دوره 13، شماره 35 - ( بهار 1401 )                   جلد 13 شماره 35 صفحات 50-40 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohiti-Asli M, Rahnam-Ghaleroudkhani M. Effects of Graded Levels of an Acidifier in Drinking Water on Performance, Intestinal Microflora and Morphology of Broiler Chickens. rap 2022; 13 (35) :40-50
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1175-fa.html
محیطی اصلی مازیار، رهنمای قلعه رودخانی مطهر. اثرات سطوح افزایشی اسیدیفایر در آب آشامیدنی بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی. پژوهشهاي توليدات دامي. 1401; 13 (35) :40-50

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1175-fa.html


گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (912 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: اسیدهای آلی یکی از جایگزین ­های آنتی بیوتیک­ های محرک رشد هستند که اثرات مفیدی بر عملکرد حیوان و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش دارند. به طور کلی، افزودن اسیدهای آلی به خوراک سبب کاهش pH خوراک و دستگاه گوارش، تحریک رشد، کمک به غلبه جمعیت باکتری­های مفید بر باکتری­های بیماری­زا و کاهش متابولیت ­های سمی تولید شده توسط باکتری ­های مضر می ­شوند.
مواد و روش­ ها: تعداد ۲۴۰ قطعه جوجه گوشتی یک­روزه سویه راس ۳۰۸ در آزمایشی به ۴ تیمار آزمایشی، ۴ تکرار و 15 قطعه جوجه در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح صفر، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ میلی­لیتر اسیدیفایر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی بودند.
یافته­ ها: ضریب تبدیل خوراک در جوجه­ هایی که دو سطح 200 و 500 میلی ­لیتر اسیدیفایر در 1000 لیتر آب آشامیدنی دریافت کردند، نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (0/01>p). شاخص کارایی اروپایی در تمام سطوح اسیدیفایر نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود و روند افزایشی خطی معنی­ داری داشت (0/05>p). جوجه ­هایی که 500 میلی ­لیتر اسیدیفایر در آب دریافت کردند، کمترین ضریب تبدیل خوراک (1/64 در برابر 1/80؛ 0/01>p) و بیشترین شاخص کارایی اروپایی (394 در برابر 332؛ 0/05>p) را نسبت به شاهد داشتند. وزن بورس فابرسیوس، طحال و پانکراس در جوجه ­های دریافت کننده سطوح مختلف اسیدیفایر بیشتر از گروه شاهد بود (0/05>p). pH پیش ­معده و ژنوم جوجه ­هایی که 500 میلی­ لیتر اسیدیفایر و  pH  دوازدهه جوجه­ هایی که 300 میلی­ لیتر اسیدیفایر دریافت نمودند، نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (0/05>p). افزودن اسیدیفایر به آب آشامیدنی جوجه­ های گوشتی تفاوتی در شمار باکتری­ های لاکتوباسیلوس، کلی­فرم­ ها و اشریشیا کلی در ایلئوم ایجاد نکرد (0/05>p). ضخامت لایه لامینا پروپریا در جوجه­ هایی که سطح 300 میلی ­لیتر اسیدیفایر دریافت کردند، نسبت به سطح 200 میلی لیتر اسیدیفایر افزایش یافت (0/05>p). افزودن سطوح مختلف اسیدیفایر به آب آشامیدنی جوجه­ های گوشتی اثری بر عیار آنتی­بادی علیه SRBC و نیوکاسل نداشت. 
نتیجه­ گیری: نتایج نشان می­ دهند که سطح 500 میلی ­لیتر اسیدیفایر در 1000 لیتر آب آشامیدنی با افزایش وزن اندام ­های گوارشی نظیر پانکراس نسبت به تیمار شاهد و اسیدی کردن نواحی ابتدایی دستگاه گوارش، سبب بهبود عملکرد رشد می ­شود.
متن کامل [PDF 2327 kb]   (236 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه طیور
دریافت: 1399/11/3 | ویرایش نهایی: 1401/4/26 | پذیرش: 1400/3/27 | انتشار: 1401/1/10

فهرست منابع
1. Akbari, M.R., H. Kermanshahi and G.A. Kalidari. 2004. Effect of acetic acid administration in drinking water on performance and growth characteristics and ileal microflora of broiler chickens. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 8(3): 138-146 (In Persian).
2. Antongiovanni, M., A. Buccioni, F. Petacchi, S. Leeson, S. Minieri, A. Martini and R. Cecchi. 2007. Butyric acid glycerides in the diet of broiler chickens: effects on gut histology and carcass composition. Italian Journal of Animal Science, 6: 19-25. [DOI:10.4081/ijas.2007.19]
3. Abdel-Fattah, S.A., M.H. EI-Sanhoury, N.M. EI-Mednay and F. Abdul-Azeem. 2008. Thyroid activity, some blood constituents, organs morphology and performance of broiler chicks fed supplemental organic acids. International Journal of Poultry Science, 7: 215-222. [DOI:10.3923/ijps.2008.215.222]
4. Boling-Frankenbach, S.D., J.L. Snow, C.M. Parsons and D.H. Baker. 2001. The effect of citric acid on the calcium and phosphorus requirements of chicks fed corn-soybean meal diets. Poultry Science, 80: 783-788. [DOI:10.1093/ps/80.6.783]
5. Chaveerach P., D.A. Keuzenkamp., L.J.A. Lipman and F. Van Knapen. 2004. Effect of organic acids in drinking water for young broilers on Campylobacter infection, volatile fatty acid production, gut microflora and histological cell changes. Poultry Science, 83(3): 330-334. [DOI:10.1093/ps/83.3.330]
6. Denli, M., F. Okan and K. Celik. 2003. Effect of dietary probiotic, organic acid and antibiotic supplementation to diets on broiler performance and caracass yield. Pakistan Journal of Nutrition, 2(2): 89-91. [DOI:10.3923/pjn.2003.89.91]
7. Daskiran, M., R.G. Teeter, S.L. Vanhooser, M.L. Gibson and E. Roura. 2004. Effect of dietary acidification on mortality rates, general performance, carcass characteristics, and serum chemistry of broilers exposed to cycling high ambient temperature stress. Journal of Applied Poultry Research, 13: 605-613. [DOI:10.1093/japr/13.4.605]
8. Derebas, E. and E. Demir. 2004. Effects of dietary probiotic, organic acid and antibiotic supplementation of probiotic, prebiotic and organic acids in triticale and soybean meal based broiler diets. XXII world's poultry Congress, July 6-7. Istanbul. Turkey.
9. Dibner, J.J. and P. Buttin. 2002. Use of organic acids as a model to study the impact of gut microflora on nutrition and metabolism. Journal of Applied Poultry Research, 11: 453-463. [DOI:10.1093/japr/11.4.453]
10. Gauthier, R. 2002. Intestinal health, the key to productivity: The case of organic acids. Precongreso cientifico Avicola IASA. XXVII Convencion ANECA WPDC, Puerto Vallarta Mexico.
11. Garcia, V., P. Catala-Grogori, F. Hernandez, M.D. Megias and J. Madrid. 2007. Effect of formic acid and plant extracts on growth, nutrient digestibility, intestine mucosa morphology, and meat yield of broilers. Journal of Applied Poultry Research, 16: 555-562. [DOI:10.3382/japr.2006-00116]
12. Goodarzi-Boroojeni, F., A. Mader, F. Knorr, I. Ruhnke, I. Rohe. A. Hafeez, K. Manner and J. Zentek. 2014. The effects of different thermal treatments and organic acid levels on nutrient digestibility in broilers. Poultry Science, 93: 1159-1171. [DOI:10.3382/ps.2013-03563]
13. Gornowicz, E. and K. Dziadek. 2002. The effect of acidifying preparations added to compound feeds on management conditions of broiler chickens. Annals of Animal Science, 1(1): 93-96.
14. Ghazalah, A.A., A.M. Atta, K. Elkoub, M.E.L. Moustafa and F.H. Shata. 2011. Effect of dietary supplementation of organic acids on perforamance, nutrients digestibility and health of broiler chicks. International Journal of Poultry Science, 10(3): 176-184. [DOI:10.3923/ijps.2011.176.184]
15. Ghahri, H., M. Shivazad, P. Farhumand, J. Egbal and M. Najafzadeh. 2008. An investigation on the use of dietary organic acids on broiler performance. Pajouhesh and Sazandegi, 77: 26- 33 (In Persian).
16. Gholamrezaie Sani, L., M. Mohammadi, J. Jalali Sendi, S.A. Abolghasemi and M .Roostaie Ali Mehr. 2012. Extract and leaf powder effect of artemisia annua on performance, cellular and humoral immunity in broilers. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, 14(1): 15-20.
17. Gunal, M., G. Yayli, O. Kaya, N. Karahan and O. Sulak. 2006. The effect of antibiotic growth promoter, probiotic or organic acid supplementation on performance, intestinal microflora and tissue of broiler. International Journal of Poultry Science, 5(2): 149-155. [DOI:10.3923/ijps.2006.149.155]
18. Grasman, K.A. 2010. In vivo functional test for assessing immunotoxicity in bird (Ed.), Immunotoxicity testing: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, 387-397. [DOI:10.1007/978-1-60761-401-2_25]
19. Haghighi- Khoshkho, P., G. Akbari Azad, F. Moayer and I. Pajouhandeh. 2010. Effect of dietary Butyrate on performance and small intestinal morphology of broilers. Journal of Veterinary Clinical Research, 1(4): 235- 242 (In Persian).
20. Houshmand, M., K. Azhar, I. Zulkifli, M.H. Bejo and A. Kamyab. 2012. Effects of nonantibiotic feed additives on performance, immunity and intestinal morphology of broilers fed different levels of protein. South African Journal of Animal Science, 42: 22-32. [DOI:10.4314/sajas.v42i1.3]
21. Hume, M.E., D.E. Corrier, G.W. Ivie and J.R. Deloach. 1993. Metabolism of [14C] propionic acid in broiler chicks. Poultry Science, 72: 786-793. [DOI:10.3382/ps.0720786]
22. Huang, R.L., Z.Y. Deng, C. Yang, Y.L. Yin, M.Y. Xie, G.Y. Wu, T.J. Li, L.L. Li, Z.R. Tang, P. Kang, ZH.P. Hou, D. Deng, H. Xiang, X.F. Kong and Y.M. Guo. 2007. Dietary oligochitosan supplementation enhances immune status of broilers. Journal of the Science of Food and Agriculture, 87: 153-159. [DOI:10.1002/jsfa.2694]
23. Hamid, H., H.Q. Shi, G.Y. Ma, Y. Fan, W.X. Li, L.H. Zhao, J.Y. Zhang, C. Ji and Q.G. Ma. 2018. Influence of acidified drinking water on growth performance and gastrointestinal function of broilers. Poultry Science, 97(10): 3601-3609. [DOI:10.3382/ps/pey212]
24. Islam, M.Z., Z.H. Khandaker, S.D. Chowdhury and K.M.S. Islam. 2008. Effect of citric acid and acetic acid on the performance of broilers. Journal of the. Bangladesh Agricultural University, 6: 315-320. [DOI:10.3329/jbau.v6i2.4828]
25. Iji, P.A., A. Saki and D.R. Tivey. 2001. Body and intestinal growth of broiler chicks on a commercial starter diet. 1. Intestinal weight and mucosal development. British Poultry Science, 42: 505-513. [DOI:10.1080/00071660120073151]
26. Klasing, K.C. 2007. Nutrition and the immune system. British Poultry Science, 48(5): 525-537. [DOI:10.1080/00071660701671336]
27. Khan, S., A. Sultan, A. Muhammad, N. Imtiaz, M. Mobashar, H. Khan, M. Saleem and M. Inam. 2013. Lower illeal microflora and growth performance of broilers supplemented with organic acid blend (Aciflex®) during starter phase. Greener Journal of Agricultural Sciences, 3: 794-800. [DOI:10.15580/GJAS.2013.3.102913935]
28. Kopecky, J., C. Hrnčár and J. Weis. 2012. Effect of organic acids supplement on performance of broiler chickens. Animal Sciences and Biotechnologies, 45: 51-54.
29. Maiorka, A., A.M.E. Santin, S.A. Borges, M. Opalinski and A.V.F. Silva. 2004. Evaluation of mix of fumaric, lactic, citric and ascorbic acids on starter diets of broilers. Archives of Veterinary Science, 9: 31-37. [DOI:10.5380/avs.v9i1.4043]
30. Mirbabaie langarooi, N., M. Mohammadi and M. Roostaei-Alimehr. 2013. Effect of probiotic and formic acid on immune system of broilers. Iranian Journal of Animal Science, 43(4): 449-456 (In Persian).
31. Miles, R.D., G.D. Butcher., P.R. Henry and R.C. Littell. 2006. Effect of antibiotic growth promoters on broiler performance, intestinal growth parameters, and quantitative morphology. Poultry Science, 85: 476-485. [DOI:10.1093/ps/85.3.476]
32. Mustafa, M.A.GH., M. Sulaiman and L. Salahaddin. 2014. Effect of acetic acid added to drinking water of two broiler strains on performance and small intestine histological. Diyala Agricultural Sciences Journal, 6: 1-8.
33. Moharrery, A. and M. Mahzonieh. 2005. Effect of malic acid on visceral characteristics and Coliform counts in small intestine in the broiler and layer chickens. International Journal of Poultry Science, 4(10): 761-764. [DOI:10.3923/ijps.2005.761.764]
34. Mohammadbagheri, N. and R. Najafi. 2014. The effect of citric acid and phytase on performance, blood lipid profile, immune system and some carcass characteristics of broiler chickens. Iranian Journal of Animal Science Research, 6(2): 131-139 (In Persian).
35. Mollaei Kandellosi, M.R. and F. Mirzaeei Aghjeh Gheshlagh. 2013. Effects of probiotic Saccharomyces cervisia and organic acids on performance and small intestinal morphology in broiler chickens. Research on Animal Production, 3(6): 25-34 (In Persian).
36. Nguyen, D.H., K.Y. Lee, M. Mohammadigheisar and I. H. Kim. 2018. Evaluation of the blend of organic acids and medium-chain fatty acids in matrix coating as antibiotic growth promoter alternative on growth performance, nutrient digestibility, blood profiles, excreta microflora, and carcass quality in broilers. Poultry Science, 97(12): 4351-4358. [DOI:10.3382/ps/pey339]
37. Nourmohammadi, R., S.M. Hosseini and H. Farhangfar. 2010. Effect of dietary acidification on some blood parameters and weekly performance of broiler chickens. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(24): 3092-3097. [DOI:10.3923/javaa.2010.3092.3097]
38. Pirgozliv, V., T.C. Murphy, B. Owens, J. George and M.E.E. McCann. 2008. Fumaric and sorbic acid as additives in broiler feed. Research in Veterinary Science, 84(3): 387-394. [DOI:10.1016/j.rvsc.2007.06.010]
39. Qodrati Kateshmshiry, J., Z. Saadatfar and H. Zarghi. 2016. Effect of organic acid and probiotic on small intestinal histomorphometry in broiler chickens. Animal Science and Veterinary Medicine, 1-14. (In Persian).
40. Ramarao, S.V., M.R. Reddy, M.V.L.N. Raju and A.K. Panda. 2004. Growth, nutrient utilization and immunecompetence in broiler chicken fed probiotic, gut acidifier and antibacterial compounds. Indian Journal of Poultry Science, 39: 125-130.
41. Rodjan, P., K. Soisuwan, K. Thongprajukaew, Y. Theapparat, S. Khongthong, J. Jeenkeawpieam and T. Salaeharae. 2017. Effect of organic acids or probiotics alone or in combination on growth performance, nutrient digestibility, enzyme activities, intestinal morphology and gut microflora in broiler chickens. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 102(2): 931-940. [DOI:10.1111/jpn.12858]
42. Roth, N., Gh. Hofacre, U. Zitz, G.F. Mathis, K. Moder, B. Doupovec, R. Berghouse and K.J. Domig. 2019. Prevalence of antibiotic-resistant E. coli in broilers challenged with a multi-resistant E. coli strain and received ampicillin, an organic acid-based feed additive or a synbiotic preparation. Poultry Science, 98(6): 2598-2607. [DOI:10.3382/ps/pez004]
43. Roostaei-Ali Mehr, M., H. Moayedi Ahmadsaraei and M. Haghighian-Roudsari. 2014. Effect of increasing energy of diet and adding acetic acid on the performance and intestinal microflora of broilers. Iranian Veterinary Journal, 9(4): 44-54 (In Persian).
44. Samanta, S., S. Haldar and T. Kumar Ghosh. 2010. Comparative efficacy of an organic acid blend and bacitracin methylene disalicylate as growth promoters in broiler chickens: Effects on performance, gut histology, and small intestinal milieu. Veterinary Medicine International, 2010: 1-8. [DOI:10.4061/2010/645150]
45. Senkoylu, N., H.E. Samli, H. Akyurek and A. Agma. 2007. Impact of organic acids and nutrient density of basal diet on broiler growth and gut histomorphology. 15TH European Symposium on Poultry Nutrition. Hungary, 55: 414-417. [DOI:10.1556/avet.55.2007.4.7]
46. SAS. 2013. Base SAS 9.4 procedures guide: statistical procedures. Cary, NC, USA: SAS Institute Inc.
47. Shariatmadari, F. and M. Mohiti-Asli. 2008. Additives in Animal Feeds. Tarbiat Modares University Press, 413p (In Persian).
48. Shalaei, M., S.M. Hosseini and N. Afzali. 2016. Evaluation of production performance and gut morphology of broiler chickens fed with antibiotic, organic acid, probiotic and prebiotic in tropical conditions. Research on Animal Production, 7 (14):75-67 (In Persian). [DOI:10.29252/rap.7.14.75]
49. Urbaityte, R. 2009. The use of acidifiers to alleviate ascites in poultry. Animal Science Abroad (Pigs and Poultry), 4: 7.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb