دوره 10، شماره 24 - ( تابستان 1398 )                   جلد 10 شماره 24 صفحات 102-93 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

savar sofla S, Bohlouli M. (2019). Investigation of Genetic Trend of Holstein Dairy Cattle Production in a Function of Temperature-Humidity Index using Random Regression Model. rap. 10(24), 93-102. doi:10.29252/rap.10.24.93
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-968-fa.html
ساور سفلی سیما، بهلولی مهدی. بررسی روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین در تابعی از شاخص دما- رطوبت با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی پژوهشهاي توليدات دامي 1398; 10 (24) :102-93 10.29252/rap.10.24.93

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-968-fa.html


تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
چکیده:   (3303 مشاهده)
 هدف از این تحقیق بررسی تأثیر شاخص دما-رطوبت بر روند تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین اقلیم مدیترانه­ ای ایران بود. داده‌ها شامل 348868 و 302851 رکورد روز آزمون تولید شیر و درصد چربی از 42781 و 38829 رأس گاو شیری مربوط به 9 استان از منطقه ی مدیترانه­ ای ایران بین سال­های 1380 تا 1395 بود. برای محاسبه شاخص دما و رطوبت نسبی (THI) از اطلاعات آب و هوایی نزدیکترین ایستگاه ­های هواشناسی به گله­ های مورد بررسی استفاده شد. میانگینTHI  مربوط به سه روز قبل از تاریخ رکوردگیری به­ عنوان یک توصیف­ گر محیطی برای صفات تولیدی در نظر گرفته شد. آزمون معنی­ داری با رویه ­ی GLM برای در نظر گرفتن اثرات ثابت در مدل مورد استفاده قرار گرفت. مدل رگرسیون تصادفی با روش بیزی برای برآورد ارزش اصلاحی (EBV) حیوانات در تابعی از روزهای شیردهی (DIM) و THI به کار گرفته شد و روند ژنتیکی صفات در تابعی از سال تولد و THI برآورد شد. نتایج نشان داد که علاوه بر تغییر رتبه­ بندی گاوهای نر در DIMهای متفاوت، رتبه ­بندی در تابعی از THI نیز متفاوت بود. حیوانات پاسخ­ های متفاوتی در تابعی از THI داشتند به­ طوری که گاوهای نر با بیشترین EBV در THI پایین دارای EBV کمتری در THI بالا بودند. در تابعی از THI، تغییر رتبه ­بندی گاوهای نر برای درصد چربی نسبت به تولید شیر بیشتر بود. به ­عبارت دیگر، حیوانات برای درصد چربی در پاسخ به تغییرات آب و هوایی حساس­تر بودند. برای هر دو صفت، با افزایش THI روند ژنتیکی منفی مشاهده شد؛ به­ علاوه بر خلاف تولید شیر، درصد چربی روند منفی در تابعی از سال تولد داشت. می­توان نتیجه گرفت که THI اثر قابل توجهی بر صفات تولیدی شیر داشته و در نظر گرفتن این عامل با به­ کارگیری مدل رگرسیون تصادفی می­ تواند برای بررسی مقاومت گرمایی گله­ های گاوهای شیری در اقلیم آب و هوایی مدیترانه­ ای قابل استفاده باشد.
متن کامل [PDF 1460 kb]   (1201 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دریافت: 1397/9/4 | ویرایش نهایی: 1398/6/27 | پذیرش: 1397/12/13 | انتشار: 1398/6/27

فهرست منابع
1. Abdullahpour, R., M. Moradi Shahrbabak, A. Nejati-Javaremi and R. Vaez Torshizi. 2010. Genetic analysis of daily milk, fat percentage and protein percentage of Iranian first lactation Holstein cattle. World Applied Science Journal, 10: 1042-1046.
2. Aguilar, I., I. Misztal and S. Tsuruta. 2010. Short communication. Genetic trends of milk yield under heat stress for US Holsteins. Journal of Dairy Science, 93: 1754-1758. [DOI:10.3168/jds.2009-2756]
3. Bernabucci, U., L. Basiricò, P. Morera, D. Dipasquale, A. Vitali, P.F. Cappelli and L. Calamari. 2015. Effect of summer season on milk protein fractions in Holstein cows. Journal of Dairy Science, 98: 1815-27. [DOI:10.3168/jds.2014-8788]
4. Bohlouli, M., S. Alijani, S. Naderi, T. Yin and S. König. 2019. Prediction accuracies and genetic parameters for test-day traits from genomic and pedigree-based random regression models with or without heat stress interaction. Journal of Dairy Science, 102: 488-502. [DOI:10.3168/jds.2018-15329]
5. Bohlouli, M., J. Shodja, S. Alijani and A. Eghbal. 2013. The relationship between temperature-humidity index and test-day milk yield of Iranian Holstein dairy cattle using random regression model. Livestock Science, 157: 414-420. [DOI:10.1016/j.livsci.2013.09.005]
6. Bohmanova, J., I. Misztal and J.B. Cole. 2007. Temperature-humidity indices as indicators of milk production losses due to heat stress. Journal of Dairy Science, 90: 1947-1956. [DOI:10.3168/jds.2006-513]
7. Bohmanova, J., I. Misztal, S. Tsuruta, H.D. Norman and T.J. Lawlor. 2008. Short communication: Genotype by environment interaction due to heat stress. Journal of Dairy Science, 91: 840-846. [DOI:10.3168/jds.2006-142]
8. Brügemann, K., E. Gernand, U. König von Borstel and S. König. 2011. Genetic analyses of protein yield in dairy cows applying random regression models with time-dependent and temperature × humidity-dependent covariates. Journal of Dairy Science, 94: 4129-4139. [DOI:10.3168/jds.2010-4063]
9. Bryant, J., N. Lopez-Villalobos, J. Pryec, C. Holmes and D. Johnson. 2006. Reaction norms used to quantify the responses of New Zealand dairy cattle of mixed breeds to nutritional environment. New Zealand Journal of Agricultural Researcg, 49(4): 371-381. [DOI:10.1080/00288233.2006.9513727]
10. Calus, M.P.L., L.L.G. Janss and R.F. Veerkamp. 2006. Genotype by environment interaction for somatic cell score across bulk milk somatic cell count and days in milk. Journal of Dairy Science, 89: 4846-4857. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(06)72533-4]
11. De Roos and A.P.W. 2011. Genomic selection in dairy cattle. Ph.D. Thesis, Wageningen University, the Netherlands.
12. Freitas, M., I. Misztal, J. Bohmanova and R. Torres. 2006. Regional differences in heat stress in U.S. Holsteins. 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Belo Horizonte, MG, Brazil.
13. Hammami, H., B. Rekik, H. Soyeurt, C. Bastin and N. Gengler. 2008. Genotype × environment interaction for milk yield in Holsteins using Luxembourg and Tunisian populations. Journal of Dairy Science, 91: 3661-3671. [DOI:10.3168/jds.2008-1147]
14. Hill, D.L. and E. Wall. 2015. Dairy cattle in a temperate climate: the effects of weather on milk yield and composition depend on management. Animal, 9: 138-49. [DOI:10.1017/S1751731114002456]
15. Hayes, B.J., H.D. Daetwyler and M.E. Goddard. 2016. Models for genome × environment interaction: examples in livestock. Crop Science, 56: 2251-2259. [DOI:10.2135/cropsci2015.07.0451]
16. Joksimović-Todorović, M., V. Davidović, S. Hristov and B. Stanković. 2011. Effect of heat stress on milk production in dairy cows. Biotechnology in Animal Husbandry, 27: 1017-1023. [DOI:10.2298/BAH1103017J]
17. Khalajzadeh, S. and N. Emamjomeh kashan. 2002. Genetic study of heat resistance in Holstein cattle and its use in progeny testing of male bovine. Ms. Thesis. Tehran University (In Persian).
18. Khanzadeh, H., N. Ghavi Hossein-Zadeh and M. Naserani. 2013. Estimation of genetic parameters and trends for milk fat and protein percentages in Iranian Holsteins using random regression test day model. Archiv Tierzucht, 56: 487-496. [DOI:10.7482/0003-9438-56-047]
19. Kheirabadi, Kh. and S. Alijani. 2014. Comparison of Two Singles and Multiple Trait Random Regression Models in Estimation of Genetic Parameters of Production Traits in Holstein Dairy Cattle. Research on Animal Production, 5(10): 179-189 (In Persian).
20. Khorshidie R., A.A. Shadparvar, N. Ghavi Hossein-Zadeh and S. Joezy Shakalgurabi. 2012. Genetic trends for 305-day milk yield and persistency in Iranian Holsteins. Livestock Science, 144: 211-217. [DOI:10.1016/j.livsci.2011.11.016]
21. Knapp, D.M. and R.R. Grummer. 1991. Response of lactating dairy cows to fat supplementation during heat stress. Journal of Dairy Science, 74: 2573-9. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(91)78435-X]
22. Lacetera, N., U. Bernabucci, B. Ronchi and A. Nardone. 2003. Physiological and productive consequences of heat stress: the case of dairy ruminants. In Interactions between climate and animal production. Wageningen Academic Publishers, 45-59. [DOI:10.3920/978-90-8686-517-8]
23. Lillehammer, M., J. Ødegård and T.H.E. Meuwissen. 2007. Random regression models for detection of gene by environment interaction. Genetic Selection Evolution, 39: 105-121. [DOI:10.1051/gse:2006037]
24. Moghadaszadeh Ahrabi, S. 2002. Investigation of genetic potential of a Holstein cattle herd using test day records and random regression model. M.s. Thesis. Zanjan University, (In Persian).
25. Misztal, I., S. Tsuruta, T. Strabel, B. Auvray, T. Druet and D.H. Lee. 2002. BLUPF90 and related programs (BGF90). Proc. 7th WCGALPP, Montpellier, France. CD-ROM communication, 28: 07.
26. Mohammadi, A., S. Alijani, A. Rafat, A. Taghizadeh and M. Buhloli. 2012. Comparison of Fitting Performance of Polynomial Functions in Random Regression Model for Test Day Milk Yield in of Iranian Holstein Dairy Cattle. Research on Animal Production, 3(10): 179-189 (In Persian).
27. Mohammadi, B., M.H. Gholizadeh and B. Alijani. 2018. Spatial distribution of thermal stresses in Iran based on pet and UTCI indices. Applied Ecology and Environmental Research, 16:5423-5445. [DOI:10.15666/aeer/1605_54235445]
28. Mohammadipour Saadatabadi, L. M. Asadi Fouzi and A. Ayatollahi Mehrjerdi. 2017. The importance of interaction of genotype and the environment on the genetic analysis of milk production in Holstein cattle. Journal of Animal Science Research, 27(1): 69-79 (In Persian).
29. Rejeb, M., T. Najar, M. Ben and M. Rad. 2012. The effect of heat stress on dairy cow's performance and animal behavior. International Journal of Plant Animal Environmental Sciences, 2: 29-34.
30. Ravagnolo, O., I. Misztal and G. Hoogenboom. 2000. Genetic component of heat stress in dairy cattle, development of heat index function. Journal of Dairy Science, 83: 2120-2125. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(00)75094-6]
31. Statistical Analysis System, (SAS). 2003. SAS 9.1.3 Help and Documenta tion, Cary, NC: SAS Institute Inc.
32. Savar Sofla, S. and M.P. Eskandarinasab. 2008. Estimation of genetic parameters of production traits of Holstein cows in different climate regions of Iran. Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 15(3): 1-9 (In Persian).
33. Savar Sofla, S., A.R. Aghashahi, Sh. Ghorbani, M. Vatankhah, M.R. Mansourian, M. Kazemi and A. Moghimi Esfandabadi. 2018. The effect of climate change on yield and milk fat percentage of Holstein cows in Mediterranean climate of Iran. Final Report. Animal Science Research Institute. Agricultural Research, Education and Extension Organization (In Persian).
34. Pragna, P., P.R. Archana, J. Aleena, V. Sejian, G. Krishnan, M. Bagath, A. Manimaran, V. Beena, E. K. Kurien, G. Varma and R. Bhatta. 2017. Heat Stress and Dairy Cow: Impact on both milk yield and composition. International Journal of Dairy Science, 12: 1-11. [DOI:10.3923/ijds.2017.1.11]
35. Zapata, A., M. Elkin, M.F. Ceron Munoz, J.M. Cotes Torres and O.D. Vergara Garay. 2010. Genotype-environment intraction in multibreed bovine populations in the Colombian low tropic. Revista Colombia de Ciencias Pecuarias, 23(2): 145-157.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb