دوره 11، شماره 30 - ( زمستان 1399 )                   جلد 11 شماره 30 صفحات 134-150 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

MoGhaderi-Zefrehei M, Gravand F, Torabi A, Beheshti S S. Structural Equations Modeling of Hidden Genetic Constructs of Production, Reproduction and Longevity in Holstein Cows in Iran. rap. 2020; 11 (30) :134-150
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1114-fa.html
قادری زفره ایی مصطفی، گراوند فرشاد، ترابی آزاده، بهشتی سید صمد. مدل‌سازی معادلات ساختاری سازه‌های ژنتیکی پنهان تولیدی، تولید مثلی و ماندگاری در گاوهای هلشتاین ایران. پژوهشهاي توليدات دامي. 1399; 11 (30) :134-150

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1114-fa.html


گروه علوم دامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
چکیده:   (426 مشاهده)
     در مدل­سازی معادلات ساختاری، امکان ایجاد متغیرهای پنهان وجود دارد و این متغیرها به طور مستقیم توسط پژوهشگر قابل اندازه­ گیری نیستند. هدف از این پژوهش مدل‌سازی معادلات ساختاری سازه‌های ژنتیکی پنهان تولیدی، تولید مثلی و ماندگاری گاوهای شیری هلشتاین ایران با استفاده از ارزش ارثی صفات تشکیل ­­دهنده این سازه‌ها بود. بر این اساس، ارزش ارثی صفات سن اولین زایش، فاصله زایش و روزهای باز تشکیل­ دهنده سازه ژنتیکی پنهان تولید مثلی؛ صفات تولید شیر، چربی و پروتئین تصحیح ‌شده تشکیل­­ دهنده سازه ژنتیکی پنهان تولیدی و صفات طول عمر در گله و طول عمر تولیدی، تشکیل­­ دهنده سازه ژنتیکی پنهان ماندگاری بودند. برآورد مدل حیوانی تک صفتی و چند صفتی مؤلفه‌های واریانس ژنتیکی، ارزش‌های ارثی هر یک از صفات ذکر شده در بالا با استفاده از روش بیزی و با نرم‌افزار GIBBS3F90 انجام شد. برای این منظور تعداد 500000 دور به اجرادر آمد که 50000 نمونه ابتدایی به‌عنوان دوره‌های سوخته از تجزیه ‌و تحلیل حذف شد. در ادامه با استفاده از روش واریانس محور و با استفاده از نرم‌افزار SMARTPLS، 4 مدل مفهومی از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از ارزش ارثی صفات یاد شده ایجاد شد. با استفاده از مدل تک صفتی وراثت­‌پذیری صفات تولید شیر، تولید جربی، تولید پروتئین، سن نخستین زایش، فاصله زایش، روزهای باز، طول عمر در گله و طول عمر تولیدی به ترتیب 0/36، 0/55، 0/56، 0/25، 0/24، 0/07، 0/07 و 0/011 و با استفاده از مدل چند صفتی این مقادیر به ترتیب 0/21، 0/52، 0/42، 0/48، 0/38، 0/08، 0/74 و 0/51 برآورد شدند. همبستگی ژنتیکی برآورد شده بین صفات از 0/87- (تولید شیر-تولید چربی) تا 0/98 (طول عمر در گله- طول عمر تولیدی) متغیر بود. شاخص ریشه میانگین پسماند(RMSR) حاکی از برازش مدل‌های مختلف SEM روی ارزش‌های ارثی صفات تشکیل­ دهنده سازه‌های مختلف نشان داد که وقتی سازه پنهان تولید مثلی روی سازه پنهان ماندگاری و تولیدی اثر علّی داشته باشد و هم زمان سازه ماندگاری روی سازه تولید اثر علّی داشته باشد، بهترین برازش مدل SEM روی داده حاصل می­ شود. چنین نگاه مدلسازی در علوم دامی برای اولین بار در این پژوهش استفاده شده است. بنابراین تطبیق مفروض‌های مدلسازی SEM با واقعیت‌های موجود در داده‌های علوم دامی، می‌تواند یک حوزه جدید برای متخصصان اصلاح نژاد و بالاخص مدیران واحدهای تولیدی به ­شمار آید، چرا که پژوهشــگران علوم اصلاح نژادی، سوال‌ها و فرضیه‌های زیادی را می‌توانند در غالب ایجاد سازه‌های مختلف و مناسب ایجاد نمایند و با توجه به رابطه علّی و معلولی معنی­ دار استخراج شده بین سازه‌ها، مدیریت بهتری را برای واحد پرورش پایه ریزی نمایند.
متن کامل [PDF 1079 kb]   (77 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دریافت: 1399/3/23 | ویرایش نهایی: 1399/12/19 | پذیرش: 1399/7/13 | انتشار: 1399/12/19

فهرست منابع
1. Abdel-Gader A.Z., A. Musa, and L.M.Ahmad, A. Musa. 2007. Milk yield and reproductive performance of Friesian cows under Sudan tropical conditions. Archives Animal Breeding, 50(2): 155-164. [DOI:10.5194/aab-50-155-2007]
2. Aghajari, Z., A. Ayatollahi Mehrgardi, R. Tahmasbi and M. Moghbeli. 2015. Genetic and phenotypic trends of productive and reproductive traits in Iranian holstein dairy cattle of Isfahan province. Iranian Journal of Applied Animal Science, 5(4): 819-825.
3. Assadollahi, S.S. and N.Q. Hosseinzadeh. 2016. Genetic analysis of twinning and the distance between calving in Iranian Holstein cows using Bayesian method based on Gibbs sampling. 7th Iranian Congress of Animal Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
4. Barazandeh, A., M.R. Mohammadabadi, M. Ghaderi and H. Nezamabadipour. 2016. Predicting CpG islands and their relationship with genomic feature in cattle by hidden markov model agorithm. Iranian Journal of Applied Animal Science, 6: 571-579.
5. Bitaraf Sani, M., A. Aslaminejad and A. Seyeddokht. 2013. Genetic evaluation of age at first calving, open days and milk production of Holstein cattle in Iran. Iranian Journal of Animal Science Research, 5(1): 62-68.
6. Bousquet, D., E. Bouchard and D. DuTremblay. 2004. Decreasing fertility in dairy cows: Myth or Reality. 23rd World Buiatrics Congress, Quebec City, Canada.
7. Byrne, B.M. 2016. Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications and programming: 1ST edn, Routledge. 416 pp. [DOI:10.4324/9781315757421]
8. Campos, R., J.A. Cobuci, E.L. Kern, C.N. Costa and C.M. McManus. 2015. Genetic parameters for linear type traits and milk, fat, and protein production in Holstein cows in Brazil. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 28(4): 476-489. [DOI:10.5713/ajas.14.0288]
9. Chookani, A., M. Dadpasand, H.R Mirzaii, M. Rokouii and M.B. Sayadnejad. 2010. An estimation of genetic parameters for some reproductive traits and their relationships to milk yield in Iranian holstein cattle. Iranian Journal of Animal Science, 4(40): 53-61.
10. Cooke, J.S., Z. Cheng, N.E. Bourne and S.C. Wathes. 2013. Association between growth rates, age at first calving and subsequent fertility, milk production and survival in Holstein-Friesian heifers. Journal of Animal Sciences, 3(1): 1-12. [DOI:10.4236/ojas.2013.31001]
11. Dastanian, V., S. Khalajzadeh and M.B. Sayadnejad. 2012. Evaluation of milk production in the first lactation period of Iranian Holstein cows in different provinces of the country. Fifth Iranian Congress of Animal Sciences, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
12. Ebrahimi, Z., M.R Mohammadabadi, A.K. Esmailizadeh, A. Khezri and A. Najmi Noori. 2015a. Association of PIT1 gene with milk fat percentage in Holstein cattle. Iranian Journal of Applied Animal Science, 5: 575-582.
13. Ebrahimi, Z., M.R. Mohammadabadi, A.K Esmailizadeh and A. Khezri. 2015b. Association of PIT1 gene and milk protein percentage in Holstein cattle. Journal of Livestock Science and Technologies, 3: 41-49.
14. Faid-Allah, E. 2015. Genetic and non-genetic analysis for milk production and reproductive traits in Holstein cattle in Egypt. Indonesian Journal of Animal and Veterinary Sciences, 20(1): 10-17. [DOI:10.14334/jitv.v20i1.1111]
15. Faraji-Arough, H., A.A. Aslaminejad and H. Farhangfar. 2011. Estimation of genetic parameters and trends for age at first calving and calving interval in Iranian Holstein cows. Journal of Research Agriculture Science, 7(1): 79-87.
16. Faraji-Arough, H. and M. Rokouei. 2016. Bayesian inference of genetic parameters for reproductive traits in Sistani native cows using Gibbs sampling. Journal of Livestock Science and Technologies, 4(2): 39-49.
17. Forabosco, F. 2005. Breeding for longevity in Italian Chianina cattle Journal of Livestock Science and Technologies, 4(2): 39-49.
18. Fu, X., L. Lu, X. Huang, Y. Wang, K. Tian, X. Xu, F. Jiqing, C. Liming, G. Zhiqin and Y. Tian. 2017. Estimation of genetic parameters for 305 days milk yields and calving interval in Xinjiang brown cattle. Agricultural Sciences, 8(1): 46-55. [DOI:10.4236/as.2017.81004]
19. Ghasemi, M., A. Baghizadeh and M.R. Abadi. 2010. Determination of genetic polymorphism in Kerman Holstein and Jersey cattle population using ISSR markers. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4: 5758-5760.
20. Ghiasi, H., M. Khaldari and R. Taherkhani. 2014. Genetic and phenotypic analyses of milk production and fertility traits of Iranian Holstein dairy cattle. Journal of Livestock Research, 2(2): 29-36.
21. Ghazi Khani Shad, A., M.B. Sayadnejad and M.A. Heidari. 2010. The effect of first calving age and maternal age on production traits of Iranian Holstein cows. Journal of Animal Science and Research, 5: 51-41.
22. González-Recio, O. and R. Alenda. 2005. Genetic parameters for female fertility traits and a fertility index in Spanish dairy cattle. Journal of dairy science, 88(9): 3282-3289. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(05)73011-3]
23. Goshu, G., H. Singh, K.J. Petersson and N. Lundeheim. 2014. Heritability and correlation among first lactation traits in Holstein Friesian cows at Holeta Bull Dam Station, Ethiopia. International Journal of Livestock Production, 5(3): 47-53. [DOI:10.5897/IJLP2013.0165]
24. Guo, G., X. Guo, Y. Wang, X. Zhang, S. Zhang, X. Li and L. Du. 2013. Estimation of genetic parameters of fertility traits in Chinese Holstein cattle. Canadian Journal of Animal Science, 94(2): 281-285. [DOI:10.4141/cjas2013-113]
25. Hare, E., H.D. Norman and J.R. Wright. 2006. Trends in calving ages and calving intervals for dairy cattle breeds in the United States. Journal of Dairy Science, 89: 365-370. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(06)72102-6]
26. Madahi, N., P. Zamani and A. Rostami, 2016. Genetic analysis of the first age of insemination, the first age of calving in Holstein cows in Hamadan province. 7th Iranian Congress of Animal Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
27. Motamedi, M.M., F. Eftekhari Shahroudi, R. Valizadeh, H. Farhangfar, M. Bashtani and H. Naeemipour . 2011. Estimation of genetic parameters for some production and reproduction traits in a herd of Holstein cow, 24(90): 22-27.
28. Moghadasin, M. and M. Falsafi Nejhad. 2012. Application of structural equation models to estimate reliability and validity of psychological tests and assess the reliability and validity of adult ADHD diagnostic scale. Quarterly of Educational Measurement, 3(10): 103-138.
29. Nafez, M.S., S. Zarehdaran, A. Hassani and R. Samiei. 2012. Genetic evaluation of production and reproductive traits in Holstein cows in the north of the country. Iranian Journal of Animal Science Research, 4(1): 77-69.
30. Ilyas, A., S.M. Suhail and M. Shafiq. 2008. Heritability estimates and genetic correlations of various production and reproductive traits of different grades of dairy cattle reared under subtropical condition. Reproduction in Domestic Animals, 54: 1026-1033. [DOI:10.1111/rda.13458]
31. Kharrati Koopaei, H., M.R Mohammad Abadi, S. Ansari Mahyari, A.R. Tarang, P. Potki and A.K. Esmailizadeh. 2012. Effect of DGAT1 variants on milk composition traits in Iranian Holstein cattle population. Animal Science Papers and Reports, 30(3): 231-240.
32. Kharrati Koopaei, H., M.R Mohammadabadi, S. Ansari Mehyari, A.K. Esmailizadeh, A. Tarang and M. Nikbakhti. 2011. Genetic variation of DGAT1 gene and its association with milk production in Iranian holstein cattle breed population. Iranian Journal of Animal Science Research, 3(2): 185-192.
33. Kline, R.B. 2015. Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications, New York, USA.
34. Mohammad Abadi, M.R. and A. Mohammadi. 2010. Study of beta-lactoglobulin genotypes in native and Holstein cattle of Kerman province. Journal of Animal Productions, 12(2): 61-67.
35. Pasandideh, M., M.R. Mohammadabadi, A.K. Esmailizadeh and A. Tarang. 2015. Association of bovine PPARGC1A and OPN genes with milk production and composition in Holstein cattle. Czech Journal Animal Science, 60: 97-104. [DOI:10.17221/8074-CJAS]
36. Pozveh, S.T., A.A. Shadparvar, M.M. Shahrbabak and M.D and Taromsari. 2009. Genetic analysis of reproduction traits and their relationship with conformation traits in Holstein cows. Journal of Livestock Science, 125(1): 84-87. [DOI:10.1016/j.livsci.2009.02.015]
37. Raykov, T. and G.A. Marcoulides. 2012. A first course in structural equation modeling, New York, 2nd Edition. 248pp. [DOI:10.4324/9780203930687]
38. Sadeghi Sefidmazgi, A., M. Moradi Shahrbabak, A. Nejati Javaremi, S.R. Miraei Ashtiani and P.R. Amer. 2012. Breeding objectives for Holstein dairy cattle in Iran. Journal of Dairy Science, 95: 3406-3418. [DOI:10.3168/jds.2011-4573]
39. Sargolzae, M. 2002. Pedigree, user guide. Department of Animal and Genetic, Animal Science Research institute. Karaj. Iran.
40. Shirmoradi, Z., A. Salehi, R.Pahlavan and M. Mollasalehi. 2010. Genetic parameters and trend of production and reproduction traits in Iranian Holstein cattle, Animal Production, 12(2): 21-28.
41. Shahdadi, S.D.A. Hassani, M. Saghi, A.R. Ahani Azari, B. Eghbal and A. Rahimi. 2014. Estimation of genetic parameters of A.R. first lactation production and reproduction traits in Iranian Holstein dairy cows. Journal of Ruminant Research, 1(4): 109-126.
42. Solemani-Baghshah, S., S. Ansari-Mahyari, M.A. Edriss and H. Asadollahpour Nanaei. 2014. Estimation of genetic and phonotypic trends for age at first calving, calving interval, days open and number of insemination to conception for Isfahan holstein cows. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2(5): 1307-1314.
43. Ulhôa Magnabosco, C.F., G. Brito Lopes, MR. Jordão de and R.D. Sainz. 2016. Bayesian estimates of genetic parameters for reproductive traits in Nellore cows raised on pasture in tropical regions. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 29(2): 22-36. [DOI:10.17533/udea.rccp.v29n2a05]
44. Van Raden, P., A. Sanders, M. Tooker, R.H. Miller, H.D. Norman, M.T. Kuhn and G.R. Wiggans. 2004. Development of a national genetic evaluation for cow fertility. Journal of Dairy Science, 87: 2285-2292. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(04)70049-1]
45. Weigel, K. 2006. Prospects for improving reproductive performance through genetic selection. Animal Reproduction Science, 96: 393-330. [DOI:10.1016/j.anireprosci.2006.08.010]
46. Zeleke, B., K. Kebede and B.A. Kumar. 2016. Estimation of genetic parameters for reproductive traits of Fogera and Holstein Friesian crossbred cattle at Metekel Ranch, Amhara region, Ethiopia. Online Journal of Animal Feed Research, 6: 90-95.‌
47. Zink, V., J. Lassen and M. Štípková. 2012. Genetic parameters for female fertility and milk production traits in first-parity Czech Holstein cows. Czech Journal Animal Scicence, 57(3): 108-114. [DOI:10.17221/5562-CJAS]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb