دوره 10، شماره 23 - ( بهار 1398 )                   جلد 10 شماره 23 صفحات 107-100 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Deldar H, Ansari Pirsaraei Z. (2019). Effect of Conjugated Linoleic Acid On Gene Expressions Involved in Lipid Metabolism in In Vitro Matured Sheep Oocytes. rap. 10(23), 100-107. doi:10.29252/rap.10.23.100
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-922-fa.html
دلدار حمید، انصاری پیرسرایی زربخت. تاثیر اسید لینولئیک کنژوگه بر بیان ژن های هدف درگیر در سوخت و ساز چربی اووسایت بالغ شده ی گوسفند در شرایط برون تنی پژوهشهاي توليدات دامي 1398; 10 (23) :107-100 10.29252/rap.10.23.100

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-922-fa.html


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبییعی ساری
چکیده:   (3142 مشاهده)
در این پژوهش تاثیر اسیدلینولئیک کنژوگه بر بیان ژن­ های هدف درگیر در سوخت و ساز چربی اووسایت بالغ شده­ی گوسفند در شرایط برون­ تنی مورد بررسی قرار ­گرفت. بلوغ برون­ تنی اووسایت­ ها در چهار غلظت متفاوت شامل غلظت صفر (شاهد)، غلظت­ های 50، 100و 200 میکرو­مولار اسیدلینولئیک کنژوگه و در پنج تکرار انجام شد. پس از بلوغ برون­ تنی اووسایت­ ها، باروری برون ­تنی و رشد نمو رویان برای تمامی گروه ­های آزمایشی انجام و مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ­های حاصل از این پژوهش نشان­ داد که غلظت 50 میکر ومولار اسیدلینولئیک کنژوگه نسبت به تیمار شاهد، شمار اووسایت هایی را که گامه متافاز میوز 2 رسیدند را به ­طور معنی ­دار افزایش داد (94/1 ± 3/85 درصد در مقابل 04/3 ± 68 درصد). اما با افزایش غلظت اسیدلینولئیک کنژوگه در محیط تکامل برون­ تنی اووسایت، نرخ تکامل برون­ تنی در غلظت 200 میکرومول برابر 45/1 ± 6/35 درصد به ­دست آمد. بیشترین درصد نرخ کلیواژ و بلاستوسیست در غلظت 50 میکرومول دیده شد، همچنین غلظت 200 میکرو مول اسید لینولییک کنژوگه به ­طور معنی­ داری (05/0p≤ ) نرخ کلیواژو درصد بلاستوسیست را کاهش داد (87/32 و 69/13 درصد). غلظت 50 میکرومولار اسید لینولییک کنژوگه افزایش معنی­دار (05/0p≤) دو برابری و غلظت ­های زیاد اسیدلینولییک کنژوگه بیان نسبی ژن­ های پریلیپین­2 و لیپاز حساس به هورمون را نسبت به تیمار شاهد به طور معنی­ داری (05/0p≤ ) کاهش داد. از سوی دیگر بیان نسبی ژن کارنیتین پالمیتوییل ترانسفراز 1 تحت تاثیر غلظت­ های مختلف اسیدلینولییک کنژوگه قرار نگرفت (05/0p> ). در نتیجه می ­توان گفت که غلظت­ های اندک اسیدلینولیک کنژوگه تاثیر مثبت اما غلظت­ های بیش از اندازه اسیدلینولئیک کنژوگه در محیط برون­ تنی بلوغ تخمک برای تکامل تخمک زیان­ بار بوده و موجب توقف بلوغ برون ­تنی اووسایت گوسفند و کاهش تولید رویان برون­ تنی شد.
متن کامل [PDF 293 kb]   (1034 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1397/1/21 | ویرایش نهایی: 1398/3/1 | پذیرش: 1397/2/26 | انتشار: 1398/3/1

فهرست منابع
1. Aardema, H., P.A.L. M. Vos, F. Lolicato, B.A.J. Roelen, H.M. Knijn, A.B. Vaandrager, J.B. Helms, and B.M. Gadella. 2011. Oleic acid prevents detrimental effects of saturated fatty acids on bovine oocyte developmental competence. Biology Of Reproduction, 85: 62-69. [DOI:10.1095/biolreprod.110.088815]
2. Carro, M., J. Buschiazzo, G.L. Ríos, G.M. Oresti and R.H. Alberio. 2013. Linoleic acid stimulates neutral lipid accumulation in lipid droplets of maturing bovine oocytes. Theriogenology, 79: 687-694. [DOI:10.1016/j.theriogenology.2012.11.025]
3. Cetica, P., L. Pintos, G. Dalvit and M. Beconi and M. 2002. Activity of key enzymes involved in glucose and triglyceride catabolism during bovine oocyte maturation in vitro. Reproduction, 124: 675-681. [DOI:10.1530/reprod/124.5.675]
4. Dunning, K.R., K. Cashman, D.L. Russell, J.G. Thompson, R.J. Norman and R.L. Robker. 2010. Beta oxidation is essential for mouse oocyte developmental competence. Biology Of Reproduction, 83: 909-918. [DOI:10.1095/biolreprod.110.084145]
5. Dunning, K.R., D.L. Russell and R.L. Robker. 2014. Lipids and oocyte developmental competence: the role of fatty acids and beta-oxidation. Reproduction, 148: 15-27. [DOI:10.1530/REP-13-0251]
6. Elis, S., A. Desmarchais, V. Maillard, S. Uzbekova, Ph. Monget and J. Dupont. 2015. Cell proliferation and progesterone synthesis depend on lipid metabolism in bovine granulosa cells. Theriogenology, 83: 840-853. [DOI:10.1016/j.theriogenology.2014.11.019]
7. Ferguson, E.M. and H.J. Leese. 1999. Triglyceride content of bovine oocytes and early embryos. Reproduction, 116, 373-378. [DOI:10.1530/jrf.0.1160373]
8. Ferguson, E.M. and H.J. Leese. 2006. A potential role for tryglyceride as an energy sources during bovine oocyte maturation and early embryo development. Molecular Reproduction and Development, 73: 1195-1201. [DOI:10.1002/mrd.20494]
9. Leese, H.J. and E.M. Ferguson. 1999. Embryo metabolism. In: Jansen R, Mortimer D(eds). Towards Reproductive Certainty. New York: Parthenon, 360-366.
10. Ferreira, E.M., A.A. Vireque, P.R. Adona, F.V. Meirelles, R.A. Ferriani and P.A.A.S Navarro. 2009. Cytoplasmic maturation of bovine oocytes: structural and biochemical modifications and acquisition of developmental competence. Theriogenology, 71: 836-848. [DOI:10.1016/j.theriogenology.2008.10.023]
11. Flynn, T.J. and N. Hillman. 1980. The metabolism of exogenous fatty acids by preimplantation mouse embryos developing in vitro. Journal of embryology and experimental morphology, 56: 157-168.
12. Gentile, L., M. Monti, V. Sebastiano, V. Merico, R. Nicolai, M. Calvani, S. Garagna, C.A. Redi and M. Zuccotti. 2004. Single-cell quantitative RT-PCR analysis of Cpt1b and Cpt2 gene expression in mouse antral oocytes and in preimplantation embryos. Cytogenetic and Genome Research, 105: 215-221. [DOI:10.1159/000078191]
13. Lapa, M., C.C. Marques, S.P. Alves, M.I. Vasques, M.C. Baptista, I. Carvalhais, M.S. Pereira, A.E.M. Horta1, R.J.B. Bessa and R.M. Pereira. 2011. Effect of trans-10 cis-12 conjugated linoleic acid on Bovine Oocyte Competence and Fatty Acid Composition. Reproduction in Domestic Animals, 46: 904-910. [DOI:10.1111/j.1439-0531.2011.01762.x]
14. Leroy, J.L.M.R., R.G. Sturmey, V. Van Hoeck, J. De Bie, P.J. McKeegan and P.E.J. Bols. 2013. Dietary lipid supplementation on cow reproductive performance and oocyte and embryo viability: a real benefit? Animal reproduction, 3: 258-267.
15. Marei, W.F., D.C. Wathes and A.A. Fouladi-Nashta. 2009. The Effect of linolenic acid on bovine oocyte maturation and development. Biology Of Reproduction. 81: 1064-1072. [DOI:10.1095/biolreprod.109.076851]
16. Marei, W.F., D.C. Wathes and A.A. Fouladi-Nashta. 2010. Impact of linoleic acid on bovine oocyte maturation and embryo development. Reproduction, 139: 979-988. [DOI:10.1530/REP-09-0503]
17. Marei, W.F., D.C. Wathes and A.A. Fouladi-Nashta. 2012. Differential effects of linoleic and alpha-linolenic fatty acids on spatial and temporal mitochondrial distribution and activity in bovine oocytes. Reproduction. Fertility and Development, 24: 679-690. [DOI:10.1071/RD11204]
18. McEvoy, T.G., G.D. Coull, P.J. Broadbent, J.S. Hutchinson and B.K. Speake. 2000. Fatty acid composition of lipids in immature cattle, pig and sheep oocytes with intact zona pellucida. Journal of Reproduction and Fertility, 118: 163-170. [DOI:10.1530/jrf.0.1180163]
19. Pereira, R.M., M.C. Baptista, M.I. Vasques, A.E.M. Horta, P.V. Portugal, R.J.B. Bessa, E. Chagas and J. Silva. 2007. Cryosurvival of bovine blastocysts is enhanced by culture with trans-10 cis-12 conjugated linoleic acid (10t,12c CLA). Animal Reproduction Science, 98: 293-301. [DOI:10.1016/j.anireprosci.2006.03.015]
20. Sirard, M.A., F. Richard, P. Blondin and C. Robert. 2006. Contribution of the oocyte to embryo quality. Theriogenology, 65: 126-136. [DOI:10.1016/j.theriogenology.2005.09.020]
21. Sturmey, R.G., P.J. O'Toole and H.J. Leese. 2006. Fluorescence resonance energy transfer analysis of mitochondrial lipid association in the porcine oocyte. Reproduction, 132: 829-837. [DOI:10.1530/REP-06-0073]
22. Sturmey, R.G. and H.J. Leese. 2003. Energy metabolism in pig oocytes and early embryos. Reproduction, 126: 197-204. [DOI:10.1530/rep.0.1260197]
23. Sturmey, R.G., A. Reis, H.J. Leese and T.G. McEvoy. 2009. Role of fatty acids in enery provision during oocyte maturation and early embryo development. Reproduction of Domestic Animals, 44: 50-58. [DOI:10.1111/j.1439-0531.2009.01402.x]
24. Yang, X., K.R. Dunning, L.L.Wu, T.R. YHickey, R.J. Norman, D.L. Russell, X. Liang and R.L. Robker. 2010. Identification of Perilipin-2 as a lipid droplet protein regulated in oocytes during maturation. Reproduction, Fertility and Development, 22: 1262-1271. [DOI:10.1071/RD10091]
25. Zeron, Y., A. Ocheretny, O. Kedar, A. Borochov, D. Sklan and A. Arav. 2001. Seasonal changes in bovine fertility: relation to developmental competence of oocytes, membrane properties and fatty acid composition of follicles. Reproduction, 121: 447-454. [DOI:10.1530/rep.0.1210447]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb