راهنمای نگارش

به نام خدا

راهنمای نگارش و تدوین مقالات در

پژوهشهای تولیدات دامی

۱- اهداف

(۱) اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه علوم دام ، (۲) کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه علوم دام و (۳) فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه علوم دام.

۲- موضوع مقالات

تغذیه دام ­ های بزرگ و کوچک، تغذیه طیور، فیزیولوژی، ژنتیک و اصلاح نژاد طیور، ژنتیک و اصلاح نژاد گاوهای شیری، ژنتیک و اصلاح نژاد گاوهای گوشتی،‌ ژنتیک و اصلاح نژاد گوسفند و بز، تولیدات دامی، بیماری­ های دام و طیور

۳- شرایط بررسی مقالات

این نشریه مقالات دریافتی با ویژگی‌های زیر را برای چاپ مورد بررسی قرار می‌دهد:

· در راستای موضوعات تعیین شده بالا باشد.

· حاصل مطالعات، تجربه ­ها و پژوهش‌های نویسنده(گان) باشد.

· نتیجه مرور گسترده و تحلیل یافته‌های پیشین باشد.

· مقاله قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا زیر چاپ نباشد. حق چاپ پس از پذیرش مقاله برای نشریه محفوظ است و نویسنده(گان) نباید مقالات خود را به مجلات علمی-پژوهشی یا ترویجی دیگری (چه به زبان فارسی یا سایر زبان­ها) ارسال نمایند.

· مقاله­ های ارسالی مطابق با راهنمای نگارش مجله آماده شده باشد. در صورت عدم رعایت راهنمای نگارش مقاله به داوران جهت ارزیابی علمی ارسال نخواهد شد.

۴- راهنمای نگارش

هیأت تحریریه پژوهش­های تولیدات دامی، رعایت دقیق دستورالعمل زیر را به عنوان شرایط پذیرش مقاله ضروری می­داند:

بخش­های مختلف مقاله به ترتیب شامل ۱- عنوان، ۲- چکیده مبسوط فارسی، ۳- واژه‌های کلیدی، ۴- مقدمه، ۵- مواد و روش‌ها، ۶- نتایج و بحث، ۷- تشکر و قدردانی، ۸- منابع و ۹- چکیده به زبان انگلیسی می‌باشد.

نمونه مقاله  جهت  استفاده نویسندگان محترم

۴-۱- عنوان

عنوان مقاله باید خلاصه و گویا بوده و از ۲۵ کلمه تجاوز نکند.

۴-۲- چکیده فارسی: نویسندگان باید چکیده‌ای به صورت مبسوط )در بخش فارسی و لاتین) شامل تمامی اجزاء مقاله [مقدمه (با ذکر هدف)، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، نتیجه گیری و واژه‌های کلیدی]  (حداقل ۳۵۰ و حداکثر ۴۵۰ کلمه با فاصله خطوط یک) با فونت فارسی (B Mitra, font size ۱۰)  و در بخش چکیده لاتین با فونت لاتین Times New Roman ۱۰. چکیده مبسوط باید به روشنی ارائه‌گر محتویات مقاله، بدون استفاده از علائم اختصاری، شکل یا جدول، بوده و به تفکیک دارای ساختار زیر باشد: 

چکیده مبسوط فارسی:

 • مقدمه و هدف:
 • مواد و روش‌ها:
 • یافته‌ها:
 • نتیجه گیری:
 • واژه های کلیدی:
 • Extended Abstract
 • Introduction and Objective:
 • Material and Methods:
 • Results:
 • Conclusion:

:Kywords

۴-۳- واژه ­های کلیدی

واژه‌های کلیدی شامل حداقل پنج و حداکثر هشت کلمه مجزا درباره موضوع پژوهش بوده که در صورت امکان شامل کلمات موجود در عنوان نباشد. واژه­ های کلیدی انگلیسی در زیر چکیده انگلیسی و به همان ترتیب واژه ­های کلیدی فارسی آورده شود.

۴-۴- مقدمه

مقدمه در برگیرنده بیان مسأله، معرفی و ضرورت تحقیق و اشاره به پژوهش‌های پیشین باشد و در آخر آن در یک جمله یا پاراگراف به هدف یا اهداف پژوهش انجام شده، اشاره شود.

۴-۵- مواد و روش­ها

به شرح کامل منطقه، محل و زمان اجراء، روش­های نمونه­ گیری، مواد و وسایل بکار رفته، طرح آزمایش و روش­های اندازه ­گیری و تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شود.

۴-۶- نتایج و بحث

تمام نتایج کمی و کیفی تحقیق با استناد به جدول و شکل (منحنی، نمودار، تصویر یا عکس، نقشه) در این بخش ارائه شود. در همین قسمت نتایج به دست آمده با توجه به اهداف تحقیق و یافته­ های دیگران مورد بحث قرار گیرد. توصیه و پیشنهادهای تحقیقاتی نیز در این بخش گنجانده شود.

۴-۷- تشکر و قدردانی

نویسنده(گان) مقاله می ­توانند در این بخش از تأمین کنندگان بودجه و کمک کنندگان به انجام تحقیق سپاسگزاری نمایند (این بخش اختیاری است).

۴-۸- منابع

- منابع مورد استفاده به صورت لاتین و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نویسنده شماره ­گذاری شده و در انتهای مقاله آورده شود.

- در صورت وجود چند نویسنده، پس از نوشتن نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اول، برای سایر نویسندگان ابتدا حرف اول نام و سپس نام خانوادگی هر یک از آنان آورده شود.

- به نام کامل مجلات اشاره شود. همچنین حرف اول هر کلمه در نام مجله به صورت بزرگ ( Capital ) باشد.

- مکان مناسب نقطه، ویرگول، کالن و فاصله مانند مثال­های زیر مورد توجه قرار گیرد.

- تنها حرف اول نخستین کلمه در عنوان منابع به صورت حرف بزرگ ( Capital ) باشد.

- در متن مقاله، منابع مورد استفاده با ذکر شماره در داخل پرانتز معرفی شوند. بین شماره ­های منابع فاصله نباشد و فقط از ویرگول استفاده شود (۴،۲،۱۸).

- به هنگام استناد به نام نویسنده(گان) در متن مقاله، شماره منبع در داخل پرانتز جلو نام نویسنده(گان) آورده شود و از اشاره به سال خودداری شود (ابراهیمی و همکاران (۴) در تحقیقی دریافتند که ....)

- اگر نویسندگان منابع مورد استناد بیش از دو نفر باشند، در متن نام خانوادگی نویسنده اول را آورده و از کلمه " و همکاران " استفاده شود.

- برای کتب ترجمه شده، نوشتن منبع بر اساس نام خانوادگی و نام مترجمین باشد.

- در مورد کتاب به ترتیب: مؤلفین (مترجمین)، سال انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد،‌ شماره ویرایش، ناشر، شهر و کشور ناشر و تعداد صفحات کتاب.

Leeson, S. and J.D. Summers. ۲۰۰۵. Commercial poultry nutrition. ۳rd edn., Nottingham University Press, Nottingham, UK, ۳۹۸ pp.

- اگر فصلی از کتاب ویراستاری شده مورد استفاده قرار گرفت به ترتیب: نویسنده(گان) فصل، سال انتشار کتاب، عنوان فصل، رجوع به کتاب اصلی با کلمه In: ، ویراستار (ویراستاران) کتاب با ed. یا eds. داخل پرانتز، عنوان کتاب، شماره صفحات فصل، ناشر، شهر و کشور ناشر.

Ammerman, C.B., P.R. Henry and R.D. Miles. ۱۹۹۸. Supplemental organically bound mineral compounds in livestock nutrition. In: Garnsworthy, P.C. and J. Wiseman (eds.) Recent advances in animal nutrition. ۶۷-۹۱ pp., Nottingham University Press, Nottingham, UK.

- در مورد مقاله به ترتیب: نویسند ه( گان)، سال انتشار مقاله، عنوان مقاله،‌ عنوان مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و اولین و آخرین صفحات مقاله در مجله.

Ceyhan, A., T. Sezenler and S. Erdogan. ۲۰۰۹. The estimation of variance components for prolificacy and growth traits of Sakiz sheep. Livestock Science, ۱۲۲: ۶۸-۷۲.

- در مورد مقالات کنفرانسی به ترتیب: نویسند ه( گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، شماره صفحات ، محل (شهر و کشور) برگزاری.

Alders, R.G., P.B. Spradbrow, M.P. Young, B.V. Mata, J. Meers, Q.J.P. Lobo and J.W. Copland. ۲۰۰۱. Improving rural livelihoods through sustainable Newcastle disease control in village chickens. Proceedings of the ۱۰th international conference of the association of institutions for tropical veterinary medicine, ۱۹۹-۲۰۵ pp., Copenhagen, Denmark.

- در مورد پایان نامه به ترتیب: نویسنده، سال، عنوان، مقطع پایان نامه ( .B.Sc.,M.Sc.,Ph.D )، دانشگاه، شهر، کشور، تعداد صفحات.

Alijani, S. ۲۰۱۰. Major genes detection in farm animals using statistical bayesian and molecular methods. Ph.D. Thesis, Tehran University, Karadj, Iran. ۱۴۲ pp. (In Persian)

- تمام منابعی که به فارسی چاپ شده ­اند با نوشتن ( In Persian ) در انتها از منابع غیر فارسی متمایز شوند.

Rajabzadeh Nosvan, M. and M. Rezaei. ۲۰۱۲. Effect of L-Carnitine supplementation to diets with different sources of fat on performance, body composition and blood parameters in broiler chickens. Research on Animal Production, ۳(۵): ۴۰-۵۲. (In Persian)

- برای منابعی که توسط مؤسسه یا سازمان بدون ذکر نام افراد به چاپ رسیده می­توان نام مؤسسه یا سازمان در ابتدا آورده شود یا این که از کلمه بی­نام ( Anonymous ) استفاده شود.

- برای منابع اینترنتی آدرس کامل اینترنتی آن در انتهای منبع آورده شود.

- در صورت استفاده از منابعی که زیر چاپ هستند پس از نام نویسنده(گان) در داخل پرانتز از ( in press ) استفاده شود.

۴-۹- شیوه نگارش

- مقاله حداکثر در ۱۲ صفحه با یک خط فاصله (یک سانتی­ متر) به صورت دو ستونه (روزنامه‌ای با پهنای هر ستون هفت سانتی متر) و حاشیه سه سانتی‌متر در نرم افزارWord ۲۰۰۷ آماده شود. قلم ۲ Mitra  برای متن فارسی و برای کلمات انگلیسی داخل متن از قلم Times New Roman  استفاده گردد.

- برای سایر بخش­های مقاله نوع و اندازه قلم­های زیر استفاده شود: (۱) عنوان فارسی ۲ Mitra ۱۴ و برجسته (Bold)، (۲) نام نویسنده(گان) ۲ Mitra ۱۱ و برجسته (Bold)، (۳) وابستگی سازمانی نویسنده(گان)۲ Mitra ۹ ، (۴) چکیده فارسی ۲ Mitra ۱۰ و برجسته (Bold) و کلمات انگلیسی داخل متن چکیده Times New Roman ۸ و برجسته (Bold)، (۵) سرتیتر بخش­ها ۲ Mitra ۱۲ و برجسته (Bold) و زیر تیتر هر بخش ۲ Mitra ۱۱ و برجسته (Bold) که شماره ­گذاری نشده باشد، (۶) در بخش چکیده انگلیسی عنوان مقاله Times New Roman ۱۲ و برجسته (Bold)، اسامی نویسنده(گان) Times New Roman ۱۱ و برجسته (Bold)، وابستگی سازمانی افراد Times New Roman ۱۰، متن چکیده انگلیسی Times New Roman ۱۱، تیتر چکیده و واژه­های کلیدی Times New Roman ۱۱ و برجسته (Bold).

- جداول و شکل­ها بعد از توضیحات مربوطه بصورت غیرستونی در متن آورده شود و عناوین فارسی جداول با اندازه قلم ۱۱ ۲ Mitra ،  در بالای آنها و عناوین انگلیسی جداول با اندازه قلم Times New Roman ۹ و ارقام داخل جداول فارسی اندازه قلم ۹ ۲ Mitra ،  و ارقام انگلیسی جداول با اندازه قلم Times New Roman ۷هم­ چنین عناوین شکل­ها با اندازه قلم ۲ Mitra ۱۱ و عناوین انگلیسی شکل­ها با اندازه قلم Times New Roman ۹ در پائین آنها ذکر شود. ذکر واحد (در سیستم متریک) و مقیاس برای جداول و شکل­ها به زبان فارسی و انگلیسی ضروری است. جداول به صورت باز (تنها خطوط بالا و پایین آشکار باشند) طراحی شده و برای شکل­ها کادر اطراف آن آورده نشود. تأکید می‌شود که مقیاس­های عددی در محور افقی و عمودی شکل­ها انگلیسی باشند.

- نام علمی گیاهان یا جانوران هم در متن و هم در منابع به صورت مورب (ایتالیک) باشد.

- معادل انگلیسی لغات تخصصی به صورت زیرنویس در هر صفحه آورده شود.

۵- ارسال مقاله

 • مقاله باید در دو نسخه مجزا یکی با نام نویسنده(گان) و دیگری بدون نام نویسنده(گان) از طریق پایگاه اینترنتی نشریه (http://rap.sanru.ac.ir) ارسال شود. برای ارسال مقاله نخست فرم ثبت نام پایگاه را تکمیل و سپس به بخش ارسال مقاله مراجعه نمایید. همچنین  فرم تعهدنامه  و فرم تعارض منافع نویسندگان را را از سایت مجله دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال آن اقدام فرمایید.

 • ثبت نام و ارسال مقاله باید توسط مسوول مکاتبه مقاله انجام شود. مجله فقط به مسوول مکاتبه پاسخ­گو خواهد بود.

 • مشخصات مقاله شامل عنوان مقاله،‌ نام نویسنده(گان)، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی آنها به همراه پست الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسوول باشد.

 • پس از ارسال مقاله به مجله هر گونه تغییر در تعداد نویسندگان آن باید توسط نویسنده مسوول کتباً به مجله اعلام شود.

 • مقالات دریافت شده ابتدا توسط هیأت تحریریه مورد بررسی کمی و کیفی قرار می­ گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود (به شرط رعایت نکاتی که در این راهنمای نگارش آمده است)، برای ارزیابی به حداقل سه نفر از داوران صاحب‌نظر و ناشناس برای نویسنده(گان) در رشته مربوطه ارسال می‌شود.

 • پذیرش و چاپ مقاله منوط به انجام تمام ویرایش­های خواسته شده از طرف دفتر مجله می ­باشد.

۶- هزینه بررسی اولیه مقاله

پیرو نامه مجوز دریافت وجه از نویسندگان بررسی اولیه مقاله (بعد از اعلام نظر  اعضای هیات تحریریه و  تعیین داور توسط ایشان)  و قبل از ارسال به داوری منوط به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال (پنجاه هزار تومان) از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی واقع در صفحه کاربری افراد و یا واریز وجه  از طریق بانک  به حساب ۹۶۸۰۸۳۲۸۷ نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری بنام در آمد پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و ارسال فیش آن به آدرس ایمیل مجله journal_sanruyahoo.com می باشد. در فیش واریزی کد مقاله و نویسنده مسوول قید شود.

۷- هزینه چاپ

- صدور نامه پذیرش نهایی مقاله و انتشار  آن منوط به واریز مبلغ یک میلیون ریال (۱۰۰۰۰۰۰ ریال) از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی واقع در صفحه کاربری افراد و یا واریز وجه  از طریق بانک  به حساب ۹۶۸۰۸۳۲۸۷ نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری بنام در آمد پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و ارسال فیش آن به آدرس ایمیل مجله  journal_sanruyahoo.com می باشد. در فیش واریزی کد مقاله و نویسنده مسوول قید شود.

۸- اشتراک مجله

 • بهای اشتراک یک ­ساله جهت دو شماره از مجله با احتساب هزینه پستی ۲۰۰۰۰۰ ریال می­باشد. وجه اشتراک را به شماره حساب اشاره شده در بالا واریز و فیش واریزی را به آدرس ایمیل مجله که در بند شش ذکر شده است، ارسال نمایید.


دفعات مشاهده: 20353 بار   |   دفعات چاپ: 1061 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 42 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb