دوره 12، شماره 34 - ( زمستان 1400 )                   جلد 12 شماره 34 صفحات 29-21 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

mirzaei R, janmohammadi H, olyayee M, mirghelenj S A. Investigating the Effect of Adding Different Calcium Sources and Its Particle Size on Production Performance and Egg Quality in Laying Hens. rap 2021; 12 (34) :21-29
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1159-fa.html
میرزائی رسول، جانمحمدی حسین، علیایی مجید، میرقلنج سید علی. بررسی تأثیر افزودن منابع مختلف کلسیم و اندازه ذرات آن بر عملکرد تولید و کیفیت تخم‌مرغ مرغان تخم گذار. پژوهشهاي توليدات دامي 1400; 12 (34) :29-21

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1159-fa.html


گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
چکیده:   (1080 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: استفاده از  منابع مختلف کلسیم با اندازه ذرات مختلف در مزارع پرورش مرغان تخم‌گذار و همچنین اثرات نوع منبع کلسیم و اندازه آن بر عملکرد تولید پرنده و کیفیت تخم مرغ، سبب توجه به  بررسی اثرات نوع منبع کلسیم و اندازه ذرات آن در عملکرد تولید و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم‌گذار، شده است.
مواد و روش­ ها: این آزمایش به منظور بررسی تأثیر استفاده از منابع مختلف کلسیم و اندازه ذرات آن بر عملکرد تولید و کیفیت تخممرغ مرغان تخمگذارهای- لاین W-80 انجام شد. بدین منظور تعداد 192 قطعه مرغ تخمگذار با وزن بدن و تولید مشابه انتخاب شد و آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل (2×3) با سه منبع کلسیم (صدف معدنی، صدف دریایی، کربنات کلسیم) و دو اندازه ذرات (1- ریز: با ذرات <2 میلیمتر  و 2- مخلوط: مخلوطی از ذرات > 2 و 2-4 میلیمتر)، در 4 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار به مدت 8 هفته از سن 50-42 هفتگی انجام شد.
 یافته­ ها: نتایج  نشان داد که کربنات کلسیم کمترین میزان انحلال‌پذیری و ذرات ریز در مقایسه با ذرات درشت انحلال پذیری بیشتری داشتند (0/05>p). اثر اصلی منبع کلسیم بر میزان مصرف خوراک معنیدار بود (0/05>p). اثرات اصلی و متقابل  منبع کلسیم و اندازه ذرات آن بر ضریب تبدیل خوراک، وزن تخممرغ، تعداد تخم­ مرغ شکسته معنی‌دار نبود (0/05<p). اثرات اصلی و متقابل منبع و اندازه ذرات کلسیم بر صفات کیفیت داخلی تخممرغ از قبیل درصد سفیده، درصد زرده، واحد هاو و شاخص زرده معنیدار نبود، ولی pH سفیده تخم­مرغ به صورت معنیداری  تحت تاثیر اصلی منبع کلسیم تفاوت نشان داد (0/05>p که کم­ترین pH مربوط به جیره حاوی صدف معدنی و بیشترین pH مربوط به جیره صدف دریایی بود. اثر اصلی و متقابل منبع کلسیم و اندازه ذرات بر صفات کیفیت خارجی تخممرغ، وزن نسبی پوسته، ضخامت پوسته، خاکستر پوسته، معنیدار نبود (0/05<p)، ولی وزن مخصوص تخممرغ به صورت معنیداری تحت تأثیر اثرات اصلی منبع کلسیم قرار گرفت (0/05>p) و کمترین و بیشترین مقادیر به ترتیب مربوط به صدف معدنی و صدف دریایی بود.
نتیجه­ گیری: نتیجه نهایی نشان داد که کربنات کلسیم کمترین انحلال‌پذیری را در بین منابع کلسیم مورد استفاده در این تحقیق داشته و ذرات ریز در مقابل ذرات درشت انحلال‌پذیر‌تر بودند. با این حال، تفاوت معنی‌داری بین صفات کیفیت داخلی و خارجی تخم‌مرغ و عملکرد تولید پرندگان با استفاده از منابع مختلف کلسیم و اندازه ذرات مختلف مشاهده نشد.
 

متن کامل [PDF 1587 kb]   (200 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه طیور
دریافت: 1399/9/15 | ویرایش نهایی: 1400/11/16 | پذیرش: 1400/6/7 | انتشار: 1400/11/13

فهرست منابع
1. Ahmad, H.A. and R.J. Balander. 2003. Alternative feeding regimen of calcium source and phosphorus level for better eggshell quality in commercial layers. Journal of Applied poultry research, 12: 509-514.‌ [DOI:10.1093/japr/12.4.509]
2. Brister, R.D., S.S. Linton and C.R. Creger. 1981. Effects of dietary calcium sources and particle size on laying hen performance. Poultry Science, 60: 2648-2654.‌ [DOI:10.3382/ps.0602648]
3. Butcher, G.D. and R.D. Miles. 1991. Egg specific gravity: designing a monitoring program. Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida.
4. Catl, A.U., M. Bozkurt, K .Küçükyılmaz, M. Çınar, E. Bintas and F. Çöven .2012. Performance and egg quality of aged laying hens fed diets supplemented with meat and bone meal or oyster shell meal. South African Journal of Animal Science 2012, 42(No. 1). [DOI:10.4314/sajas.v42i1.9]
5. Faria, L.V. 2002. Granulometria do calcário calcítico and níveis de cálcio para poedeiras comerciais em segundo ciclo de produção [dissertação]. Lavras (MG): Universidade Federal de Lavras: 61 pp.
6. Guinote, F. and Y. Nys. 1991. Effects of particle size and origin of calcium sources on eggshell quality and bone mineralization in egg of laying hens. Journal of Poultry Science, 70: 583-92. [DOI:10.3382/ps.0700583]
7. Ito, D.T., D.E. Faria, E.A. kuwano, O.M. Junqueira and L.F. Araujo. 2006. Efeitos do fracionamento do cálcio dietário egranulometria do calcário sobre o desempenho e qualidade dos ovos de poedeiras comerciais. Acta Scientiarum Animal Sciences, 28: 187-195. [DOI:10.4025/actascianimsci.v28i2.645]
8. Kuhl, H.J.D., P. Holder and T.W. Sullivan. 1977. Influence of dietary calcium levels, source and particle size on performance of laying chickens. Journal of Poultry Science, 56: 605-611. [DOI:10.3382/ps.0560605]
9. Lichovnikova, M. 2007. The effect of dietary calcium source, concentration and particle size on calcium retention, eggshell quality and overall calcium requirement in laying hens. Journal of Poultry Science, 48: 71-75. [DOI:10.1080/00071660601148203]
10. Miller, P.C. and M.L Sunde. 1975. The effect of various particle sizes of oyster shell and limestone on performance of laying Leghorn pullets. Journal of Poultry Science, 54: 1422-1433. [DOI:10.3382/ps.0541422]
11. Mirzasarvi, H., N. Afzali. 2015. The effect of different levels of three calcium sources of diet (oyster shell, calcium carbonate and limestone) on the qualitative characteristics of commercial laying eggs.The 2nd National Conference on Livestock and Poultry in the North (In Persian).
12. Oliveira, A., E. Freitas, T .Filgueira, C .Cruz and G .Nascimento. 2013. Limestone particle size and artificial light for laying hens in the second laying cycle. Revista Brasileira de Zootecnia, 42(7): 481-488 p. [DOI:10.1590/S1516-35982013000700004]
13. Pelicia, K., J.L.M. Mourao, E.A. Garcia, V.M.C. Pinheiro, D.A Berto, A.B. Molino, A.B.G. Faitarone, F. Vercese, G.C. Santos and A.P. Silva. 2011. Effects of dietary calcium levels and limestone particle size on the performance, tibia and blood of laying hens. Brazilian Journal of Poultry Science, 13: 29-34. [DOI:10.1590/S1516-635X2011000100005]
14. Phillip, J. 2009. Why have my hens stopped lying? Poultry Extension Specialist, Animaland Poultry Sciences.
15. Roland, D. and M. Bryant. 1999. Optimal shell quality possible without oyster shell. Feedstuffs 71: 18-19.
16. Sadeghi, M., A.Temoori and H. Hafezian. 2009. Investigating the effect of different levels and particle size of calcium sources in the diet on the performance and quality of egg laying hens of Leghorn commercial mid-oviposition period. Ministry of Science, Technology Research, No. 195929 (In Persian).
17. Safa, H.M., G. Serrano, X. Valencia, E. Arbe, R. Jimenez-Moreno and G.G. Mateos. 2008. Effects of the levelsof methionine, linoleic acid, and added fat in the diet on productive performance and egg quality of brown laying hens in the latephase of production. Journal of Poultry Science, 87:1595-1602. [DOI:10.3382/ps.2008-00005]
18. Safamehr, A., A. Nobakht and Y.Mehmannavaz. 2017. Evaluation of composition, In vitro solubility rate and calcium and phospouros digestibility of different calcium sources and their effects on performance and bone traits in broiler chickens. Research on Animal Production, 8(15): 1-10 (In Persian). [DOI:10.29252/rap.8.15.1]
19. Saki, A.A., M. Haghi and E. Rahmatnejad. 2015. The effect of various levels of dietary protein andmethionine on the laying hens Performance and egg characteristics in late laying cycle. Research on Animal Production, 5(10): 13-25 (In Persian).
20. SAS Institute Inc. 2003. SAS/STAT User's Guide Release 9.1ed. SAS Institute, Inc. Cary, N.C.
21. Saunders-Blades, J.L., J.L. MacIsaac, D.R. Korver and D.M. Anderson, 2009. The effect of calcium source and particle size on the production performance and bone quality of laying hens. Journal of Poultry Science, 88: 338-353. [DOI:10.3382/ps.2008-00278]
22. Scheideler, S.E. 1998. Eggshell calcium effects on egg quality and Ca digestibility in first- or third-cycle laying hens J. Appl. Poultry Reserch, 7: 69-74. [DOI:10.1093/japr/7.1.69]
23. Scot, M.L., S.J. Hull and P.A. Mullenhoff .1971. The calcium requirement of laying hens and effects of dietary oystershellsupon eggshell quality, Journal of Poultry Science, 50: 1055-1063. [DOI:10.3382/ps.0501055]
24. Skřivan, M., M. Marounek, I. Bubancova and M. Podsedníček. 2010. Influence of limestone particle size on performance and egg quality in laying hens aged 24-36 weeks and 56-68 weeks. Animal Feed Science, 158: 110-114.‌ [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2010.03.018]
25. Sultan, F., M.S. Islam and M.A.R. Howlider. 2007. Effect of dietary calcium sources and levels on egg production and egg shell quality of Japanese quill. Journal of Poultry Science, 6: 131-136. [DOI:10.3923/ijps.2007.131.136]
26. Zhang, B. and C. Coon. 1997. The relationship of calcium intake, source, solubilty in vitro and in vivo and gizzard limestone retention in laying hens Journal of Poultry Science, 76: 1702-622. [DOI:10.1093/ps/76.12.1702]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb