دوره 13، شماره 37 - ( پاییز 1401 1401 )                   جلد 13 شماره 37 صفحات 104-95 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Talebian Masoudi A, Mirshamsollahi A. (2022). Evaluation of the Nutritional Value of Ammoniated Wheat Straw by Anhydrous Ammonia in Fattening Calves Feeding. Res Anim Prod. 13(37), 95-104. doi:10.52547/rap.13.37.95
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1272-fa.html
طالبیان مسعودی علیرضا، میرشمس الهی آزاده. بررسی ارزش تغذیه ای کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک در تغذیه گوساله های پرواری پژوهشهاي توليدات دامي 1401; 13 (37) :104-95 10.52547/rap.13.37.95

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1272-fa.html


بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
چکیده:   (1422 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: عمل‌آوری محصولات فرعی کشاورزی برای تغذیه دام می‌تواند عرضه خوراک دام را بدون افزایش سطح تولید فعلی و صرفاً با بهبود بهره‌وری از طریق ارتقای کارایی انرژی و حفظ آن در زنجیره تامین غذا افزایش دهد و همزمان از نگرانی­ های مدیریت پسماند، امنیت غذایی، محدودیت منابع و حفظ محیط زیست بکاهد. در نتیجه این عمل­ آوری، رقابت انسان و دام برای غذا تقلیل یافته و قیمت تمام شده خوراک کاهش می‌یابد.
مواد و روش‌ها: این آزمایش طی دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، کاه گندم با گاز آمونیاک در سطوح صفر ، 2، 2/5و 3 درصد ماده خشک و رطوبت با سطوح صفر، 20، 25 و 30 درصد در قالب یک آزمایش فاکتوریل عمل‌آوری شد و ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری نمونه‌ها تعیین و مورد مقایسه قرارگرفت. در مرحله دوم، به منظور بررسی اثرات استفاده از کاه آمونیاکی در جیره گوساله‌های پرواری، تعداد 24 راس گوساله پرواری از نژاد سیمنتال با وزن اولیه 15± 356 به دو گروه شاهد و آزمایشی تقسیم شدند. در گروه شاهد از کاه معمولی استفاده شد و در گروه آزمایشی کاه آمونیاکی شده با سه درصد گاز آمونیاک و 30 درصد رطوبت، جایگزین کاه معمولی شد و مصرف ماده خشک و افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک و هزینه افزایش وزن گوساله­ ها طی مدت پنج ماه بررسی و بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته‌ها: آمونیاکی کردن کاه تاثیر معنی‌داری بر مقدار ماده آلی و خاکستر آن نداشت. درصد پروتئین خام کاه در نتیجه آمونیاکی کردن تا 2/7 برابر افزایش یافت و با بیشتر شدن سطح گاز و مقدار رطوبت، مقدار پروتئین خام کاه  افزایش یافت (0/01>p). آمونیاکی کردن باعث کاهش مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی(0/01>p)، افزایش الیاف نامحلول در شوینده اسیدی(0/01>p)، کاهش مقدار همی سلولز (0/01>p) و افزایش لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی کاه شد (0/01>p) همچنین گوارش‌پذیری ماده خشک و ماده آلی کاه بواسطه آمونیاکی کردن بهبود یافت. مصرف ماده خشک روزانه دام‌ها در کل دوره در گروه آزمایشی افزایش یافت (0/01>p). افزایش وزن روزانه و میانگین وزن پایان دوره دام ­ها، در گروه آزمایشی در کل دوره به شکل معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود (0/01>p). ضریب تبدیل خوراک در کل دوره به شکل معنی­ داری در دام ­های دریافت­ کننده کاه عمل ­آوری با گاز آمونیاک بهبود یافت (0/01>p). استفاده از کاه آمونیاکی عمل­ آوری شده با سه درصد گاز آمونیاک و 30 درصد رطوبت باعث کاهش قیمت جیره و هزینه خوراک برای هر کیلوگرم افزایش وزن دام شد
نتیجه ­گیری: آمونیاکی کردن با استفاده از گازآمونیاک روشی ساده، سریع و موثر برای فرآوری کاه و افزایش ارزش غذایی و گوارش پذیری آن برای دام است و صرفه اقتصادی آن بستگی به دسترسی و قیمت گاز و روش مورد استفاده دارد.
متن کامل [PDF 2335 kb]   (581 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه نشخوارکنندگان
دریافت: 1400/10/12 | ویرایش نهایی: 1401/8/28 | پذیرش: 1401/2/18 | انتشار: 1401/8/28

فهرست منابع
1. Agricultural Statistics. 2021. Agricultural Statistics (Crop Year 2019-2020) Volume One: Crop Products. First edition, Ministry of Jihad-e Keshavarzi, Deputy for Planning and Economic Affairs, Information and Communication Technology Center, (In Presian).
2. AOAC. 2005. Official Methods of Analysis. Vol. I. 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
3. Bampidis, V.A. and P.H. Robinson. 2006. Citrus by-products as ruminant feeds: A review. Animal Feed Science and Technology, 128(3-4): 175-217. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2005.12.002]
4. Brand, A.A., S.W.P. Cloete and F. Franck. 1991. The effect of supplementing untreated, urea-supplemented and urea-ammoniated wheat-straw with maize-meal and/or fish-meal in sheep. South African Journal of Animal Science, 21(1): 48-54.
5. Cloete, S.W.P., T.T. De Villiers and N.M. Kritzinger. 1983. The effect of ammoniation by urea on the nutritive value of wheat straw for sheep. South African Journal of Animal Science, 13(3): 143-146.
6. Cloete, S.W.P. and N.M. Kritzinger. 1984. A laboratory assessment of various treatment conditions affecting the ammoniation of wheat straw by urea. 1. The effect of temperature, moisture level and treatment period. South African Journal of Animal Science, 14(2): 55-58.
7. Dolberg, F. and P. Finlayson.1995. Treated straw for beef production in China. World Animal Review, 82(1): 14.
8. Dryden, G.M. and T.J. Kempton. 1983. Digestion of organic matter and nitrogen in ammoniated barley straw. Animal Feed Science and Technology, 10(1): 65-75. [DOI:10.1016/0377-8401(83)90006-8]
9. Enishi, O., K. Shijimaya and H. Ohta. 1995. The effect of varieties and strains on chemical composition and in vitro dry matter digestibility of sodium hydroxide and ammonia treated rice (Oryza sativa L.) straw. Journal of Japanese Society of Grassland Science, 41(2): 160-163.
10. Faulkner, D.B., G.L. Llamas, J.K. Ward and T.J. Klopfenstein. 1985. Improving the intake and nutritive value of wheat straw for beef cows. Animal Feed Science and Technology, 12(2): 125-132. [DOI:10.1016/0377-8401(85)90058-6]
11. Flachowsky, G., D.N. Kamra and F. Zadrazil. 1999. Cereal straws as animal feed-possibilities and limitations. Journal of Applied Animal Research, 16(2): 105-118. [DOI:10.1080/09712119.1999.9706272]
12. Grenet, E. and P. Barry. 1990. Microbial degradation in the rumen of wheat straw and anhydrous ammonia treated wheat straw observed by electron microscopy. Reproduction Nutrition Development, 30(4): 533-540. [DOI:10.1051/rnd:19900408]
13. Guo, T., M.D. Sanchez and P. Guo, (Eds.). 2002. Animal production based on crop residues: Chinese experiences (No. 149). Food & Agriculture Org.
14. Guzmán, J.L., A. Garrido, A. Gómez-Cabrera, J.E. Guerrero and I. Murray. 1996. Use of NIRS to estimate the improvement in digestibility after ammonia treatment of cereal straws. Animal feed science and technology, 57(1-2): 149-157. [DOI:10.1016/0377-8401(95)00838-1]
15. Hadjipanayiotou, M., L. Verhaeghe, T. Goodchild and B. Shaker. 1993. Ammoniation of straw using urea, ammonia gas or ammonium hydroxide. Livestock Research for Rural Development, 5(3).
16. Kazemi, H. and A. Zali. 2020. The effect of physical, chemical and biological processes on yield and digestibility of wheat straw in ruminants. Scientific-Extensive (Professional) Damstik, 19(3): 29-34.
17. Kraiem, K., H. Abdouli and R.D. Goodrich. 1991. Comparison of the effects of urea and ammonia treatments of wheat straw on intake, digestibility and performance of sheep. Livestock Production Science, 29(4): 311-321. [DOI:10.1016/0301-6226(91)90106-Z]
18. Lardy, G. and M. Bauer. 2017. Ammoniation of Low-Quality Roughages. Agriculture Hub Topics. North Dakota State University.
19. Ma, Y., X. Chen, M. Zahoor Khan, J. Xiao, S. Liu, J. Wang, Z. He, C. Li, and Z. Cao. 2020. The impact of ammoniation treatment on the chemical composition and in vitro digestibility of rice straw in Chinese Holsteins. Animals, 10(10): 1854. [DOI:10.3390/ani10101854]
20. Mandell, I.B., G.I. Christison, H.H. Nicholson and E.C. Coxworth. 1988. The effect of variation in the water content of wheat straw before ammoniation on its nutritive value for beef cattle. Animal Feed Science and Technology, 20(2): 111-124. [DOI:10.1016/0377-8401(88)90035-1]
21. Mann, M.E., R.D.H. Cohen, J.A. Kernan, H.H. Nicholson, D.A. Christensen and M.E. Smart.1988. The feeding value of ammoniated flax straw, wheat straw and wheat chaff for beef cattle. Animal feed science and technology, 21(1): 57-66. [DOI:10.1016/0377-8401(88)90019-3]
22. Oosting, S.J., P.J.M. Vlemmix and J. Van Bruchem. 1994. Effect of ammonia treatment of wheat straw with or without supplementation of potato protein on intake, digestion and kinetics of comminution, rumen degradation and passage in steers. British Journal of Nutrition, 72(1): 147-165. [DOI:10.1079/BJN19940016]
23. Orskov, E.R. 1993. Reality in Rural Development Aid with emphasis on Livestock, Rowett Research Services Ltd, Aberdeen.
24. Qingxiang, M. and X. Yiqiang. 1993. Effects of wheat straw ammoniation and concentrate supplementation on lamb performance [J]. Chinese Journal of Animal and Veterinary Sciences, 1.
25. Rath, S., A.K. Verma, P. Singh, R.S. Dass and U.R. Mehra. 2001. Performance of growing lambs fed urea ammoniated and urea supplemented wheat straw based diets. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 14(8): 1078-1084. [DOI:10.5713/ajas.2001.1078]
26. Sadeghi, S., R. Valizadeh, A. Naserian and A. Tahmasbi. 2014. Effects of replacing corn silage with varying levels of Ammonia gassed wheat straw on performance, fermentation parameters and Blood Metabolites in Holstein heifers. Iranian Journal of Animal Science Research, 5(4): 325-334 (In Presian).
27. Sadeghi, S., R. Valizadeh, A. Naserian and A. Tahmasebi. 2015. Nutritive value of wheat straw treated with gaseous or liquid ammonia trough nylon bag and in vitro gas production techniques. Iranian Journal of Animal Science Research, 7(3): 257-266 (In Presian).
28. Saenger, P.F., R.P. Lemenager and K.S. Hendrix. 1983. Effects of anhydrous ammonia treatment of wheat straw upon in vitro digestion, performance and intake by beef cattle. Journal of Animal Science, 56: 15-20. [DOI:10.2527/jas1983.56115x]
29. Sarwar, M., M.A. Khan and M.U. Nisa. 2003. Nitrogen retention and chemical composition of urea treated wheat straw ensiled with organic acids or fermentable carbohydrates. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 16(11): 1583-1591. [DOI:10.5713/ajas.2003.1583]
30. Schneider, M. 1988. Studies on the influence of anhydrous ammonia treatment on feeding value of cereal straw.Ph.D. Thesis, School of Animal Production and Veterinary Medicine, Karl-Marx-University, Leipzig, 98 pp.
31. Schneider, M. and G. Flachowsky. 1990. Studies on ammonia treatment of wheat straw: Effects of level of ammonia, moisture content, treatment time and temperature on straw composition and degradation in the rumen of sheep. Animal Feed Science and Technology, 29(3-4): 251-264. [DOI:10.1016/0377-8401(90)90031-3]
32. Singh, B. and S.S. Negi. 1985. Utilizatiion of ammoniated wheat straw by sheep. Indian Journal of Animal Nutrition, 2(1): 31-34.
33. Song, Y.H. and M. Shimojo. 1993. Morphological study by scanning electron microscopy of rumen degradation of wheat straw treated with ammonia and sulphur dioxide. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 6(2): 265-270. [DOI:10.5713/ajas.1993.265]
34. Sundstol, F. 1978. Improving the nutritive value of straw and other low quality roughages by treatment with ammonia. World Animal Review, 26: 13-21.
35. Sundstøl, F. 1984. Ammonia treatment of straw: methods for treatment and feeding experience in Norway. Animal Feed Science and Technology, 10(2-3): 173-187. [DOI:10.1016/0377-8401(84)90007-5]
36. Tengyun, G. 2000. Treatment and utilization of crop straw and stover in China. Livestock Research for Rural Development, 12:1.
37. Tilley, J.M.A. and R.A. Terry. 1963. A two stage technique for the indigestion of forage crops. Journal of British Grassland Society, 18: 104-111. [DOI:10.1111/j.1365-2494.1963.tb00335.x]
38. Van Soest, P.J., G.B. Robertson and B.A. Lewis. 1991. Symposium: Carbohydrate methodology, metabolism, and nutritional implications in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2]
39. Yalchi, T. 2010. Effects of urea and aqueous ammonia treatment on the nutritive value of triticale straw. Journal of Food Agriculture Environment, 8(1): 69-72.
40. Younesi, A.M., T.M. Khoush and B. Ghobadian. 2008. An inspection of the possibility of mechanized urea treatment of cereal straw through a study of the rewetting process of wheat straw. Iranian Journal of BiosystemsEngineering (Iranian Journal of Agricultural Sciences), 39(1): 21-31.
41. Zorrilla-Rios, J., F.N. Owens, G.W. Horn and R.W. McNew.1985. Effect of ammoniation of wheat straw on performance and digestion kinetics in cattle. Journal of Animal Science, 60(3): 814. [DOI:10.2527/jas1985.603814x]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb