دوره 11، شماره 29 - ( پاییز 1399 )                   جلد 11 شماره 29 صفحات 17-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadi Saei M, Yarahmadi B, Farjanikish G, Norouzian H. Effects of Different Dietary Levels of Probiotic on Morphological and Microbiological Indices of Intestine in Japanese Quails. rap. 2020; 11 (29) :10-17
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1062-fa.html
محمدی ساعی محسن، یاراحمدی بهروز، فرجانی کیش قاسم، نوروزیان حسن. تأثیر سطوح مختلف پروبیوتیک جیره بر شاخص‌های ریخت‌ شناسی و میکروب ‌شناسی روده بلدرچین های ژاپنی. پژوهشهاي توليدات دامي. 1399; 11 (29) :17-10

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1062-fa.html


بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
چکیده:   (777 مشاهده)
    تأثیر پروبیوتیک بیوپلاس 2B بر ریخت ­شناسی و جمعیت میکروبی سکوم بلدرچین ­ها مورد آزمایش قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد؛ 30 میلی‌گرم در کیلوگرم آنتی‌بیوتیک ویرجینامایسین؛ 1/0 درصد پروبیوتیک؛ 05/0 درصد پروبیوتیک بودند. تعداد 320 قطعه بلدرچین یک ‌روزه با چهار تیمار آزمایشی در چهار تکرار در قالب یک طرح کاملا تصادفی استفاده شد. بهترین ضریب تبدیل خوراک در بلدرچین ­های تغذیه شده با 05/0 درصد پروبیوتیک مشاهده شد و همچنین بدترین ضریب تبدیل خوراک در بلدرچین­ های گروه شاهد به دست آمد که تفاوت آماری معنی­ داری با سایر تیمارها داشت (05/0 > p). تفاوت معنی‌داری در طول پرز دوازدهه مشاهده شد (05/0>p). بیشترین مقادیر عمق و ضخامت کریپت در پرندگان تغذیه شده با 1/0 درصد پروبیوتیک بوده که به‌جز تیمار 05/0 درصد پروبیوتیک، با سایر تیمارها تفاوت معنی‌داری داشت (05/0>p). همچنین کمترین مقدار عمق و ضخامت کریپت در تیمار آنتی‌بیوتیک بود. نتایج مربوط به شاخص ­های ریخت شناسی ژژنوم نشان داد که تیمار پروبیوتیک در مقایسه با تیمار شاهد و آنتی بیوتیک باعث بهبود وضعیت شاخص ­های طول پرز، ضخامت پرز، عمق کریپت و ضخامت کریپت گردید (05/0>p). همچنین تیمار پروبیوتیک در مقایسه با تیمار شاهد باعث بهبود شاخص های طول پرز و ضخامت پرز و در مقایسه با تیمار آنتی بیوتیک باعث بهبود شاخص­ های عمق کریپت و ضخامت کریپت بخش ایلئوم روده شد(05/0>p). به علاوه نتایج مربوط به جمعیت میکروبی سکوم بلدرچین­ ها نشان داد که تیمار 1/0 درصد و تیمار شاهد در مقایسه با سایر تیمارها به ترتیب باعث افزایش جمعیت لاکتوباسیل­ ها و جمعیت اشرشیاکلی و کل باکتری ها شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مکمل‌ سازی پروبیوتیک به صورت معنی‌داری سبب بهبود ریخت شناسی و شرایط میکروبی روده بلدرچین‌ها شد و جایگزین مناسبی برای آنتی‌بیوتیک می‌باشد.
متن کامل [PDF 438 kb]   (208 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه طیور
دریافت: 1398/8/18 | ویرایش نهایی: 1399/8/12 | پذیرش: 1399/3/24 | انتشار: 1399/7/14

فهرست منابع
1. Aliakbarpour, H., M. Chamani, G. Rahimi, A. Sadeghi and D. Qujeq. 2012. The Bacillus subtilis and lactic acid bacteria probiotics influences intestinal mucin gene expression, histomorphology and growth performance in broilers. Asian-Austrailian Journal of Animal Science, 25(9): 1285-1293. [DOI:10.5713/ajas.2012.12110]
2. Awad, W., K. Ghareeb and J. Böhm. 2010. Effect of addition of a probiotic micro-organism to broiler diet on intestinal mucosal architecture and electrophysiological parameters. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 94(4): 486-494. [DOI:10.1111/j.1439-0396.2009.00933.x]
3. Awad, W., K. Ghareeb, S. Abdel-Raheem and J. Böhm. 2009. Effects of dietary inclusion of probiotic and synbiotic on growth performance, organ weights, and intestinal histomorphology of broiler chickens. Poultry Science, 88(1): 49-56. [DOI:10.3382/ps.2008-00244]
4. Baurhoo, B., F. Goldflus and X. Zhao. 2009. Purified cell wall of Saccharomyces cerevisiae increases protection against intestinal pathogens in broiler chickens. International Journal of Poultry Science, 8(2): 133-137 [DOI:10.3923/ijps.2009.133.137]
5. Biggs, P. and C.M. Parsons. 2007. The effects of several oligosaccharides on true amino acid digestibility and true metabolizable energy in cecectomized and conventional roosters. Poultry Science, 86: 1161-1165. [DOI:10.1093/ps/86.6.1161]
6. Davidson. P.M. 1997. Chemical preservation and natural antimicrobial compounds. In Food Microbiology Fundamentals and Frontiers, ed. M.P. Doyle, L. R. Beuchat, and T.J. Montville, pp. 520-556. Washington, D.C.: ASM Press.
7. Dibner, J.J. and J.D. Richards. 2005. Antibiotic growth promoters in agriculture: history and mode of action. Poultry Science, 84: 634-643. [DOI:10.1093/ps/84.4.634]
8. Floch, N.L. and B. Seve. 2000. Protein and amino acid metabolism in the intestine of the pig: From digestion to appearance in the portal vein. Production Animal, 13: 303-314.
9. Fuentes, C., L. Orozco, J. Vicente, X. Velasco and A. Menconi. 2013. Effect of a lactic acid bacteria based probiotic, Floramax-B11®, on performance, bone qualities, and morphometric analysis of broiler chickens: an economic analysis. Biological System, 12: 322-327 [DOI:10.4172/2329-6577.1000113]
10. Gaggia, F., P. Mattarelli and B. Biavati. 2010. Probiotics and prebiotics in animal feeding for safe food production. International Journal of Food Microbiology, 141: S15-28. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2010.02.031]
11. Hashemi, S.R., I. Zulkifli, H. Davoodi, Z. Zunita and M. Ebrahimi. 2012. Growth performance, intestinal microflora, plasma fatty acid profile in broiler chickens fed herbal plant (Euphorbia hirta) and mix of acidifiers. Animal Feed Science and Technology, 178: 167-174. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2012.09.006]
12. Hernandez, F., V. Garcia, J. Madrid and J. Orengo. 2004. Effect of formic acid on performance, digestibility, intestinal histomorphology and plasma metabolite levels of broiler chickens. British Poultry Science, 83: 169-174.
13. Hertrampf, J.W. 2001. Features-alternative antibacterial performance promoters new feed additive possibilities. International Journal of Poultry Science, 40: 50-54.
14. Hinton, A., R.J. Buhr and K.D. Ingram. 1999. Physical, Chemical, and Microbiological Changes in the Crop of Broiler Chickens Subjected to Incremental Feed Withdrawal. Poultry Science, 79: 212-218. [DOI:10.1093/ps/79.2.212]
15. Iji, P.A., A.A. Saki and D.R. Tivey. 2001. Intestinal development and body growth of broiler chicks on diets supplemented with non-starch polysaccharides. Animal Feed Science and Technology, 89: 175-188. [DOI:10.1016/S0377-8401(00)00223-6]
16. Isolauri, E., Y. Sutas, P. Kankaanpaa, H. Arvilommi and S. Salminen. 2001. Probiotics: effects on immunity. American Journal of Clinical Nutrition, 73: 444s-450s. [DOI:10.1093/ajcn/73.2.444s]
17. Liu, J.R., S.F. Lai and B. Yu. 2007. Evaluation of an intestinal Lactobacillus reuteri strain expressing rumen fungal xylanase as a probiotic for broiler chickens fed on a wheat-based diet. British Poultry Science, 48: 507-514. [DOI:10.1080/00071660701485034]
18. Mohamadzadeh, M., T. Duong, S.J. Sandwick, T. Hoover and T.R. Klaenhammer. 2009. Dendritic cell targeting of Bacillus anthracis protective antigen expressed by Lactobacillus acidophilus protects mice from lethal challenge. Proc Natl Academic Science USA, 106: 4331-4336. [DOI:10.1073/pnas.0900029106]
19. Ohimain, E.I. and R.T.S. Ofongo. 2012. The effect of probiotic and prebiotic feed supplementation on chicken health and gut microflora: a review. International Journal of Animal Veterinary Advances, 4: 135-143.
20. Pelicano, E.R.L., F.E.M. Bernal, R.L. Furlan, E.B. Malheiros and M. Macari. 2005. Effect of environmental temperature and protein or energy restriction on body weight gain and broiler chicken bone growth. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia, 57: 353-360. [DOI:10.1590/S0102-09352005000300013]
21. Salminen, S., E. Isolauri and E. Salminen. 1996. Clinical uses of probiotics for stabilizing the gut mucosal barrier: Successful strains and future challenges. Anton Leeuw International Journal, 70: 347-358. [DOI:10.1007/BF00395941]
22. Sen, S., S. Ingale, Y. Kim, J. Kim, K. Kim, J. Lohakare, E. Kim, H. Kim, M. Ryu and I. Kwon. 2012. Effect of supplementation of Bacillus subtilis LS 1-2 to broiler diets on growth performance, nutrient retention, caecal microbiology and small intestinal morphology. Research Veterinary Science, 93(1): 264-268. [DOI:10.1016/j.rvsc.2011.05.021]
23. Swann, M. 1969. Report of the joint committee on the use of antibiotics in animal husbandry and veterinary medicine. Her Majesty's Stationary Office. London, United Kingdom Cmnd. 4190.
24. Van Immerseel, F., J.B. Russell, M.D. Flythe, I. Gantois, L. Timbermont, F. Pasmans, F. Haesebrouck and R. Ducatelle. 2006. The use of organic acids to combat Salmonella in poultry: a mechanistic explanation of the efficacy. Avian Pathology, 35: 182-188. [DOI:10.1080/03079450600711045]
25. Virtanen, E. and K. GrowHowoy. 2001. Fighting Salmonella with novel acid products. International poultry Production, 11: 11-13.
26. Yu, B., J. Liu, M. Chiou, Y. Hsu and P. Chiou. 2007. The effects of probiotic Lactobacillus reuteri Pg4 strain on intestinal characteristics. Asian-Australas Journal of Animal Science, 20(8): 1243-1251. [DOI:10.5713/ajas.2007.1243]
27. Zhang, B., Y. Shao, D. Liu. P. Yin, Y. Guo and J. Yuan. 2012. Zinc prevents Salmonella enterica serovar typhimurium-induced loss of intestinal mucosal barrier function in broiler chickens. Avian Pathology, 41(4): 361-367. [DOI:10.1080/03079457.2012.692155]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb