - منتشرشده در ۱۳۹۴/۲/۲۹
فرشید فتاح نیا*، علی خطیب جو، سید غلامرضا موسوی، حامد طهماسبی، طاهر محمدی زاد، امین الله پور ملکشاهی
XML تاثیر هورمون آزاد کننده گونادوتروپین و سیدر گذاری پس از تلقیح مصنوعی بر مرگ و میر جنینی، فاصله دو تلقیح و نرخ آبستنی گاوهای هلشتاین - منتشرشده در ۱۳۹۴/۴/۹
عیسی دیرنده*، علی رضایی، محسن کاظمی
XML برآورد مؤلفه های واریانس صفت تولید شیر در گاوهای هلشتاین ایران - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
دکتر شیدا ورکوهی*
XML اثر سطوح مختلف پروتئین و نوع فرمولاسیون جیره براساس اسیدآمینه کل و قابل هضم بردفع نیتروژن جوجه‎های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۱۷
دکتر شهریار مقصودلو*، مهندس صلاحی مقدم رضا، دکتر مصطفی لو یوسف، دکتر شهیر محمدحسین، دکتر بیات کوهسار جواد
XML تاثیر عصاره آبی آویشن دنایی در کاهش اثرات نامطلوب آفلاتوکسین در بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۴/۲۱
اکبر گران*، محمود شیوازاد، مریم رضاییان
XML شناسایی ژن‌های عمده برخی صفات تولیدی یک لاین تجاری گوشتی با استفاده از روش آنالیز تفرق بیزی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
خانم فاطمه سربازشندی، دکتر عباس پاکدل، دکتر حسن مهربانی یگانه، دکتر صادق علیجانی*
XML بررسی جایگاه صفت کمی موثر بر صفات رشد با استفاده از طرح ناتنی پدری در بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۱۲/۵
احسان نصیری فر*، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه، حسن مرادیان، سعید سهرابی، مهدی طالبی
XML بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های زنبور عسل استان کرمان با استفاده از نشانگرهای ISSR - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
یاسر بهادر، دکتر محمدرضا محمدآبادی*، دکتر امین خضری، دکتر مهدیه اسدی، لیلا مدحتی
XML مقایسه اثرات سطوح مختلف ورمی هوموس و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر ویژگی‌های مورفومتریک روده باریک بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
مهندس مصعب احمدی، دکتر محمد امیر کریمی ترشیزی*
XML استفاده از گوانیدینو استیک اسید در جیره های کم پروتئین و تاثیر آن بر عملکرد رشد و وقوع آسیت در جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
دکتر محمدرضا شریفی*، دکتر فریبرز خواجعلی، دکتر بهنام احمدی جونقانی، دکتر حسین حسن پور، عبدالرسول صفرپور
XML اثر بتاآگونیست تیوفیلین بر تخمگذاری و برخی ویژگی‌های تخم مرغهای تخمگذار - منتشرشده در ۱۳۹۴/۴/۳
سيده مریم هاشمیان*، یوسف جعفری آهنگری، روح الله عبدالله پور، شهاب الدین قره ویسی
XML تعیین ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم در گوسفند زل گلستان - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۱۷
XML اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره غذایی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی در طی دوره رشد - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
حمیدرضا طاهری*، محمد عباسی، نگار تنها
XML برآورد مؤلفه های (کو)واریانس صفات کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی فارس - منتشرشده در ۱۳۹۴/۲/۲۹
دکتر مختارعلی عباسی*، مهندس حکیمه امامقلی بگلی، مهندس شعله قربانی
XML تنظیم و کاربرد الگوریتم جنگل تصادفی در ارزیابی ژنومی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۳۰
اقای فرهاد غفوری کسبی*، دکتر قدرت الله رحیمی میانجی، دکتر محمود هنرور، دکتر اردشیر نجاتی جوارمی
XML ارتباط چندشکلی ژن‌های GDF9 و BMP15 با صفت چند‌قلوزایی در بز مرخز - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
خانم اعظم خسروی، دکتر غلامرضا داشاب*، دکتر محمد رکوعی، دکتر مهدی وفای واله
XML تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی برای گوسفندان دالاق در سیستم غیر متمرکز - منتشرشده در ۱۳۹۳/۵/۱۴
سیما ساور سفلی*، مختارعلی عباسی، محمود وطن خواه، عبدالله کاویان
XML تاثیر سطوح مختلف اسید لینولئیک کنژوکه بر عملکرد و جوجه درآوری مرغ های مادر گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۲
زربخت انصاری پیرسرایی، محمد کاظمی فرد، عیسی دیرنده*
XML مقایسه روش های مختلف آماری در انتخاب ژنومیک گاوهای هلشتاین ایران - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
آقای محمد تیموریان*، دکتر محمد مهدی شریعتی، دکتر علی اصغر اسلمی نژاد
XML اثر خورانیدن پیش‌سازهای گلوکز به‌صورت سرک بر عملکرد و شاخص‌های دمایی بدنی در گوساله‌های نر هلشتاین تحت تنش حرارتی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
مهدی حسین یزدی*، حمید امانلو، حمید رضا میرزایی الموتی، محمد طاهر هرکی نژاد، ابوالقاسم نبی پور، احسان محجوبی
XML کاهش عوارض آفلاتوکسیکوزیس تجربی در بلدرچین ژاپنی با استفاده از پادتن اختصاصی زرده تخم - منتشرشده در ۱۳۹۴/۸/۴
مهندس مرضیه باقری، دکتر محمد امیر کریمی ترشیزی*، پروفسور محمدجواد رسائی
XML تأثیر ‌اسانس گونه‌های مختلف گیاه‌‌ دارویی آویشن بر پارامترهای تخمیری شکمبه و قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در شرایط آزمایشگاهی - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۱۹
مربم فریدون پور*، جواد بیات کوهسار، ابراهیم غلامعلی پور علمداری
XML بررسی ]چند شکلی آللی در ناحیه پروموتور ژن پرولاکتین در سویه‌های مرغ بومی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
سید عباس نوربخش*، علی هاشمی، زربخت انصاری، نورالدین مرادی
XML ارتباط چندشکلی‌های اگزون 2 ژن فاکتور رونویسی 7 با صفات چربی خون و دنبه در گوسفندان لری‌بختیاری و زل - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۳۰
اصغر بزازپریخانی، مصطفی صادقی*، حسین مرادی شهربابک
XML تجزیه فیلوژنی و تکامل مولکولی لپتین - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۳۱
جواد احمدپناه*
XML بررسی تأثیر غلظت های مختلف ویتامین E و سلنیوم در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ عربی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
مهندس پروانه محمدی، دکتر صالح طباطبائی وکیلی*، دکتر مرتضی مموئی، دکتر جمال فیاضی، دکتر مهدی زارعی
XML تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات شیر روز آزمون خام و تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شکم اول هلشتاین ایران - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۴
خانم مهشید محمدپناه*، آقای همایون فرهنگ فر، آقای مسلم باشتنی
XML بررسی اثر چند شکلی برخی ژن های کاندید بر چند قلوزایی گوسفندان آمیخته حاصل از تلاقی نژادهای شال ایرانی و رومانوف روسی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
علیرضا خان احمدی*، قدرت رحیمی، سید حسن حافظیان، بلال صادقی، رسول خاتمی نژاد، نوربی بی مامی زاده، سید ماکان موسوی
XML تعیین ارزش غذایی و بررسی تاثیر تغذیه سطوح مختلف کشت مخلوط ماشک-جو بر عملکرد پرواری بره های نر مغانی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱۶
دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق*، دکتر حسین عبدی بنمار
XML بررسی تاثیر نحوه اندازه گیری یک صفت آستانه ای بر دقت برآورد ارزش های ارثی، روندهای ژنتیکی، فنوتیپی و همخونی یک جمعیت اصلاحی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
مهدی خجسته کی*، دکتر علی اصغر اسلمی نژاد، دکتر مختارعلی عباسی، دکتر کریم نوبری
XML بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه‌های زنیان (L. Carum copticum) و گشنیزCoriandrum sativum L.) ) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی راس - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
سعید علی تنه*، نظر افضلی، هادی سریر، حسین نعیمی پور
XML اثراسانس پونه کوهی و روغن کانولا بر قابلیت هضم، pH، ازت آمونیاکی شکمبه و کیفیت لاشه در بره های پرواری دالاق - منتشرشده در ۱۳۹۳/۵/۲۰
حامد شهابی*، یدلله چاشنی دل، اسدلله تیموری یانسری، سید علی جعفرپور
XML ردیابی ژن های عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی استان یزد با استفاده از روش های مختلف آماری - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۱۱
دکتر سعید زره داران، دکتر صادق علیجانی، مونا صالحی نسب*
XML ارزیابی تنوع ژنتیکی مرغ بومی فارس بر مبنای توالی‌یابی بخشی از ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
دكتر نصراله پیرانی*، مهندس مهسا نیکوبین بروجنی، دكتر فریبا رفیعی بروجنی
XML اثر افزودن پودر سیر و سیر تازه به جیره بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۳/۴
خانم اسماء مختاری، دكتر محمدرضا اکبری*، دكتر ابراهیم اسدی خشویی
XML مطالعه اثر تغییر اندازه گله، نوع اسپرم، هم‌پوشانی نسل‌ها و اهداف اصلاحی بر پیشرفت ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از شبیه‌سازی تصادفی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۸
آقای هادی فرجی آروق*، دکتر علی اصغر اسلمی نژاد، دکتر مجتبی طهمورث پور، دکتر محمد رکوعی، دکتر محمد مهدی شریعتی
XML بررسی ارتباط چند شکلی ژن عامل نکروز کننده بافتی با نمره سلول های بدنی شیر در گاوهای شیری - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱۶
وحید همتی دوست، قدرت رحیمی میانجی، ایوب فرهادی*
XML شبیه‌سازی طرح‌های بهینه اصلاح ‌نژادی ‌هسته‌باز به منظور بهبود صفات رشد و ترکیب لاشه بره‌های لری‌بختیاری - منتشرشده در ۱۳۹۳/۶/۱۱
دانشجوی دکتری حشمت الله عسکری همت*، دکتر عبدالاحد شادپرور، دکتر سید رضا میرایی آشتیانی، دکتر رسول واعظ ترشیزی
XML استراتژی‌های انتخاب برای افزایش نرخ رشد در بلدرچین‌های ژاپنی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۱۴
جواد احمدپناه*، نوید قوی حسین زاده
XML تأثیر عصاره مریم گلی سهندی به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ گشایی شده گاو هلشتاین - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱/۳۰
مهندس رامین فرهادی، دکتر حسین دقیق کیا*، مهندس ایرج اشرفی
XML اثرات جیره های بر پایه گندم و سبوس گندم با و بدون آنزیم های گلایکاناز و فیتاز بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، جمعیت میکروبی روده و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی محتویات گوارشی جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۳/۲۸
مجید کلانتر*، فریبرز خواجعلی، اکبر یعقوبفر، جواد پوررضا، محمدرضا اکبری
XML کاهش بیان نسبی ژن‌های مرتبط با آپوپتوسیز در سلول گرانولوزا گاو هلشتاین با افزودن استرادیول - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
عیسی دیرنده*، زربخت انصاری پیرسرایی، رضا معصومی
XML اثرات تریپتوفان، ملاتونین و رژیم تاریکی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱
ماریا جلیلی کلوانی*، اردشیر محیط، محمد حسن زاده، نریمان میراعلمی، راضیه شهبازی بنی
XML تخمین زیست فراهمی منابع مختلف عنصر روی در جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های نیمه خالص - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱۶
محمود صحرائی*، حسین جانمحمدی
XML اثر منابع مختلف کربوهیدراتی جهت تغذیه کوتاه مدت یک هفته‌ای بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های مغانی تحت چرا - منتشرشده در ۱۳۹۴/۲/۲۹
حسین عبدی بنمار*، محمد شیری، بهمن نویدشاد، بهروز خلیلی
XML بررسی کارآیی انرژی در گوسفند نژاد زل تحت نظام دامداری سنتی متکی به مرتع - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱
ایمان حقیان*، غلامعلی حشمتی، حسین بارانی، جمشید قربانی، قدرت اله حیدری
XML اثر افزودن پوسته خارجی برنج بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌های بیوشیمی خون و هورمون‌های تیروییدی جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
محمد کاملی، محمد امیر کریمی ترشیزی*، شعبان رحیمی
XML مطالعه ارتباط ژنومی هاپلوتیپی جهت شناسایی مناطق ژنومی موثر بر دو قلوزایی و بررسی الگوی عدم تعادل لینکاژی در گوسفندان نژاد بلوچی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
محسن قلی زاده*، قدرت رحیمی میانجی، اردشیر نجاتی جوارمی
XML بررسی ارزش غذایی چهار رقم جو به صورت دانه کامل یا آسیاب شده در تغذیه جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۳
دکتر میرداریوش شکوری*، مهندس محمد ملک زاده
XML اثرات افزودن پلی اتیلن گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم تفاله های انگور و لیموترش - منتشرشده در ۱۳۹۳/۳/۴
امیررضا صفائی*، نورمحمد تربتی نژاد، هرمز منصوری، سعید زره داران
XML بررسی عملکرد تولیدی و ریخت شناسی روده باریک جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با مکمل‌های آنتی‌بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری‌بیوتیک در شرایط گرمسیری - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱/۱۷
مصیب شلایی*، سید محمد حسینی، نظر افضلی، حسن عزیز آبادی
XML ارزیابی ترکیب، محلولیت آزمایشگاهی و قابلیت هضم ظاهری کلسیم و فسفر منابع کلسیمی مختلف و اثر آن بر عملکرد و صفات استخوانی جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۷
علیرضا صفامهر*، علی نوبخت، یوسف مهماننواز
XML تعیین کیفیت علوفه ای شوران (Salsola vermicolata) و سیاه شور (Suaeda fruticosa) منطقه سیستان در مراحل مختلف فنولوژیکی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۸
مصطفی یوسف الهی*
XML اثرات پری‌بیوتیک، پروبیوتیک و مخلوط آن‌ها بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فلور میکروبی دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱
محمد هوشمند*، حسین ابراهیمی، مختار خواجوی، اصغر نقی ها
XML تاثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی(Eisenia fetida) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
حمید غلامی*، محمود شمس شرق، مهدی ضرابی، سعید زره داران
XML اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد، صفات کیفی تخم مرغ و برخی فراسنجه های خونی مرغان تخمگذار - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۳
سیده زهرا سروش، سمیه سالاری*، محسن ساری، صالح طباطبایی، جمال فیاضی
XML مقایسه مدل های خطی و آستانه ای در برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثلی میش زندی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
معصومه عطاالله، دکتر حسین مرادی شهربابک*، مرتضی ستائی مختاری
XML بررسی بالینی ، خصوصیات لاشه و احشاء داخلی لاین های "کند رشد" و "سریع رشد" گوشتی در شرایط ایجاد عارضه آسیت - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۱/۴
دکتر محمدصادق مددی*، دکتر محمد حسن زاده، دکتر حمیدرضا مویدیان
XML اثر عصاره الکلی استویا بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۴
خانم زهرا بشارتی، دکتر مهرداد محمدی*، دکتر محمد روستایی علی مهر، دکتر یوسف حمید اوغلی
XML اثرات افزودن اسید های آلی به جیره های حاوی سطوح مختلف تعادل الکترولیت بر اسیدیته و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و عملکرد جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
صمد عیسی زاده*، سيد ناصر موسوی، سيد رضا طاهرخانی
XML استخراج DNA از بافت ریشه مو با روش نمکی بهینه یافته - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
مهدی مخبر، مصطفی صادقی*، محمد مرادی شهربابک، حسین مرادی شهربابک، جواد رحمانی، مهدیه یوسفی
XML مطالعه اثر گروه ژنتیکی بر صفات رفتاری و تولیدی و برآورد میزان هتروزیس برای وزن لاشه در بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱/۲۶
رقیه جباری عوری*، علی اسمعیلی زاده کشکوئیه، محمود احمدی زاده، هادی چراتی
XML اثر استفاده از پودرهای فلفل سیاه، سیر و زرد چوبه بر روی سیستم ایمنی جوجه های گوشتی سویه کاب - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۸
بهروز آقایاری فر*، نیما ایلا، بهزاد همتی، محمد حسن نعمتی
XML اثرات تغذیه یک افزودنی سین‌بیوتیکی بر عملکرد رشد و سلامتی گوساله‌های هلشتاین - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
آقای وهب عظیم زاده، دکتر علی اسدی الموتی*، دکتر علی اکبر خادم، دکتر مریم باقری، آقای جواد محمدمرادی
XML مطالعه سیستم ایمنی، ویژگی‎های لاشه و وزن نسبی ارگان‌های داخلی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با مکمل اسیدهای آلی و آنزیم فیتاز - منتشرشده در ۱۳۹۳/۳/۴
نسیبه محمدباقری، رامین نجفی*
XML بررسی ارزش تغذیه‌ای و تجزیه پذیری سیلاژ سورگوم از علوفه چین اول و دوم - منتشرشده در ۱۳۹۴/۲/۲۹
بهناز عینی*، مسلم باشتنی
XML بررسی اثر سطوح پودر سیر و دارچین بر عملکرد، سیستم ضد‌اکسیدانی و فراسنجه های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۲/۲
دکتر سیدجواد حسینی واشان*، دکتر هادی سریر، مهندس معصومه ولوی، دکتر اصغر زربان، دکتر همایون فرهنگ فر، مهندس حسین نعیمی پور
XML اثر سطوح مختلف بذر خرفه بر عملکرد و برخی خصوصیات تخم‌مرغ در مرغان تخم‌گذار - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱/۱۷
مضیب شلایی*، سید محمد حسینی
XML پاسخ ایمنی هومورال و سلولی جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی به ویتامین E و کوانزیم Q10 - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۲۰
محمد حسین نعمتی*، محمد حسین شهیر، محمد طاهر هرکی نژاد، هوشنگ لطف اللهیان
XML اثر موننسین و اسانس آویشن و دارچین بر قابلیت هضم مواد مغذی، تجزیه پذیری شکمبه‌ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی و متابولیت‌های پلاسمای گاوهای نر هلشتاین - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱/۲۴
بهزاد خرمی*، سید علیرضا وکیلی، محسن دانش مسگران
XML بررسی اثراستفاده از پروبیوتیک بر عملکرد، مرفولوژی روده‌ی باریک و خصوصیات لاشه‌ی‌کبک - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
دکتر مظفر مهدیزاده*، دکتر هوشنگ لطف الهیان، دکتر صفا مهر، آقای امید کرمی، دکتر فرهاد میرزایی
XML مقایسه مدل های رگرسیون تصادفی تک صفتی و چند صفتی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای شیری هلشتاین - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۷
خبات خیرآبادی، صادق علیجانی*
XML تاثیر مکمل آلفا- لیولنیک اسید بر بلوغ هسته ای اووسیت، نرخ تسهیم و بلاستوسیت بز در شرایط برون تنی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۸/۱۸
آرش وشکینی، علی اکبر خادم، عبدالله محمدی سنگ چشمه*، علی اسدی الموتی، مهدی خدایی مطلق
XML بررسی اثرات آنتی اکسیدانتی و هیپو لیپیدیمیک جلبک دریایی گراسیلاریوپسیزپرسیکا در بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۴
بهنام عباسپور، سید داود شریفی*
XML اثرات سطح انرژی و متیونین قابل هضم جیره بر عملکرد و صفات تولید مثلی مرغ‌های مادر گوشتی آرین در دوره تولید - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۴
کاظم یوسفی کلاریکلایی، سید عبداله حسینی، مازیار محیطی اصلی*، حسین یوسفی کلاریکلایی، امیر میمنیدی پور
XML بررسی اثراطلاعات پدری گمشده برپیشرفت و روندژنتیکی صفت کمی بااستفاده ازشبیه سازی رایانه ای - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱
دکتر مختارعلی عباسی*
XML برآورد فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری ماده خشک برخی مواد خوراکی با استفاده از یک روش آزمایشگاهی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۱
حسین عبدی بنمار*، عبداله سبحانی سنجبد
XML اثر مکمل روغن کنجد(Sesamum indicum L.) و یا آلفا-توکوفریل استات خوراک بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
فارسی محمد جواد آگاه*، فارسی ابوالقاسم گلیان، فارسی حسن نصیری مقدم، فارسی احمد رضا راجی، فارسی اصغر زربان، فارسی رضا فرهوش
XML مقایسه‌ی اثر دریافت پروبیوتیک از مسیر دهان با مسیر کلوآک (تنقیه) بر ریخت-شناسی روده‌ی باریک و عملکرد بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۴
کاظم سیفی، محمد امیر کریمی ترشیزی*، شعبان رحیمی، اسداله تیموری یانسری
XML بررسی روند تجزیه پذیری دانه جو و سویای پرتوتابی شده با سطوح مختلف پرتو گاما و اثر آنها در عملکرد پرواری بره ها - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۱۲
آقای بهنام قربانی*، دکتر تقی قورچی، دکتر پروین شورنگ، دکتر سعید زره داران
XML تاثیر مرحله رشد و عمل آوری با سود و آهک بر ترکیب شیمیایی و مولفه های تجزیه پذیری گیاه مرتعی تاغ - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۴
مسلم باشتنی، [جلیل فرزاد مهر، ام البنین ام البنین غفوری، نظر افضلی، محمد شریفی*
XML تعیین میزان اثر هتروزیس و نوع تلاقی بین لاینها برای صفات تولید مثلی در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین - منتشرشده در ۱۳۹۴/۳/۱۱
دکتر الهام رضوان نژاد*، دکتر آزاده بوستان، دکتر صفا لطفی
XML اثرات α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و معدنی شدن استخوان جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۷/۱۰
حسن صالح*، ابولقاسم گلیان، حسن کرمانشاهی، رضا فرهوش
XML اثر 1 و 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پنیر باد (Withania Coagulans) بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۲
سید جواد حسینی*، حسن کرمانشاهی، حسن نصیری مقدم، ابو القاسم نبی پور، احمد حسن ابادی
XML بررسی اثر مخمر ساکارومایسزسرویزیه و ملاس برارزش غذایی و گوارش پذیری آتریپلکس لنتی فورمیس (A. lentiformis) سیلو شده به روش کیسه های نایلونی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۲/۲
نرجس نقابی*، قاسم جلیلوند، مصطفی یوسف الهی، کمال شجاعیان
XML پاسخ جوجه های گوشتی تجاری به افزودن پودر دارچین در جیره - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱/۱۷
کیوان شیرزادگان*، وحید رضائی پور
XML مقایسه اولین فیتاز ایرانی با نوع مشابه خارجی و سطوح فسفر جیره بر روی عملکرد، فراسنجه های خون و قابلیت هضم در جوجه گوشتی نر - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۱۸
کریم سعیدی اول نوقابی*، احمد حسن آبادی، حسن نصیری مقدم، خشایار پورنیا
XML بررسی تاثیر چندشکلی دو جایگاه ژن PPARGC1α روی صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس - منتشرشده در ۱۳۹۳/۸/۳
دکتر سونیا زکی زاده*، مهندس میرجلال هاشمی، دکتر رضا وکیلی، دکتر محسن قدس روحانی
XML اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های ایمنی و خونی جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۱۷
مریم زاده امیری، محمد بوجارپور، سمیه سالاری*، مرتضی ممویی، مسعود قربانپورنجف آبادی
XML مقایسه اثرات دو شیوه فرآوری دانه جو (پرتوتابی با مایکروویو و افزودن آنزیم) بر راندمان رشد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۴/۱۶
دکتر کاظم کریمی*، اقای پیمان گنجی، دکتر وحید رضایی پور
XML تعیین بهترین سطح تغذیه ال-آرژنین در بهبود عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه‌‌های خونی در جوجه‌های گوشتی در دوره های آغازین و رشد - منتشرشده در ۱۳۹۳/۵/۲۱
زربخت انصاری پیرسرائی*، مرضیه ابراهیمی، احمد زارع شحنه، محمود شیوازاد، مجید تبیانیان، مسعود ادیب مرادی، کرامت نوری جلیانی، مرضیه غفاری بالسینی
XML اثر روغن ماهی و عصاره آویشن بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و پارامترهای شکمبه ای بزغاله‌های مهابادی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۷/۲۷
امین هژبری، مهدی گنج خانلو*، ابوالفضل زالی، علی امامی، امیر اکبری
XML بررسی اثرات جیره‌های حاوی پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و سین‌بیوتیک بر صفات عملکرد و جمعیت میکروبی در ایلئوم و سکوم جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۲
محمد کاکه باوه*، حمید رضا طاهری، محمد طاهر هرکی نژاد
XML اثر برشته کردن و اکسترود کردن بر بخش‌های نیتروژن و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای پروتئین دانه سویا - منتشرشده در ۱۳۹۲/۷/۱۵
فرشید فتاح نیا*، سید غلامرضا موسوی، ابراهیم عبدی، علی نقی شکری
XML ارتباط چند شکلی ژن‌ POU1F1 با صفات رشد و شیر در بز مهابادی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۲
زهرا جعفری، سید رضا میرائی آشتیانی*، مصطفی صادقی
XML اثر مرحله رشد بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و پروتئین خام - منتشرشده در ۱۳۹۲/۸/۱۵
مهندس سبحان گلچین گله دونی*، دکتر اسدا. . تیموری یانسری
XML بررسی چند شکلی اگزون 4 ژن هورمون رشد و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفندان نژاد کرمانی با روش PCR-SSCP - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۰/۳
دکتر اکبر اسدی، دکتر حسین مرادی شهربابک*، مهندس پرویز عزیزی، مهندس سعیده الهیان، مهندس سعید عباسی
XML تاثیر مکمل خوراکی ال-کارنیتین بر الکتروکاردیوگرام جوجه های گوشتی پرورش یافته در ارتفاع بالا - منتشرشده در ۱۳۹۲/۷/۱۵
خانم اعظم یوسفی، دکتر فریبرز خواجعلی*، دکتر حسین حسن پور
XML برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان استان گیلان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
خانم مریم زنده دل دلیر حقیقت، دکتر عبدالاحد شادپرور*، آقای محمد گلشنی، آقای محمد ناصرانی
XML شناسایی فرم های آللی حساس و مقاوم به بیماری اسکراپی در جایگاه ژنی پروتئین پرایون در گوسفندان نژاد ایران بلک و آرمان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۲/۱۸
نورالدین مرادی*، قدرت رحیمی میانجی، نرگس نظیفی، زربخت انصاری پیرسرائی
XML آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند مغانی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
دکتر نوید قوی حسین زاده*
XML مطالعه ارتباط چند شکلی اگزون 7 ژن بتالاکتوگلوبولین با صفات تولید شیر در بز مهابادی به روش PCR-SSCP - منتشرشده در ۱۳۹۲/۹/۱۷
لیلا قره داغی*، حسین مرادی شهر بابک، مصطفی صادقی، مهدی گنج خانلو
XML بررسی اثر افزایش همخونی بر کاهش وزن پشم در بره‌های لری‌بختیاری - منتشرشده در ۱۳۹۴/۲/۳۰
خانم آذر راشدی ده صحرایی*، دکتر جمال فیاضی، دکتر محمدتقی بیگی نصیری، دکتر محمود وطنخواه
XML بررسی اثر تغذیه پروبیوتیک باکتریایی در شیر یا خوراک آغازین بر عملکرد رشد، وضعیت سلامت، فراسنجه های خونی و شکمبه ای گوساله های هلشتاین - منتشرشده در ۱۳۹۲/۲/۱۷
آقا محمد حسین آبادی، دکتر مهدی دهقان بنادکی*، دکتر ابوالفضل زالی
XML تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم جو جوانه‌زده در جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۷/۲۲
موسی الرضا راسته، بهروز دستار*
XML برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در مرغان بومی با استفاده از روش بیزی مبتنی بر تکنیک نمونه‌گیری گیبس - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۱
امین یوسفی*، صادق علیجانی، حسین محمدی
XML اثرات آنزیم ناتوزیم پلاس بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم پروتئین جیره های حاوی دانه گندم و کنجاله کلزا در جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۷/۲۷
اکبر یعقوبفر*، سید داود شریفی، گلستان گلستانی، نادر پاپی
XML مطالعه اثر فرم فیزیکی خوراک و مکمل‎های خوراکی پروبیوتیک و پری‎بیوتیک برعملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‏های‏گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۰/۲۸
حامد خدائی*، شهریار مقصودلو، آشورمحمد قره باش، زهرا تراز
XML اثر سطوح مختلف جایگزینی دانه اکسترود شده سویا با کنجاله سویا و مکمل ویتامینE بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۲۷
آقای محمد مرادی*، دکتر شهریار مقصودلو، دکتر فرامرز رستمی، دکتر یوسف مصطفی لو
XML مقایسه اثرات شاخص‌های انتخاب معمولی و پایه سه صفتی بر عملکرد دو لاین تجاری کرم ابریشم - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
پاراخات برزین، سیدضیاءالدین میرحسینی*، شهلا نعمت اللهیان، محمد ناصرانی، علیرضا صیداوی
XML تخمین توابع تولید و سود شیر گاوداری‌های شهرستان اصفهان - منتشرشده در ۱۳۹۴/۶/۲۸
محمدرضا حقیقت نژاد، احمدرضا یزدانی، رضا حیدری کمال آبادی*
XML چند شکلی در اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با صفات تولید شیر در بزهای نژاد مهابادی با روش PCR–SSCP - منتشرشده در ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
زهرا عزیزی*، شهر بابک حسین مرادی، شهر بابک محمد مرادی، ابوالفضل زالی
XML تاثیر تغذیه دانه جو کامل و پرک شده همراه با دو منبع پروتئین کنجاله سویا و اوره بر قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های شکمبه‌ای در گوسفند نژاد مهربان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۱۷
سلمان افشار*، مهدی کاظمی بن چناری، حمیدرضا فردوسی
XML تأثیر سطوح مختلف پروتئین در دوره رشد و تخم‌گذاری بر عملکرد و کیفیت تخم بلدرچین ژاپنی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۲/۲۸
دکتر بهروز دستار*، آقای ماشااله رحیمی رتکی، آقای هادی غلامی قره سو
XML بررسی ارتباط بین صفت رشد و صفات بیومتریک در گوسفندان بلوچی - منتشرشده در ۱۳۹۳/۳/۴
حافظعلی دلجو عیسی لو*
XML بررسی اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی‌بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۴
محمدعلی بهروزلک*، احمد حسن آبادی، حسن نصیری مقدم، حسن کرمانشاهی
XML برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفند کردی شیروان - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۱/۹
سکینه نقویان*، سعید حسنی، مجتبی آهنی آذری، علیرضا خان احمدی، داوود علی ساقی
XML تعداد نورون‌های تولید کننده هورمون آزادکننده گونادوتروپین در ناحیه پیش‌بینایی هیپوتالاموس در گامه‌های چرخه فحلی میش - منتشرشده در ۱۳۹۲/۷/۳
دکتر محمد رضا جعفرزاده شیرازی، دکتر امین تمدن*
XML تعیین ترکیبات شیمیایی، گوارش پذیری و فراسنجه‌های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین دانه جو جوانه‌زده سه روزه - منتشرشده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
ایوب ویسی*، احمد افضل زاده، حسن فضائلی، حسن بانه
XML اثر گندم تقطیری و آنزیم بر ترکیبات خون و شاخص‌های تولیدی مرغ‌های تخمگذار - منتشرشده در ۱۳۹۲/۷/۱۵
آقاي ابراهیم فلاح نوملی، دكتر حسن کرمانشاهی، دكتر عبدالمنصور طهماسبی، دكتر حسن نصیری مقدم، آقاي علی گیلانی*
XML تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در سنین مختلف بره‌های لری‌بختیاری - منتشرشده در ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
خانم آذر راشدی ده صحرایی*، دکتر جمال فیاضی، دکتر محمدتقی بیگی نصیری، دکتر محمود وطن خواه
XML اثرات تیمار اسیدی بر ویژگی‌های کیفی و فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری شکمبهای ماده خشک و مواد مغذی شبدر سیلویی - منتشرشده در ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
اسداله تیموری یانسری*، مطلب احمدی
XML تاثیر تراکم اسیدهای آمینه ضروری محدود کننده و مدت تغذیه جیره پیش آغازین بر عملکرد، پاسخ سیستم ایمنی، رشد دستگاه گوارش، ترکیبات بدن، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۶/۹
سهیل یوسفی*، منصور رضائی، زربخت انصاری پیرسرائی
XML تاثیر عصاره کاسنی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی - منتشرشده در ۱۳۹۲/۳/۱۱
آقای محمد اسدی، دکتر مهرداد محمدی*، دکتر محمد روستایی علی مهر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb