دوره 14، شماره 41 - ( پاییز 1402 )                   جلد 14 شماره 41 صفحات 69-59 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kiaalhosseini F S, Dastar B. (2023). Effect of Different Levels of Probiotic Primalac and Kappa-Carrageenan on Growth Performance, Gut Microbiota and Blood Parameters of Broiler Chickens. rap. 14(41), 59-69. doi:10.61186/rap.14.41.59
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1351-fa.html
کیاءالحسینی فائزه سادات، عشایری‎زاده امید، دستار بهروز. تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیک پریمالاک و کاپا-کاراگینان بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه‌‌های خون جوجه‌های گوشتی پژوهشهاي توليدات دامي 1402; 14 (41) :69-59 10.61186/rap.14.41.59

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1351-fa.html


گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده:   (784 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: طی چند دهه اخیر، پس از منع مصرف آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد در صنعت طیور تلاش برای یافتن جایگزین‏‌های جدیدی همانند پروبیوتیک‏‌ها و پری‏بیوتیک‌‏ها افزایش یافته است. برخی از این جایگزین‌‏ها می‏‌توانند با ایجاد تغییر بهینه در جمعیت میکروبی دستگاه گوارش سبب بهبود رشد و سلامت پرندگان شوند. از اینرو، آزمایش حاضر با هدف بررسی اثر پروبیوتیک پریمالاک و پلی‏ساکارید کاپا-کاراگینان بر عملکرد و سلامت جوجه‏‌های گوشتی جوان انجام شد.
مواد و روش‏‌ها: تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 شامل دو سطح افزودنی پروبیوتیک (صفر و 0/1 درصد از جیره) و دو سطح افزودنی کاپا-کاراگینان (صفر و 0/1 درصد از جیره) درون 24 قفس (شش تکرار حاوی 10 پرنده برای هر تکرار) توزیع و بهمدت 24 روز بر روی بستر پرورش یافتند.
یافته‏‌ها: عملکرد رشد پرندگان تحت تأثیر اثر متقابل پروبیوتیک و کاپا-کاراگینان در جیره قرار نگرفت. با اینحال، استفاده از کاپا-کاراگینان در جیره‌‏ها توانست در فاصله سنین 1 تا 10 روزگی افزایش وزن بدن پرندگان را به‌‏صورت معنی‌‏دار افزایش دهد. مصرف خوراک پرندگان نیز تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی و سطوح پروبیوتیک و کاپا-کاراگینان قرار نگرفت، اما ضریب تبدیل خوراک با افزودن سطح 0/1 درصد پروبیوتیک در جیره در پایان 24 روزگی بهبود یافت (0/05>P). وزن نسبی ران در پرندگانی که کاپا-کاراگینان دریافت کرده بودند در مقایسه با سطح صفر کاپا-کاراگینان در جیره بیشتر بود (0/05>p). مکمل‏‌سازی پروبیوتیک به‏‌تنهایی در جیره، سبب افزایش وزن نسبی کبد پرندگان شد. همچنین، پرندگانی که جیره‌‏های حاوی کاپا-کاراگینان دریافت کرده بودند، وزن نسبی کبد در آنها بهصورت معنی‌‏دار کمتر بود. در جوجه‏‌های گوشتی که با کاپا-گاراکینان تغذیه شده بودند، طول پرزها در ناحیه دئودنوم افزایش و عمق کریپت‌‏ها در ناحیه ایلئوم کاهش یافت. استفاده از سطح 0/1 درصد پروبیوتیک توانست جمعیت باکتری‏‌های اسیدلاکتیکی را در ایلئوم پرندگان به‌‏صورت معنی‏‌دار افزایش دهد. مصرف جداگانه یا مخلوط کاپا-کاراگینان و پروبیوتیک در جیره، جمعیت کلی‏فرم‌‏ها را در روده کور کاهش داد (0/05>p). استفاده از مخلوط کاپا-کاراگینان و پروبیوتیک در جیره سبب بهبود فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز در مقایسه با تیمار حاوی کاپا-کاراگینان شد (05/0>p).
نتیجه‏‌گیری: نتایج آزمایش حاضر نشان داد که استفاده از پروبیوتیک و کاپا-کاراگینان در جیره جوجه‌‏های گوشتی جوان می‏تواند طی دوره‏‌های جداگانه‌‏ای از پرورش در بهبود برخی از پارامترهای پاسخ رشد و همچنین تغییر بهینه جمعیت میکروبی دستگاه گوارش پرندگان مؤثر باشد.
متن کامل [PDF 1684 kb]   (196 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه طیور
دریافت: 1401/10/18 | ویرایش نهایی: 1402/9/22 | پذیرش: 1402/3/3 | انتشار: 1402/9/22

فهرست منابع
1. Abramoff, M.D., Magelhaes, P.J., and Ram, S.J. (2004). Image processing with Image J. Journal of Biophotonic. 11, 36-42.
2. Ashayerizadeh, A., Dabir. N., Ashayerizadeh. O., Mirzadeh. K.H., Roshanfekr, H., and Mamooee, M. (2009). Effect of dietary antibiotic, probiotic and prebiotic as growth promoters, on growth performance, carcass characteristics and hematological indices of broiler chickens. Pakistan Journal of Biological Sciences. 12, 52- 57. DOI: 10.3923/pjbs.2009.52.57. [DOI:10.3923/pjbs.2009.52.57]
3. Aviagen, W. (2014). Ross 308 broiler nutrition specifications. Aviagen: Huntsville, AL, USA.
4. De Souza, L. F., Araújo, D. N., Stefani, L. M., Giometti, I. C., Cruz-Polycarpo, V. C., Polycarpo, G., & Burbarelli, M. F. (2018). Probiotics on performance, intestinal morphology and carcass characteristics of broiler chickens raised with lower or higher environmental challenge. Austral journal of veterinary sciences, 50(1), 35-41. DOI: 10.4067/S0719-81322018000100107. [DOI:10.4067/S0719-81322018000100107]
5. World health organization (WHO. (2002). Health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live lactic acid bacteria, a joint FAO/WHO expert consultation. Cordoba, Argentina, 1-4 October 2001. http://www. who. int/foodsafety/publications/fs_management/probiotics/en/index. html.
6. Huang, M. K., Choi, Y. J., Houde, R., Lee, J. W., Lee, B., & Zhao, X. (2004). Effects of Lactobacilli and an acidophilic fungus on the production performance and immune responses in broiler chickens. Poultry Science, 83(5), 788-795. DOI: 10.1093/ps/83.5.788 [DOI:10.1093/ps/83.5.788]
7. Huyghebaert, G., & Pack, M. (1996). Effects of dietary protein content, addition of nonessential amino acids and dietary methionine to cysteine balance on responses to dietary sulphur‐containing amino acids in broilers. British poultry science, 37(3), 623-639. DOI: 10.1080/00071669608417892 [DOI:10.1080/00071669608417892]
8. Jafari Ahangari, Y., Parizadian Kavan, B., & Hoseinzadeh, M. (2014). The effect of probiotic on performance and immunity parameters of broilers. Research on animal production, 4(8), 46-56. (In Persian).
9. Jin, L. Z., Ho, Y. W., Abdullah, N., & Jalaludin, S. (2000). Digestive and bacterial enzyme activities in broilers fed diets supplemented with Lactobacillus cultures. Poultry science, 79(6), 886-891. DOI: 10.1093/ps/79.6.886 [DOI:10.1093/ps/79.6.886]
10. Jin, L. Z., Ho, Y. W., Abdullah, N., & Jalaludin, S. (1998). Growth performance, intestinal microbial populations, and serum cholesterol of broilers fed diets containing Lactobacillus cultures. Poultry science, 77(9), 1259-1265. DOI: 10.1093/ps/77.9.1259 [DOI:10.1093/ps/77.9.1259]
11. Joya, M., Ashayerizadeh, O., & Dastar, B. (2020). Effects of Spirulina (Arthrospira) platensis and Bacillus subtilis PB6 on growth performance, intestinal microbiota and morphology, and serum parameters in broiler chickens. Animal Production Science, 61(4), 390-398. DOI: 10.1071/AN20218. [DOI:10.1071/AN20218]
12. Kakebaveh, M., Taheri, H. R., & Harki, N. T. (2014). Effects of dietary supplementation with probiotics, prebiotic and synbiotic on performance and intestinal microbial population of broiler chickens. Research on Animal Production. 5, 44-56 (In Persian). DOI: 10.14202/vetworld.2016.313-319.
13. Kannan, D., Viswanathan, K., & Mohan, B. (2007). The effect of feeding virginiamycin and lactobacillus sporogenes on broiler production performance characters. Journal of Veterinary & Animal Science, 3(2), 1-106.
14. Mikulec, Z., Šerman, V., Mas, N., & Lukac, Z. (1999). Effect of probiotic on production results of fattened chickens fed different quantities of protein. Veterinarski Arhiv, 69(4), 199-209.
15. Mohammadi, J., Dastar. B., Hashemi, R., and Ashayerizadeh, A. (2015). Determining the effect of probiotic in high or low nutrient density diets on growth performance, immune system and some blood parameters of broiler chickens. Journal of Research in Animal Nutrition, 1, 15-27 (In Persian).
16. Mountzouris, K. C., Tsitrsikos, P., Palamidi, I., Arvaniti, A., Mohnl, M., Schatzmayr, G., & Fegeros, K. (2010). Effects of probiotic inclusion levels in broiler nutrition on growth performance, nutrient digestibility, plasma immunoglobulins, and cecal microflora composition. Poultry science, 89(1), 58-67. DOI: 10.3382/ps.2009-00308 [DOI:10.3382/ps.2009-00308]
17. Nobakht, A., & Shbazi, B. (2022). The Effects of Probiotic and Thyme Powder on Growth Performance, Carcass Traits and Blood Biochemical Parameters of Broilers with Normal and Crude Protein Reduced Diets. Research On Animal Production, 13(37), 1-9 (In Persian). DOI: 10.52547/rap.13.37.1 [DOI:10.52547/rap.13.37.1]
18. Panda, A. K., Rao, S. V. R., Raju, M. V., & Sharma, S. R. (2006). Dietary supplementation of Lactobacillus sporogenes on performance and serum biochemico-lipid profile of broiler chickens. The Journal of Poultry Science, 43(3), 235-240. DOI: 10.2141/jpsa.43.235 [DOI:10.2141/jpsa.43.235]
19. Pascual, M., Hugas, M., Badiola, J. I., Monfort, J. M., & Garriga, M. (1999). Lactobacillus salivarius CTC2197 prevents Salmonella enteritidis colonization in chickens. Applied and environmental microbiology, 65(11), 4981-4986. DOI: 10.1128/aem.65.11.4981-4986.1999 [DOI:10.1128/AEM.65.11.4981-4986.1999]
20. Patterson, J. A., & Burkholder, K. M. (2003). Application of prebiotics and probiotics in poultry production. Poultry science, 82(4), 627-631. DOI: 10.1093/ps/82.4.627 [DOI:10.1093/ps/82.4.627]
21. Safari Samani, E., and Akbari Samani. A. (2014). Effect of probiotic supplementation on growth performance of broiler chicks. Empirical Animal Biology Magazine, 1, 29-45 (In Persian).
22. Saraç, F., & Saygılı, F. (2007). Causes of high bone alkaline phosphatase. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 21(2), 194-197. DOI: 10.1080/13102818.2007.10817444. [DOI:10.1080/13102818.2007.10817444]
23. SAS. (2009). User's Guide: Satistics, Version 9.2. SAS Inst, Inc., Cary, NC, US.
24. Sen, S., Ingale, S. L., Kim, Y. W., Kim, J. S., Kim, K. H., Lohakare, J. D., ... & Chae, B. J. (2012). Effect of supplementation of Bacillus subtilis LS 1-2 to broiler diets on growth performance, nutrient retention, caecal microbiology and small intestinal morphology. Research in Veterinary Science, 93(1), 264-268. DOI: 10.1016/j.rvsc.2011.05.021 [DOI:10.1016/j.rvsc.2011.05.021]
25. Shargh, M. S., Dastar, B., Zerehdaran, S., Khomeiri, M., & Moradi, A. (2012). Effects of using plant extracts and a probiotic on performance, intestinal morphology, and microflora population in broilers. Journal of Applied Poultry Research, 21(2), 201-208. DOI: 10.3382/japr.2010-00145 [DOI:10.3382/japr.2010-00145]
26. Sharifi, M. R., Shams-Shargh, M., Dastar, B., & Hassani, S. (2011). The effect of dietary protein levels and synbiotic on performance parameters, blood characteristics and carcass yields of Japanese quail (Coturnix coturnix Japonica). Italian Journal of Animal Science, 10, 16-21. DOI: 10.4081/ijas.2011.e4. [DOI:10.4081/ijas.2011.e4]
27. Shokaiyan, M., Ashayerizadeh, O., Shams Shargh, M., and Dastar, B. (2019). The effect of fucoidan, probiotic and antibiotic on growth indices, gut microbiota and blood parameters in broiler chickens. Research on Animal Production, 10, 10-17 (In Persian). DOI: 10.29252/rap.10.24.10. [DOI:10.29252/rap.10.24.10]
28. de Los Santos, F. S., Farnell, M. B., Tellez, G. U. I. L. L. E. R. M. O., Balog, J. M., Anthony, N. B., Torres-Rodriguez, A., ... & Donoghue, A. M. (2005). Effect of prebiotic on gut development and ascites incidence of broilers reared in a hypoxic environment. Poultry science, 84(7), 1092-1100. DOI: 10.1093/ps/84.7.1092 [DOI:10.1093/ps/84.7.1092]
29. Soukaina, B., Zainab, E. A. T., Guillaume, P., Halima, R., Philippe, M., Cherkaoui, E. M., & Cédric, D. (2020). Radical depolymerization of alginate extracted from moroccan brown seaweed bifurcaria bifurcata. Applied Sciences, 10(12), 4166. DOI: 10.3390/app10124166 [DOI:10.3390/app10124166]
30. Tashfam, M., Rahimi, S.H., and Karimi. K. (2005). Effect of various levels of probiotic on morphology of instestinal mucosa in broiler chicks. Journal of Veterinary Research, 6, 211-205 (In Persian).
31. Wang, F. F., Yao, Z., Wu, H. G., Zhang, S. X., Zhu, N. N., & Gai, X. (2012). Antibacterial activities of kappa-carrageenan oligosaccharides. Applied Mechanics and Materials, 108, 194-199. DOI: 10.1016/j.algal.2021.102593. [DOI:10.4028/www.scientific.net/AMM.108.194]
32. Yousefi, S,. Rezaei, M., Kazemifard, M., and Shohreh, B. (2022). Evaluation of enzyme and probiotic supplemention in diet containing different levels of energy on growth performance, body composition and net energy improvment in broiler chickens with wheat-soybean meal diet. Research on Animal Production, 13, 22-31 (In Persian). DOI: 10.22059/ijas.2022.342323.653888. [DOI:10.52547/rap.13.37.22]
33. Yousefi, Z., Kazemi Fard, M., Rezaei M., and Ansari Pirsaraei, Z. (2017). Effect of Chicory extract and probiotic on performance, carac:as char:acteristics, blood parameters, intestinal microflora and immune response of broiler chicken. The Iranian Journal of Animal Science Research, 9, 185-195 (In Persian). DOI: 10.22067/ijasr.v9i2.55240.
34. Zentek, J., Hall, E. J., German, A., Haverson, K., Bailey, M., Rolfe, V., ... & Day, M. J. (2002). Morphology and immunopathology of the small and large intestine in dogs with nonspecific dietary sensitivity. The Journal of nutrition, 132(6), 1652S-1654S. DOI: 10.1093/jn/132.6.1652S. [DOI:10.1093/jn/132.6.1652S]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb