دوره 10، شماره 26 - ( زمستان 1398 )                   جلد 10 شماره 26 صفحات 132-141 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

abdpour A, seyedsharifi R, ashayeri H. Evaluation of Technical, Allocative and Economic Efficiency of Dairy Cattle Breeding Units in Moghan Agro-Industry with the Approach of Data Envelopment Analysis and Tobit Regression. rap. 2019; 10 (26) :132-141
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1027-fa.html
عبدپور علیرضا، سید شریفی رضا، عشایری حامد. ارزیابی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی واحدهای پرورش گاو شیری در کشت و صنعت مغان با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون توبیت. پژوهشهاي توليدات دامي. 1398; 10 (26) :132-141

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1027-fa.html


گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (888 مشاهده)
     کارایی یکی از مهم­ترین عوامل رشد بهره ­وری به­ویژه در بخش کشاورزی می­باشد. پژوهش حاضر با هدف اندازه ­گیری کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی و مشخص­نمودن عوامل موثر بر آنها در ایستگاه ­های پرورش گاو شیری شرکت کشت و صنعت مغان انجام شده است. داده­ های این تحقیق مربوط به سال تولیدی 1396 بوده  که جمع ­آوری آمار و اطلاعات آن با روش مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شده است. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل­ های مربوط به محاسبات کارایی و تعیین عوامل موثر  به­ترتیب از نرم­افزار   Deap 2.1 و Eviews10 استفاده شد. برای طراحی مدل تحلیل پوششی داده ­ها، متغیر های اصلی مورد استفاده در تحقیق شامل، اندازه گله بر حسب رأس، خوراک و کنسانتره بر حسب کیلوگرم، نیروی انسانی بر حسب نفر مرد روز، بهداشت بر حسب دفعات در روز‌،‌ تولید شیر و تولید کود دامی برحسب کیلوگرم و مجموع درآمدهای مختلف تعیین شد. محاسبات کارایی با فرض عملکرد روزانه ایستگاه­ های تولید شیر در قالب عملکرد بنگاه انجام و نتایج آن روزانه، ماهانه و سالانه حاصل شد. جهت تعیین عوامل موثر بر مقدار کارایی­ های بدست آمده از آنالیز رگرسیون توبیت و آماره والد استفاده شد. نتایج نشان داد که کارایی فنی با بازده ثابت نسبت به مقیاس 884/0 و با بازده متغیر نسبت به مقیاس 962/0 می ­باشد. کارایی مقیاس این شرکت 918/0 محاسبه شد که در آن 16 روز عملکرد این شرکت با بازده کاهشی نسبت به مقیاس و 349 روز آن با بازده افزایشی نسبت به مقیاس ثبت شد. مقدار کارایی فنی در حالت کلی 901/0، کارایی تخصیصی 845/0 و کارایی اقتصادی 761/0 محاسبه شد. در ارزیابی کلی، کارایی­ تولید شیر در دی­ماه بیشترین و در اردیبهشت­ماه کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند. عوامل تاثیرگذار بر مقدار کارایی فنی متغییرهای خوراک، کنسانتره و بهداشت بوده است. تاثیر میزان خوراک و کنسانتره در جیره غذایی دام ­ها مثبت و میزان بهداشت استفاده شده تاثیرگذاری منفی بر کارایی فنی داشته است. تاثیرگذاری متغیر خوراک و کنسانتره بر کارایی اقتصادی منفی و متغیر بهداشت مثبت بوده است. از نظر تاثیر­گذاری کارایی‌های مختلف بر درآمد تولید شیر،کارایی فنی و تخصیصی دارای تاثیر منفی و کارایی اقتصادی دارای تاثیر مثبت گزارش شد.
متن کامل [PDF 1231 kb]   (201 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت دامپروری و تولید
دریافت: 1398/4/15 | ویرایش نهایی: 1398/11/23 | پذیرش: 1398/7/10 | انتشار: 1398/11/1

فهرست منابع
1. Akbari, N.A., K. Zahedi and M. Monfarediyan Sarvestani. 2008. Performance efficiency estimation of livestock industry in Iran. Iranin Journal of Economic Researches, 8(3): 49-61.
2. Asmild, M., J. Leth Hougaard and D. Kronborg. 1998. A method for comparison of efficiency scores: A case study of Danish dairy farms. Department of Economic, The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen, Denmark. [DOI:10.1007/978-94-011-4483-4_17]
3. Bajrami, E., E.J. Wailes, B.L. Dixon, A. Musliu and A.D. Morat. 2017. Factors affecting the technical efficiency of dairy farms in Kosovo. Journal of Central European Agriculture, 18(4): 823-840. [DOI:10.5513/JCEA01/18.4.1964]
4. Banaeian, N. 2011. Do the cattle farms of Iran produce economically efficient or not? Asian Journal of Agriculcural Sciences, 3: 142-149.
5. Bravo-Ureta, B.E. 1986. Technical efficiency measures for dairy farms based on a probabilistic frontier funcation model. Canadian Journal of Agricultural Economics, 34: 399-415. [DOI:10.1111/j.1744-7976.1986.tb02220.x]
6. Cabrera, V.E., D. Solís and J. Corral. 2010. Determinants of technical efficiency among dairy farms in Wisconsin. Journal of Dairy Science, 93: 387-393. [DOI:10.3168/jds.2009-2307]
7. Candemir, M. and N. Koyubenbe. 2006. Efficiency analysis of dairy farms in the province of izmir, Turkey: DEA. Journal of Applied Animal Research, 29(1): 61-64. [DOI:10.1080/09712119.2006.9706572]
8. Ceyhan, V. and K. Hazneci. 2010. Economic efficiency of cattle-fattening farms in amasya province, Turkey. Journal of Animal Veterinary, 9: 60-69. [DOI:10.3923/javaa.2010.60.69]
9. Charnes, A., W. Cooper and E. Rhodes. 1978. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational research, 2: 429-444. [DOI:10.1016/0377-2217(78)90138-8]
10. Charnes, A., W. Cooper, A.Y. Lewin and L.M. Seiford. 1994. Data envelopment analysis: theory, methodology and application. Boston: Kluwer Academic Publishers. [DOI:10.1007/978-94-011-0637-5]
11. Dagistan, E., B. Koc, M. Gul, O. Parlakay and A. Goksel. 2009. Identifying technical efficiency of dairy cattle management in rural areas through a non-parametric method: A case study for the east Mediterranean in Turkey. Journal of Animal Veterinary, 8: 863-867. [DOI:10.3923/javaa.2009.863.867]
12. Emami Meybodi, A.S. 2005. Principles of measuring productivity and efficiency, Institute for Business Studies and Research, Tehran, Second Edition, 272 p.
13. Farrell, M.J. 1957. The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120(3): 253-281. [DOI:10.2307/2343100]
14. Fathizadeh, Golgeshi, R., A. Shadparvar, A. Ghorbani and V. Mokhtar Mehdizadeh. 2012. Quantitative measures of technical efficiency and yield on the scale of Gavlehshtein breeding units in Guilan province using data envelopment analysis method, Iranian Journal of Animal Science, 43(4): 530-521 (In Persian).
15. Ghasiri, K., H. Mehrno and A. Jafarian Moghadam. 2008. Introduction to fuzzy data envelopment analysis, (2th ed.). Qazvin: Qazvin Islamic Azad University. Iran, (In Persian).
16. Ghorbani, A., S.A. Mirmahdavi and E. Rahimabadi. 2009. Economic efficiency of Caspian cattle feedlot farms. Asian Journal of animal sciences, 3(1): 25-32 (In Persian). [DOI:10.3923/ajas.2009.25.32]
17. Gül, M., H. Yilmaz, O. Parlakay, S. Koyun, M.E. Bilgili, Y. Vurarak, H. Hizli and N. Kilicalp. 2018. Technical efficiency of dairy cattle farms in east mediterranean region of turkey. scientific papers series management, economic engineering in agriculture and rural development, 18(2).
18. Hagigat nejad, M., R. Yazdani and A.R. Hamed Rafiei. 2013. Comparison of efficiency and productivity index in dairy cattle industrial farms: Case study of Isfahan city, Journal of ruminant Research, 1(4): 194-177 (In Persian).
19. Jafar Oghli, M., A.A. Shadparvar, N. Gavi Hosseinzadeh and M.K. Kalashmi. 2018. Evaluation of technical efficiency of sheep breeders in Ardebil province: application of data envelopment analysis method, livestock production research, 1(7): 40-31 (In Persian).
20. Johansson, H. 2005. Technical, allocative and economic efficiency in Swedish dairy farms: the data envelopment analysis versus the stochastic frontier approach. Journal of Agriculture and Social Sciences, 4: 113-122.
21. Johnston, J. and J. Dinardo. 1997. Econometric methods (4th ed.). New York: McGraw Hill. USA.
22. Kelly, E., L. Shalloo, U. Geary, A. Kinsella and M. Wallace. 2012. Application of data envelopment analysis to measure technical efficiency on a sample of Irish dairy farms. Irish Journal of Agricultural and Food Research, 51(4): 63-77.
23. Madala, G.S. 1984. Limited dependent and qualitative variables in econometrics, (5th ed.), Cambridge University Press. England.
24. Mehregan, M. 2008. Quantitative models in organizational performance evaluation (Data envelopment analysis), Tehran University Press, Tehran University Press, Second Edition, 173 pp. (In Persian).
25. Michaličková, M., Z. Krupová and E. Krupa. 2013. Technical Efficiency and its Determinants in Dairy Cattle and sheep. Acta Oeconomicaet Informatica, 14: 2-12.
26. Molaie, M. and F. Sani. 2015. estimation of technical and environmental efficiency of milk dairies in sarab city using data envelopment analysis approach, Journal of Animal Sciences Researches, 25(4) (In Persian).
27. Rahimi Soreh, S. and H. Sadeghi. 2004. Factors affecting efficiency and economics of scale in Parametric and non-Parametric approaches (Case Study range management plans in Iran). Journal of economics research, 67(1): 259-291 (In Persian).
28. Uzmay, A., N. Koyubenbe and G. Armagan. 2009. Measurement of efficiency using envelopment analysis (DEA) and social factors effecting the technical efficiency in dairy cattle farms within the province of izmir, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(6): 1110-1115.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb