دوره 11، شماره 27 - ( بهار 1399 )                   جلد 11 شماره 27 صفحات 94-88 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

nezhadali M, alijani S, javanmard A. (2020). Comparison of Non-Linear Models to Describe of Growth Pattern in Makuie Sheep. rap. 11(27), 88-94. doi:10.29252/rap.11.27.88
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-676-fa.html
نژادعلی مهدی، علیجانی صادق، جوانمرد آرش. مقایسه مدل های غیرخطی الگوی رشد در گوسفند ماکویی پژوهشهاي توليدات دامي 1399; 11 (27) :94-88 10.29252/rap.11.27.88

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-676-fa.html


دانشگاه تبریز
چکیده:   (2121 مشاهده)

    هدف از پژوهش حاضر، توصیف منحنی رشد گوسفند نژاد ماکویی با استفاده از چهار مدل غیرخطی (لجستیک، ون- برتالانفی، گومپرتز و ورهالست) و تخمین پارامترهای این توابع بود. برای این  از 14454 رکورد وزنی ثبت شده طی سالهای 1368 تا 1394 در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند نژاد ماکویی استفاده شد. همچنین، از رویه­­ های NLMIXED وNLIN نرم افزار آماری SAS نسخه4/9 به ترتیب برای تعیین مقادیر اولیه پارمترهای توابع و  تخمین پارامترهای منحنی­ های رشد استفاده شد. مقدار وزن مجانبی بلوغ برای کل حیوانات 93/25 تا8/36، برای نرها 46/32 تا 23/35 و  برای ماده ها از 29/29 تا 15/31 متغیر بود. در نتایج بدست امده در این مطالعه، بیشترین مقدار نرخ رشد برای نرها وماده­ ها با مدل ورهالست بدست آمد (021/0) و مدل برتالانفی کمترین مقدار این پارمتر را برای نرها، ماده ­ها و کل حیوانات داشت (011/0). مضاعفاً، تابع لجستیک نرخ بلوغ نرها را بیشتر از ماده ­ها نشان داد (نرها: 014/0، ماده ها 013/0) ولی تابع گومپرتز نرخ بلوغ ماده ­ها را بالاتر نشان داد (نرها: 011/0، ماده ها: 013/0). برای مقایسه مدل‌ها از شاخص­ های ضریب همبستگی (R)، ضریب تبیین (R2)، شاخص بیزین (BIC)، شاخص آکائیک (AIC)، انحراف میانگین مطلق (MAD)، شاخص واریانس باقیمانده (S2e) و RMSE استفاده شد. بر اساس شاخص ­های مطرح شده، منحنی برتالانفی با دارا بودن پایین‌ترین مقدار AIC، BIC، RMSE، MAD و S2e و بالاترین مقدار R و R2 مناسب ترین مدل بود. زمانیکه داده ­ها براساس جنسیت مورد بررسی قرار گرفتند، دقت برآوردها افزایش یافت و مدل‌ها تطابق بهتری بر داده ­ها نشان دادند. زمانیکه داده ­ها براساس جنسیت مورد بررسی قرار گرفتند، دقت برآوردها افزایش یافت و مدل‌ها تطابق بهتری بر داده ­ها نشان دادند. در نهایت، یافته­های این مطالعه نشان داد که به ویژه، زمانی که نرها و ماده ­ها بطور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.مدل ون­ونبرتالانفی می­تواند برای توصیف دقیق ­تر الگوی رشد گوسفند نژادماکویی استفاده شود.

متن کامل [PDF 334 kb]   (944 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دریافت: 1395/8/16 | ویرایش نهایی: 1399/11/18 | پذیرش: 1398/12/10 | انتشار: 1399/2/23

فهرست منابع
1. Aggery, S.E. 2009. Logistic nonlinear mixed effects model for estimating growth parameters. Poultry Science, 88(2): 276-280. ‌ [DOI:10.3382/ps.2008-00317]
2. Araújo, R.O.D., C.R. Marcondes, M.C.F. Damé, A.D.V. Garnero, R.J. Gunski, D.M. Everling and P.R.N. Rorato. 2012. Classical nonlinear models to describe the growth curve for Murrah buffalo breed. Ciência Rural, 42(3): 520-525. [DOI:10.1590/S0103-84782012000300022]
3. Bahreini Behzadi, M.R. and A.A. Aslaminejad. 2010. A comparison of neural network and nonlinear regression predictions of sheep growth. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(16): 2128-2131. [DOI:10.3923/javaa.2010.2128.2131]
4. Bahreini Behzadi, M.R., A.A. Aslaminejad, A.R. Sharifi and H. Simianer. 2014. Comparison of mathematical models for describing the growth of Baluchi sheep. Journal of Agricultural Science and Technology, 16(1): 57-68.
5. Canaza-Cayo, A.W., T. Huanca, J.P. Gutiérrez and P.A. Beltrán. 2015. Modelling of growth curves and estimation of genetic parameters for growth curve parameters in Peruvian young llama's lama glama. Small Ruminant Research, 130: 81-89. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2015.01.026]
6. Daskiran, I., S. Koncagul and M. Bingol. 2010. Growth characteristics of indigenous norduz female and male lambs. Journal of Agricultural Science, 16: 62-69. [DOI:10.1501/Tarimbil_0000001122]
7. Ersoy, I.E., M. Mendeş and S. Keskin. 2007. Estimation of parameters of linear and nonlinear growth curve models at early growth stage in California turkeys. Archiv für Geflügelkunde, 71(4): 175-180.
8. Forni, S., M. Piles, A. Blasco, L. Varona, H.N.D. Oliveira, R.B. Lôbo and L.G.D. Albuquerque. 2009. Comparison of different nonlinear functions to describe Nelore cattle growth. Journal of Animal Science, 87(2): 496-506. [DOI:10.2527/jas.2008-0845]
9. Ganesan, R., P. Dhanavanthan, D. Balasubramanyam, P. Kumarasamy and Kiruthika. 2015. Growth modeling and factors affecting growth traits in madras red sheep. Indian Journal of Animal Research, 49(1): 20-25. [DOI:10.5958/0976-0555.2015.00004.7]
10. Gbangboche, A.B., R. Gleke-Kalai, L.G. Albuquerque and P. Leroy. 2008. Comparison of non-Linear growth Models to describe the growth curve in west African dwarf sheep. Animal, 2: 1003-1012. [DOI:10.1017/S1751731108002206]
11. Hadjipavlou, G. and S.C. Bishop. 2009. Age‐dependent quantitative trait loci affecting growth traits in scottish blackface sheep. Animal Genetics, 40(2): 165-175. [DOI:10.1111/j.1365-2052.2008.01814.x]
12. Hossein-Zadeh, N.G. 2015. Modeling the growth curve of Iranian Shall sheep using non-linear growth models. Small Ruminant Research, 130: 60-66. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2015.07.014]
13. Jafari, S., A. Hashemi, G. Manafiazar, R. Darvishzadeh, S. Razzagzadeh and M. Farhadian. 2012. Genetic analysis of growth traits in Iranian Makuie sheep breed. Italian Journal of Animal Science, 11(1): e18. [DOI:10.4081/ijas.2012.e18]
14. Keskin, I., B. Dag, V. Sariyel and M. Gokmen. 2009. Estimation of growth curve parameters in konya merino sheep. South African Journal of Animal Science, 39(2): 163-168. [DOI:10.4314/sajas.v39i2.44390]
15. Lupi, T.M., S. Nogales, J.M. León, C. Barba and J.V. Delgado. 2015. Characterization of commercial and biological growth curves in the Segureña sheep breed. Animal, 9(8): 1341-1348. [DOI:10.1017/S1751731115000567]
16. Malhado, C.H.M., P.L.S. Carneiro, P.R.A.M. Affonso, A.A.O. Souza and J.L.R. Sarmento. 2009. Growth curves in Dorper sheep crossed with the local Brazilian breeds, Morada nova, Rabo largo and Santa lnês. Small Ruminant Research, 84(1): 16-21. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2009.04.006]
17. Moreira, R.P., V.B. Pedrosa, P.R. Falcão, M.D.F. Sieklicki, C.G. Rocha, I.C. dos Santos and A.D.S. Martins. 2016. Growth curves for Ile de France female sheep raised in feedlot. Semina: Ciências Agrárias Londrina, 37(1): 303-310. [DOI:10.5433/1679-0359.2016v37n1p303]
18. Nezhadali, M, H. Hahangirzadeh, S. Razavian, S. Alijani and R. Seyedsharifi. 2015. Investigation of some different factors that affect yearling weight of Makuie sheep. The 4th national congress on organic and conventional agriculture, Ardabil, Iran.
19. Santos, N.P.D.S, C.B. de Oliveira Neto, J.L.R. Sarmento, L.R. Bezerra, R.L. Oliveira, G.V. dos Santos and D. Biagiotti. 2014. Carcass traits and growth curve parameters in Santa Inês sheep. Journal of Agricultural Science, 6(5): 180. [DOI:10.5539/jas.v6n5p180]
20. Sarmento, J.L.R., A.J. Regazzi, W.H.D. Sousa, R.D.A. Torres, F.C. Breda and G.R.D.O. Menezes. 2006. Analysis of the growth curve of Santa Ines sheep. Revista Brasileira de Zootecnia, 35(2): 435-442. [DOI:10.1590/S1516-35982006000200014]
21. Silva, L.S.A., A.B. Fraga, F.D.L. da Silva, P.M.G. Beelen, R.M. de Oliveira H. SilvaTonhati and C. da Costa Barros. 2012. Growth curve in Santa Inês sheep. Small Ruminant Research, 105(1): 182-185. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2011.11.024]
22. Souza, L.D.A., P.L.S. Carneiro, C.H.M. Malhado and F.G.D. Silveira. 2013. Traditional and alternative nonlinear models for estimating the growth of Morada Nova sheep. Revista Brasileira de Zootecnia, 42(9): 651-655. [DOI:10.1590/S1516-35982013000900007]
23. Tariq, M. M., M.A. Bajwa, A. Waheed, E. Eyduran, F. Abbas, F.A. Bokhari and A. Akbar. 2011. Growth curve in mengali sheep breed of Balochistan. The Journal of Anim. and Plant Science, 21(1): 5-7.
24. Tariq, M.M., F. Iqbal, E. Eyduran, M.A. Bajwa, Z.E. Huma and A. Waheed. 2013. Comparison of non-linear functions to describe the growth in Mengali sheep breed of Balochistan. Pakistan J. Zool, 45(3): 661-665.
25. Topal, M., M. Ozdemir, V. Aksakal, N. Yildiz and U. Dogru. 2004. Determination of the best nonlinear function in order to estimate growth in Morkaraman and Awassi lambs. Small Ruminant Research, 55(1): 229-232. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2004.01.007]
26. Valizadeh, R. 2010. January. Iranian sheep and goat industry at a glance. In Indian conference of stress management in small ruminant production and product processing, Jaipur, India.
27. Waheed, A., E. Eyduran, M.M. Tariq, S. Ahmad, T. Hameed and F.A. Bukhari. 2016. Comparison of the Non-Linear Models Defining the Growth of Thalli Sheep under Desert Conditions. Pakistan J. Zool, ‌ 48(2): 423-426.
28. Aggery, S.E. 2009. Logistic nonlinear mixed effects model for estimating growth parameters. Poultry Science, 88(2): 276-280. ‌ [DOI:10.3382/ps.2008-00317]
29. Araújo, R.O.D., C.R. Marcondes, M.C.F. Damé, A.D.V. Garnero, R.J. Gunski, D.M. Everling and P.R.N. Rorato. 2012. Classical nonlinear models to describe the growth curve for Murrah buffalo breed. Ciência Rural, 42(3): 520-525. [DOI:10.1590/S0103-84782012000300022]
30. Bahreini Behzadi, M.R. and A.A. Aslaminejad. 2010. A comparison of neural network and nonlinear regression predictions of sheep growth. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(16): 2128-2131. [DOI:10.3923/javaa.2010.2128.2131]
31. Bahreini Behzadi, M.R., A.A. Aslaminejad, A.R. Sharifi and H. Simianer. 2014. Comparison of mathematical models for describing the growth of Baluchi sheep. Journal of Agricultural Science and Technology, 16(1): 57-68.
32. Canaza-Cayo, A.W., T. Huanca, J.P. Gutiérrez and P.A. Beltrán. 2015. Modelling of growth curves and estimation of genetic parameters for growth curve parameters in Peruvian young llama's lama glama. Small Ruminant Research, 130: 81-89. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2015.01.026]
33. Daskiran, I., S. Koncagul and M. Bingol. 2010. Growth characteristics of indigenous norduz female and male lambs. Journal of Agricultural Science, 16: 62-69. [DOI:10.1501/Tarimbil_0000001122]
34. Ersoy, I.E., M. Mendeş and S. Keskin. 2007. Estimation of parameters of linear and nonlinear growth curve models at early growth stage in California turkeys. Archiv für Geflügelkunde, 71(4): 175-180.
35. Forni, S., M. Piles, A. Blasco, L. Varona, H.N.D. Oliveira, R.B. Lôbo and L.G.D. Albuquerque. 2009. Comparison of different nonlinear functions to describe Nelore cattle growth. Journal of Animal Science, 87(2): 496-506. [DOI:10.2527/jas.2008-0845]
36. Ganesan, R., P. Dhanavanthan, D. Balasubramanyam, P. Kumarasamy and Kiruthika. 2015. Growth modeling and factors affecting growth traits in madras red sheep. Indian Journal of Animal Research, 49(1): 20-25. [DOI:10.5958/0976-0555.2015.00004.7]
37. Gbangboche, A.B., R. Gleke-Kalai, L.G. Albuquerque and P. Leroy. 2008. Comparison of non-Linear growth Models to describe the growth curve in west African dwarf sheep. Animal, 2: 1003-1012. [DOI:10.1017/S1751731108002206]
38. Hadjipavlou, G. and S.C. Bishop. 2009. Age‐dependent quantitative trait loci affecting growth traits in scottish blackface sheep. Animal Genetics, 40(2): 165-175. [DOI:10.1111/j.1365-2052.2008.01814.x]
39. Hossein-Zadeh, N.G. 2015. Modeling the growth curve of Iranian Shall sheep using non-linear growth models. Small Ruminant Research, 130: 60-66. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2015.07.014]
40. Jafari, S., A. Hashemi, G. Manafiazar, R. Darvishzadeh, S. Razzagzadeh and M. Farhadian. 2012. Genetic analysis of growth traits in Iranian Makuie sheep breed. Italian Journal of Animal Science, 11(1): e18. [DOI:10.4081/ijas.2012.e18]
41. Keskin, I., B. Dag, V. Sariyel and M. Gokmen. 2009. Estimation of growth curve parameters in konya merino sheep. South African Journal of Animal Science, 39(2): 163-168. [DOI:10.4314/sajas.v39i2.44390]
42. Lupi, T.M., S. Nogales, J.M. León, C. Barba and J.V. Delgado. 2015. Characterization of commercial and biological growth curves in the Segureña sheep breed. Animal, 9(8): 1341-1348. [DOI:10.1017/S1751731115000567]
43. Malhado, C.H.M., P.L.S. Carneiro, P.R.A.M. Affonso, A.A.O. Souza and J.L.R. Sarmento. 2009. Growth curves in Dorper sheep crossed with the local Brazilian breeds, Morada nova, Rabo largo and Santa lnês. Small Ruminant Research, 84(1): 16-21. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2009.04.006]
44. Moreira, R.P., V.B. Pedrosa, P.R. Falcão, M.D.F. Sieklicki, C.G. Rocha, I.C. dos Santos and A.D.S. Martins. 2016. Growth curves for Ile de France female sheep raised in feedlot. Semina: Ciências Agrárias Londrina, 37(1): 303-310. [DOI:10.5433/1679-0359.2016v37n1p303]
45. Nezhadali, M, H. Hahangirzadeh, S. Razavian, S. Alijani and R. Seyedsharifi. 2015. Investigation of some different factors that affect yearling weight of Makuie sheep. The 4th national congress on organic and conventional agriculture, Ardabil, Iran.
46. Santos, N.P.D.S, C.B. de Oliveira Neto, J.L.R. Sarmento, L.R. Bezerra, R.L. Oliveira, G.V. dos Santos and D. Biagiotti. 2014. Carcass traits and growth curve parameters in Santa Inês sheep. Journal of Agricultural Science, 6(5): 180. [DOI:10.5539/jas.v6n5p180]
47. Sarmento, J.L.R., A.J. Regazzi, W.H.D. Sousa, R.D.A. Torres, F.C. Breda and G.R.D.O. Menezes. 2006. Analysis of the growth curve of Santa Ines sheep. Revista Brasileira de Zootecnia, 35(2): 435-442. [DOI:10.1590/S1516-35982006000200014]
48. Silva, L.S.A., A.B. Fraga, F.D.L. da Silva, P.M.G. Beelen, R.M. de Oliveira H. SilvaTonhati and C. da Costa Barros. 2012. Growth curve in Santa Inês sheep. Small Ruminant Research, 105(1): 182-185. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2011.11.024]
49. Souza, L.D.A., P.L.S. Carneiro, C.H.M. Malhado and F.G.D. Silveira. 2013. Traditional and alternative nonlinear models for estimating the growth of Morada Nova sheep. Revista Brasileira de Zootecnia, 42(9): 651-655. [DOI:10.1590/S1516-35982013000900007]
50. Tariq, M. M., M.A. Bajwa, A. Waheed, E. Eyduran, F. Abbas, F.A. Bokhari and A. Akbar. 2011. Growth curve in mengali sheep breed of Balochistan. The Journal of Anim. and Plant Science, 21(1): 5-7.
51. Tariq, M.M., F. Iqbal, E. Eyduran, M.A. Bajwa, Z.E. Huma and A. Waheed. 2013. Comparison of non-linear functions to describe the growth in Mengali sheep breed of Balochistan. Pakistan J. Zool, 45(3): 661-665.
52. Topal, M., M. Ozdemir, V. Aksakal, N. Yildiz and U. Dogru. 2004. Determination of the best nonlinear function in order to estimate growth in Morkaraman and Awassi lambs. Small Ruminant Research, 55(1): 229-232. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2004.01.007]
53. Valizadeh, R. 2010. January. Iranian sheep and goat industry at a glance. In Indian conference of stress management in small ruminant production and product processing, Jaipur, India.
54. Waheed, A., E. Eyduran, M.M. Tariq, S. Ahmad, T. Hameed and F.A. Bukhari. 2016. Comparison of the Non-Linear Models Defining the Growth of Thalli Sheep under Desert Conditions. Pakistan J. Zool, ‌ 48(2): 423-426.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb