دوره 9، شماره 19 - ( بهار 1397 )                   جلد 9 شماره 19 صفحات 93-101 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mortazavi A, Ghaderi-Zefrehei M, Torabi A, Amiri-Zakht K, Samadian F. Bayesian Inference of Genetic Parameters for Retained Placenta and Dystocia Traits in Foka Dairy Farm . rap. 2018; 9 (19) :93-101
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-780-fa.html
مرتضوی امین، قادری- زفره ایی مصطفی، ترابی آزاده، امیری زاخت کلثوم، صمدیان فرهاد. تحلیل بیزی فراسنجه‌های ژنتیکی صفات جفت‌ماندگی و سخت‌زایی در گاوداری فکا . پژوهشهاي توليدات دامي. 1397; 9 (19) :93-101

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-780-fa.html


دانشگاه یاسوج
چکیده:   (430 مشاهده)
     هدف از این پژوهش، برآورد مولفه‌های واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات جفت‌ماندگی و سخت‌زایی در گاوداری شرکت فکا بود. سازه‌های غیر ژنتیکی موثر بر این صفات با استفاده از رگرسیون لجستیک در رویه‌ی GENMOD نرم­افزار SAS نسخه 1/9 بررسی شدند. برای ارزیابی‌های ژنتیکی از پنج مدل بیزی حد آستانه‌ای رکوردهای تکرار شده و یک مدل بیزی دو صفتی استفاده شد. فراسنجه‌های ژنتیکی مدل‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری گیبس موجود در نرم­افزار THRGIBBS1F90B به ­دست آمدند. نتایج نشان­ داد که فصل و سال زایش روی جفت‌ماندگی اثر معنی‌داری داشتند و همچنین اثر سال زایش بر سخت‌زایی معنی‌دار بود. برای هر دو صفت مورد بررسی، بهترین مدل برازش یافته بر اساس معیار DIC انتخاب شد. وراثت‌پذیری ژنتیکی افزایشی، اثر ژنتیکی مادری، اثر محیطی دایم حیوان و تکرارپذیری حاصله از بهترین مدل آماری ژنتیکی برازش داده شده بر روی رکوردهای تکرار شده صفت جفت‌ماندگی به­ترتیب (002/0)15/0، (007/0)03/0، (01/0)14/0 و (02/0)29/0 به­دست آمدند، در حالی که این مقادیر در تحلیل چند صفته به­ترتیب، (003/0)005/0، (030/0)001/0، (001/0)002/0، (002/0)008/0 برآورد شدند. فراسنجه‌های یاد شده در تحلیل حاصل از بهترین مدل آماری ژنتیکی برازش یافته روی رکوردهای تکرار شده صفت سخت‌زایی ترتیب به ­ترتیب (001/0)03/0، (02/0) 02/0، (003/0) 27/0 و (01/0) 30/0 به­ دست آمدند، در حالی که در تحلیل چند صفت سخت‌زایی، این مقادیر به ­ترتیب به صورت (01/0)003/0 ، (002/0)005/0، (001/0)004/0، (002/0)007/0 برآورد شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان­ داد که با توجه به اهمیت اقتصادی این دو صفت در سودآوری گاوداری فکا و از سوی دیگر، برآوردهای ناچیز وراثت‌پذیری مستقیم و مادری و با توجه به همبستگی‌های ژنتیکی افزایشی (41/0)، ژنتیک مادری (18/0)، فنوتیپی (55/0) ، محیطی (58/0) و محیطی دایم (81/0) ، باید روی مدیریت اثر سازه‌های محیطی در این صفات تمرکز ویژه‌ای داشت. در این راستا، انتظار نمی‌رود که تمرکز روی مدیریت ژنتیکی مستقیم و مادری، در صفات یاد شده مثمر ثمر باشد.

متن کامل [PDF 1457 kb]   (141 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

فهرست منابع
1. Atashi, H., A.R. Abdolmohammadi, A. Asaadi, A. Akhlaghi, M. Dadpasand and Y. Jafari Ahangari. 2012. Using an incomplete gamma function to quantify the effect of dystocia on the lactation performance of Holstein dairy cows in Iran. Journal of dairy science, 95(5): 2718-2722. [DOI:10.3168/jds.2011-4954]
2. Berry, D.P., J.M. Lee, K.A. Macdonald and J.R. Roche. 2007. Body condition score and body weight effects on dystocia and stillbirths and consequent effects on post calving performance. Journal of Dairy Science, 90(9): 4201-4211. [DOI:10.3168/jds.2007-0023]
3. Bicalho, R.C.K.N., S.H. Galvao, R.O. Cheong and L.D. Gilbert. 2007. Effect of stillbirth on dam's survival and reproduction performance in Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science, 90(6): 2797-2803. [DOI:10.3168/jds.2006-504]
4. Bruun, J., A.K. Ersbøll and L. Alban. 2002. Risk factors for metritis in Danish dairy cows. Preventive Veterinary Medicine, 54(2): 179-190. [DOI:10.1016/S0167-5877(02)00026-0]
5. De Maturana, E. López, A. Legarra, L. Varona and E. Ugarte. 2007. Analysis of fertility and dystocia in Holsteins using recursive models to handle censored and categorical data. Journal of Dairy Science, 90(4): 2012-2024. [DOI:10.3168/jds.2005-442]
6. Dekkers, J.C.M. 1994. Optimal breeding strategies for calving ease. Journal of Dairy Science, 77: 3441-3453. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(94)77287-8]
7. Dematawena, C.M.B. and P.J. Berger. 1997. Effect of dystocia on yield, fertility, and cow losses and an economic evaluation of dystocia scores for Holsteins. Journal of Dairy Science, 80(4): 754-761. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(97)75995-2]
8. Eriksson, S., A. Näsholm, K. Johansson and J. Philipsson. 2004. Genetic parameters for calving difficulty, stillbirth and birth weight for Hereford and Charolais at first and later parities. Journal of Animal Science, 82(2): 375-383. [DOI:10.2527/2004.822375x]
9. Gaafar, H.M.A., S.H.M. Shamiah, A.A. Shitta and H.A.B. Ganah. 2010. Factors affecting retention of placenta and its influence on postpartum reproductive performance and milk production in Friesian cows. Slovak Journal of Animal Science, 43(1): 6-12.
10. Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2014. Effect of dystocia on the productive performance and calf stillbirth in Iranian Holsteins. Journal of Agricultural Science and Technology, 16(1): 69-78.
11. Ghavi Hossein‐Zadeh, N. 2016. Effect of dystocia on subsequent reproductive performance and functional longevity in Holstein cows Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 100(5): 860-867. [DOI:10.1111/jpn.12460]
12. Ghiasi, H., M. Khaldari and R. Taherkhani. 2014. Genetic parameters and calving ability index for direct and maternal calving difficulty and stillbirth in Iranian Holstein cows. Livestock Science, 165: 22-26. [DOI:10.1016/j.livsci.2014.04.021]
13. Haugaard, K. and B. Heringstad. 2013. Genetic parameters for fertility related disorders in Norwegian Red. Interbull Bulletin, No. 47. 156-160 pp., Nantes, France.
14. Heringstad, B. 2010. Genetic analysis of fertility-related diseases and disorders in Norwegian Red cows. Journal of Dairy Science, 93(6): 2751-2756. [DOI:10.3168/jds.2009-2879]
15. Hossein-Zadeh, N. and M. Ardalan. 2011. Bayesian estimates of genetic parameters for metritis, retained placenta, milk fever and clinical mastitis in Holstein dairy cows via Gibbs sampling. Research in Veterinary Science, 90(1): 146-149. [DOI:10.1016/j.rvsc.2010.04.018]
16. Johanson, J.M. and P.J. Berger. 2003. Birth weight as a predictor of calving ease and perinatal mortality in Holstein cattle. Journal of Dairy Science, 86(11): 3745-3755. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(03)73981-2]
17. Koeck, A., F. Miglior, J. Jamrozik, D.F. Kelton and F.S. Schenkel. 2014. Genetic relationships of fertility disorders with reproductive traits in Canadian Holsteins. In 10th world congress on genetics applied to livestock production. 1-7 pp. Vancouver, Canada.
18. Lombard, J.E., F.B. Garry, S.M. Tomlinson and L.P. Garber. 2007. Impacts of dystocia on health and survival of dairy calves. Journal of Dairy Science, 90(4): 1751-1760. [DOI:10.3168/jds.2006-295]
19. Luo, M.F., P.J. Boettcher, L.R. Schaeffer and J.C.M. Dekkers. 2001. Bayesian inference for categorical traits with an application to variance component estimation. Journal of Dairy Science, 84(3): 694-704. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(01)74524-9]
20. Marti, C.F. and D.A. Funk. 1994. Relationship between production and days open at different levels of herd production. Journal of Dairy Science, 77(6): 1682-1690. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(94)77110-1]
21. McCarthy, S., B. Horan, P. Dillon, P. O'Connor, M. Rath and L. Shalloo. 2007. Economic comparison of divergent strains of Holstein-Friesian cows in various pasture-based production systems. Journal of Dairy Science, 90(3): 1493-1505. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(07)71635-1]
22. McDougall, S. 2001. Effects of periparturient diseases and conditions on the reproductive performance of New Zealand dairy cows. New Zealand Veterinary Journal, 49(2): 60-67. [DOI:10.1080/00480169.2001.36204]
23. Meijering, A.1984. Dystocia and stillbirth in cattle-A review of causes, relations and implications. Livestock Production Science, 11(2): 143-177. [DOI:10.1016/0301-6226(84)90057-5]
24. Melendez, P., G.A. Donovan, C.A. Risco, R. Littell and J.P. Goff. 2003. Effect of calcium-energy supplements on calving-related disorders, fertility and milk yield during the transition period in cows fed anionic diets. Theriogenology, 60(5): 843-854. [DOI:10.1016/S0093-691X(03)00103-1]
25. Meyer, C.L., P.J. Berger, K.J. Koehler, J.R. Thompson and C.G. Sattler. 2001. Phenotypic Trends in Incidence of Stillbirth for Holsteins in the United States. Journal of Dairy Science, 84(2): 515-523. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(01)74502-X]
26. Misztal, I., S. Tsuruta, T. Strabel, B. Auvray, T. Druet and D.H. Lee. 2002. BLUPF90 and related programs (BGF90). In Proceedings of the 7th world congress on genetics applied to livestock production, Montpellier, France.
27. Mokhtari, M.S., M. Moradi Shahrbabak, A. Nejati Javaremi and G.J.M. Rosa. 2015. Bayesian threshold-linear model for genetic evaluation of direct and maternal calving traits in Iranian primiparous Holstein cattle. Journal of Livestock Science and Technologies, 3(2): 39-49.
28. Mortazavi, A., S. Alijani, S.A. Rafat and H. Daghigh Kia.1393. Comparison of threshold models in estimating the genetic parameters of the litter size in Makuie sheep. Journal of livestock Research, 2(2): 47-53 (In Persian).
29. Mrode, R.A. and R. Thampson. 2014. Linear models for the prediction of animal breeding values. 3rd edn.CAB international Gutenberg Press Ltd.Tarxien, Malta. [DOI:10.1079/9781780643915.0000]
30. Philipsson, J. 1976. Studies on calving difficulty, Stillbirth and associated factors in Swedish cattle breeds: IV. Relationships between calving performance, precalving body measurements and size of pelvic opening in Friesian heifers. Acta Agriculturae Scandinavica, 26(3): 221-229. [DOI:10.1080/00015127609435091]
31. Sadeghi-Sefidmazgi, A., M. Moradi Shahrbabak, A. Nejati Javaremi, S.R. Miraei-Ashtiyani and P.R. Eymer. 2011. Estimation of economic values and financial losses associated with dystocia for Holstein dairy Cattle of Iran, Iranian Journal of Animal Science, 42(4): 345-353 (In Persian).
32. Sargolzae, M. 2002. Pedigree, User Guide Department of Animal and Genetic, Animal Science Research Institute.Karaj Iran In: Mohammadi, A., S. Alijani, S.A. Rafat, A. Taghizadeh and M. Buhloli. 2012. Comparison of fitting performance of polynomial functions in random regression model for test day milk yield in of Iranian Holstein dairy cattle. Research on Animal Production (Scientific and Research), 6: 46-63
33. SAS. 2005. Statistics analysis system user's guide. Release 9.1. SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA.
34. Sheldon, I.M., D.E. Noakes and H. Dobson. 2000. The influence of ovarian activity and uterine involution determined by ultrasonography on subsequent reproductive performance of dairy cows. Theriogenology, 54(3): 409-419. [DOI:10.1016/S0093-691X(00)00358-7]
35. Stevens, R.D. and R.P. Dinsmore. 1997. Treatment of dairy cows at parturition with prostaglandin F2 alpha or oxytocin for prevention of retained fetal membranes. Journal of the American Veterinary Medical Association, 211(10): 1280-1284.
36. Swiefy, A.S. 2003. Effect of retained placenta on postpartum reproduction performance of Frisian cows. Egyptian Journal of Animal Production, 40: 111-121.
37. Van Tassell, C.P., L. Dale Van Vleck and K.E. Gregory. 1998. Bayesian analysis of twinning and ovulation rates using a multiple-trait threshold model and Gibbs sampling. Journal of Animal Science, 76(8): 2048-2061. [DOI:10.2527/1998.7682048x]
38. Vatankhah, M. and M. Faraji-Nafchi. 1395. Determination of economic values of important traits for holstein cows in Chaharmahal-Va-Bakhtiari province with different levels of milk production. Animal science journal (Pajoohesh VA Sazandegi), 110: 17-30 (In Persian).
39. Weller, J.I., I. Misztal and D. Gianola. 1988. Genetic analysis of dystocia and calf mortality in Israeli-Holsteins by threshold and linear models. Journal of Dairy Science, 71(9): 2491-2501. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(88)79836-7]
40. Zaborski, D., W. Grzesiak, I. Szatkowska, A. Dybus, M. Muszynska and M. Jedrzejczak. 2009. Factors affecting dystocia in cattle. Reproduction in domestic animals, 44(3): 540-551. [DOI:10.1111/j.1439-0531.2008.01123.x]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb