دوره 10، شماره 26 - ( زمستان 1398 )                   جلد 10 شماره 26 صفحات 9-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

mohammadi S S, khodaei H, mir habibi S, manafi rasi H. Effect of Different Levels of Symbiotic on the Japanese Quail Performance, Immune Response and Small Intestine Histomorphology. rap. 2019; 10 (26) :1-9
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1017-fa.html
محمدی سیده سیما، خدایی حمیدرضا، میرحبیبی سهیل، منافی راثی حسین. تاثیر سطوح مختلف سین بیوتیک بر فراسنجه های عملکرد، پاسخ سیستم ایمنی و بافت شناسی روده کوچک بلدرچین ژاپنی. پژوهشهاي توليدات دامي. 1398; 10 (26) :9-1

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1017-fa.html


موسسه آموزش و ترویج کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
چکیده:   (1962 مشاهده)
     با هدف کاهش خطرات استفاده از آنتی ­بیوتیک ­ها در جیره طیور، بکارگیری افزودنی ­های جایگزین مانند ترکیبات پروبیوتیک و پری­بیوتیک مورد توجه محققین قرار گرفته است. به ­منظور بررسی اثرات سطوح مختلف افزودنی سین­بیوتیک )کیدی لاکت®( بر فراسنجه­ های عملکرد، پاسخ سیستم ایمنی و بافت شناسی روده کوچک در بلدرچین ژاپنی از 128 قطعه بلدرچین ژاپنی استفاده شد. جوجه بلدرچین­ ها به­ طور تصادفی به 4 گروه آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی و هر گروه آزمایشی شامل 4 تکرار و در هر تکرار شامل 8 پرنده تقسیم شدند. گروه ­های آزمایشی شامل گروه اول یا گروه شاهد بدون دریافت هیچ افزودنی به همراه جیره پایه، گروه ­های دوم، سوم و چهار به ­ترتیب جیره پایه را به ­علاوه سین­بیوتیک (1، 2 و 3 گرم در یک لیتر آب) به­ مدت 30 روز از طریق آب آشامیدنی دریافت کردند. بر اساس نتایج این پژوهش، گروه ­های آزمایشی مختلف تاثیر معنی­ داری (05/0p < ) بر طول پرز، عمق کریپت روده بلدرچین­ ها داشتند به ­نحوی که طول پرز و عمق کریپت روده در گروه آزمایشی چهارم بیشتر از گروه شاهد بود ولی بر عوامل دیگر مرتبط با روده مانند وزن روده، طول دئودنوم، ژوژنوم، ایلئوم، ضخامت اپیتلیوم تاثیر معنی­ داری نداشتند. درصد مونوسیت، درصد ائوزینوفیل و مقدارIgγ  در گروه ­های آزمایشی بالاتر از گروه شاهد بودند (05/0p < ) ولی درصد لنفوسیت­ ها بین گروه ­های آزمایشی تفاوت معنی­ داری نداشت. در رابطه با فراسنجه­ های افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی، بین گروه­ های آزمایشی اختلاف معنی­ داری مشاهده نشد (05/0p >). نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن سین­بیوتیک در مقادیر مذکور تاثیری بر عملکرد جوجه بلدرچین­ ها نداشته، ولی شاخص­ های ایمنی و فراسنجه­ های بافت­ شناسی روده باریک را بهبود می­ بخشد.  
 
متن کامل [PDF 4496 kb]   (610 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه طیور
دریافت: 1398/2/28 | ویرایش نهایی: 1398/11/5 | پذیرش: 1398/6/4 | انتشار: 1398/11/1

فهرست منابع
1. Afshar Mazandaran, N. and A. Rajab. 2002. Probiotics and their application in livestock and poultry nutrition (translation), second edition. Publisher: Noor bakhsh Publication (In Persian).
2. Afsharmanesh. M. and B. Sadaghi. 2014. Effects of dietary alternatives (probiotic, green tea powder, and Kombucha tea) as antimicrobial growth promoters on growth, ileal nutrient digestibility, blood parameters, and immune response of broiler chickens. Comparative Clinical Pathology, 23(3): 717-724 [DOI:10.1007/s00580-013-1676-x]
3. Aftabi, M., F. Bagherzadeh Kasmani, G. Jalilvand, M. Mehri and M.A. Karimi Torshizi. 2015. Effect of protexin probiotics supplementation to aflatoxin contaminated diet on performance of Japanese quail. Journal of Animal Production, 17(1): 131-140 (In Persian).
4. Ai, Q., H. Xu, K. Mai, W. Xu, J. Wang and W. Zhang. 2011. Effects of dietary supplementation of Bacillus subtilis and fructooligosccharide on growth performance, survival, non-specific immune response and disease resistance of juvenile Large Yellow Croaker, Larimichthys crocea. Aquaculture, 317: 155-161. [DOI:10.1016/j.aquaculture.2011.04.036]
5. Asadi, M.R. 2017. Investigating the effects of various levels of probiotic (Beta-plus) on the histological structure of duodenum in Japanese quail (Coturnix Japonica). Journal of Veterinary Research. 115:148-166 (In Persian).
6. Ayasan, T. and F. Okan. 2001. The effect of a diet with different probiotic (Protexin) levels on the fattening performance and carcass characteristics of Japanese quails. Proceedings of XVth European Symposium on the Quality of Poultry Meat. Kuþadasi, Turkey, 169-174.
7. Aysan T., B.D. Ozcan, M. Baylan and S. Canogullari. 2006. The effect of dietary inclusion of probiotic protexin on egg yield parameters of Japanese quails (coturnix coturnix japonica). International Journal of Poultry Science, 5: 776-779. [DOI:10.3923/ijps.2006.776.779]
8. Awad, W.A., K. Ghareeb, S. Abdel-Raheem and J. Böhm. 2009. Effects of dietary inclusion of probiotic and synbiotic on growth performance, organ weights and intestinal histomorphology of broiler chickens. Poultry Science, 88: 49-55. [DOI:10.3382/ps.2008-00244]
9. Bai, S.P., A.M. Wu, X.M. Ding, Y. Lei, J. Bai, K.Y. Zhang and J.S. Chio. 2013. Effects of probiotic supplemented diets on growth performance and intestinal immune characteristics of broiler chickens. Poultry Science, 92: 663-670. [DOI:10.3382/ps.2012-02813]
10. Bazrafshan, Kh., M.K. Tarshizi and Sh. Rahimi. 2012. Effect of some bacteria isolated from commercial probiotics on growth, carcass composition and immune system of Japanese quail. Journal of Animal Science (Research and Development), 96: 15-24 (In Persian).
11. Bengmark, S. 2002. Gut microbial ecology in critical illness: is there a role for prebiotics, probiotics, and synbiotics? Current Opinion in Critical Care, 8: 145-151. [DOI:10.1097/00075198-200204000-00010]
12. Beski, S.S.M. and S.Y.T. Al-Sardary. 2015. Effects of Dietary Supplementation of probiotic and synbiotic on broiler chickens hematology and intestinal integrity. International Journal of Poultry Science, 14(1): 31-36. [DOI:10.3923/ijps.2015.31.36]
13. Biggs, P., C.M. Parsons and G.C. Fahey. 2007. The effects of several oligosaccharides on growth performance, nutrient digestibilities, and cecal microbial populations in young chicks. Poultry Science, 86(11): 2327-2336. [DOI:10.3382/ps.2007-00427]
14. Bozkurt, M., N. Aysul, K. Kucukyilmaz, S. Aypak, G. Ege, A.U. Catli, H. Akşit, F. Coven, K. Seyrek, and M. Cınar. 2014. Efficacy of in-feed preparations of an anticoccidial, multienzyme, prebiotic, probiotic and herbal essential oil mixture in healthy and Eimeria spp.-infected broilers. Poultry Science, 93: 389-399. [DOI:10.3382/ps.2013-03368]
15. Brown, M. 2011. Modes of action of probiotic: recent developments. Journal of Animal and Veterinary Advance, 10: 1895-1900. [DOI:10.3923/javaa.2011.1895.1900]
16. Chen, K.L., W.L. Kho, S.H. You, R.H. Yeh, S.W. Tang and C.W. Hsieh. 2009. Effects of Bacillus subtilis var. natto and Saccharomyces cerevisiae mixed fermented feed on the enhanced growth performance of broilers. Poultry Science, 88: 309-315. [DOI:10.3382/ps.2008-00224]
17. Chiang, S.H. and W.M. Hsieh. 1995. Effect of direct fed microorganism on broiler growth performance and litter ammonia level. Asian-Australian Journal Animal Science, 8: 159-163. [DOI:10.5713/ajas.1995.159]
18. Ebrahimi, H., M. Houshmand, M. Khajavi and A. Naghiha. 2016. The effects of prebiotic, probiotic and synbiotics on the performance, immune response and microbial flora of broiler chickens. Animal Production Research, 7(13): 60-69 (In Persian). [DOI:10.18869/acadpub.rap.7.13.69]
19. Faber, T.A., R.N. Dilger, M. Iakiviak, A.C. Hopkins, N.P. Price and Jr. G.C. Fahey. 2012. Ingestion of a novel galacto glucomannan oligosaccharide-arabinoxylan (GGMO-AX) complex affected growth performance and fermentative and immunological characteristics of broiler chicks challenged with Salmonella typhimurium. Poultry Science, 91: 2241-2254 [DOI:10.3382/ps.2012-02189]
20. Goldstein, D.B. and C. Schlotterer. 1999. Microsatellites: evolution and applications. Oxford University Press.
21. Haghighi, H.R., J. Gong, C.L. Gyles, M.A. Hayes, B. Sanei, P. Parvizi, H. Gisavi, J.R. Chambers, S. Sharif. 2005. Modulation of antibody- mediated immune response by probiotic in chickens. Clinical and diagnostic laboratory performance and nutrient availability in broiler. Korian Journal Animal Science, 36: 630-638.
22. Kabir, S.M.L., M.B. Rahman and S.U. Ahmad. 2004. The dynamics of probiotics on growth performance and immune response in broilers. International Journal of Poultry Science, 3: 361-364 [DOI:10.3923/ijps.2004.361.364]
23. Kabir, S.M. 2009. The role of probiotics in the poultry industry. International Journal of Molecular Sciences, 10(8): 3531-3546. [DOI:10.3390/ijms10083531]
24. Karimi, K. and Sh. Rahimi. 2004. Effect of different levels of probiotic on blood lipids and blood cells in broiler chickens. Research and development in livestock and aquaculture, 62: 40-45 (In Persian).
25. Klaenhammer, T.R. 2000. Probiotic bacteria: today and tomorrow. Journal of Nutrition, 130: 415-416. [DOI:10.1093/jn/130.2.415S]
26. Kopp-Hoolihan, L. 2001 .Prophylactic and therapeutic role of probiotics: A review. Journal of American Diet Association, 101(2): 229-41. [DOI:10.1016/S0002-8223(01)00060-8]
27. Li, S.P., X.J. Zhao and J.Y. Wang. 2009. Synergy of astragalus polysaccharides and probiotics (Lactobacillus and Bacillus cereus) on immunity and intestinal microbiota in chicks. Poultry Science, 88: 519-526. [DOI:10.3382/ps.2008-00365]
28. Manafi, M., M. Hedayati and S. Mirzaie. 2018. Probiotic Bacillus species and Saccharomyces boulardii improve performance, gut histology and immunity in broiler chickens. South African Journal of Animal Science, 48(2): 379-389. [DOI:10.4314/sajas.v48i2.19]
29. Mehdizadeh, S.M., H. Lotfolahian, S.A. Mirhadi and S.A. Hosseini. 2010. Effect of probiotic on morphology of digestive system and immune system in broiler chicks. Veterinary Journal (Pajouhesh and Sazandegi), 88: 27-33 (In Persian).
30. Midilli, M., M. Alp, N. Kocabağli, Ö.H. Muğlalı, N. Turan, H. Yılmaz and S. Çakır. 2008. Effects of dietary probiotic and prebiotic supplementation on growth performance and serum IgG concentration of broilers. South African Journal of Animal Science, 38: 21-27. [DOI:10.4314/sajas.v38i1.4104]
31. Miles, R.D., G.D. Butcher, P.R. Henry and R.C. Littell. 2006. Effect of antibiotic growth promoters on broiler performance, intestinal growth parameters, and quantitative morphology. Poultry Science, 85: 476-485. [DOI:10.1093/ps/85.3.476]
32. Mountzouris, K.C., P. Tsitrsikos, I. Palamidi, A. Arvaniti, M. Mohnl, G. Schatzmayr and K. Fegeros. 2010. Effects of probiotic inclusion levels in broiler nutrition on growth performance, nutrient digestibility, plasma immunoglobulins and cecal microflora composition. Poultry Science, 89: 58-67. [DOI:10.3382/ps.2009-00308]
33. Neveling, D.P., L. van Emmenes, J.J. Ahire, E. Pieterse, C. Smith and L.M.T. Dicks. 2017. Safety assessment of antibiotic and probiotic feed additives for Gallus Gallus domesticus. Scientific Reports, 7: 12767. [DOI:10.1038/s41598-017-12866-7]
34. Ng, S.C., A.L. Hart, M.A. Kamm, A.J. Stagg and S.C. Knight. 2009. Mechanisms of action of probiotics: Recent advances. Inflammatory Bowel Diseases, 15: 300-310. [DOI:10.1002/ibd.20602]
35. NRC. 1994. Nutrient requirements of poultry. National academy press, Washington, DC.
36. Pannagai, M., K. Mani and K. Viswanathan. 2002. Effect of dietary inclusion of Lactobacillus acidophilus on the performance of Japanese quails. Indian Journal of Poultry Science, 37(2): 190-192.
37. Pour Amir, M. 2001. Egg yolk immunoglobulin (IgY) from molecular structure to medical applications. Journal of Babol University of Medical Sciences, 3(11): 54-47 (In Persian).
38. Pourakbari, M., A. Seidavi, L. Asadpour and A. Martínez. 2016. Probiotic level effects on growth performance, carcass traits, blood parameters, cecal microbiota and immune response of broilers. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 88: 1011-1021. [DOI:10.1590/0001-3765201620150071]
39. Pourtaheri, M., F.B. Kasmani, M. Mehri and H.M. Emarat. 2017. The effect of ginger and probiotics on performance, hemoral immune response and microbiological populations of intestine in Japanese quail. Animal production, 19(1): 189-200 (In Persian).
40. Rahimi S., J.L. Grimes, O. Fletcher, E. Oviedo and B.W. Sheldon. 2009. Effect of a direct-fed microbial (Primalac) on structure and ultrastructure of small intestine in turkey poults. Poultry Science, 88: 491-503. [DOI:10.3382/ps.2008-00272]
41. Saboni, S., N. Ila, M. Salehi and B. Gholamhosseini. 2010. Effect of probiotic and prebiotic additive supplementation on performance and bacterial populations and morphology of ileum in broiler chickens. Journal of Science and Research in Animal Science, 6: 11-23 (In Persian).
42. Safamehr, A., S. Yagoubzade and A. Nobakht. 2011. Effect of different levels of protein and probiotic on performance and immune response in broiler chicks under heat stress, Iranian Journal of Animal Science, 4(2): 95-106 (In Persian).
43. Sahin, T., I. Kaya, Y. Unal and D.A. Elmali. 2008. Dietary supplementation of probiotic and prebiotic and prebiotic combination (combiotic) on performance, carcass quality and blood parameters in growing quails. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7: 1370-1373.
44. Salim, H.M., H.K. Kang, N. Akter, D.W. Kim, J.H. Kim, M.J. Kim, J.C. Na, H.B. Jong, H.C. Choi, O.S. Suh and W.K. Kim. 2013. Supplementation of direct-fed microbials as an alternative to antibiotic on growth performance, immune response, cecal microbial population and ileal morphology of broiler chickens. Poultry Science, 92: 2084-2090. [DOI:10.3382/ps.2012-02947]
45. Samani, A.S. and A.A. Samani. 2013. Study of the effect of probiotic on immune response and growth performance of broiler chickens. Scientific Research Journal of Empirical Animal Biology, 4(1): 45-29 (In Persian).
46. Santos, F.B.O., B.W. Sheldon, A.A. Santos and P.R. Ferket. 2008. Influence of housing system, grain type, and particle size on Salmonella colonization and shedding of broilers fed triticale or corn-soybean meal diets. Poultry Science, 87: 405-420. [DOI:10.3382/ps.2006-00417]
47. Shoeib, H.K. and A.H. Madian. 2002. A study on the effect of breeding diets containing probiotics (pronifer and biogen) on growth performance, intestinal flora and hematological picture of broiler chicks. Assiut Veterinary Medical Journal, 47: 112-125.
48. Simmering, R. and M. Blaut. 2001. Pro and prebiotics the tasty guardian angels. Applied Microbiological of Biotechnology, 55: 19-28. [DOI:10.1007/s002530000512]
49. Smirnov, A., R. Perez, E. Amit-Romach, D. Sklan and Z. Uni. 2005. Mucin dynamics and microbial population in chicken small intestine are changed by dietary probiotic and antibiotic growth promoter supplementation. Journal of Nutrition, 135: 187-192. [DOI:10.1093/jn/135.2.187]
50. Sohail, M.U., Z.U. Rahman, A. Ijaz, M.S. Yousaf, K. Ashraf, T. Yaqub, H. Zenab, H. Anwar and H. Rehman. 2011. Single or combined effects of mannan-oligosaccharides and probiotics supplements on the total oxidants, total antioxidants, enzymatic antioxidants, liver enzymes and serum trace minerals in cyclic heat stressed broilers. Poultry Science, 90: 2573-2577. [DOI:10.3382/ps.2011-01502]
51. Staak, C. 1996. Egg yolk antibodies (IgY) in routine diagnostic Work. ALTEX, 13(5): 73-5.
52. Strompfova, V., M. Marcinakova, S. Gancarcikova, Z. Jonecova, L. Scirankova, P. Guba, J. Koscova, K. Boldizarova and A. Laukova. 2005. New probiotic strain Lactobacillus fermentum AD1 and its effect in Japanese quail. Veterinary Medicine Czech, 50(9): 415-420. [DOI:10.17221/5642-VETMED]
53. Sugita-Konishi, Y., K. Shibata, S.S. Yun, Y. H. Kudo, K. Yamaguchi and S. Kumagai. 1996. Immune functions of immunoglobulin Y isolated from egg yolk of hens immunized with various infectious bacteria. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 60(5): 886-8. [DOI:10.1271/bbb.60.886]
54. Sun, H., S. Chen, X. Cai, G. Xu and L. Qu. 2013. Correlation analysis of the total IgY level in hen serum, egg yolk and offspring serum. Journal Animal Science Biotechnology, 4: 10. [DOI:10.1186/2049-1891-4-10]
55. Takahashi, S.E., A.A. Mendes, E.S.P.B. Saldanha, C.C. Pizzolante and K. Pelícia. 2005. Efficiency of prebiotics and probiotics on the performance, yield, meat quality, and presence of Salmonella spp in carcasses of free-range. Brazilian Journal of Poultry Science, 7: 151-157. [DOI:10.1590/S1516-635X2005000300003]
56. Tsirtsikos, P., K. Fegeros, C. Balaskas, A. Kominakis and K.C. Mountzouris. 2012. Dietary probiotic inclusion level modulates intestinal mucin composition and mucosal morphology in broilers. Poultry Science, 91(8): 1860-1868. [DOI:10.3382/ps.2011-02005]
57. Tufan, T. and M. Bolacali. 2017. Effects of dietary addition of synbiotic on the performance, carcass traits,and serum parameters of Japanese quails. Revista Brasileira de Zootecnia, 46(10): 805-813. [DOI:10.1590/s1806-92902017001000003]
58. Vali, N. and M.R. Kalantari. 2016. Effect of sapwood powder and probiotic on performance, carcass characteristics and length of intestine in Japanese quail during growth period. Animal and Poultry Research, 5(2): 63-71 (In Persian).
59. Vahdat pour, T. 2018. Effects of feed additives on biochemical and immunological indices of blood and performance of Japanese quails (Coturnix coturnix Japonica). Animal Production Research, 9(22): 40-51 (In Persian). [DOI:10.29252/rap.9.22.40]
60. Ziaee, H., M. Bashtani, M. Karimi Tarshizi, H. Na'imipour and H. Farhang Farah. 2011. Effects of dietary antibiotic, probiotic, prebiotic and organic acid as growth promoters on growth performances and ileal digestibility of nutrients in commercial Ross broilers. Veterinary Journal (Research & Development), 24(2): 14-24.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb