دوره 13، شماره 36 - ( تابستان 1401 )                   جلد 13 شماره 36 صفحات 8-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hessabi Namaghi A, Kasraei M. Effects of different levels of calcium and phosphorous on performance, immunity and percentage of hatching in Khorasan native hens. rap 2022; 13 (36) :1-8
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1191-fa.html
حسابی نامقی علی رضا، کسرایی مهدی. بررسی اثر سطوح مختلف فسفر و کلسیم مصرفی بر عملکرد، ایمنی و درصد جوجه‌درآوری مرغ‌های بومی خراسان. پژوهشهاي توليدات دامي. 1401; 13 (36) :1-8

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1191-fa.html


چکیده:   (735 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: یکی از مشکلات اساسی تغذیه مرغ‏های بومی جهت تولید مطلوب تخم‌مرغ کمبود مواد معدنی به خصوص منابع کلسیمی می‌باشد. کلسیم در پلاسمای خون وجود دارد و جزئی از سلول‌ها و بافت‌های بدن بوده و برای فعالیت برخی از سیستم‌های آنزیمی دخیل در انتقال جریانات عصبی، انقباضات ماهیچه‌ای و ضربان طبیعی قلب ضروری است و همچنین به همراه فسفر جهت انتقال چربی به زرده ضروری است. در این مطالعه تاثیر سطوح مختلف کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد، ایمنی، خصوصیت تخم مرغ، درصد فسفر و کلسیم استخوان و جوجه‏ درآوری مرغ های بومی استان خراسان رضوی مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: این پژوهش با استفاده از 200 قطعه مرغ بومی بصورت آرایش فکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 5 تکرار (20 گروه آزمایشی) و 10 مشاهده در هر تکرار  اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح کلسیم (2/5 و 3/5)  و فسفر کل (0/5 و 0/75)  برحسب درصدی از جیره بودند. مرغ ها در طول دوره‌ آزمایش آب و غذا را آزادانه در اختیار داشتند. تخم‌مرغ‌های تولیدی مرغ‏ ها در هر پن و به صورت روزانه جمع ‏آوری و توزین گردید و میانگین آن به عنوان وزن و تعداد آن ثبت شد. در پایان آزمایش، از هر تکرار یک قطعه مرغ انتخاب، کشتار و پس از جداسازی استخوان ران درصد کلسیم و فسفر اندازه گیری شد. برای اندازه‏ گیری تیتر آنتی‏ بادی علیه SRBC از روش هماگلوتیناسیون استفاده شد. کلیه‌ی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SAS آنالیز و مقایسه‌ی میانگین‌ها بر اساس آزمون توکی انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، که فسفر تاثیر معنی‏داری بر وزن تخم‏ مرغ، درصد تولید، وزن توده تخم‏ مرغ، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک نداشت (0/05<p). کلسیم تاثیر معنی داری بر تولید تخم مرغ داشت به صورتی که بیشترین درصد تولید و وزن توده تخم مرغ در سطح 3/5 درصد کلسیم مشاهده گردید، همچنین بیشترین مصرف خوراک مربوط به این تیمار بود (0/05>p). اثر متقابل فسفر و کلسیم شاخص‏های عملکرد بجز وزن تخم را به طور معنی‏ داری تغییر داد و بهترین ضریب تبدیل را تیمار حاوی 0/5 درصد فسفر و 3/5 درصد کلسیم به خود اختصاص داد (0/05>p). سطوح مختلف فسفر تاثیر معنی‏ داری بر ضخامت پوسته و خصوصیات استخوان ران نداشت (0/05<p) افزایش فسفر تاثیر بر جوجه‏ درآوری نداشت، اما کلسیم سبب افزایش 3 تا 9 درصدی جوجه ‏درآوری در طول دوره آزمایش شد (0/05>p). افزودن فسفر و کلسیم تاثیر معنی ‏داری بر شاخص‏های ایمنی نداشت (0/05<p).
نتیجه گیری: درکل نتایج نشان داد که می‏توان سطوح 0/5 درصد فسفر و 3/5 درصد کلسیم را بعنوان سطوح تامین کننده نیاز کلسیم و فسفر مرغ‏ های بومی گزارش نمود.
متن کامل [PDF 1030 kb]   (217 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیوشیمی تغذیه
دریافت: 1400/1/17 | ویرایش نهایی: 1401/7/11 | پذیرش: 1400/5/19 | انتشار: 1401/7/11

فهرست منابع
1. Abdollah, A.G., R.H. Harms and O. Husseiny. 1993. Performance of laying hens eggs heavy or light shell weight when feed diets with different calcium and phosphorous. Poultry Science, 4(72): 1881-1891. [DOI:10.3382/ps.0721881]
2. AOAC. 1990. Official Methods of Analysis. Vol. 1, 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, 771 pp.
3. Bishop, S.C., R.H. Fleming, H.A. McCormack, D.K. Flock and C.C. Whitehead. 2000. Inheritance of bone characteristics affecting osteoporosis in laying hens. British Poultry Science, 6(41): 33-40. [DOI:10.1080/00071660086376]
4. Bolden, S.L and L.S. Jensen. 1985. Effect of dietary calcium level and ingredient composition on plasma calcium and shell quality in laying hens. Poultry Science, 7(64): 1499-1505. [DOI:10.3382/ps.0641499]
5. Bolukbasi, S.C., S. Celebi and N. Utlu. 2005. The effects of calcium and vitamin D 3 in diet on plasma calcium and phosphorus, eggshell calcium and phosphorus levels of laying hens in late laying production period. International Journal of Poultry Science, 4: 246-247. [DOI:10.3923/ijps.2005.600.603]
6. Castillo, C., M. Cuca, A. Pro, M. Gonza'lez and E. Morales. 2004. Biological and economic optimum level of calcium in White leghorn laying hens. Poultry Science, 83: 868-872. [DOI:10.1093/ps/83.6.868]
7. Delhanty, J and J. B. Solomon. 1966. The nature of antibodies to goat erythrocytes in the developing chicken. Journal of Immunology, 11: 103-113.
8. Farmer, M., D.A. Roland and J. Clark. 1986. Influence of time of calcium intake on bone and dietary calcium utilization. Poultry Science, 65: 555-558. [DOI:10.3382/ps.0650555]
9. Gongruttananun, N. 2010. Effects of eggshell calcium on productive performance, plasma calcium, bone mineralization, and gonadal characteristics in laying hens. Poultry Science, 90(2): 524-529. [DOI:10.3382/ps.2010-01003]
10. Härtel, H. 1990. Evaluation of the dietary interaction of calcium and phosphorus in the high producing laying hen. British Poultry Science, 31: 473-494. [DOI:10.1080/00071669008417280]
11. Hesabi, N., A. Shoorideh, R. Mirzaee and A. Ardalandoost. 2011. Effect of different levels of methionine on performance of Khorasan station native hens at diggrent production stages. Iranian Journal of Animal Science Research, 3(3): 229-235 (In Persian).
12. HesabiNamqi, A.R. 2014. Investigation of the effect of different levels of calcium and phosphorus on the performance of native chickens of Khorasan native chicken station in different stages of production. Final report of the research project. National Animal Science Research Institute. Approved project number: 89042-13-43-4.
13. Holick, M.F. 1981. The cutaneous photosynthesis of previtamin D3: A unique photoendocrine system. Journal of Investigative Dermatology, 76: 51-58. [DOI:10.1111/1523-1747.ep12479237]
14. Isakov, N., M. Feldmann and S. Segel. 2005. The mechanism of modulation of humoral immuno responses after injection of mice with SRBC. Journal of Immunology, 128: 969-975. [DOI:10.4049/jimmunol.128.2.969]
15. Keshavarz, K. and S. Nakajima. 1995. The effect of dietary manipulation of energy, protein, and fat during the growing and laying periods on early egg weight and egg components. Poultry Science, 74: 50-61. [DOI:10.3382/ps.0740050]
16. Keshavarz, K. 1987. Interaction between calcium and phosphorus in laying hens. Nutrition Reports International, 36: 9-20.
17. Long, P.H., S.R. Lee, G.N. Rowland and W.M. Britton. 1984. Experimental rickets in broilers: Gross, microscopic, and radiographic lesions. II. Calcium deficiency. Avian disease, 28: 921-932. [DOI:10.2307/1590268]
18. Mikaelian, K.S. and J.L. Sell. 1981. Performance of laying hens fed various phosphorus levels continuously of phase fed decremental phos-phorus levels. Poultry Science, 60: 1916-1924. [DOI:10.3382/ps.0601916]
19. National Reasearch Council. 1994. Nutrient Requirements of poultry. 8th vertion. Edition Nationl Academy of science washington, DC, 173 pp.
20. Pakdel, M., J. Pourreza and S. Ansari. 2003. The effect of different amounts of available calcium and phosphorus on the performance of native chickens in Isfahan. Journal of Agricultural Science and Technology, 163-171.
21. Rao, S.R., M.V. Raju, M.R. Reddy and P. Pavani. 2000. Interaction between dietary calcium and non-phytate phosphorus levels on growth, bone mineralization and mineral excretion in commercial broilers. Animal Feed Science Technology, 131: 135-150. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2006.02.011]
22. Rath, N.C., G.R. Huff, W.E. Huff and J.M. Balog. 2000. Factors regulating bone maturity and strength in poultry. Poultry Science. 79: 1024-1032. [DOI:10.1093/ps/79.7.1024]
23. Said, N.W. and T.W. Sullivan. 1985. A comparison of continuous and phased levels o f dietary phosphorus for commercial laying hens. Poultry Science. 64: 1763-1771. [DOI:10.3382/ps.0641763]
24. Sell, J.L., S.E. Scheideler and B.E. Rahn. 1987. Influence of different phosphorus phase-feeding programs and dietary calcium level o n performance and body phosphorus o f laying hens. Poultry Science, 66: 1524-1530. [DOI:10.3382/ps.0661524]
25. Sheikhlar, A., A.B. Kasim and M.H. Bejo. 2009. Effect of varying ratios of dietary calcium and phosphorus on performance, phytate P and mineral retention in Japanese quail (Coturnix cotnurnix Japonica). International Journal of Poultry Science, 8(7): 692-695. [DOI:10.3923/ijps.2009.692.695]
26. Stadelman, W.J. 2000. "Eggs and egg products," in Encyclopedia of Food Science and Technology, 2nd Edn, ed. F.J. Francis (New York, NY: John Wiley and Sons).
27. Veum, T.L., D.M.S.S. Vitti and E. Kebreab. 2010. "Phosphorus and calcium nutrition and metabolism," in Phosphorus and Calcium Utilization and Requirements in Farm Animals, eds D.M.S.S. Vitti and E. Kebreab (Wallingford: CAB International), 94: 111. [DOI:10.1079/9781845936266.0094]
28. Whitehead, C.C. and R.H. Fleming. 2000. Osteoporosis in cage layers. Poultry Science, 79: 1033-1041. [DOI:10.1093/ps/79.7.1033]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb