دوره 11، شماره 28 - ( تابستان 1399 )                   جلد 11 شماره 28 صفحات 106-96 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Silhi Oskouyi I, Hashemi S R, Hasani S, Ashayerizade O. (2020). Investigation of the Effect of Silver Nanoparticles Coated on Zeolite on Performance, Intestinal Morphology and Gastrointestinal Microbial Population in Broiler Chickens under Heat Stress Conditions. rap. 11(28), 96-106. doi:10.52547/rap.11.28.96
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1048-fa.html
صلحی اسکویی آیلین، هاشمی سید رضا، حسنی سعید، عشایری زاده امید. بررسی تأثیر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت بر عملکرد، مورفولوژی روده و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی پژوهشهاي توليدات دامي 1399; 11 (28) :106-96 10.52547/rap.11.28.96

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1048-fa.html


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده:   (2286 مشاهده)
   امروزه یکی از جایگزین‌های نوین آنتی‌بیوتیک‌ها، نانوذرات نقره است. نقره یکی از عناصری است که به ­علت فعالیت وسیع آنتی­ باکتریالی خود در فنآوری نانو از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر نانو نقره پوشش داده شده بر زئولیت بر عملکرد، مورفولوژی روده و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه­ های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی بود. تعداد 375 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کاب در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 15 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار توزیع شدند. تیمار­های آزمایشی شامل: 1) جیره پایه، 2) جیره پایه دارای یک درصد زئولیت، 3) جیره پایه دارای یک درصد زئولیت که پوشش داده شده با 5/0 درصد نانو نقره، 4) جیره پایه دارای یک گرم در هر کیلو­گرم اسید اُرگانیک و 5) جیره پایه دارای یک درصد زئولیت پوشش داده شده با 5/0 درصد نانو نقره و یک گرم در هر کیلو­گرم اسید اُرگانیک بود.به ­منظور اندازه­ گیری وزن اندام­ های داخلی و شمارش جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در روز­های 21 و 42 و بررسی مورفولوژی روده در روز­های 35 و 42 دوره پرورش دو قطعه جوجه از هر واحد آزمایشی کشتار شدند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که کل دوره پرورش تیمار دارای نانوذرات نقره ضریب تبدیل بیشتری نسبت به سایر تیمار­ها داشت. همچنین طول پرز در روز 35 دوره پرورش در تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی­ داری با تیمار شاهد داشت (05/0>p). در روز 42 دوره پرورش بیشترین طول پرز مربوط به تیمار نانوذرات نقره و نانوذرات نقره به ­همراه اسید آلی بود. تأثیر تیمار‌‌های آزمایشی بر نتایج جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در روز‌های 21 و 42 دوره پرورش معنی‌دار نبود. به ­طور کلی نتایج این پژوهش نشان­ دهنده این است که نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت و به­ همراه اسید آلی می­ تواند به ­عنوان یک افزودنی غذایی در شرایط تنش گرمایی بدون اثر سوئی در تغذیه جوجه‌های گوشتی مورد استفاده قرار گیرند.
 
متن کامل [PDF 744 kb]   (789 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1398/7/8 | ویرایش نهایی: 1399/5/26 | پذیرش: 1399/1/29 | انتشار: 1399/4/10

فهرست منابع
1. Adil, S., T. Banday, G.A. Bhat, M.S. Mir and M. Rehman. 2010. Effect of dietary supplementation of organic acids on performance, intestinal histomorphology and serum biochemistry of broiler chicken. Veterinary Medicine International, 479485: 1-7. [DOI:10.4061/2010/479485]
2. Ahmad, T. and M. Sarwar. 2006. Dietary electrolyte balance: implications in heat stressed broilers. World's Poultry Science Journal, 62: 638-653. [DOI:10.1017/S0043933906001188]
3. Ahmadi, F. 2011. Impact of different levels of silver nanoparticles (Ag-NPs) on performance, oxidative enzymes and blood parameters in broiler chicks. Pakistan Veterinary Journal, 32: 325-328.
4. Ahmadi, F. and A.H. Kurdestani. 2010. The impact of silver nanoparticles on growth performance, lymphoid organs and oxidative stress indicators in broiler chicks. Global Veterinaria, 5: 366-370.
5. Ahmadi, F. and F. Rahimi. 2011. Factors affecting quality and quantity of egg production in laying hens: A review. World Applied Science Journal, 12: 372-384.
6. Ahmadi, F., M. Mohammadi Khah, S. Javid, A. Zarneshan, L. Akradi and P. Salehifar. 2013. The effect of dietary silver nanoparticles on performance, immune organs and lipid serum of broiler chickens during starter period. International Journal of Biosciences, 3: 95-100. [DOI:10.12692/ijb/3.5.95-100]
7. Ahmadi, J. 2009. Application of different levels of silver nanoparticles in food on the performance and some blood parameters of broiler chickens. World Applied Sciences Journal, 7: 24-27.
8. Ahmadi, J., M. Irani and M. Choobchian. 2009. Pathological study of intestinal and liver in broiler chickens after treatment with different levels of silver nanoparticles. World Applied Sciences Journal, 7: 28-32.
9. Akbari, M.R., H. Kermanshahi and G.A. Kalidari. 2004. Effect of acetic acid administration in drinking water on performance and growth characteristics and ileal microflora of broiler chickens. Journal of Water and Soil Science, 8: 139-148 (In Persian).
10. Akradi, L., I. Sohrabi Haghdoost, A.N. Djeddi and P. Mortazavi. 2012. Histopathologic and apoptotic effect of nanosilver in liver of broiler chickens. African Journal of Biotechnology, 22: 6207-6211.
11. Al-Nasser, A., S.F. Al-Zenki, O.R. Al Saffar and F.K. Abdullah. 2011. Zeolite as a feed additive to reduce salmonella and improve production performance in broilers. International Journal of Poultry Science, 10: 448-454. [DOI:10.3923/ijps.2011.448.454]
12. Andi, M.A., H. Mohsen and A. Farhad. 2011. Effects of feed type with/without nanosilver on cumulative performance: Relative organ weight and some blood parameters of broilers. Global Veterinaria, 7: 605-609.
13. Andronikashvili, T., K. Pagava, T. Kurashvili and L. Eprikashvili. 2009. Possibility of application of natural zeolites for medicinal purposes. Bulletin of the Georgian National Academy Science, 3: 158-167.
14. Antongiovanni, M., A. Buccioni, F. Petacchi, S. Leeson, S. Minieri, A. Martini and R. Cecchi. 2007. Butyric acid glycerides in the diet of broiler chickens: effects on gut histology and carcass composition. Italian Journal of Animal Science, 6: 19-25. [DOI:10.4081/ijas.2007.19]
15. Bozkurt, M., A.U. KüçükyılmazK Çatl and M. Çınar. 2009. The effect of single or combined dietary supplementation of prebiotics, organic acid and probiotics on performance and slaughter characteristics of broilers. South African Journal of Animal Science, 39: 197-205. [DOI:10.4314/sajas.v39i3.49152]
16. Chaloupka, K., Y. Malam and A.M. Seifalian. 2010. Nanosilver as a new generation of nanoproduct in biomedical applications. Trends in biotechnology, 28: 580-588. [DOI:10.1016/j.tibtech.2010.07.006]
17. Costa, C., A. Conte, G.G. Buonocore and M.A. Del Nobile. 2011. Antimicrobial silver-montmorillonite nanoparticles to prolong the shelf life of fresh fruit salad. International Journal of Food Microbiology, 148: 164-167. [DOI:10.1016/j.ijfoodmicro.2011.05.018]
18. Duncan, D.B. 1995. Multiple range and multiple F tests. Biometrics, 11: 1-42. [DOI:10.2307/3001478]
19. Deschepper, K., M. Lippens, G. Huyghebaert and K. Molly. 2003. The effect of aromabiotic and GALI D'OR on technical performances and intestinal morphology of broilers. In Proccedings of 14th European Symposium on Poultry Nutrition August. Lillehammer, Norway, 169-175.
20. Elchiguuerra, J.L., J.L. Burt, J.R. Morones, A. Camacho- Bragado, X. Gao H.H. Lara and M.J. Yacaman. 2005. Interaction of silver nanoparticles with HIV-1. Journal of Nanobiotechnology, 3: 1477-3155. [DOI:10.1186/1477-3155-3-6]
21. Elkloub Kout, M., El. Moustafa, A.A. Ghazalah and A.A.A. Rehan. 2015. Effect of dietary nanosilver on broiler performance. International Journal of Poultry Science, 14: 177-182. [DOI:10.3923/ijps.2015.177.182]
22. Felehgari, K., F. Ahmadi, A. Rokhzadi, A. Hafsy Kurdestany and M. Mohammadi Khah. 2013. The effect of dietary silver nanoparticles and inorganic selenium supplementation on performance and digestive organs of broilers during starter period. Academy for Environment and Life Sciences, 2: 104-108.
23. Fondevila, M., R. Herrer, M.C. Casallas, L. Abecia and J.J. Ducha. 2009. Silver nanoparticles as a potential antimicrobial additive for weaned pigs. Animal Feed Science and Technology, 150: 259-269. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2008.09.003]
24. Fotidis, I.A., P.G. Kougias, I.D. Zaganas, T.A. Kotsopoulos and G.G. Martzopoulos. 2014. Inoculum and zeolite synergistic effect on anaerobic digestion of poultry manure. Environmental Technology, 35: 1219-1225. [DOI:10.1080/09593330.2013.865083]
25. Garcia, V., L.P. Catala-Gregori, F. Hernandez, M.D. Megias and J. Madrid. 2007. Effect of formic acid and plant extracts on growth, nutrient digestibility, intestine mucosa morphology, and meat yield of broilers. Journal of applied poultry research, 16: 555-562. [DOI:10.3382/japr.2006-00116]
26. Ghazalah, A.A., A.M. Atta, K. Elkloub, M.E. Moustafa and R.F. Shata. 2011. Effect of dietary supplementation of organic acids on performance, nutrients digestibility and health of broiler chicks. International Journal of Poultry Science, 10: 176-184. [DOI:10.3923/ijps.2011.176.184]
27. Gheisari, A., M. Heidari, R.K. Kermanshahi and M. Ogiani. 2007. Effect of dietary supplementation of protected organic acids on ileal microflora and protein digestibility in broiler chickens. 16th European Symposium on Poultry Nutrition, 519-522.
28. Haghighi Khoshkhoo, P., G. Akbari Azad, F. Moayer and I. Pajouhandeh. 2010. Effect of dietary Butyrate on performance and small intestinal morphology of broilers. Journal of Veterinary Clinical Research, 1: 235-242 (In Persian).
29. Hassanabadi, A., H. Hajati and L. Bahreini. 2012. The effects of nano-silver on performance, carcass characteristics, immune system and intestinal microflora of broiler chickens. 3rd International Veterinary Poultry Congress. Feb 22-23. Tehran. Iran.
30. Hashemi, S.R., I. Zulkifli, H. Davoodi, Z. Zunita and M. Ebrahimi. 2012. Growth performance, intestinal microflora, plasma fatty acid profile in broiler chickens fed herbal plant (Euphorbia hirta) and mix of acidifiers. Animal Feed Science and Technology, 178: 167-174. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2012.09.006]
31. Iji, P.A., A.A. Saki and D.R. Tivey. 2001. Intestinal structure and function of broiler chickens on diets supplemented with a mannan oligosaccharide. Journal of the Science of Food and Agriculture, 81: 1186-1192. [DOI:10.1002/jsfa.925]
32. Isazade, S., N. Mousavi and R. Taherkhani. 2015. Effects of organic acids with different dietary electrolyte balances on growth performance and intestinal microbial population of broiler. Research on Animal Production, 6: 49-60.
33. Kim, J.S., E. Kuk, K.N. Yu, J.H. Kim, S.J. Park, H.J. Lee, S.H. Kim, Y.K. Park, Y.H. Park, C.Y. Hwang and Y.K. Kim. 2007. Antimicrobial effects of silver nanoparticles. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 3: 95-101. [DOI:10.1016/j.nano.2006.12.001]
34. Langhout, P. 2000. New additives for broiler chickens. Journal of World Poultry, 16: 22-27.
35. Lesson, S., H. Namkung, M. Antongiovanni and E.H. Lee. 2005. Effect of butyric acid on the performance and carcass yield of broiler chickens. Poultry Science, 84: 1418-1422. [DOI:10.1093/ps/84.9.1418]
36. Mahdavi, R. and M. Toki. 2009. Study on usage period of dietary protected butyric acid on performance, carcass characteristics, serum metabolite levels and humoral and immune response of broiler chickens. Journal of Animal Veterinary Advances, 8: 1702-1709.
37. McManus, J.F.A. 1948. Histological and histochemical uses of periodic acid. Stain Technology, 23: 99-108. [DOI:10.3109/10520294809106232]
38. Naghizadeh, F. and M.A. Karimi Torshizi. 2013. Evaluation of silver nanoparticles as an antibiotic replacement on intestinal performance and morphometric characterization of broiler chickens. Iranian Journal of Animal Science, 44: 255-262 (In Persian).
39. Ognik, K., I. Sembratowicz, E. Cholewińska, Ł. Wlazło, B. Nowakowicz-Dębek, R. Szlązak and K. Tutaj. 2016. The effect of chemically-synthesized silver nanoparticles on performance and the histology and microbiological profile of the jejunum in chickens. Annals of Animal Science, 16: 439-450. [DOI:10.1515/aoas-2015-0067]
40. Oso, A.O., R.U. Suganthi, G.B. Manjunatha Reddy, P.K. Malik, G. Thirumalaisamy, V.B. Awachat, S. Selvaraju, A. Arangasamy and R. Bhatta. 2019. Effect of dietary supplementation with phytogenic blend on growth performance, apparent ileal digestibility of nutrients, intestinal morphology, and cecal microflora of broiler chickens. Poultry Science, 98: 4755-4766. [DOI:10.3382/ps/pez191]
41. Papatsiros, V.G., G. Christodoulopoulos and L.C. Filippopoulos. 2012. The use of organic acids in monogastric animals (swine and rabbits). Journal of Cell and Animal Biology, 6: 154-159. [DOI:10.5897/JCAB11.081]
42. Parizadian Kavan, B., M. Shams Shargh, S. Hassani and Y. Mostafalo. 2012. Effects of different levels and sizes of clinoptilolite on digestive enzymes activities, tibia bone traits and carcass characteristics of broiler chickens. Animal Sciences Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 101: 101-111 (In Persian).
43. Pelicano, E.R.L., P.A. Souza, H.B.A. Souza, D.F. Figueiredo, M.M. Boiago, S.R. Carvalho and V.F. Bordon. 2005. Intestinal mucosa development in broiler chickens fed natural growth promoters. Brazilian Journal of Poultry Science, 7: 221-229. [DOI:10.1590/S1516-635X2005000400005]
44. Pineda, L., A. Chwalibog, E. Sawosz, C. Lauridsen, R. Engberg, J. Elnif, A. Hotowy, F. Sawosz, Y. Gao, A. Ali and H. Sepehri Moghaddam. 2012. Effect of silver nanoparticles on growth performance, metabolism and microbial profile of broiler chicken. Archives of Animal Nutrition, 66: 416-429. [DOI:10.1080/1745039X.2012.710081]
45. Rahimi, S., J.L. Grimes, O. Fletcher, E. Oviedo and B.W. Sheldon. 2009. Effect of a direct-fed microbial (Primalac) on structure and ultrastructure of small intestine in turkey poultry. Poultry science, 88: 491-503. [DOI:10.3382/ps.2008-00272]
46. Salari, A.A., A. Hassanabadi, H. Nassiri Moghaddam and G. Kalidari. 2016. The effect of diet acidified with hydrochloric and butyric acids on performance of female broiler chickens. Journal of Animal Production, 2: 323-334 (In Persian).
47. Samik, K.P., H. Gobinda, K.M. Manas and S. Gautam. 2007. Effect of organic acid salt on the performance and gut health of broiler chicken. Poultry Science, 44: 389-395. [DOI:10.2141/jpsa.44.389]
48. SAS Institute. 2003. SAS user's guide: Statistics. Version 9/1. SAS Institute Inc., Cary, NC.
49. Sawosz, E., M. Binek, M. Grodzik, M. Zielińska, P. Sysa, M. Szmidt, T. Niemiec and A. Chwalibog. 2007. Influence of hydrocolloidal silver nanoparticles on gastrointestinal microflora and morphology of enterocytes of quails. Archives of Animal Nutrition, 61: 444-451. [DOI:10.1080/17450390701664314]
50. Shabani Fath, A.A., R. Najafi and Gh. Najafi. 2011. Effects of antibiotic growth promoter replacement with organic acids, on small intestinal morphology, performance and carcass characteristics of broiler chickens. Journal of Animal Science Research, 22: 113-124 (In Persian).
51. Shariatnadari, F. 2008. The application of zeolite in poultry production. World's Poultry Science Journal, 64: 76-84. [DOI:10.1017/S0043933907001730]
52. Tahami, Z., S.M. Hosseini and M. Bashtani. 2014. Effect of organic acids supplementation on some gastrointestinal tract characteristics and small intestine morphology of broiler chickens. Animal Production Research, 3: 1-10.
53. Taher pour, K., H. Moravej, M. Shivazad, M. Adibmoradi and B. Yakhchali. 2009. Effect of dietary probiotic, prebiotic and butyric acid glycerides on performance and serum composition in broiler chickens. African Journal of Biotechnologhy, 8: 2329-2334.
54. Thabet, M.T., B. Amro, A. Genaidy and G.S. Kirk. 2010. An evidence-based environmental perspective of manufactured silver nanoparticle in syntheses and applications: A systematic review and critical appraisal of peer-reviewed scientific papers. Science Total Environment, 408: 999-1006. [DOI:10.1016/j.scitotenv.2009.11.003]
55. Thompson, J.L. and M. Hinton. 1997. Antibacterial activity of formic and propionic acids in the diet of hens on salmonellas in the crop. British Poultry Science, 38: 59-65. [DOI:10.1080/00071669708417941]
56. Van Der Sluis, A.A., M. Dekker, G. Skrede and W.M. Jongen. 2002. Activity and concentration of polyphenolic antioxidants in apple juice. 1. Effect of existing production methods. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50: 7211-7219. [DOI:10.1021/jf020115h]
57. Vardak, A., M.E. Gorman, N. Swami and S. Deshpande. 2008. Identification of risks in the life cycle of nanotechnology-based products. Journal Industrial Ecology, 12: 435-448. [DOI:10.1111/j.1530-9290.2008.00029.x]
58. Vieira, S. L., O.A. Oyarzabal, D.M. Freitas, J. Berres, J.E.M. Pena, C.A. Torres and J.L.B. Coneglian. 2008. Performance of broilers fed diets supplemented with sanguinarine-like alkaloids and organic acids. Journal of Applied Poultry Research, 17: 128-133. [DOI:10.3382/japr.2007-00054]
59. Wenger J., D. Gerard, P. Lenne, H. Rigneault, J. Dintinger, T. Ebbesen, A. Boned, F. Conchonaud and D. Marguet. 2006. Dual-color X uorescence cross-correlation spectroscopy in a single nanoaperture: towards rapid multicomponent screening at high concentrations. Optics Express, 14: 12206-12216. [DOI:10.1364/OE.14.012206]
60. Zargaran-Esfahani, H., S.D. Sharifi, A. Barin and A. Afzalzade. 2010. Effect of silver nanoparticles on performance and carcass characteristics in broiler chickens. Iranian Journal of Animal Science, 41: 137-143 (In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb