دوره 14، شماره 39 - ( بهار 1402 )                   جلد 14 شماره 39 صفحات 55-48 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yalchi T. (2023). The Effect of Oscillating Dietary Protein Concentration on Growth Performance in Fattening Male Lambs. Res Anim Prod. 14(39), 48-55. doi:10.61186/rap.14.39.48
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1324-fa.html
یلچی طاهر. تأثیر تغذیه متناوب پروتئین خام جیره بر عملکرد رشد در بره های نر پرواری پژوهشهاي توليدات دامي 1402; 14 (39) :55-48 10.61186/rap.14.39.48

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1324-fa.html


گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه پژوهشکده سلامت و امنیت تولیدات کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (1335 مشاهده)

چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: پروتئین خام یکی از گران ترین اجزای جیره غذایی و مواد مغذی مورد نیاز دام است. یکی از راهکارهای استفاده بهینه از پروتئین خام ایجاد نوسان در سطح پروتئین خام جیره و تغذیه متناوب آن در فواصل زمانی یک تا چند روز است. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تغذیه متناوب پروتئین خام جیره بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه­ های شکمبه­ ای و خونی در بره­های نر پرواری انجام شد.
مواد و روش­ ها: سه جیره غذایی با پروتئین خام 12، 14 و 16 درصد و انرژی قابل متابولیسم یکسان تنظیم شدند. از 36 رأس بره نر با میانگین وزن 2/04±23/94 کیلوگرم در چهار تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تیمار اول جیره با سطح پروتئین خام 14 درصد را به صورت ثابت دریافت کرد. تیمارهای دوم تا چهارم جیره­ های با پروتئین خام 12 و 16 درصد را به­ ترتیب با تناوب 24، 48 و 72 ساعت دریافت کردند. مصرف خوراک، عملکرد رشد، ضریب تبدیل خوراک، قابلیت هضم و برخی فراسنجه ­های شکمبه ­ای و خونی اندازه گیری شد.
یافته ­ها: تفاوت معنی ­داری از نظر مصرف خوراک و عملکرد رشد در بین تیمارها مشاهده نشد هرچند ضریب تبدیل خوراک در تیمار با تناوب مصرف پروتئین خام 48 ساعته بهبود یافت و نسبت به تیمار شاهد تمایل به معنی ­داری را نشان داد (0/063=p). بیشترین قابلیت هضم ماده آلی مربوط به تیمار با تناوب مصرف 48 ساعته بود که نسبت به سایر تیمارها تمایل به معنی­ داری را نشان داد (0/091 =p). بین تیمارهای آزمایشی از نظر قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی تفاوت معنی­ داری مشاهده نشد. بیشترین نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه و نیتروژن اوره­ای خون در تیمار با تناوب مصرف پروتئین خام 48 ساعته بود (0/05p<).

نتیجه­ گیری: نتایج این پژوهش نشان داد ضریب تبدیل خوراک به هنگام استفاده از راهکار ایجاد نوسان در سطح پروتئین خام جیره و تغذیه متناوب آن تاحدودی بهبود می­ یابد، اما تأثیری در عملکرد رشد بره­ های نر و قابلیت هضم خوراک نداشت. همچنین نیتروژن آمونیاکی شکمبه و نیتروژن اوره­ای خون افزایش یافت. لذا استفاده از این راهکار در تغذیه بره ­های نر پرواری توصیه می­شود.

متن کامل [PDF 1416 kb]   (385 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تغذیه نشخوارکنندگان
دریافت: 1401/7/1 | ویرایش نهایی: 1402/3/9 | پذیرش: 1401/8/24 | انتشار: 1402/3/9

فهرست منابع
1. Aminifard, Z., A. Kiani and A. Azarfar. 2022. The Effect of Lycopene supplementation on fermentation parameters , nutrient digestibility and feed intake of fattening lamb diet in vitro and in vivo. Research on Animal Production, 13(36): 57-65 (In Persian). [DOI:10.52547/rap.13.36.57]
2. AOAC. 2012. International. Official Methods of Analysis. 19th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.
3. Chibisa, G.E. and T. Mutsvangwa. 2013. Effects of feeding wheat or corn-wheat dried distillers grains with solubles in low-or high-crude protein diets on ruminal function, omasal nutrient flows, urea-N recycling, and performance in cows. Journal of Dairy Science, 96(10): 6550-6563. [DOI:10.3168/jds.2013-6622]
4. Chumpawadee, S., K. Sommart, T. Vongpralub and V. Pattarajinda. 2006. Effects of synchronizing the rate of dietary energy and nitrogen release on ruminal fermentation, microbial protein synthesis, blood urea nitrogen and nutrient digestibility in beef cattle. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 19(2): 181-188. [DOI:10.5713/ajas.2006.181]
5. Cole, N.A. 1999. Nitrogen retention by lambs fed oscillating dietary protein concentrations. Journal of Animal Science, 77(1): 215-222. [DOI:10.2527/1999.771215x]
6. Cole, N.A., L.W. Greene, F.T. McCollum, T. Montgomery and K. McBride. 2003. Influence of oscillating dietary crude protein concentration on performance, acid-base balance, and nitrogen excretion of steers. Journal of Animal Science, 81(11): 2660-2668. [DOI:10.2527/2003.81112660x]
7. Collins, R.M. and R.H. Pritchard. 1992. Alternate day supplementation of corn stalk diets with soybean meal or corn gluten meal fed to ruminants. Journal of Animal Science, 70(12): 3899-3908. [DOI:10.2527/1992.70123899x]
8. Cue, R.I. 2006. Statistical methods AEMA-610. Department of Animal Science. McGill University. 281p.
9. Czerkawski, J.W. 2013. An introduction to rumen studies. Elsevier. 246 pp.
10. de Souza, M.N., C. Bayer, M. Lassalas, G.M. Michelon, L.H. Schaitz, R. Biasiolo, M. Civiero and H.M.N. Ribeiro-Filho. 2021. Effects of ground corn and Acacia mearnsii tannin extract supplementation on nitrogen excretion and nitrous oxide emissions from sheep. Livestock Science, 246, 104458. [DOI:10.1016/j.livsci.2021.104458]
11. Dijkstra, J., O. Oenema, J.W. Van Groenigen, J.W. Spek, A.M. Van Vuuren and A. Bannink. 2013. Diet effects on urine composition of cattle and N2O emissions. Animal, 7(s2): 292-302. [DOI:10.1017/S1751731113000578]
12. Doranalli, K., G.B. Penner and T. Mutsvangwa. 2011. Feeding oscillating dietary crude protein concentrations increases nitrogen utilization in growing lambs and this response is partly attributable to increased urea transfer to the rumen. The Journal of Nutrition, 141(4): 560-567. [DOI:10.3945/jn.110.133876]
13. Erickson, G.E. and T.J. Klopfenstein. 2001. Nutritional methods to decrease N losses from open-dirt feedlots in Nebraska. The Scientific World Journal, 1: 836-843. [DOI:10.1100/tsw.2001.364]
14. Kargar, S., G.R. Ghorbani, M. Alikhani, M. Khorvash, L. Rashidi and D.J. Schingoethe. 2012. Lactational performance and milk fatty acid profile of Holstein cows in response to dietary fat supplements and forage: concentrate ratio. Livestock Science, 150: 274-283. [DOI:10.1016/j.livsci.2012.09.015]
15. Khalilzad, H.M., T. Ghoorchi, B. Dastar and A. Toghdory. 2022. Effect of different levels substitution of Cottonseed meal with Flax meal on the ruminal fibrolytic enzyme activity and blood parameters and immune system in ewes. Research on Animal Production, 13(35): 93-99 (In Persian). [DOI:10.52547/rap.13.35.93]
16. Khattab, I.M. and A.M. Abdel-Wahed. 2018. Effect of oscillating crude protein content on nitrogen utilization, milk production and performance of sheep. Egyptian Journal of Nutrition and Feeds, 21(2): 373-380. [DOI:10.21608/ejnf.2018.75538]
17. Kiran, D. and T. Mutsvangwa. 2009. Nitrogen utilization in growing lambs fed oscillating dietary protein concentrations. Animal Feed Science and Technology, 152(1-2): 33-41. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2009.03.009]
18. Lapierre, H. and G.E. Lobley. 2001. Nitrogen recycling in the ruminant: A review. Journal of Dairy Science, 84: E223-E236. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(01)70222-6]
19. Ludden, P.A., T.L. Wechter and B.W. Hess. 2002. Effects of oscillating dietary protein on nutrient digestibility, nitrogen metabolism, and gastrointestinal organ mass in sheep. Journal of Animal Science, 80(11): 3021-3026. [DOI:10.2527/2002.80113021x]
20. Menezes, A.C.B., S.C. Valadares Filho, M.V. Pacheco, P. Pucetti, B.C. Silva, D. Zanetti, M.F. Paulino, F.F. Silva, T.L. Neville and J.S. Caton. 2019. Oscillating and static dietary crude protein supply. I. Impacts on intake, digestibility, performance, and nitrogen balance in young Nellore bulls. Translational Animal Science, 3(4): 1205-1215. [DOI:10.1093/tas/txz138]
21. NRC. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids and New World Camelids. Natl. Acad. Press, Washington DC.
22. Rauch, R., J. Martín-Tereso, J.B. Daniel and J. Dijkstra. 2021. Dietary protein oscillation: Effects on feed intake, lactation performance, and milk nitrogen efficiency in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 104(10): 10714-10726. [DOI:10.3168/jds.2021-20219]
23. Reynolds, C.K. and N.B. Kristensen. 2008. Nitrogen recycling through the gut and the nitrogen economy of ruminants: an asynchronous symbiosis. Journal of Animal Science, 86(suppl_14), E293-E305. [DOI:10.2527/jas.2007-0475]
24. Richardson, J.M., R.G. Wilkinson and L.A. Sinclair. 2003. Synchrony of nutrient supply to the rumen and dietary energy source and their effects on the growth and metabolism of lambs. Journal of Animal Science, 81: 1332-1347. [DOI:10.2527/2003.8151332x]
25. Russell, J.B., J.D. O'connor, D.G. Fox, P.J. Van Soest and C.J. Sniffen. 1992. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: I. Ruminal fermentation. Journal of Animal Science, 70(11): 3551-3561. [DOI:10.2527/1992.70113551x]
26. SAS Institute, 2004. SAS 9.1 for Windows. SAS Institute, Cary, NC.
27. Souza, N.K.P., E. Detmann, S.C. Valadares Filho, V.A.C. Costa, D.S. Pina, D.I. Gomes, A.C. Queiroz and H.C. Mantovani. 2013. Accuracy of the estimates of ammonia concentration in rumen fluid using different analytical methods. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia, 65: 1752-1758. [DOI:10.1590/S0102-09352013000600024]
28. Steinfeld, H., P., Gerber, T. Wassenaar, V. Castel, M. Rosales and C. de Haan. 2006. Food and Agriculture Organization of the United Nations
29. Rome: 2006. Livestock's Long Shadow: Environmental Issues and Options. http://www.fao.org/3/a0701e/a0701e00.htm.
30. Van Keulen J.Y. and B.A. Young. 1997. Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies Journal of Animal Science, 44(2): 282-287. [DOI:10.2527/jas1977.442282x]
31. Van Soest, P.J., J.B. Robertson and B.A. Lewis. 1991. Methods for dietary neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2]
32. Yalchi, T., J. Seif Davati and R. Seyyed Sharifi. 2020. Effect of nutrient synchrony on ruminal fermentation, microbial protein synthesis and nitrogen balance in sheep. Iranian Journal of Animal Science Research, 12(1): 19-33 (In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb