دوره 13، شماره 38 - ( زمستان 1401 1401 )                   جلد 13 شماره 38 صفحات 48-38 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahmadi R, Mottaghitalab M, Royan M, Seighalani R. The Effect of Lactobacillus Reuteri Isolated from Gastrointestinal Tract of Iranian Native Poultry on Growth Performance, Carcass Characteristics, Blood Parameters and Immune Response of Broiler Chickens. rap 2022; 13 (38) :38-48
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1306-fa.html
احمدی رباب، متقی طلب مجید، رویان مریم، صیقلانی رامین. تأثیر لاکتوباسیلوس روتری جدا سازی شده از دستگاه گوارش طیور بومی ایران بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی. پژوهشهاي توليدات دامي 1401; 13 (38) :48-38

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1306-fa.html


گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (329 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: در سال­ های اخیر بسیاری از کشورها استفاده از آنتی­بیوتیک­ های محرک رشد را به دلیل اثرات سوء آن­ها بر سلامت انسان و حیوان ممنوع یا محدود اعلام نموده­اند. پروبیوتیک ­ها به ­عنوان جایگزین آنتی­بیوتیک ­های محرک رشد، نقش مهمی در بهبود عملکرد، سلامت و افزایش کیفیت تولیدات دامی دارند. لاکتوباسیلوس­ ها از جمله باکتری­ های غالب پروبیوتیکی محسوب می­ شوند. در این مطالعه تأثیر دو سویه ­ی لاکتوباسیلوس روتری جدا سازی شده از دستگاه گوارش مرغ­های بومی شمال غرب و جنوب غرب ایران بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه­ های خونی و پاسخ ایمنی جوجه ­های گوشتی مورد بررسی قرار گرفتند.
مواد و روش­ ها: در این آزمایش از 300 قطعه جوجه­ ی گوشتی نر سویه ­ی آربراکرز پلاس در قالب طرح کاملاً تصادفی در 5 تیمار، 4 تکرار و 15  قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره­ ی پایه به­ عنوان تیمار کنترل، 2- جیره ­ی پایه + آنتی­بیوتیک آویلامایسین، 3- جیره ­ی پایه + پروبیوتیک تجاری بایوپول، 4- جیره ­ی پایه + ایزوله ­ی لاکتوباسیلوس روتری  MG547731(Plr2) و 5- جیره ­ی پایه + ایزوله ­ی لاکتوباسیلوس روتری MG547727 (Plr3) بودند.
یافته ­ها: نتایج این آزمایش نشان داد که تیمارهای حاوی پروبیوتیک تجاری، آنتی­بیوتیک و تیمار ایزوله ­ی لاکتوباسیلوس روتری Plr2 باعث افزایش معنی دار افزایش وزن روزانه در دوره پایانی شد (0/05p<). ایزوله­های بومی و پروبیوتیک تجاری به ­طور معنی ­داری موجب کاهش وزن نسبی سنگدان و پیش­ معده شدند(0/05p<) اما اختلاف معنی­ داری در وزن نسبی سایر اجزای لاشه جوجه ­های گوشتی مشاهده نشد (0/05p>). پس از اولین تزریق SRBC، تیمارهای حاوی آنتی­بیوتیک و ایزوله­ ی لاکتوباسیلوس روتری (Plr2) منجر به افزایش معنی­ دار ایمنوگلوبولین M (0/05p<) و پس از دومین تزریق، تیمارهای حاوی ایزوله ­ی لاکتوباسیلوس روتری (Plr2) و پروبیوتیک تجاری منجر به افزایش معنی­ دار ایمنوگلوبولین G و کل شدند (0/05p<). عیار تیتر آنتی ­بادی علیه واکسن نیوکاسل اختلاف معنی­ داری را بین تیمارها با گروه کنترل نشان نداد (0/05p>). در میزان گلوکز، کلسترول، تری­گلیسرید، VLDL و LDL سرم تفاوت معنی­ داری بین تیمارها با گروه کنترل به دست نیامد (0/05p>). استفاه از آنتی­بیوتیک باعث کاهش غلظت HDL سرم نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی شد (0/05p<).
نتیجه­ گیری: افزودن ایزوله ­های لاکتوباسیلوس روتری بومی به جیره می­ تواند اثرات مثبتی مشابه پروبیوتیک تجاری بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه­ های خونی جوجه­ های گوشتی داشته باشد.
متن کامل [PDF 1200 kb]   (57 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه طیور
دریافت: 1401/3/7 | ویرایش نهایی: 1401/10/28 | پذیرش: 1401/7/23 | انتشار: 1401/9/10

فهرست منابع
1. Afsharmanesh, M., B. Sadaghi and F. G. Silversides. 2011. Influence of supplementation of prebiotic, probiotic, and antibiotic to wet-fed wheat-based diets on growth, ileal nutrient digestibility, blood parameters, and gastrointestinal characteristics of broiler chickens. Comparative Clinical Pathology, 22: 245-251. [DOI:10.1007/s00580-011-1393-2]
2. Al-Shawi, S.G., D.S. Dang, A.Y. Yousif, Z.K. Al-Younis, T.A. Najm and S.K. Matarneh. 2020. The potential use of probiotics to improve animal health, efficiency, and meat quality: A review. Agriculture, 10(452):1-14. [DOI:10.3390/agriculture10100452]
3. Awad, W.A., K. Ghareeb, S. Abdel-Raheem and J. Böhm. 2009. Effects of dietary inclusion of probiotic and synbiotic on growth performance, organ weights, and intestinal histomorphology of broiler chickens. Poultry Science, 88(1): 49-56. [DOI:10.3382/ps.2008-00244]
4. Aziz Mousavi, S.M.A., H. Mahmoodzadeh Hosseini and S.A. Mirhosseini. 2018. A review of dietary probiotics in poultry. Journal of Applied Biotechnology Reports, 5(2): 48-54. [DOI:10.29252/JABR.05.02.02]
5. Balevi, T.U., S. Ucan, B. Coskun, K. Kurtoglu and S. Cetingul. 2009. Effect of dietary probiotic on performance and humoral immune response in layer hens. Archiva Zootechnica, 12(2): 14-23.
6. Bhogoju, S. and S. Nahashon. 2022. Recent advances in probiotic application in animal health and nutrition: A review. Agriculture, 12(304): 2-16. [DOI:10.3390/agriculture12020304]
7. Blajman, J.E., L.S. Frizzo, M.V. Zbrun, D.M. Astesana, M.L. Fusari, L.P. Soto, M.R. Rosmini and M.L. Signorini. 2014. Probiotics and broiler growth performance: a meta-analysis of randomized controlled trials. British Poultry Science, 55: 483-494. [DOI:10.1080/00071668.2014.931930]
8. Bucław, M. 2016. The use of inulin in poultry feeding: a review. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition (Berlin), Dec, 100(6): 1015-1022. [DOI:10.1111/jpn.12484]
9. Chapman, C.M., G.R. Gibson and I. Rowland. 2011. Health benefits of probiotics: are mixtures more effective than single strains? European Journal of Nutrition, 50: 1-17. [DOI:10.1007/s00394-010-0166-z]
10. Denli, M. and R. Demirel. 2018. Replacement of antibiotics in poultry diets. CAB reviews, 13(35): 1-9. [DOI:10.1079/PAVSNNR201813035]
11. Deraz, S.F., A.E. Elkomy and A.A. Khalil. 2019. Assessment of probiotic-supplementation on growth performance, lipid peroxidation, antioxidant capacity, and cecal microflora in broiler chickens. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 9(1): 30-39. [DOI:10.7324/JAPS.2019.S104]
12. EFSA: Panel on additives and products or substances used in animal feed, guidance on the assessment of bacterial susceptibility to antimicrobials of human and veterinary importance. 2012. EFSA Journal, 10: 1-10. [DOI:10.2903/j.efsa.2012.2740]
13. Faseleh Jahromi, M., Y. Wesam Altaher, P. Shokryazdan, R. Ebrahimi, M. Ebrahimi, Z. Idrus, V. Tufarelli and J.B. Liang. 2015. Dietary supplementation of a mixture of Lactobacillus strains enhances performance of broiler chickens raised under heat stress conditions. International Journal of Biometeorology, 60: 1099-1110. [DOI:10.1007/s00484-015-1103-x]
14. Getachew, T. 2016. A review on effects of probiotic supplementation in poultry performance and cholesterol levels of egg and meat. Journal of world's poultry research, 6(1): 31-36.
15. Ghaniei, A. and N. Mohammadzadeh. 2012. Detection of Newcastle disease virus antibodies in serum of broiler chickens of Iran. Journal of Animal and Poultry Sciences, 1: 24-28.
16. Habibi, S., S. Khojasteh and M. Jafari. 2013. The effect of Bactocell® and Protexin® probiotics on performance and carcass characteristics of broiler chickens. Journal of Novel Applied Sciences, 2: 565-570
17. Haghighi, H.R., J. Gong, L. Carlton, M. Gyles, A. Hayes, B. Sanei, P. Parvizi, H. Gisavi, J.R. Chambers, and S. Sharif. 2005. Modulation of Antibody-Mediated Immune Response by Probiotics in Chickens. American Society for Microbiology, 12(12): 1387-1392. [DOI:10.1128/CDLI.12.12.1387-1392.2005]
18. Hajati, H., A. Hassanabadi and A. Teimouri Yansari. 2014. The Effect of Dietary Supplementation of Prebiotic and Probiotic on performance, humoral immunity responses and egg hatchability in broiler breeders. Poultry Science Journal, 2(1): 1-13.
19. Hati, S., B.K. Mishra, M. Patel, J.B. Prajapati, N.J. Bhagora, F.P. Savaliya, M. Pathan, P.B. Jani and D.J. Ghodasara. 2021. Indigenous Lactobacillus strains improve growth performance and high density cholesterol levels in broilers. Indian Journal of Experimental Biology, 59: 556-563.
20. Hayek, S.A., R. Gywali and S.A. Ibrahim. 2013. Microbial pathogens and strategies for combating them. Antimicrobial Natural Products science, technology and education, 912: 910- 921.
21. Homayouni, A., L. Payahoo, and A. Azizi. 2012. Effects of Probiotics on Lipid Profile: A Review. American Journal of Food Technology, 7: 251-265. [DOI:10.3923/ajft.2012.251.265]
22. Hussein, E.O.S., Sh.H. Ahmed, A.M. Abudabos, M.R. Aljumaah, M.M. Alkhlulaifi, M.A. Nassan, G.M. Suliman, M.A.E. Naiel and A.A. Swelum. 2020. Effect of antibiotic, phytobiotic and probiotic supplementation on growth, blood indices and intestine health in broiler chicks challenged with Clostridium perfringens. Animals, 10(507): 1-18. [DOI:10.3390/ani10030507]
23. Jabbari, N., A. Fattah and F. Shirmohammad. 2016. The effects of Protexin® probiotic and aquablend avian antibody on performance and immune system of broiler chickens. Iranian Journal of Applied Animal Sciences, 6: 951-956 (In Persian).
24. Jha, R., R. Das, S. Oak, and P. Mishra. 2020. Probiotics (Direct-Fed Microbials) in poultry nutrition and their effects on nutrient utilization, growth and laying performance, and gut health: A systematic review. Animals, 10(1863): 1-18. [DOI:10.3390/ani10101863]
25. Khaksefidi, A. and T. Ghoorchi. 2006. Effects of probiotic on performance and immunocompetence in broiler chicks. Poultry Science, 43: 296-300. [DOI:10.2141/jpsa.43.296]
26. Khani, M.M., S.M. Hosseini and H. Farhangfar. 2008. Effect of supplemented Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei diet or water on broilers performance. Pages 740-744 in 1st Mediterranean Summit of WPSA, Thessaloniki.
27. Kumar, A. and D. Kumar. 2015. Characterization of Lactobacillus isolated from dairy samples for probiotic properties. Anaerobes, 33: 117 -123. [DOI:10.1016/j.anaerobe.2015.03.004]
28. Liu, J.R., B. Yu, F.H. Liu, K.J. Cheng and X. Zhao. 2005. Expression of rumen microbial fibrolytic enzyme genes in probiotic Lactobacillus reuteri, Applied Environmental Microbiology, 71: 6769-6775. [DOI:10.1128/AEM.71.11.6769-6775.2005]
29. Melegy, T., N.F. Khaled, R. El-Bana and H. Abdellatif. 2011. Effect of dietary supplementation of bacillus subtilis PB6 (CLOSTAT) on performance, immunity, gut health and carcass traits in broilers. Journal of American Science, 7(12): 891-898.
30. Moghaddam, A.R., K. Torshizi and M.A. Rahimi. 2010. Effect of hatchery probiotic administration methods on performance, and immune response in broiler chickens. Journal of Veterinary Research, 65(2): 91-96 (In Persian).
31. Mu. Q., V.J. Tavella and X.M. Luo. 2018. Role of Lactobacillus reuteri in Human Health and Diseases. Frontiers in Microbiology, 9: 757. [DOI:10.3389/fmicb.2018.00757]
32. Musa, H.H., S.L. Wu and C.H. Zhu. 2009. The potential benefits of probiotics in animal production and health. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8: 313-321.
33. Nazifi, S. 1997. Poultry Heamatology and Clinical Biochemistry. 1ed. Shiraz University Press, 173- 209 pp.
34. Olnood, C.G., S.S.M. Beski, M. Choct and P.A. Iji. 2015. Novel probiotics: their effects on growth performance, gut development, microbial community and activity of broiler chickens. Animal Nutrition, 1: 184-191. [DOI:10.1016/j.aninu.2015.07.003]
35. Penha Filho, R.A.C., SJA. Díaz, F.S. Fernando, Y.F. Chang and R.L. Andreatti Filho. 2015. Berchieri Junior A. Immunomodulatory activity and control of Salmonella Enteritidis colonization in the intestinal tract of chickens by Lactobacillus based probiotic. Veterinary Immunology and Immunopathology, 167: 64-69. [DOI:10.1016/j.vetimm.2015.06.006]
36. Rahimi, S.H. and A. Khaksefidi. 2006. A comparison between the effects of a probiotic (Bioplus B) and an antibiotic (virginiamycin) on the performance of broiler chickens under heat stress condition. Iranian Journal of Veterinary Research, 7: 23-28 (In Persian).
37. Rahman, A.U., S. Khan, D. Khan, N. Chand, M. Hussain, S. Ahmad, S.M. Sohail, M. Ali, N. Ahmad, I. Ahmed, I.U. Haq and I. Ahmad. 2009. Probiotics as immune enhancer in broilers. Sarhad Journal of Agriculture. Vol. 25, No. 3.
38. Rajput, I.R., L.Y. Li, X. Xin, B.B. Wu, Z.L. Juan, Z.W. Cui, D.Y. Yu and W.F. Li. 2013. Effect of Saccharomyces boulardii and Bacillus subtilis B10 on intestinal ultrastructure modulation and mucosal immunity development mechanism in broiler chickens. Poultry Science, 92: 956-965. [DOI:10.3382/ps.2012-02845]
39. Rook, G.A. 2010. Pages 70-79 and 160 in 99th Dahlem conference on infection, inflammation and chronic inflammatory disorders: Darwinian medicine and the "hygiene" or "old friends" hypothesis, Clinical office of Immunolgy. [DOI:10.1111/j.1365-2249.2010.04133.x]
40. Rowghani, E., M. Arab and A. Akbarian. 2007. Effect of probiotic and other feed additives on performance and immune response of broiler chicks. Inter J. of Poult Sci, 6: 261-265. [DOI:10.3923/ijps.2007.261.265]
41. Royan, M., M. Hashemi, R. Seighalani and H. Alaie Kordghashlaghi. 2019. The probiotic and antagonistic properties of isolated Lactobacilli from the intestine of free-range chickens from southwest and northwest of Iran. Journal of Food Hygiene, 9(35): 25-39 (In Persian).
42. Sahin, T., I. Kaya, Y. Unal and D.A. Emali. 2008. Dietary supplementation of probiotic and prebiotic combination (combiotics) on performance, carcass quality and blood parameters in growing quail. Journal of Animal Veterinary, 7: 1370-1373.
43. Salim, H.M., H.K. Kang, N. Akter, D.W. Kim, J.H. Kim, M.J. Kim, J.C. Na, H.B. Jong, H.C. Choi, O.S. Suh and W.K. Kim. 2013. Supplementation of direct-fed microbials as an alternative to antibiotic on growth performance, immune response, cecal microbial population, and ileal morphology of broiler chickens. Poultry Science, 92: 2084-2090. [DOI:10.3382/ps.2012-02947]
44. Salzman, N.H., K. Hung, C.L. Haribhai, C.B. Williams and N.A. Bos. 2010. Enteric defensins are essential regulators of intestinal microbial ecology. National Immunolgy, 11: 76-83. [DOI:10.1038/ni.1825]
45. Saminathan, M., C.C. Sieo, K. Ramasamy, N. Abdullah and Y.W. Ho. 2014. Effects of dietary prebiotics, probiotic and synbiotics on performance, caecal bacterial populations and caecal fermentation concentrations of broiler chickens. Journal Sciences of Food and Agriculture, 94: 341-348. [DOI:10.1002/jsfa.6365]
46. Shokryazdan, P., M. Faseleh Jahromi, J.B. Liang, K. Ramasamy, C.C. Sieo and Y.W. Ho. 2017. Effects of a Lactobacillus salivarius mixture on performance, intestinal health and serum lipids of broiler chickens. PLoS One, 12(5): e0175959. [DOI:10.1371/journal.pone.0175959]
47. Talarico, T.L., I.A. Casas, T.C. Chung and W.J. Dobrogosz. 1988. Production and isolation of reuterin, a growth inhibitor produced by Lactobacillus reuteri. Antimicrobial Agents Chemotherm, 32: 1854-1858. [DOI:10.1128/AAC.32.12.1854]
48. Taranto, M.P., J.L. Vera, J. Hugenholtz, G.F. De Valdez and F. Sesma. 2003. Lactobacillus reuteri CRL1098 produces Cobalamin. Journal of Bacteriology, September: 5643-5647. [DOI:10.1128/JB.185.18.5643-5647.2003]
49. Untoo, M., M.T. Banday, I. Afzal, S. Adil, I.A. Baba and A. Khurshid. 2018. Review: Potential of probiotics in poultry production. Journal of Entomology and Zoology Studies, 6(3): 1293-1300.
50. Van der Zijpp, A.J. and F.R. Leenstra. 1980. Genetic analysis of the humoral immune response of White Leghorn chicks. Poultry Science, 59: 1363-1369. [DOI:10.3382/ps.0591363]
51. Yamazaki, M., H. Ohtsu, Y. Yakabe, M. Kishima and H. Abe. 2012. In vitro screening of lactobacilli isolated from chicken excreta to control Salmonella Enteritidis and Typhimurium. British Poultry Science, 35: 183-189. [DOI:10.1080/00071668.2012.678814]
52. Yazhini, P., P. Visha, P. Selvaraj, P. Vasanthakumar and V. Chandran. 2018. Dietary encapsulated probiotic effect on broiler serum biochemical parameters. Veterinary world. 11(9): 1344-1348. [DOI:10.14202/vetworld.2018.1344-1348]
53. Yu, B., J.R. Liu, F.S. Hsiao, T.T. Lee and P.W.S. Chiou. 2008. The probiotic and adherence properties of Lactobacillus reuteri Pg4 expressing the rumen microbial β-Glucanase. Asian-Australian Journal of Animal Sciences, 9: 1324-1329. [DOI:10.5713/ajas.2008.70519]
54. Yu, B., J.R. Liu, M.Y. Chiou, Y.R. Hsu and P.W.S. Chiou. 2007. The effects of probiotic Lactobacillus reuteri Pg4 strain on intestinal characteristics and performance in broilers. Asian-Australian Journal of Animal Sciences, 8: 1243-1251. [DOI:10.5713/ajas.2007.1243]
55. Wang, S., Q. Peng, H.M. Jia, X.F. Zeng, J.L. Zhu, C.L. Hou, X.T. Liu, F.J. Yang and S.Y. Qiao. 2017. Prevention of Escherichia coli infection in broiler chickens with Lactobacillus plantarum B1. Poultry science, 96: 2576-2586. [DOI:10.3382/ps/pex061]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb