دوره 15، شماره 43 - ( بهار 1403 )                   جلد 15 شماره 43 صفحات 74-66 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rashidi A, Sharifi D, Alizadeh Masoule A R, Najafi A. (2024). Effect of Different Levels of Digestible Valine in Low Protein Diets on Performance, Carcass Characteristics, Liver, and Magnum Histology in Growing Japanese Quails. rap. 15(43), 66-74. doi:10.61186/rap.15.43.66
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1395-fa.html
رشیدی علی، شریفی سید داود، علیزاده علی رضا، نجفی ابوذر. تاثیر سطوح مختلف اسید آمینه والین قابل هضم در جیره‌هایی با پروتئین کم، برعملکرد، ویژگی‌های لاشه و بافت شناسی کبد و مگنوم در بلدرچین‌های در حال رشد پژوهشهاي توليدات دامي 1403; 15 (43) :74-66 10.61186/rap.15.43.66

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1395-fa.html


گروه علوم دام و طیور، دانشکده فناوری کشاورزی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
چکیده:   (336 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: بلدرچین ژاپنی دوره رشد سریع d (3 تا 4 نسل در سال) دارد و با داشتن تولید نسبتاً بالا، در برابر بسیاری از بیماری­ ها مقاوم است لذا استفاده از آن بهعنوان مدل حیوانی در مطالعات بیولوژیکی و ژنتیکی در سراسر جهان اهمیت پیدا کرده است. تغذیه عامل اصلی موثر بر راندمان تولید در بلدرچین است. بلدرچین­ های ژاپنی به جیره حاوی پروتئین با کیفیت بالا و تعادل مناسبی از اسیدهای آمینه نیاز دارند. اسیدهای آمینه شاخه­ دار (لوسین، ایزولوسین، والین)، علاوه بر مشارکت در ساخت پروتئین، در فعالیت های متابولیکی دیگری نیز نقش دارند. از بین اسیدهای آمینه شاخه ­دار، والین یک اسید آمینه محدود کننده در جیره ­های خوراکی ذرت- سویا می باشد. پروتئین گرانترین جزء جیره است و تاثیر زیادی بر هزینه تولید در طیور دارد. امروزه کاهش سطح پروتئین جیره، برای کاهش هزینه پرورش و همچنین کاهش آلودگی­ های محیطی ناشی از انتشار آمونیاک و دفع نیتروژن در صنعت طیور مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی کاهش سطح پروتئین خوراک بدون مکمل­ سازی مناسب اسیدهای آمینه، سبب کاهش مصرف خوراک، کاهش سطح تولید و تغییر رفتارهای اجتماعی در پرندگان می ­شود. گزارش­ های منتشر شده نشان می ­دهد که در پرندگان گوشتی، افزودن اسیدهای آمینه کریستالی به جیره­ های کم پروتئین می­ تواند عملکرد مشابهی با جیره­ های حاوی پروتئین بالا، در مراحل مختلف رشد داشته باشد. در اغلب موارد با کاهش سطح پروتئین جیره، اسید آمینه والین محدود کننده خواهد شد. با توجه به
نقش­ های مهم متابولیسمی اسیدهای آمینه شاخه ­دار و به­ ویژه والین در طیور در مرحله رشد سریع، هدف از این آزمایش، بررسی تاثیر استفاده از جیره­ های حاوی سطوح مختلف والین قابل هضم در جیرههای کم پروتئین بر عملکرد، صفات رشد و بافتشناسی کبد و مگنوم بلدرچین ژاپنی در دوره رشد بود.
مواد و روشها: همه روش ­های آزمایشی برای مراقبت و استفاده از حیوانات در مطالعه حاضر توسط کمیته مراقبت از حیوانات دانشگاه تهران تایید شده است. در این آزمایش، از هزار جوجه بلدرچین یک روزه در یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 40 پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 0/75، 0/85، 0/95، 1/05 و 1/15 درصد والین قابل هضم در جیره های باسطح کم پروتئین (17 -17/7درصد پروتئین) بود. جیرههای آزمایشی حاوی 2/9 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در گرم بودند. سایر مواد مغذی بر اساس احتیاجات تغذی ه­ای توصیه شده برای بلدرچین­ های در حال رشد منظور شد. جیره ­های آزمایشی برای دو دوره سنی یک تا 21 روزگی و 22-42 روزگی تنظیم شد. پرندگان تا سه روزگی 24 ساعت روشنایی و پس از آن روزانه 23 ساعت روشنایی و یک ساعت تاریکی دریافت کردند. وزن پرندگان در ابتدای دوره آزمایش و همچنین در روزهای 21 و 42 اندازهگیری شد. مقدار مصرف خوراک در روزهای 21 و 42 با توجه به تفاوت بین مقدار خوراک داده شده و مقدار باقی مانده خوراک، محاسبه شد. وزن پرندگان تلف شده برای تصحیح مقدار مصرف خوراک منظور شد. در روز 42 بهطور تصادفی یک بلدرچین نر و یک بلدرچین ماده از هر تکرار انتخاب و پس از 6 ساعت گرسنگی، کشتار شدند. پارامترهای اندازه­ گیری شده در این آزمایش شامل عملکرد رشد، مصرف خوراک، ضریب تبدیل و عملکرد لاشه بود. همچنین پس از نمونه ­برداری از بافت کبد و مگنوم، صفات هیستومورفولوژیکی آن ها (قطر هسته
سلول­ های کبدی، قطر هپاتوسیت­ ها و حجم سینوزوییدها در بافت کبد؛ ارتفاع اپیتلیوم، ضخامت ماهیچه داخلی، ضخامت ماهیچه خارجی، قطر غدد و عمق غدد در بافت مگنوم) مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها: در کل دوره پرورش، بلدرچینهایی که جیره حاوی سطوح 0/95 و 1/05 درصد والین قابل هضم دریافت کردند، بهترتیب افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل بهتری داشتند (0/05>p). مقدار مصرف خوراک و تلفات تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. سطوح والین در جیره اثری بر بازده لاشه (هر دو جنس نر و ماده) نداشت. با این حال، بازده لاشه در بلدرچین­ های نر و وزن نسبی سینه و روده ­ها در بلدرچین ­های ماده بیشتر بود (0/05>p). در تیمارهای حاوی 1/05 و 1/15 درصد والین، قطر هسته سلول­ های کبدی و قطر
هپاتوسیت ­ها بیشترین مقدار بود (0/05>
p)، که نشان دهنده آسیب کبدی است. حجم سینوزوییدها در پرندگان ماده با افزایش سطح والین در جیره، افزایش یافت؛ بهطوریکه در پرندگانی که جیرههای حاوی سطوح بالاتر از 0/95 درصد والین دریافت کردند بیشتر از پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 0/75 والین بود. با توجه به نتایج به­ دست آمده از مطالعه حاضر، سطوح مختلف والین در جیره حاوی 17 درصد پروتئین خام، تاثیر معنی­ داری در بافتشناسی مگنوم (ارتفاع اپیتلیوم، ضخامت ماهیچه داخلی، ضخامت ماهیچه خارجی، قطر غدد مگنوم) مشاهده نشد اما با سطح 0/85 درصد والین، عمق غدد مگنوم تمایل به معنی ­داری نشان داد.

نتیجهگیری: بر اساس نتایج حاصل، افزایش سطح والین قابل هضم در جیره های کم پروتئین تا 0/95 درصد سبب بهبود عملکرد رشد و ضریب تبدیل خوراک در بلدرچین­ های در حال رشد می شود. با این­ حال بهنظر میرسد که استفاده از سطوح بالای والین قابل هضم در جیرههای کم پروتئین (بیش از 0/85 درصد) ممکن است منجر به آسیب بافتی در کبد شده و اثر منفی بر عملکرد رشد بگذارد. انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه میشود.


متن کامل [PDF 1352 kb]   (74 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه طیور
دریافت: 1402/3/28 | ویرایش نهایی: 1403/2/11 | پذیرش: 1402/8/8 | انتشار: 1403/2/8

فهرست منابع
1. Abdolhosseinzadeh, M., Salarmoini, M., Afsharmanesh, M., Ghanbarpur, R., & Eskandarzade, N. (2021). Effects of low-protein diets supplemented with essential amino acids on growth performance, meat quality, and nitrogen retention in growing japanese quails. Journal of Poultry Science. 9(2),167-178.
2. Agostini, P.S., Santos, R. R., Khan, D. R., Siebert, D., & van der Aar, P. (2019). The optimum valine: lysine ratios on performance and carcass traits of male broilers based on different regression approaches. Journal of Poultry Science. 1;98(3), 1310-1320. [DOI:10.3382/ps/pey454]
3. Alagawany, M., El-Hack, A. b. d., Laudadio, M. E., & Tufarelli, V. (2014). Effect of low-protein diets with crystalline amino acid supplementation on egg production, blood parameters and nitrogen balance in laying Japanese quail. Avian Biology Research. 7(4), 235-243 [DOI:10.3184/175815514X14152945166603]
4. Alves, W.J., Viana, G. S., Barreto, S. L. T., Muniz, J. C. L., Hannas, M. I., Silva, A. D., Arnaut, P. R., & Barros, V. R. M. S. (2017). Optimum Digestible Valine to Lysine Ratio for Meat- Type Quails from 15 to 35 Days of Age. Brazilian Journal of Poultry Science. 19(2),185-190. [DOI:10.1590/1806-9061-2016-0276]
5. Amirdahri, S., Janmohammadi, H., Taghizadeh, A., Lambert, W., Soumeh, E. A., & Oliayi, M. (2020). Valine requirement of female Cobb broilers from 8 to 21 days of age. Journal of applied poultry research. 29, 775-785. [DOI:10.1016/j.japr.2020.04.005]
6. Antalikova, J., Baranovsca, M., & Jankela, J. (2004). The effect of branched chain amino acids on proteosynthesis in skeletal muscles of Japanese quail during ontogenesis. Journal of Animal Science. 49 (4), 137-143. [DOI:10.17221/4291-CJAS]
7. Artoni, S. M. B., Carneiro, A. P. M. & Giacomini, G. (2001). Macroscopic and Morphometric Evaluation of Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica) Oviduct When Fed Diets With Different Protein Levels. Revista Brasileira de Ciência Avícola. 3, 225-231. [DOI:10.1590/S1516-635X2001000300004]
8. Corzo, A., Dozier, W. A., & Kidd, M. T. (2008). Valine Nutrient Recommendations for Ross × Ross 308 broilers. Journal of Poultry Science. (87)2, 335-338. [DOI:10.3382/ps.2007-00307]
9. Corzo, A., Loar, R. E., & Kidd, M. T. (2009). Limitations of dietary isoleucine and valine in broiler chick diets. Journal of Poultry Science. 88, 1934-1938. [DOI:10.3382/ps.2009-00109]
10. Dastar, B., Rahimi Ratki, M. & Gholami, H. 2013. Effect of dietary protein level during grower and layer periods on the performance and egg quality of Japanese quail. Research on Animal Production, 8: 1-11 (In Persian).
11. Emadinia, A., Toghyani, M., Foroozandeh, A., Tabeidian, S. A., & Ostadsharif, M. (2020). Effect of protein reduction and valine levels on growth performance, carcass characteristics, protein digestibility and SLC71 gene expression in Japanese quail. Livestock Science. 235, 103998. [DOI:10.1016/j.livsci.2020.103998]
12. Hassan, K. H., & Fadhil, M. A. (2019). Genetic selection for body weight in japanese quail (coturnix coturnix japonica) under different nutritional environments. Advances in Animal and Veterinary Sciences. 7, 526. [DOI:10.17582/journal.aavs/2019/7.7.526.529]
13. Hochleithner, M., Hochleithner, C., & Harrison, L. D. (2005). Evaluating and treating the liver. In: Clinical Avian Medicine. Harrison, G.J., Lightfoot, T.L. (eds.). Volume I. Spix Publishing. Palm Beach, USA. p. 441-449.
14. Khaldari, M., Pakdel, A., Mehrabani Yegane, H., Nejati Javaremi, A., & Berg, P. (2010). Response to selection and genetic parameters of body and carcass weights in Japanese quail selected for 4-week body weight. Journal of Poultry Science. 89, 1834-1841. [DOI:10.3382/ps.2010-00725]
15. Kidd, M.T., Poernama, F., Wibowo, T., Maynard, C. W., & Liu, S. Y. (2021). Dietary branched-chain amino acid assessment in broilers from 22 to 35 days of age. Journal of Animal Science and Biotechnology. 12, 6. [DOI:10.1186/s40104-020-00535-1]
16. Kim, S. J., Kim, D. G., & Lee, M. D. (2011). Effects of branched-chain amino acid infusions on liver regeneration and plasma amino acid patterns in partially hepatectomized rats. Journal of Hepatogastroenterology. 58,1280-5. 10.5754/hge10389. [DOI:10.5754/hge10389]
17. Lee, D. T., Lee, J. T., & Rochell, S. J. (2020). Influence of branched chain amino acid inclusion in diets varying in ingredient composition on broiler performance, processing yields, and pododermatitis and litter characteristics. Journal of Applied Poultry Research. 29, 712-729. [DOI:10.1016/j.japr.2020.05.005]
18. Lima, H. J. D. A., Bareto, S. L. T., Donzele, J. L., Tinoco, I. F. T., Natália, S., & Ribas, N. (2015). Ideal ratio of digestible methionine plus cystine to digestible lysine for growing Japanese quails. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 28, 313-322. [DOI:10.17533/udea.rccp.v28n4a03]
19. Manoochehri Ardekani, H., Shevazad, M., Chamani, M., Aminafshar, M., & Darsi Arani, E. (2012). The effect of L-carnitine and low crude protein supplemented with crystalline essential amino acids diets on broiler chickens. Annals of Biological Research. 3, 1085-1093.
20. Miranda, D. J. A., Vieira, S. L., Favero, A., Angel, C. R., & Stefanello, C. (2015). Performance and meat production of broiler chickens fed diets formulated at different crude protein levels supplemented or not with L-valine and L-isoleucine. Animal Feed Science and Technology. 206, 39-47. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2015.04.018]
21. Nascimento, G. R., Murakami, A. E., Ospina-Rojas, I. C., Diaz-Vargas, M., Picoli, K. P., & Garcia, R. G. (2016). Digestible Valine Requirements in Low-Protein Diets for Broilers Chicks. Brazilian Journal of Poultry Science. 18(3), 381-386. [DOI:10.1590/1806-9061-2015-0162]
22. NRC (National Research Council). (1994). Nutrient requirements of poultry. 9th Rev. Ed. National Academy Press. Washington, DC. 176 Pages.
23. Nukreaw, R., & Banchasak, C. (2015). Effect of supplementing synthetic amino acids in low-protein diet and subsequent re-feeding on growth performance, serum lipid profile and chemical body composition of broiler chickens. Journal of Poultry Science 52, 127-136. [DOI:10.2141/jpsa.0140102]
24. Parsaeimehr, K., Daneshyar, M., Farhoumand, P., Janmohammadi, H., Oliyaei, M., & Javanmard, A. (2022). The Effect of Adding Different Levels of Valine in Low Protein Diets on Performance, Blood Parameters and Tibial Bone Properties of Ross-308 Broiler Chickens from 8-21 Days. Research On Animal Production .13 (37), 32-39 (In Persian). [DOI:10.52547/rap.13.37.32]
25. Peganova, S., & Eder, K. (2003). Interactions of various supplies of isoleucine, valine, leucine and tryptophan on the performance of laying hens. Journal of Poultry Science. 82(1), 100-105. [DOI:10.1093/ps/82.1.100]
26. Pinto, R. (2002). Exigency in methionine plus cystine and lysine for growing and laying japanese quail. Brazilian Journal of Animal Science. 32, 1174-1181.
27. Retes, P. L., Neves, D. G., Bernardes, L. F., Alves, V. V., Gonçalves, N. C., Lima, D. R., Alvarenga, R. R., Pereira, B. A., Seidavi, A. & Zangeronimo, M. G. (2022). Dietary crude protein levels during growth phase affects reproductive characteristics but not reproductive efficiency of adult male Japanese quails. Animal Bioscience. 35 (3), 385-398. [DOI:10.5713/ab.21.0060]
28. Retes, P. L., Neves, D. G., Bernardes, L. F., de Rezende Lima, D., Ribeiro, C. B., de Castro Gonçalves, N., Alvarenga, R. R., Fassani, E. J. & Zangeronimo, M. G. (2019). Reproductive characteristics of male and female Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) fed diets with different levels of crude protein during the growth and production phases. Journal of Livestock Science. 223, 124-132. [DOI:10.1016/j.livsci.2019.03.011]
29. Saleh A. A., Amber, K. A., Soliman, M. M., Soliman, M. Y., Morsy, W. A., Shukry, M. & Alzawqari, M. H. (2021). Effect of low protein diets with amino acids supplementation on growth performance, carcass traits, blood parameters and muscle amino acids profile in broiler chickens under high ambient temperature. Agriculture. 11, 185-197. [DOI:10.3390/agriculture11020185]
30. Santos, G. C., Garcia, E. A., Filho, J. A. V., Molino, A. B., Pelicia, K., & Berto, D. A. (2016). Performance of Japanese quails fed diets with low-protein and isoleucine. Acta Scientiarum. Animal Sciences. Maringá, 38 (2), 219-225. [DOI:10.4025/actascianimsci.v38i2.29533]
31. SAS. Inc. (2010). SAS Online Doc® Version 9.1.3. SAS Institute, Inc., Cary, NC, USA.
32. Souza, R. B., Costa, F. G. P., Silva, J. H. V., Saraiva, E. P., Rodrigues, V. P., Lima, M. R., Pinheiro, S. G., & Kaneko, I. N. (2021). Evaluation of Protein Sources in Different Base Formulations Based on Total and Digestible Amino Acids for Japanese Quails. Advances in Poultry Nutrition Research. Contact book.department@intechopen.com. [DOI:10.5772/intechopen.95955]
33. Tomiya,T., Omata, M., & Fujiwara, K. (2004). Significance of branched chain amino acids as possible stimulators of hepatocyte growth factor. Biochem Biophys Res Commun. 313, 411-6. [DOI:10.1016/j.bbrc.2003.07.017]
34. Vali, N. (2008). The Japanese quail: a review. international journal of poultry science. 7, 925-31. [DOI:10.3923/ijps.2008.925.931]
35. Walita, K. Z., Tanganyika, J., & Mussah, S. R. (2017). Effect of Sex, type of feed and age at slaughter on carcass yield characteristics of japanese quails (cortunix japonica) in Malawi. international journal of avian & wildlife biology. 2(2), 50-53. [DOI:10.15406/ijawb.2017.02.00015]
36. Wen, Z. G., Du, Y. K., Xie, M., Li, X. M., Wang, J. D., & Yang, P. L. (2017). Effects of low-protein diets on growth performance and carcass yields of growing French meat quails (France coturnix coturnix). Journal of Poultry Science. 96(5), 1364-1369. [DOI:10.3382/ps/pew321]
37. Wu, G. (2013). Functional amino acids in nutrition and health. Journal of Amino Acids. 45, 407-11. [DOI:10.1007/s00726-013-1500-6]
38. Zhang, S., Zeng, X., Ren, M., Mao, X., & Qiao, S. (2017). Novel metabolic and physiological functions of branched chain amino acids: a review. Journal of Animal Science and Biotechnology. 8, 10. [DOI:10.1186/s40104-016-0139-z]
39. Zhao, J., Shirley, R. B., Dibner, J. D., Uraizee, F., Officer, M., Kitchell, M., Vazquez-Anon, M. & Knight, C. D. (2010). Comparison of hydrated sodium calciumaluminosilicate and yeast cell wall oncounteracting aflatoxicosis in broilerchicks. Journal of Poultry Science. 89, 2147-2156. [DOI:10.3382/ps.2009-00608]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb