دوره 11، شماره 29 - ( پاییز 1399 )                   جلد 11 شماره 29 صفحات 84-75 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abdollahi A, Akhlaghi A, Zamiri M J, Niazi A, Kargar S, Ansari Pirsaraei Z. The Effects of Different Fish Oil Levels on Productive and Reproductive Performance and Blood Attributes In Female Chukar Partridges (Alectoris Chukar). rap. 2020; 11 (29) :75-84
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1072-fa.html
عبدالهی آرمان، اخلاقی امیر، ضمیری محمد جواد، نیازی علی، کارگر شهریار، انصاری پیرسرایی زربخت. اثرات سطوح گوناگون روغن ماهی بر عملکرد تولیدی، تولیدمثلی و فراسنجه های خونی کبک‌های ماده چوکار (Alectoris chukar). پژوهشهاي توليدات دامي. 1399; 11 (29) :84-75

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1072-fa.html


بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
چکیده:   (728 مشاهده)
    هدف از این پژوهش، بررسی اثراتسطوح گوناگون روغن ماهی بر عملکرد تولیدی، تولیدمثلی و فراسنجه ­های بیوشیمیایی خون کبک­های چوکار بود. شمار 36 قطعه کبک چوکار ماده (هشتاد و هفت هفته سن) با میانگین وزن ۰۵/۱۵±۴۹۵ گرم از جمعیت کبک ­های مولد گزینش و در قالب طرح کاملاً تصادفی به یکی از تیمارهای شاهد و سه دُز متفاوت روغن ماهی اختصاص یافتند. هر تیمار سه تکرار و هر تکرار (قفس) سه کبک ماده وجود داشت. همچنین 12 قطعه کبک نر بعد از گزینش از گله پایه، به ­شیوه تصادفی برای انجام جفت­ گیری طبیعی با کبک‌های ماده (با نسبت 1:3) و تا پایان آزمایش در قفس‌های آزمایش توزیع شدند. تیمارها شامل: 1- شاهد ، تجویز خوراکی 3/0 سی­سی نرمال سالین، و تیمارهای 2، 3 و 4 به ­ترتیب تجویز خوراکی 1/0، 2/0 و 3/0 سی سی روغن ماهی روزانه طی 21 روز پی در پی بودند. جمع ­آوری تخم ­ها روزانه هر دو ساعت یک بار طی 16 ساعت روشنایی از روز 8 تا روز 28 آزمایش انجام شد و در دمای 13 درجه سانتی‌گراد نگه­داری شدند. وزن کبک ­ها پیش از آغاز آزمایش و پس از آن هر هفته یک بار ثبت شد. همچنین مصرف خوراک به­ طور روزانه ثبت شد. خون­گیری از کبک­ ها در روز صفر، 10 و 21 آزمایش انجام شد تا فراسنجه ­های بیوشیمیایی سرم ارزیابی شوند. یافته ­ها نشان دادند که مصرف خوراک، وزن بدن و افزایش وزن روزانه از تجویز روغن ماهی تاثیر نپذیرفت (05/0 <p). تجویز خوراکی روغن ماهی سبب افزایش درصد تولید تخم و نرخ باروری شد که در دُز 2/0 سی­سی در مقایسه با دیگر تیمارها بالاتر بود، اگرچه معنی­ دار نبود (05/0 <p). کبک­ هایی که روغن ماهی دریافت کردند در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی ­داری در وزن تخم نشان دادند که در گروه 3/0 سی­سی در مقایسه با دیگر گروه ­ها بیشترین کاهش دیده شد (05/0 >p). سطوح کلسترول تام و تری­گلیسرید سرم در کبک ­هایی که دُزهای گوناگون روغن ماهی دریافت کردند در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی­ داری داشت که در پرنده ­هایی که 3/0 سی­سی روغن ماهی دریافت کردند بیشترین کاهش وجود داشت (05/0 >p). برهم­کنش تیمار و زمان سبب کاهش معنی­دار در غلظت کلسترول تام سرم شده بود (02/0 =p). غلظت ldl و گلوکز در پرنده ­های گروه 3/0 سی­سی روغن ماهی، در مقایسه با دیگر تیمارها کاهش معنی­ داری داشت (05/0 >p). اما غلظت VLDL، HDL، پروتئین تام، کلسیم و فسفر از روغن ماهی تاثیر نپذیرفت (05/0<p). روی­هم ­رفته، دُز 2/0 سی­سی روغن ماهی، دُز مناسب‌تری برای بهبود عملکرد تولید مثلی مانند تولید تخم و نرخ باروری در کبک بود. فزون بر این تجویز خوراکی 3/0 سی­سی روغن ماهی توانست سبب کاهش فراسنجه­ های بیوشیمیایی خون مانند کلسترول تام، تری­گلیسرید، LDL و گلوکز در کبک­های چوکار ماده شود.
متن کامل [PDF 1085 kb]   (204 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1398/9/28 | ویرایش نهایی: 1399/8/12 | پذیرش: 1399/2/30 | انتشار: 1399/7/14

فهرست منابع
1. Abdulla, N.R., T.C. Loh, H. Akit, A.Q. Sazili, H.L. Foo, K.Y. Kareem, R. Mohamad and R. Abdul Rahim. 2017. Effects of dietary oil sources, calcium and phosphorus levels on growth performance, carcass characteristics and bone quality of broiler chickens. Journal of Applied Animal Research, 45: 423-429. [DOI:10.1080/09712119.2016.1206903]
2. Abdulla, N., T. Loh, H. Akit, A.Q. Sazili, H.L. Foo, R. Mohamad, R. A. Rahim, M. Ebrahimi and A. Sabow. 2015. Fatty acid profile, cholesterol and oxidative status in broiler chicken breast muscle fed different dietary oil sources and calcium levels. South African Journal of Animal Science, 45: 153-163. [DOI:10.4314/sajas.v45i2.6]
3. Ahmad, S.A., M. Yousef, M.A. Sabri, Z. Kamran. 2012. Response of laying hens to omega-3 fatty acids for performance and egg quality. Avian Biology Research, 5: 1-10. [DOI:10.3184/175815512X13291506128070]
4. Alagawany, M., S.S. Elnesr, M.R. Farag, M.E. Abdel-Hack, A.F. Khafaga, A.E. Taha, R. Tiwari, M.I. Yatoo, P. Bhatt, S.K. Khurana and K. Dhama. 2019. Omega-3 and omega-6 fatty acids in poultry nutrition: Effect on production performance and health. Animals, 9: 573. [DOI:10.3390/ani9080573]
5. Basmacioglu, H., M. Cabuk, K. Unal, K. Ozkan, S. Akkan and H. Yalcin. 2003. Effects of dietary fish oil and flax seed on cholesterol and fatty acid composition of egg yolk and blood parameters of laying hens. South African Journal of Animal Science, 33: 266-273. [DOI:10.4314/sajas.v33i4.3776]
6. Bou, R., F. Guardiola, A. Barroeta and R. Codony. 2005. Effect of dietary fat sources and zinc and selenium supplements on the composition and consumer acceptability of chicken meat. Poultry Science, 84: 1129-1140. [DOI:10.1093/ps/84.7.1129]
7. Bozkurt, M., M. Cabuk and A. Alcicek. 2008. Effect of dietary fat type on broiler breeder performance and hatching egg characteristics. Journal of Applied Poultry Research, 17: 47-53. [DOI:10.3382/japr.2007-00008]
8. Buitendach, G.C., F.H. De Witt, A. Hugo, H.J. Van Der Merwe and M.D. Fair. 2013. Effect of dietary fatty acid saturation on egg production at end-of-lay. South African Journal of Animal Science, 43: 126-131. [DOI:10.4314/sajas.v43i5.24]
9. Cachaldora, P., P. Garcia-Rebollar, C. Alvarez, J.C. De Blas and J. Mendez. 2006. Effect of type and level of fish oil supplementation on yolk fat composition and n-3 fatty acid retention efficiency in laying hens. British Poultry Science, 47: 43-49. [DOI:10.1080/00071660500475541]
10. Cherian, G. 2008. Egg quality and yolk polyunsaturated fatty acid status in relation to broiler breeder hen age and dietary n-3 oils. Poultry Science, 87: 1131-1137. [DOI:10.3382/ps.2007-00333]
11. Crespo, N. and E. Esteve-Garcia. 2003. Polyunsaturated fatty acids reduce insulin and very low density lipoprotein levels in broiler chickens. Poultry Science, 82: 1134-1139. [DOI:10.1093/ps/82.7.1134]
12. Cortinas, L., J. Galobart, A.C. Barroeta, M.D. Baucells and M.A. Grashorn. 2003. Change in α-tocopherol contents, lipid oxidation and fatty acid profile in eggs enriched with linolenic acid or very long-chain ω3 polyunsaturated fatty acids after different processing methods. Journal of the Science of Food and Agriculture, 83: 820-829. [DOI:10.1002/jsfa.1418]
13. Del Hoyo, J., A. Elliot and J. Sargatal. 1994. Handbook of the birds of the world. Vol. 2. New World Vulture to Guineafowl. Lynx Edicionel. Barcelona, Espana, 638 pp
14. Donaldson, J., K. Pillay, M. Madziva and K. Erlwanger. 2015. The effect of different high‐fat diets on erythrocyte osmotic fragility, growth performance and serum lipid concentrations in male, Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 99: 281-289. [DOI:10.1111/jpn.12250]
15. Ebeid, T., Y. Eid, A. Saleh and H. A. El-Hamid. 2008. Ovarian follicular development, lipid peroxidation, antioxidative status and immune response in laying hens fed fish oil-supplemented diets to produce n-3-enriched eggs. Animal, 2: 84-91. [DOI:10.1017/S1751731107000882]
16. Gonzalez-Esquerra, R. and S. Leeson. 2000. Effect of feeding hens regular or deodorized menhaden oil on production parameters, yolk fatty acid profile, and sensory quality of eggs. Poultry Science, 79: 1597-1602. [DOI:10.1093/ps/79.11.1597]
17. Gulliver, C.E., M.A. Friend, B.J. King and E.H. Clayton. 2012. The role of omega-3 polyunsaturated fatty acids in reproduction of sheep and cattle. Animal Reproduction Science, 131: 9-22. [DOI:10.1016/j.anireprosci.2012.02.002]
18. Hermier, D., D. Catheline and P. Legand. 1996. Relationship between hepatic fatty acid desaturation and lipid secretion in the estrogenized chicken. Comparative Biochemistry & Physiology, 105: 259-264. [DOI:10.1016/0300-9629(96)00057-6]
19. Hosseini-Mansoub, N. and Y. Bahrami. 2011. Influence of dietary fish oil supplementation on humoral immune response and some selected biochemical parameters of broiler chickens. Journal of Agrobiology, 28: 67-77. [DOI:10.2478/v10146-011-0008-5]
20. Keshavarz, R., A. Akhlaghi, M.J. Zamiri, M.R. Jafarzadeh Shirazi, F. Saemi, A.A. Akhlaghi, M. Zhandi, M. Afrouziyeh and M.J. Zuidhof. 2019. The long-term oral administration of thyroxine: effects on blood hematological and biochemical features in broiler breeder hens. Poultry Science, 0: 1-6. [DOI:10.3382/ps/pez331]
21. Khatibjoo, A., H. Kermanshahi, A. Golian and M. Zaghari. 2018. The effect of n‐6/n‐3 fatty acid ratios on broiler breeder performance, hatchability, fatty acid profile and reproduction. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 102: 986-998. [DOI:10.1111/jpn.12904]
22. Kinsella, J.E., B.R. Lokesh and R.A. Stone. 1990. Dietary n-3 poly-unsaturated fatty acids and amelioration of cardiovascular dis-ease: possible mechanisms. American Journal of Clinical Nutrition, 52: 1-28. [DOI:10.1093/ajcn/52.1.1]
23. Kinsella, J.E., B.R. Lokesh, B. German, J. Swanson and M. Zuniga. 1987. Eicosanoid synthesis and membrane enzymes are affected by dietary fat level and ratios of n-6 and n-3 polyunsaturated fatty acids. In: Lands WEM, ed. polyunsaturated fatty acids and eicosanoids. Champaign, IL: American Oil Chemists' Society, 416-418.
24. Krogdahl, A. 1985. Digestion and absorption of lipids in poultry. Journal of. Nutrition, 115: 675-685. [DOI:10.1093/jn/115.5.675]
25. Kumar, P., S. Tiwari, T. Sahu and S.K. Naik. 2015. Influence of selenomethionine and omega-3 fatty acid on serum mineral profile and nutrient utilization of broiler chicken. Veterinary World, 8: 164-169. [DOI:10.14202/vetworld.2015.164-169]
26. Liu, D., H. Veit and D. Denbow. 2004. Effects of long-term dietary lipids on mature bone mineral content, collagen, crosslinks and prostaglandin E2 production in Japanese quail. Poultry Science, 83: 1876-1883. [DOI:10.1093/ps/83.11.1876]
27. Mousa, S.A., S.M. Abdel-Raheem, H.A. Abdel-Raheem and A.L.S. Sadeek. 2017. Effect of dietary fat sources and antioxidant types on growth performance and carcass quality of Japanese quails. International Journal of Poultry Science, 16: 443-450. [DOI:10.3923/ijps.2017.443.450]
28. Navidshad, B. 2013. Effects of dietary inclusion of fish oil, soybean oil, palm oil or conjugated linoleic acid supplementation on performance and meat fatty acid composition of broiler chickens. Research on Animal Production, 4: 35-46.
29. Navidshad, B. and F. Mirzaei Aghje Gheshlagh. 2013. A Survey on the possibility of concurrent enrichment of broiler chicken meat with CLA and n-3 type PUFAs. Research on Animal Production, 5: 26-43.
30. Newman, R.E., W.L. Bryden, A.C. Kirby, L.H. Storlien and J.A. Downing. 2005. Dietary n-3 and n-6 fatty acids alter avian glucose Metabolism. British Poultry Science, 46: 104-113. [DOI:10.1080/00071660400023987]
31. Newman, R.E., W.L. Bryden, E. Fleck, J.R. Ashes, W.A. Buttemer, L.H. Storlien and J.A. Downing. 2002. Dietary n-3 and n-6 fatty acids alter avian metabolism: metabolism and abdominal fat deposition. British Journal of Nutrition, 88: 11-18. [DOI:10.1079/BJN2002580]
32. Olomu, J. and V. Baracos. 1991. Influence of dietary flaxseed oil on the performance, muscle protein deposition, and fatty acid composition of broiler chicks. Poultry Science, 70: 1403-1411. [DOI:10.3382/ps.0701403]
33. Palmer, R. 1990. Prostaglandins and the control of muscle protein synthesis and degradation. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 39: 95-104. [DOI:10.1016/0952-3278(90)90017-F]
34. Pappas, A., T. Acamovic, N. Sparks, P. Surai and R. McDevitt. 2005. Effects of supplementing broiler breeder diets with organic selenium and polyunsaturated fatty acids on egg quality during storage. Poultry Science, 84: 865-874. [DOI:10.1093/ps/84.6.865]
35. Phetteplace, H.W. and B.A. Watkins. 1990. Lipid measurements in chickens fed different combinations of chicken fat and menhaden oil. Journal of Agricultural Food and Chemistry, 38: 1848-1853. [DOI:10.1021/jf00099a013]
36. Qiaohua, W., F. Dandan, M. Meihu and Z. Tao. 2017. Differentiating between fertilized and unfertilized eggs prior to incubation based on oxygen flux measurement. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 10: 243-251. [DOI:10.25165/j.ijabe.20171004.2606]
37. Qureshi, A., N. Qureshi, J. Hasler-Rapacz, F. Weber, V. Chaudhary, T. Crenshaw, A. Gapor, A. Ong, Y. Chong and D. Peterson. 1991. Dietary tocotrienols reduce concentrations of plasma cholesterol, apolipoprotein B, thromboxane B2, and platelet factor 4 in pigs with inherited hyperlipemias. American Journal of Clininical Nutrition, 53: 1042S-1046S. [DOI:10.1093/ajcn/53.4.1042S]
38. SAS. 2003. User's Guide: Version 9.1 edition. SAS. Inct., Carry., NC.
39. Smith, M., K. Soisuvan and L. Miller. 2003. Evaluation of dietary calcium level and fat source on growth performance and mineral utilization of heat-distressed broilers. Poultry Science, 2: 32-37. [DOI:10.3923/ijps.2003.32.37]
40. Surette, M., J. Whelan, K. Broughton and J. Kinsella. 1992. Evidence for mechanisms of the hypotriglyceridemic effect of n-3 polyunsaturated fatty acids. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Lipids and Lipid Metabolism, 1126: 199-205. [DOI:10.1016/0005-2760(92)90291-3]
41. Touchburn, S., J. Simon and B. Leclercq. 1981. Evidence of a glucose-insulin imbalance and effect of dietary protein and energy level in chickens selected for high abdominal fat content. Journal of Nutrition, 111: 325-335. [DOI:10.1093/jn/111.2.325]
42. Van Elswyk, M., B. Hargis, J. Williams and P. Hargis. 1994. Dietary menhaden oil contributes to hepatic lipidosis in laying hens. Poultry Science, 73: 653-662. [DOI:10.3382/ps.0730653]
43. Walton, J., J. Bond, R. Julian and E. Squires. 1999. Effect of dietary flax oil and hypobaric hypoxia on pulmonary hypertension and haematological variables in broiler chickens. British Poultry Science, 40: 385-391. [DOI:10.1080/00071669987494]
44. Wong, S., P. Nestel, R. Trimble, G. Stoker, R. Illman and D. Topping. 1984. The adaptive effects of dietary fish and safflower oil on lipid and lipoprotein metabolism in perfused rat liver. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Lipids and Lipid Metabolism, 792: 103-109. [DOI:10.1016/0005-2760(84)90209-1]
45. Zollitsch, W., W. Knaus, F. Aichinger and F. Lettner. 1997. Effects of different dietary fat sources on performance and carcass characteristics of broilers. Animal Feed Science Technology, 66: 63-73. [DOI:10.1016/S0377-8401(96)01126-1]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb