دوره 9، شماره 22 - ( زمستان 97 1397 )                   جلد 9 شماره 22 صفحات 40-51 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Vahdatpour T. Effects of Feed Additives on Biochemical and Immunological Indices of Blood and Performance of Japanese Quails (Coturnix coturnix Japonica). rap. 2018; 9 (22) :40-51
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-933-fa.html
وحدت پور توحید. اثرات افزودنی های خوراکی بر شاخص های بیوشیمیایی و ایمونولوژیک خون و عملکرد بلدرچین های ژاپنی (Coturnix coturnix Japonica). پژوهشهاي توليدات دامي. 1397; 9 (22) :40-51

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-933-fa.html


دانشکده علوم دامی و دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران
چکیده:   (1780 مشاهده)
         این پژوهش به منظور مقایسه اثرات مصرف انواع افزودنی ­های خوراکی شامل پروبیوتیک­ ها، پره­بیوتیک ­ها و سین­بیوتیک ­ها در بلدرچین ­های ژاپنی انجام شد. تعداد 384 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک روزه به­ طور تصادفی در هشت تیمار  با چهار تکرار و 12 پرنده در هر تکرار (قفس) قرار گرفتند. جیره­ های آزمایشی (تیمارها) شامل: جیره پایه بدون افزودنی (شاهد)، پروتکسین 2/0 گرم بر کیلوگرم (پروبیوتیک)، مخمر دو گرم بر کیلوگرم (پروبیوتیک)، فرمکتو 6/1 گرم بر کیلوگرم (پره­بیوتیک)، تپاکس یک گرم بر کیلوگرم (پره­بیوتیک)، بایومین ایمبو یک گرم بر کیلوگرم (سین‌بیوتیک)، پروتکسین 1/0+فرمکتو 8/0 گرم بر کیلوگرم (سین­بیوتیک)، مخمر یک گرم+تپاکس 5/0 گرم  بر کیلوگرم (سین‌بیوتیک) بودند که به جیره پایه افزوده شدند. بلدرچین­ های تغذیه ­شده با جیره دارای افزودنی­ ها، مقدار مصرف خوراک و وزن بدن بیشتری داشتند (05/0p<). بهترین ضریب تبدیل غذایی به ترتیب در بلدرچین ­های تغذیه­ شده با جیره دارای افزودنی ­های تپاکس، مخمر، بایومین­ایمبو و فرمکتو مشاهده شد (05/0p<). مصرف افزودنی­ ها، سطح گلوکز، آلبومین، گلوبولین و ایمونوگلوبولین ­های A و G خون را تحت تاثیر قرار داد (05/0p<). در ماده­ ها که در اوایل دوران تخم‌گذاری بودند میزان تری­گلیسریدهای خون با مصرف جیره دارای سین­بیوتیک ­ها افزایش (01/0p<) و سطح LDL خون با مصرف‌ جیره دارای افزودنی ها به استثنای تپاکس و مخمر+تپاکس افزایش (01/0p<) یافت. در بلدرچین ­های نر تغذیه­ شده با جیره دارای افزودنی ­ها، غلظت ایمونوگلوبولین M، افزایش و سطح HDL خون کاهش (05/0p<) یافت. استفاده از سین­بیوتیک­ ها و پره­بیوتیک ­ها باعث بهبود عملکرد رشد، افزایش ایمونوگلوبولین ­های خون و افزایش نسبت آلبومین به گلوبولین (A/G) به عنوان شاخص فشار اسمزی خون شد. می ­توان بدون استفاده از واکسیناسیون و آنتی­بیوتیک­ ها، با مصرف افزودنی­ های خوراکی به ­خصوص سین­بیوتیک ­ها، ضمن حفظ و ارتقاء سلامت بلدرچین­ ها، در جهت تولید گوشت و تخم ارگانیک به نحو مطلوبی اقدام کرد.
 
متن کامل [PDF 686 kb]   (539 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1397/3/3 | ویرایش نهایی: 1397/11/6 | پذیرش: 1397/5/7 | انتشار: 1397/11/6

فهرست منابع
1. Al-Kassie, G.A.M., Y.M.F. Al-Jumaa and Y.J. Jameel. 2008. Effect of probiotic (Aspergillus Niger) and prebiotic (taraxacum officinale) on blood picture and biochemical properties of broiler chicks. International Journal of Poultry Science, 7: 1182-1184. [DOI:10.3923/ijps.2008.1182.1184]
2. Ashayerizadeh, A., N. Dabiri, O. Ashayerizadeh, K.H. Mirzadeh, H. Roshanfekr and M. Mamooee. 2009. Effect of dietary antibiotic, probiotic and prebiotic as growth promoters, on growth performance, carcass characteristics and hematological indices of broiler chickens. Pakistan Journal of Biological Sciences, 12: 52-57. [DOI:10.3923/pjbs.2009.52.57]
3. Awad, W.A., K. Ghareeb, S. Abdel-raheem and J. Bohm. 2009. Effects of dietary inclusion of probiotic and synbiotic on growth performance, organ weights and intestinal histomorphology of broiler chickens. Poultry Science, 88: 49-55. [DOI:10.3382/ps.2008-00244]
4. Bielecka, M., E. Biedrzycka and A. Majkowska. 2016. Selection of probiotics and prebiotics for synbiotics and confirmation of their in vivo effectiveness. Feed Research International, 35: 125-131. [DOI:10.1016/S0963-9969(01)00173-9]
5. Bishop, B. C. 2009. Animal models used in identifying gender-related differences, International Journal of Toxicology, 20: 153-160. [DOI:10.1080/109158101317097737]
6. Bozkurt, M., K. Kucukyimaz, A.U. Cath and M. Cinar. 2009. The effect of single or combined dietary supplementation of Prebiotics, organic acid and probiotics on performance and slaughter characteristics of broilers. South African Journal of Animal Science, 39: 197-205. [DOI:10.4314/sajas.v39i3.49152]
7. Chen, K.L., W.L. Kho, S.H. You, R.H. Yeh, S.W. Tang and C.W. Hsieh. 2009. Effects of bacillus subtilis var. natto and saccharomyces cerevisiae mixed fermented feed on the enhanced growth performance of broilers. Poultry Science, 88: 309-315. [DOI:10.3382/ps.2008-00224]
8. Chichlowski, M., J. Croom, R. Qui, B.W. McBride and M.D. Koci. 2008. Direct fed microbial Perimalac supplementation and jejuna glucose and proline transport in broiler chickens. International Journal of Poultry Science, 7: 1163-1166. [DOI:10.3923/ijps.2008.1163.1166]
9. De Vrese, M. and J. Schrezenmeir. 2008. Probiotics, prebiotics and synbiotics. Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology, 111: 1-66. [DOI:10.1007/10_2008_097]
10. El-Husseiny, O.M., A.G. Abdallah and K.O. Abdel-Latif. 2008. The influence of biological feed additives on broiler performance. International Journal of Poultry Science, 7: 862-871. [DOI:10.3923/ijps.2008.862.871]
11. El-Sheikh, A.M.H., E.A. Abdalla and M.M. Hanafy. 2009. Study on productive performance, hematological and immunological parameters in a local strain of chickens as affected by mannan oligosaccharide under hot climate conditions. Egyptian Poultry Science, 29: 287-305.
12. Ghaderi Jouybari M., V. Rezaeipour, M. Mohammadzadeh Nagharchi, M.R. Taghizadeh and N. Dehpanah. 2009. The effect of novel probiotic on blood parameters and performance in broiler chickens. Journal of Cell and Animal Biology, 3: 141-144.
13. Ghareeb, K. and J. Bohm. 2009. Stress indicators to pre-slaughter broiler chickens fed diets supplemented with a synbiotic. International Journal of Biological Science, 8: 621-625. [DOI:10.3923/ijps.2009.621.625]
14. Haghighi, H.R., J. Gong, C.L. Gyles, M.A. Hayes, H. Zhou, B. Sanei, J.R. Chambers and S. Sharif. 2006. Probiotics stimulate production of natural antibodies in chickens. Clinical and Vaccine Immunology, 13: 975-980. [DOI:10.1128/CVI.00161-06]
15. Ibrahim, D.K., E.H. Al-Mashhadani and K. Al-Bandr. 2010. Effect of supplementation different levels of chromium yeast to diet on broiler chickens on some physiological traits. Pakistan Journal of Nutrition, 9: 942-949. [DOI:10.3923/pjn.2010.942.949]
16. Kannan, M., R. Karunakaran, V. Balakrishnan and T.G. Prabhakar. 2005. Influence of prebiotics supplementation on lipid profile of broilers. International Journal of Poultry Science, 4: 994-997. [DOI:10.3923/ijps.2005.994.997]
17. Katharina, E. Scholz-Ahrens, P. Ade, B. Marten, P. Weber, W. Timm and Y. Ail, C. Gluer and J. Schrezenmeir. 2007. Prebiotics, probiotics and synbiotics effect mineral absorption, bone mineral content and bone structure. American Journal of Nutrition, 137: 838-846. [DOI:10.1093/jn/137.3.838S]
18. Khosravi, A., F. Boldaji, B. Dastar and S. Hassani. 2008. The use of some feed additives as growth promoter in broilers nutrition. Internatinal Journal of Poultry Science, 7: 1095-1099. [DOI:10.3923/ijps.2008.1095.1099]
19. Li, X.L., X.S. Piao, S.W. Kim, P. Liu, L. Wang, Y.B. Shen, S.C. Jung and H.S. Lee. 2017. Effects of chito-oligosaccharide supplementation on performance, nutrient digestibility, and serum composition in broiler chickens. Poultry Science, 86: 1107-1114. [DOI:10.1093/ps/86.6.1107]
20. Mountzouris, K.C., P. Tsirtsikos, E. Kalamara, S. Nitsch, G. Schatzmayr and K. Fegeros. 2007. Evaluation of the efficacy of a probiotic containing lactobacillus, bifidobacterium, entrococcus and pediococcus strains in promoting broiler performance and modulating cecal micro flora composition and metabolic activities. Poultry Science, 86: 309-317. [DOI:10.1093/ps/86.2.309]
21. Mutus, R., N. Kocabagli, M. Alp, N. Acar, M. Eren and S.S. Gezen. 2006. The effect of dietary probiotic supplementation on tibial bone characteristics and strength in broilers. Poultry Science, 85: 1621-1625.
22. NRC. 1994. Nutrition requirements of poultries, National Academy Press, Washington, D.C.
23. Ozduven, M.L., H.E. Samli, A.A. Okur, F. Koc, H. Akyurek and N. Senkoylu. 2009. Effects of mannanoligosaccharide and/or organic acid mixture on performance, blood parameters and intestinal micro biota of broiler chicks. Italian Journal of Animal Science, 8: 595-602. [DOI:10.4081/ijas.2009.595]
24. Paryad, A. and M. Mahmoudi. 2008. Effect of different levels of supplemental yeast (saccharomyces cerevisiae) on performance, blood constituents and carcass characteristics of broiler chicks. African Journal of Agricultural Research, 3: 835-842.
25. Riad Sosan, A., H.M. Safaa, Fatma, R. Mohamed, Salwa, S. Siam and Hanan A. El-Minshawy. 2010. Influence of probiotic, prebiotic and/or yeast supplementation in broiler diets on the productivity, immune response and slaughter traits. Journal of Animal and Poultry Production 1: 45-60.
26. Sahin, T., I. Kaya, Y. Unal and D.A. Elmali. 2008. Dietary supplementation of probiotic and prebiotic and prebiotic combination (combiotic) on performance, carcass quality and blood parameters in growing quails. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7: 1370-1373.
27. Sarica, S., M. Corduk, G.F. Yarim, G. Yenisehirli and U. Karatas. 2009. Effects of novel feed additives in wheat based diets on performance, carcass and intestinal tract characteristics of quail. South African Journal of Animal Science, 39: abstract. [DOI:10.4314/sajas.v39i2.44388]
28. SAS institute. 2001. SAS user's Guide: Statistic. Version 8.2, SAS Institute lnc. CARY, NC, USA.
29. Strompfova, V., M. Marcinakova, S. Gancarcikova, Z. JonecOova, L. Scirankova, P. Guba, J. Koscova, K. Boldizarova and A. Laukova. 2005. New probiotic strain lactobacillus fermentum AD1 and its effect in Japanese quail. Veterinary Medicine-Czech, 50: 415-420. [DOI:10.17221/5642-VETMED]
30. Tuncay, T. and Memis, B. 2017. Effects of dietary addition of synbiotic on the performance, carcass traits and serum parameters of Japanese quails. Brazilian Journal of Animal Science, 46: 805-813. [DOI:10.1590/s1806-92902017001000003]
31. Yunqin, C., Z. Xiaojin, P. Baishen, J. Xuejuan, Y. Haili, C. Bin, Z. Yunzeng, G. Junbo and C. Haozhu. 2010. A modified formula for calculating low-density lipoprotein cholesterol values. Lipids in Health and Disease, 9: 52. [DOI:10.1186/1476-511X-9-52]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb