دوره 9، شماره 20 - ( تابستان 1397 )                   جلد 9 شماره 20 صفحات 43-52 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ebrahimi M, Moghaddam G, Hossein Janmohammadi H J, Adibmoradi M, Abdolalizadeh Alvanegh F, Ghochkhani R et al . The Impact of In Ovo Injection with Different Levels of DL- Methionine on Carcass Characteristics and Blood Parameters of Day-Old Broiler Chicks. rap. 2018; 9 (20) :43-52
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-791-fa.html
ابراهیمی مرضیه، مقدم غلامعلی، جانمحمدی حسین، ادیب مرادی مسعود، عبدالعلی زاده الوانق فریده، قوچخانی رویا و همکاران.. پیامد تزریق درون تخم‌مرغی سطوح مختلف دی‌ال-‌متیونین بر ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی یک‌روزه . پژوهشهاي توليدات دامي. 1397; 9 (20) :43-52

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-791-fa.html


دانشگاه تبریز
چکیده:   (1187 مشاهده)
متیونین اولین اسیدآمینه محدودکننده در طیور است که نقش اصلی در تحریک ساخت پروتیین و رشد دارد. این پژوهش به منظور بررسی اثر تغذیه‌ درون تخم‌مرغی سطوح مختلف دی‌ال‌- متیونین بر جوجه‌درآوری، ویژگی‌های لاشه و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی یک روزه راس 308 طراحی شد. برای این منظور، 240 عدد تخم‌مرغ بارور مادر گوشتی راس در قالب طرح کاملاً تصادفی با هشت تیمار و 30 عدد تخم‌مرغ در هر تیمار استفاده شدند. تیمارهای پژوهشی شامل تزریق سطوح مختلف دی‌ال‌- متیونین (19/0، 38/0، 57/0، 76/0، 95/0 و 14/1 درصد) محلول در یک میلی‌لیتر آب مقطر استریل به‌همراه یک گروه شم-شاهد (تزریق آب استریل) و یک گروه شاهد (تزریق نشده) بودند. پس از تفریخ، جوجه‌ها وزن کشی شده، نمونه‌های خون گرفته شده و کشتار شدند تا ویژگی‌های لاشه مورد اندازه‌گیری قرار گیرند. تزریق درون تخم‌مرغی سطوح مختلف ‌دی‌ال‌- متیونین باعث کاهش درصد جوجه‌درآوری به‌ویژه در تیمار 14/1 درصد دی‌ال‌- متیونین شد (01/0p<). بر اساس نتایج، تزریق درون تخم‌مرغی دی‌ال‌- متیونین باعث افزایش وزن لاشه، بازده لاشه، وزن ران، وزن نسبی ران، وزن پیش معده، وزن و وزن نسبی جگر شد (05/0p<). تغذیه درون تخم‌مرغی دی‌ال‌- متیونین باعث افزایش غلظت پروتین سرم شد (01/0p<)، در حالی است که اثر کاهش‌دهنده بر غلظت گلوکز و اوره سرمی داشت (01/0p<). وزن جوجه یک روزه، غلظت کلسترول و تری‌گلیسرید سرم و همچنین وزن اندام‌های سیستم ایمنی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند (05/0p>). نتایج کلی پژوهش حاضر نشان داد علیرغم جوجه درآوری پایین در تیمارهای متیونین، تزریق 76/0 درصد دی‌ال- ‌‌متیونین  بهترین پاسخ رشد را ایجاد کرد و بنابراین سطح قابل پیشنهاد در این پژوهش می‌باشد.

 
متن کامل [PDF 718 kb]   (249 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1396/7/16 | ویرایش نهایی: 1397/7/11 | پذیرش: 1397/3/8 | انتشار: 1397/7/11

فهرست منابع
1. Abdel-Maksoud, A., F. Yan, S. Cerrate, C. Coto, Z. Wang and P.W. Waldroup. 2010. Effect of arginine level and source and level of methionine on performance of broilers 0 to 18 days of age. International Journal of Poultry Science, 9: 14-20.‌ [DOI:10.3923/ijps.2010.14.20]
2. Abdolalizadeh Alvanegh, F., M. Ebrahimi and H. Daghigh Kia. 2017. Effect of in ovo injection of different ratios of L-arginine to L-lysine on body growth, muscle production and blood metabolites concentration of day old Ross broiler chicks. Iranian Journal of Animal Science, 48: 207-217.
3. Acar, N., G.F. Barbato and P.H. Patterson. 2001. The effect of feeding excess methionine on live performance carcass traits, and Ascitic mortality. Poultry Science, 80: 1585-1989. [DOI:10.1093/ps/80.11.1585]
4. Ahmed, M.E. and T.E. Abbas. 2015. The Effect of feeding herbal methionine versus DL-methionine supplemented diets on broiler performance and carcass characteristics. International Conference on Agricultural, Ecological and Medical Sciences, (AEMS-2015) Feb. 10-11, 2015 Penang (Malaysia).
5. Al-Daraji, H.J., A.A. Al-Mashadani, W.K. Al-Hayani, A.S. Al-Hassani and H.A. Mirza. 2012. Effect of in ovo injection with L-arginine on productive and physiological traits of Japanese quail. South African Journal of Animal Science, 42: 139-145. [DOI:10.4314/sajas.v42i2.6]
6. Annongu, A.A., O.R. Karim, F.E. Sola-Ojo, R.M.O. Kayode and K.D. Adeyemi. 2014. Investigation of the toxicity levels of supplemental dietary DL-methionine for poultry in a tropical environment. Wayamba Journal of Animal Science, 6: 975-980. [DOI:10.5539/jas.v6n4p119]
7. Bhanja, S. K., A.B. Mandal, S.K. Agarwal and S. Majumdar. 2012. Modulation of post hatch-growth and immunocompetence through in ovo injection of limiting amino acids in broiler chickens. Indian Journal of Animal Sciences, 82: 993-998.
8. Bhanja, S., A. Mandal and T. Goswami. 2004. Effect of in ovo injection of amino acids on growth, immune response, development of digestive organs and carcass yields of broiler. Indian Journal of Poultry Science, 39: 212-218.
9. Bhanja, S.K, M. Sudhagar, A. Goel, N. Pandey, M. Mehra, S.K. Agarwal and A. Mandal. 2014. Differential expression of growth and immunity related genes influenced by in ovo supplementation of amino acids in broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 59: 399-408. [DOI:10.17221/7651-CJAS]
10. Bhanja, S.K. and A.B. Mandal. 2005. Effect of in ovo injection of critical amino acids on pre and post hatch growth, immunocompetence and development of digestive organs in broiler chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 18: 524-531.‌ [DOI:10.5713/ajas.2005.524]
11. Binder M. 2003. Life cycle analysis of DL-methionine in broiler meat production. In: Information for the feed industry. Degussa feed additives, Hanau-Wolfgang, Germany, pp: 1-8.
12. Bouyeh, M. 2012. Effect of excess lysine and methionine on immune system and performance of broilers. Annals of Biological Research, 3: 3218-3224.
13. Brosnan, J.T. and M.E. Brosnan. 2006. The sulfur-containing amino acids: An overview. Journal of Nutrition, 136: 1636S-1640S. [DOI:10.1093/jn/136.6.1636S]
14. Coşkun, İ., G. Erener, A. Şahin, U. Karadavut, A. Altop and A. Ağma Okur. 2014. Impacts of in ovo feeding of DL-methionine on hatchability and chick weight. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 2: 47-50. [DOI:10.24925/turjaf.v2i1.47-50.64]
15. Dibner J.J. and F.J. Ivey. 1990. Hepatic protein and amino acid metabolism in Poultry. Poultry Science, 69: 1188-1194. [DOI:10.3382/ps.0691188]
16. Ebrahimi M., A. Zare Shahneh, M. Shivazad, Z. Ansari Pirsaraei, M. Tebianian, M. Adibmoradi, K. Nourijelyani. 2013. Evaluation of the effect of feeding L-arginine on growth performance, carcass traits and blood parameters in broiler chickens. Iranian Journal of Animal Science, 44: 157-166 (In Persian).
17. Ebrahimi M., A. Zare Shahneh, M. Shivazad, Z. Ansari Pirsaraei, M. Tebianian, M. Adibmoradi and K. Nourijelyani. 2014. The effects of dietary L-arginine on growth, meat production and fat deposition in broiler chickens. Iranian Journal of Animal Science Research, 5: 281-290 (In Persian).
18. Ebrahimi, M., H. Janmohammadi, H. Daghigh Kia, G. Moghaddam, Z. Rajabi, S.A. Rafat and A. Javanmard. 2017. The effect of L-lysine in ovo feeding on body weight characteristics and small intestine morphology in a day-old Ross broiler chicks Revue de Médecine Vétérinaire, 168: 116-124.
19. Evans, E. and R.J. Patterson. 2007. Is lysine:methionine always important? Feedstuffs, 79: 1-3.
20. Fernandes J.I.M., A.E. Murakami, E.N. Martins, M.I. Sakamoto and E.R.M. Garcia. 2009. Effect of arginine on the development of the pectoralis muscle and the diameter and the protein: deoxyribonucleic acid rate of its skeletal myofibers in broilers. Poultry Science, 88: 1399-1406.‌ [DOI:10.3382/ps.2008-00214]
21. Foye, O.T., Z. Uni, J.P. McMurty and P.R. Freket. 2006. The effects of nutrient administration, "In ovo feeding" of Arginine and/or β-hydroxy-β-methyle butyrate (HMB) on insulin-like growth factors, energy metabolism and growth in turkey poults. International Journal of Poultry Science, 5: 309-317. [DOI:10.3923/ijps.2006.309.317]
22. Ghochkhani R., M. Ebrahimi, H. Daghigh Kia and S.A. Rafat. 2017. Effects of in ovo feeding with different ratios of D-L methionine to L-lysine on carcass parameters and blood metabolite concentrations in day-old Ross broiler chicks. Animal Science Research, 27: 143-158.
23. Huyhebaert, G., M. Pack and G. Degroote. 1994. Influence of protein concentration on the response of broiler to supplemental DL-methionine. Arch Geflugelked, 58: 22-29.
24. Kadam, M.M., M.R. Barekatain, S.K. Bhanja and P.A. Iji. 2013. Prospects of in ovo feeding and nutrient supplementation for poultry: the science and commercial applications-a review. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93: 3654-3661.‌ [DOI:10.1002/jsfa.6301]
25. Kalbande, V.H., K. Ravikanth, S. Maini and D.S. Rekhe. 2009. Methionine supplementation options in Poultry. International Journal of Poultry Science, 8: 588-591. [DOI:10.3923/ijps.2009.588.591]
26. Kita K., S. Kato, M. Amanayama, J. Okumura and H. Yokota. 2002. Dietary L-carnitine increase plasma insulin-like growth factor I concentration in chicken fed a diet with adequate dietary protein level. British Poultry Science, 43: 117-121. [DOI:10.1080/00071660120109980]
27. Klasing K.C. 1998. Carbohydrates. Comparative Avian Nutrition. CAB International, New York. 201-209.
28. Maroufyan, E., A. Kasim, S.R. Hashemi, T.C. Loh, M.H. Bejo and H. Davoodi. 2010. The effect of methionine and threonine supplementations on immune responses of broiler chickens challenged with infectious bursal disease. American Journal of Applied Sciences, 7: 44-50. [DOI:10.3844/ajassp.2010.44.50]
29. Mirzaaghatabar, F., A.A. Saki, P. Zamani, H. Aliarabi, and H.R. Hemati Matin. 2011. Effect of different levels of diet methionine and metabolisable energy on broiler performance and immune system. Food and Agricultural Immunology, 22: 93-103.‌ [DOI:10.1080/09540105.2010.530249]
30. Mottaghitalab M. and Y. Shafiymanesh. 2015. The effect of in ovo injection with pyridoxine, methionine, and their mixture in a broiler breeder eggs on hatchability, day-old chicks weight, and production traits. Animal Production Research, 4: 57-66 (In Persian).
31. Nikofard V., A. Samiyie and A. Mahdavi. 2011. The interaction effects between methionine and diet electrolyte balance on performance and immune responses in broiler chickens. MSc. Thesis, Isfahan University of Technology (In Persian).
32. Ohta, Y., M.T. Kidd and T. Ishibashi. 2001. Embryo growth and amino acid concentration profiles of broiler breeder eggs, embryos and chicks after in ovo administration of amino acids. Poultry Science, 80: 1430-1436.‌ [DOI:10.1093/ps/80.10.1430]
33. Ojano-Dirain C.P. and P.W. Waldroup. 2002. Evaluation of lysine, methionine and threonine needs of broilers three to six week of age under moderate temperature stress. International Journal of Poultry Science, 1: 16-21. [DOI:10.3923/ijps.2002.16.21]
34. Saki A.A., M. Abbasinejad and A. Ahmadi. 2014. Effects of using iron nanoparticles and liquid methionine (Alimet) in fetal nutrition and diet on performance of broilers, Animal Production Research, 3: 57-71 (In Persian).
35. Salahi, A. 2016. Complete Chicken Guide. Ayij publication (In Persian).
36. SAS Institute Inc. 2008. SAS/STAT User's Guide, Version 9.2. Cary, NC: SAS Institute Inc.
37. Schutte, J.B., J. Dejong, W. Smink and M. Pack. 1997. Replacement value of Betaine for DL methionine in male broiler chicks. Poultry Science, 76: 321-325. [DOI:10.1093/ps/76.2.321]
38. Shen, Y.B., P. Ferket, I. Park, R.D. Malheiros and S.W. Kim. 2015. Effects of feed grade l-methionine on intestinal redox status, intestinal development, and growth performance of young chickens compared with conventional dl-methionine. Journal of Animal Science, 93: 2977-2986. [DOI:10.2527/jas.2015-8898]
39. Sterling K.G., G.M. Pesti and R.I. Bakalli. 2006. Performance of different broiler genotypes fed diets with varying levels of dietary crude protein and lysine. Poultry Science, 85: 1045-1054. [DOI:10.1093/ps/85.6.1045]
40. Sturkie, P.D. (Ed.). 1986. Avian physiology. (4th Ed).‌ Springer Verlag New York Inc.‌ New Jersey, USA. [DOI:10.1007/978-1-4612-4862-0]
41. Swain, B.K. and T.S. Johri. 2000. Effect of supplemental methionine, choline and their combinations on the performance and immune response of broilers. British Poultry Science, 41: 83-88. [DOI:10.1080/00071660086457]
42. Tripathi K. 2013. Essentials of medical pharmacology, JP Medical Ltd.7th Ed. [DOI:10.5005/jp/books/12021]
43. Yodseranee, R. and C. Bunchasak. 2012. Effects of dietary methionine source on productive performance, blood chemical and hematological profiles in broiler chickens under tropical conditions. Tropical Animal Health and Production, 44: 1957-1963.‌ [DOI:10.1007/s11250-012-0164-7]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb