دوره 10، شماره 24 - ( تابستان 1398 )                   جلد 10 شماره 24 صفحات 18-26 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Royan M, Hashemi M, Seighalani R. Effect of Isolates of Lactobacillus Reuteri and Lactobacillus Salivarius Isolated from the Gastrointestinal Tract of Native Poultry of Northern of Iran on Performance, Serum Lipids and Immune Parameters of Broiler Chickens . rap. 2019; 10 (24) :18-26
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-958-fa.html
رویان مریم، هاشمی مریم، صیقلانی رامین. تاثیر ایزوله های لاکتوباسیلوس روتری و لاکتوباسیلوس سالیواریوس جدا شده از دستگاه گوارش طیور بومی شمال ایران بر عملکرد، لیپیدهای سرمی و پارامترهای ایمنی جوجه های گوشتی. پژوهشهاي توليدات دامي. 1398; 10 (24) :18-26

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-958-fa.html


منطقه شمال کشور، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران
چکیده:   (985 مشاهده)
      هدف از این مطالعه بررسی اثرات استفاده از سه سویه لاکتوباسیلوس روترئی (L. reuteri ABRIG17 (MF686477)؛ L. reuteri ABRIG23 (MF686483)؛ L. reuteri ABRIG3 (MF686463)). جداسازی شده از بخش­ های دئودنوم و ژئوژنوم مجرای گوارش مرغ های بومی گیلان و یک سویه لاکتوباسیلوس سالیواریوس (L. salivarius NABRII58 (MH595986)) جداسازی شده از دستگاه گوارش اردک بومی مازنداران بر عملکرد، لیپیدهای سرمی و پارامترهای ایمنی جوجه­ های گوشتی بود. سویه ­های مذکور طی یک رویه غربالگری به­منظور یافتن باکتری­های با پتانسیل پروبیوتیکی از میان 383 باکتری اسید لاکتیکی گرم مثبت و کاتالاز منفی جداسازی شدند. در آزمایش از 500 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه نژاد راس 308 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 20 قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایش عبارتند بودند از:  1-جیره پایه به عنوان گروه شاهد (تیمارC )، 2- جیره پایه + 1 گرم در کیلوگرم از پودر مخلوط حاوی باکتری MF686463)) L. Reuteri ABRIG3  (تیمارLR1) ،3- جیره پایه + 1 گرم درکیلوگرم از باکتری L. Reuteri ABRIG23 (MF686483(تیمارLR2)، 4- جیره پایه + 1 گرم در کیلوگرم از باکتری ( MF686477)ABRIG17 L. Reuteri (تیمارLR3) و 5- جیره پایه + 1 گرم در کیلوگرم از باکتری(MH595986 )L. Salivarius NABRII58   (تیمارLS). مصرف سویه­ های باکتریایی در تیمارهای LR1 و LS منجر به بهبود افزایش وزن پایان دوره شدند )05/0>  (p. بعلاوه مصرف سویه­ باکتریایی در تیمار lr1 منجربه افزایش وزن روزانه کل دوره شد )05/0>  (p. هر سه سویه لاکتوباسیلوس روترئی مورد استفاده یعنی تیمارهای LR1، LR2 و LR3 باعث کاهشی معنی­ دار در چربی حفره بطنی شدند )05/0>.(p در تیمار LR3 افزایش درصد لاشه مشاهده شد )05/0> (p. سنجش ایمنوگلوبولین ­های سرم خون جوجه­ های گوشتی پس از دو مرحله تزریق گلبول­ های قرمز گوسفند نشان داد که تیمار LR3 دارای بالاترین سطح ایمونوگلوبولین کل پس از دومین تزریق نسبت به تیمار شاهد بود (05/0 >p) و سطح  IgGدر تیمار LR1  پس از اولین تزریق نسبت به گروه شاهد افزایش یافت (05/0 >p). پس از تزریق دوم، میزان IgG چهار تیمار آزمایشی مورد مطالعه بالاتر از تیمار شاهد بود (05/0 >p)، اما از نظر IgM تفاوت معن ی­داری بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد مشاهده نشد. غلظت کل کلسترول سرم تیمار LR2 به طور معنی­ داری (05/0 >p) پائین­تر از سایر تیمارها بود. تفاوت معنی ­داری از نظر تری گلیسیرید بین تیمار کنترل و سه تیمار LR1، LR2 و LS  وجود نداشت و تنها سطح تری­گلیسیرید LR3  بالاتر از سایرین بود (05/0 >p). سطحHDL  یا کلسترول خوب در تیمار LS بالاتر از تیمار کنترل بود (05/0 >p). از نظر سطح LDL سرم تفاوت معنی­داری بین تیمارهای آزمایشی و شاهد وجود نداشت. مطالعه حاضر مشخص نمود که امکان جداسازی باکتری­ های با قابلیت پروبیوتیکی از جمعیت میکروبی طیور بومی وجود داشته وباکتر ی­های جداسازی ­شده قادر به بهبود صفات تولیدی و ایمنی جوجه ­های گوشتی می ­باشند. نکته قابل توجه اثر مطلوب سویه لاکتوباسیلوس سالیواریوس جداسازی شده از مجرای گوارش اردک بومی بر افزایش وزن و ایمونوگلوبولین ­های سرم خون جوجه­ های گوشتی پیشنهاد می­ نماید باکتری­ های اختصاصی مجرای گوارش یک گونه از طیور می ­تواند به عنوان پروبیوتیک در دیگر گونه ­های طیور مورد استفاده قرار گیرد.

 
متن کامل [PDF 744 kb]   (199 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تغذیه طیور
دریافت: 1397/7/14 | ویرایش نهایی: 1398/6/31 | پذیرش: 1398/2/30 | انتشار: 1398/6/27

فهرست منابع
1. Abeer, E.S.M and S.A. Mosaad. 2015. Effect of dietary probiotic and/or prebiotic supplementation on growth performance, carcass traits and some serum biochemical alterations in broiler chicken. Journal of Animal Science Advances, 5: 1480-1492. [DOI:10.5455/jasa.20151118110619]
2. Al-Saad, S., M. Abbod and A. Abo Yones. 2014. Effect of some growth promoters on blood hematology and serum composition of broiler chickens. International Journal of Agricultural Research, 9: 265-270. [DOI:10.3923/ijar.2014.265.270]
3. Ashayerizadeh, A., N. Dabiri, K.H. Mirzadeh and M.R. Ghorbani. 2011. Effect of dietary supplementation of probiotic and prebiotic on growth indices and serum biochemical parameters of broiler chickens. Cell and Animal Biology, 5: 152-156.
4. Ashayerizadeh, O., B. Dastar, F. Samadi, M. Khomeiri, A. Yamchi and S. Zerehdaran. 2014. Comparison between the effects of two multi-strain probiotics and antibiotics on growth performance, carcass characteristics, gastrointestinal microbial population and serum biochemical values of broiler chickens. Journal of Animal Science, 3: 110-119.
5. Asli, M.M., S.A. Hosseini, H. Lotfollahian and F. Shariatmadari. 2007. Effect of probiotics, yeast, vitamin E and C supplements on performance and immune response of laying hen during high environmental temperature. International Journal of Poultry Science, 6: 895-900. [DOI:10.3923/ijps.2007.895.900]
6. Britton, R.A. and J. Versalovic. 2008. Probiotics and gastrointestinal infections: a review article. Interdiscip Perspect Infect Dis 1-10. http://dx.doi.org/10.1155/2008/290769. Hindawi Pub-lishing Corporation. [DOI:10.1155/2008/290769]
7. EFSA: Panel on additives and products or substances used in animal feed, guidance on the assessment of bacterial susceptibility to antimicrobials of human and veterinary importance. 2012. EFSA Journal, 10: 1-10. [DOI:10.2903/j.efsa.2012.2740]
8. Eto, S.F., F.G. Andrade, J.W. Pinheiro, M.R. Balanin, S.P. Ramos and E.J. Venancio. 2012. Effect of inoculation route on the production of antibodies and histological characteristics of the spleen in laying hens. Brazilian Journal of Poultry Science, 14: 63-66. [DOI:10.1590/S1516-635X2012000100011]
9. Fouad, A.M. and H.K. El-Senousey. 2014. Nutritional factors affecting abdominal fat deposition in poultry: a review. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 27: 1057-1068. [DOI:10.5713/ajas.2013.13702]
10. Gilliland, S.E. 1989. Acidophilus milk-products a review of potential benefits to consumers. Journal of Dairy Science, 72: 2483-2495. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(89)79389-9]
11. Goto, Y. and H. Kiyono. 2012. Epithelial barrier: an interface for the cross-communication between gut flora and immune system. Immunological Reviews, 245: 147-163. [DOI:10.1111/j.1600-065X.2011.01078.x]
12. Haddadin, M.S.Y., S.M. Abdulrahim., E.A.R. Hashlamoun and R.K. Robinson. 1996. The effect of Lactobacillus acidophilus on the production and commercial composition of hen's egg. Poultry Science, 66: 480-486.
13. Hermier, D. 1997. Lipoprotein metabolism and fattening in poultry. Journal of Nutrition, 127: 805S-808S. [DOI:10.1093/jn/127.5.805S]
14. Hibbing, M.E., C. Fuqua, M.R. Parsek and S.B. Peterson. 2010. Bacterial competition: surviving and thriving in the microbial jungle. Nature Reviews Microbiology, 8: 15-25. [DOI:10.1038/nrmicro2259]
15. Huang, M.K., Y.J. Choi, R. Houde, J.W. Lee, B. Lee and X. Zhao. 2004. Effects of Lactobacilli and an acidophilic fungus on the production performanceand immune responses in broiler chickens. Poultry Science, 83: 788-795. [DOI:10.1093/ps/83.5.788]
16. Huang, Y. and Y. Zheng. 2010. The probiotic Lactobacillus acidophilus reduces cholesterol absorption through the down-regulation of Niemann-Pick C1-like 1 in Caco-2 cells. British Journal of Nutrition, 103: 473-478. [DOI:10.1017/S0007114509991991]
17. Homma, H. and T. Shinohara. 2004. Effects of probiotic Bacillus cereus toyoi on abdominal fat accumulation in the Japanese quail (Coturnix japonica). Animal Science Journal, 75: 37-41. [DOI:10.1111/j.1740-0929.2004.00152.x]
18. Iqramu, M.H., A. Nazim and A.M. Mohammad. 2017. Comparative analysis of body weight and serum biochemistry in broilers supplemented with some selected probiotics and antibiotic growth promoters. Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, 4: 288-294. [DOI:10.5455/javar.2017.d226]
19. Kalavathy, R., N. Abdullah, S. Jalaludin and Y.W. Ho. 2003. Effects of Lactobacillus cultures on growth performance, abdominal fat deposition, serum lipids and weight of organs of broiler chickens. British Poultry Science, 44: 139-144. [DOI:10.1080/0007166031000085445]
20. Kalavathy, R., N. Abdullah, S. Jalaludin, M. Wong and Y.W. Ho. 2009. Effects of Lactobacillus cultures on performance of laying hens, and total cholesterol, lipid and fatty acid composition of egg yolk. Journal of Science Food and Agriculture, 89: 482-486. [DOI:10.1002/jsfa.3477]
21. Kalavathy, R., N. Abdullah, S. Jalaludin and Y.W. Ho. 2010. Effects of Lactobacillus cultures on growth performance, abdominal fat deposition, serum lipids and weight of organs of broiler chickens. British Poultry Science, 44: 139-144. [DOI:10.1080/0007166031000085445]
22. Koenen, M.E., J. Kramer, R. Van der Hulst, L. Heres, S.H.M. Jeurissen and W.J.A. Boersma. 2004. Immunomodulation by probiotic lactobacilli in layer- and meat-type chickens, British Poultry Science, 45: 355-366 [DOI:10.1080/00071660410001730851]
23. Kumar, A. and D. Kumar. 2015. Characterization of Lactobacillus isolated from dairy samples for probiotic properties. Anaerobe, 33: 117-123. [DOI:10.1016/j.anaerobe.2015.03.004]
24. La Ragione, R.M., A. Narbad, M.J. Gasson and M.J. Woodward. 2004. In vivo characterization of Lactobacillus johnsonii F19785 for use as a defined competitive exclusion agent against bacterial pathogens in poultry. Letters in Appllied Microbiology, 38: 197-205. [DOI:10.1111/j.1472-765X.2004.01474.x]
25. Liu, L., X. Ni, D. Zeng, H. Wang, B. Jing and Z. Yin. 2016. Effect of a dietary probiotic, Lactobacillus johnsonii BS15, on growth performance, quality traits, antioxidant ability and nutritional and flavour substances of chicken meat. Animal Production Science, 57: 920-926. [DOI:10.1071/AN15344]
26. Munns, P.L. and S.L. Lamont. 1991. Research note: Effects age and immunization interval on the immunity response T-cell dependent and T-cell independent antigens in chickens. Poultry Science, 70: 2371-2374. [DOI:10.3382/ps.0702371]
27. Murry, J.A.C., J.A. Hinton and R.J. Buhr. 2006. Effect of botanical probiotic containing Lactobacilli on growth performance and populations of bacteria in the ceca, cloaca and carcass rinse of broiler chickens. International Journal of Poultry Science, 5: 344-350. [DOI:10.3923/ijps.2006.344.350]
28. Maiorka, A., E. Santin, S.M. Sugeta, J.C. Almeida and M. Macari. 2001. Utilization of prebiotics, probiotics and symbiotic in diets parameters. Brazilian Journal of Poultry Science, 3: 75-82. [DOI:10.1590/S1516-635X2001000100008]
29. Olnood, C.G., S.S.M. Beski, P.A. Iji and M. Choct. 2015. Delivery routes for probiotics: Effects on broiler performance,intestinal morphology and gut microflora. Animal Nutrition, 1: 192-202. [DOI:10.1016/j.aninu.2015.07.002]
30. Otutumi, L.C, M.B. Gois, E.R. de Moraes Garcia and M.M. Loddi. 2012. Variations on the efficacy of probiotics in poultry. In: Rigobelo EC (ed) Probiotics in animals. InTech, Rijeka. doi:10.5772/3319, 248. [DOI:10.5772/3319]
31. Pelicano, E.R.L, P.A. Souza, H.B.A. Souza, A. Oba, E.A. Norkus, L.M. Kodawara and T.M.A. Lima. 2004. Performance of broilers fed diets containing natural growth promoters. Brazilian Journal of Poultry Science, 6: 231-236. [DOI:10.1590/S1516-635X2004000400007]
32. Rahimi, S.H. and A. Khaksefidi. 2006. A comparison between the effects of a probiotic (Bioplus 2B) and an antibiotic (virginiamycin) on the performance of broiler chickens under heat stress condition. Iranian Journal of Veterinary Research, 7: 23-28.
33. Rinttila, T. and J. Apajalahti. 2013. Intestinal microbiota and metabolites implications for broiler chicken health and performance. Journal of Applied Poultry Research, 22: 647-658. [DOI:10.3382/japr.2013-00742]
34. Risoen, P.A., P. Ronning, I.K. Hegna and A.B. Kolsto. 2004. Characterization of broad range antimicrobial substance from Bacillus cereus. Journal of Applied Microbiology, 96: 648-655. [DOI:10.1046/j.1365-2672.2003.02139.x]
35. Royan, M, H. Alaie Kordghashlaghi, F. Afraz, M. Hashemi, S.M.F. Vahidi and R. Seighalani. 2018. Screening Lactobacilli isolates from Northern Iran Backyard chickens as bio-control strategy against Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium. kafkas universitesi veteriner fakultesi dergisi journal, 24: 423-430.
36. Salminen, S. and A. Von Wright. 1998. Lactic acid bacteria: microbiology and functional aspects. Marcel Dekker, New York.
37. Saminathan, M., C.C. Sieo, K. Ramasamy, N. Abdullah and Y.W. Ho. 2014. Effects of dietary prebiotics, probiotic and synbiotics on performance, caecal bacterial populations and caecal fermentation concentrations of broiler chickens. Journal of. Scence of Food and Agriciculture, 94: 341-348. [DOI:10.1002/jsfa.6365]
38. Shokryazdan, P., M. Faseleh Jahromi, J.B. Liang, K. Ramasamy, C.C. Sieo and Y.W. Ho. 2017. Effects of a Lactobacillus salivarius mixture on performance, intestinal health and serum lipids of broiler chickens. PLoS ONE, 12: e0175959. [DOI:10.1371/journal.pone.0175959]
39. Surono, I.S. 2003. In vitro probiotic properties of indigenous dadhi lactic bacteria. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 16: 726-731. [DOI:10.5713/ajas.2003.726]
40. Van der Zijpp, A.J. and F.R. Leenstra. 1980. Genetic analysis of the humoral immune response of White Leghorn chicks. Poultry Science, 59: 1363-1369. [DOI:10.3382/ps.0591363]
41. Vila, R., E. Esteve-Garcia and J. Brufau. 2010. Probiotic micro-organisms: 100 years of innovation and efficacy; modes of action (reviews). World Poultry Science Journal, 65: 369-380. [DOI:10.1017/S0043933910000474]
42. Wang, H., X. Ni, X. Qing, D. Zeng, M. Luo, L. Liu, G. Li, K. Pan and B. Jing. 2017. Live probiotic lactobacillus johnsonii BS15 promotes growth performance and lowers fat deposition by improving lipid metabolism, Intestinal Development, and Gut Microflora in Broilers. Frontiers in Microbiology, 8: 1073. doi: 10.3389/fmicb.2017.01073. [DOI:10.3389/fmicb.2017.01073]
43. Wondmeneh, E., T. Getachew and T. Dessie. 2012. Immunomodulatory Effect of Effective Microorganisms (EM) in chickens. Research Journal of Immunology, 5(1): 17-23. [DOI:10.3923/rji.2012.17.23]
44. Yamamoto, M., F. Saleh, M. Tahir, A. Ohtsuka and K. Hayashi. 2007. The effect of Koji-fed (fermented distillery byproduct) on the growth performance and nutrient metabolizability in broiler. Journal of Poultry Science, 44: 291-296. [DOI:10.2141/jpsa.44.291]
45. Yamazaki, M., H. Ohtsu, Y. Yakabe, M. Kishima and H. Abe. 2012. In vitro screening of lactobacilli isolated from chicken excreta to control Salmonella Enteritidis and Typhimurium. British Poultry Science, 53: 183-189. [DOI:10.1080/00071668.2012.678814]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb