دوره 11، شماره 27 - ( بهار 1399 )                   جلد 11 شماره 27 صفحات 56-46 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bayat Koohsar J, Hossein zadeh H A, ganbari F, farivar F. (2020). Effect of Physical and Biological Processing Methods on Chemical Composition, Gas Production Parameters and in vitro Digestibility of Barley Grain. rap. 11(27), 46-56. doi:10.29252/rap.11.27.46
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1041-fa.html
حسین زاده حسین اصغر، بیات کوهسار جواد، قنبری فرزاد، فریور فریبا. تأثیر روش های مختلف عمل آوری فیزیکی و بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم برون تنی دانه جو پژوهشهاي توليدات دامي 1399; 11 (27) :56-46 10.29252/rap.11.27.46

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1041-fa.html


دانشگاه گنبد کاووس
چکیده:   (2069 مشاهده)
      این پژوهش به­ منظور بررسی تأثیر روش­ های مختلف عمل­ آوری فیزیکی و بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم برون­تنی دانه جو در قالب طرح کاملاً تصادفی (6 تیمار و 3 تکرار) انجام شد. تیمارها شامل دانه جو عمل ­آوری نشده (شاهد)، غلطک­ زده­ شده با بخار (به­ مدت ۳ تا ۵ دقیقه)، غلطک ­زده ­شده با بخار و مخمر (ساکارومایسس سرویزیه ) (4 درصد به نسبت 1:2)، مایکروویو شده (باقدرت۸۵۰ وات و به­ مدت ۳ دقیقه )، غلطک­ زده ­شده با بخار و مایکروویو شده و غلطک­ زده­ شده با بخار+ مخمر+ مایکروویو بودند. ترکیب شیمیایی نمونه­ ها مطابق روش ­های استاندارد تعیین شد. به­ منظور برآورد فرآسنجه­ های تولید گاز نمونه ­ها، از آزمون تولید گاز استفاده شد. قابلیت هضم برون­تنی نمونه ­ها با استفاده از روش کشت بسته انجام شد. عمل ­آوری بر ترکیب شیمیایی تیمارها دارای تأثیر معنی ­داری بود. عمل­ آوری مقدار پروتئین خام تیمارهای مختلف را افزایش داد که بیشترین مقدار آن در تیمار ترکیبی (غلطک ­زده­ شده با بخار+ مخمر + مایکروویو) مشاهده شد (14 درصد). عمل­ آوری تأثیری بر الیاف نامحلول در شوینده خنثی دانه جو نداشت. عمل ­آوری پتانسیل تولید گاز دانه جو را کاهش داد که کمترین مقدار آن در تیمار ترکیبی (غلطک­ زده ­شده با بخار + مخمر + مایکروویو) به ­دست آمد (36/91 میلی­لیتر به ازای 200 میلی­ گرم ماده خشک). همچنین عمل ­آوری تأثیر معنی­ داری بر مقدار قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی نداشت. تمام تیمارها به‌جز مایکروویو، باعث افزایش توده میکروبی و بازده آن شدند، که از این نظر بیشترین افزایش در تیمار غلطک ­زده ­شده با بخار + مخمر مشاهده شد ( به ­ترتیب 11/183 و 42/0 میلی­ گرم بر ماده­ خشک). به ­طورکلی نتایج نشان داد که روش ­های مختلف عمل ­آوری می­ توانند ارزش تغذیه­ ای دانه جو را به ­طور معنی­ داری تحت تأثیر قرار دهند.
متن کامل [PDF 329 kb]   (719 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه نشخوارکنندگان
دریافت: 1398/5/29 | ویرایش نهایی: 1399/2/23 | پذیرش: 1398/8/1 | انتشار: 1399/2/23

فهرست منابع
1. AOAC. 2005. Official methods of analysis. Association of official analytical chemists. Washington, DC. USA.
2. Basiri, S. 2007. The processing and residue of fruit and vegetables. Azad University Press Shabestar. 159 pp.
3. Beauchemin, K.A., B.I. Farr, L.M. Rode and G.B. Schaalje. 1994. Effects of alfalfa silage chop length and supplementary long hay on chewing and milk production of dairy cows. Journal of Dairy Science, 77: 1326-1339. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(94)77072-7]
4. Blummel, M. and E.R. Orskov. 1993. Composition of In vitro gas production and nylon bag degradability of roughages is predicting food intake in cattle. Animal Feed Science and Technology, 40: 109-119. [DOI:10.1016/0377-8401(93)90150-I]
5. Blummel, M., H.P.S. Makkar and K. Becker. 1997. In vitro gas production: technique revisited. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 77: 24-34. [DOI:10.1111/j.1439-0396.1997.tb00734.x]
6. Broderick, G.A. and W. Michael Craig. 1980. Effect of heat treatment on ruminal degradation and escape, and Intestinal digestibility of cottonseed meal protein. Journal of Nutrition, 110: 2381-2389. [DOI:10.1093/jn/110.12.2381]
7. Chaudhary, A.S. 1998. Nutrient composition, digestion and rumen fermentation in sheep of wheat straw treated with calcium oxide, sodium hydroxide and alkaline hydrogen peroxide. Animal Feed Science and Technology, 74: 315-328. [DOI:10.1016/S0377-8401(98)00178-3]
8. Cooke, K.M., J.K. Bernard and J.W. West. 2009. Performance of lactating dairy cows fed ryegrass silage and corn silage with ground corn, steam-flaked corn, or hominy feed. Journal of Dairy Science, 92: 1117-1123. [DOI:10.3168/jds.2008-1481]
9. Datt, C. and G. Singh. 1995. Effect of protein supplementation on In vitro digestibility and gas production of wheat straw. Indian Journal Dairy Science, 48: 357-361.
10. Day, C.N. and R.O. Moravicki. 2018. Effects of fermentation by yeast and amylolytic lactic acid bacteria on grain sorghum protein content and digestibility. Journal of Food Quality, 141: 8-17. [DOI:10.1155/2018/3964392]
11. Dehghan-Banadaky, M., R. Corbett and M. Oba. 2007. Effects of berley grain processing on productivity of cattle. Animal Feed Science and Technology, 137:1-24. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2006.11.021]
12. Engstrom, D.F., G.W. Mathison, L.A. Goonewardene. 1992. Effect of -glucan, starch, and fiber content and steam vs. dry rolling of barley grain on its degradability and utilization by steers. Animal Feed Science Technology, 37: 33-46. [DOI:10.1016/0377-8401(92)90118-P]
13. Fakhouri, M.O. and H.S. Ramaswamy. 1993. Temperature uniformity of microwave heated foods as influenced byproduct type and composition. Food Research International Journal, 26: 89-95. [DOI:10.1016/0963-9969(93)90062-N]
14. Fathi Nasri, M.H., M. Danesh Mesgaran, R. Valizadeh, A. Nikkhah, M.R. Emami and A.R. Heravi Mousavi. 2006. Effect of heating (roasting) on chemical composition, nitrogen fractions, degradability coefficients and ruminal - intestinal disappearance of dry matter and crude protein of two varieties (Sahar and Williams) of whole soybean grain. Agricultural Science and Technology, 20: 22-35 (In Persian).
15. Fiems, L.O., B.G. Cottyn, C.V. Boucque, J.M. Vanacker and F.X. Buysee. 1990. Effect of grain processing on in Sacco digestibility and degradability in the rumen. Archives of Animal Nutrition, 40: 713-721. [DOI:10.1080/17450399009428420]
16. Folawiyo, Y.L. and R.K.O. Apenten. 1997. The effect of heat and acid-treatment on the structure rapeseed albumin (napin). Food Chemistry, 58: 237-243. [DOI:10.1016/S0308-8146(96)00221-X]
17. Getachew, G., H.P.S. Makkar and K. Becker. 2002. Tropical browses: content of phenolic compounds, In vitro gas production and stoichiometric relationship between short chain fatty acids and In vitro gas production. The Journal of Agricultural Science, 139: 341-352. [DOI:10.1017/S0021859602002393]
18. Ghorbani, B. T. Ghoorchi, P. Shawrang and S. Zerehdaran. 2017. Effects of Different Level of Gamma Irradiation on Barley and Soybean Seeds on Rumen Degradation Rate and Performance of Lambs. Research on Animal Production, 8: 58-67. [DOI:10.29252/rap.8.15.58]
19. Haddi, M.L., S. Filacorda, K. Meniai, F. Rollin and P. Susmel. 2003. In vitro fermentation kinetics of some halophyte shrubs sampled at three stage maturity. Animal Feed Science and Technology, 104: 215-225. [DOI:10.1016/S0377-8401(02)00323-1]
20. Herrera-Saldana, R.E., J.T. Huber and M.H. Poore. 1990. Dry matter, crude protein and starch degradability of five cereal grains. Journal of Dairy Science, 73: 2386-2393. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(90)78922-9]
21. Holopainen U.R., A. Wilhelmson, M. Salmenkallio-Marttila, P. Peltonen-Sainio, A. Rajala, P. Reinikainen, E. Kotaviita, H. Simolin and S. Home. 2005. Endosperm structure affects the malting quality of barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Agriculture and Food Chemistry, 53: 7279-7287. [DOI:10.1021/jf050349b]
22. Hossein Zadeh, H.A. 2019. The Effect of different processing methods physical and biological chemical composition, ruminal degradability, gas production parameters and digestibility of corn grain. Thesis masters. Gonbad Kavoos University, 78 pp (In Persian).
23. Kaasova, J., B. Hubackova, P. Kadlec, J. Prihoda and Z. Bubnik. 2002. Chemical and biochemical changes during microwave treatment of wheat. Czech Journal Food Science, 20: 74-78. [DOI:10.17221/3513-CJFS]
24. Kadlec, P., J. Kaasova, J. Dostalova, M. Zatopkova, V. Hosnedl and J. Hrachovinova. 2002. Microwave treatment on drying of germinated pea. Czech Journal of Feed Science, 20: 23-30. [DOI:10.17221/3505-CJFS]
25. Kellems, R.O. and D.C. Church. 2002. Livestock feeds and feeding. 5th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA, p. 654.
26. Lanzas, C., D.G. Fox and A.N. Pell. 2006. Digestion kinetics of dried cereal grain. Animal Feed Science and Technology.
27. Lewandowicz, G., T. Jankowsk and J. Fornal. 2000. Effect of microwave radiation on physico-chemical properties and structure of cereal starches. Carbohydrate Polymers, 42: 193-199. [DOI:10.1016/S0144-8617(99)00155-1]
28. Makkar, H.P. 2005. In vitro gas methods for evaluation of feeds containing phytochemical. Animal Feed Science and Technology, 123: 291-302. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2005.06.003]
29. Menke, K.H and H. Steingass. 1988. Estimation of energetic feed value obtained from chemical analysis and In vitro gas production using rumen fluid. Animal Research and Development, 28: 7-55.
30. Menke, K.H., L. Raab, A. Salewski, H. Steingass, D. Fritz and W. Schneider. 1979. The estimation of digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedstuff from the gass production when they incubated with rumen liquor in vitro. Journal Agriculture Science, 92: 183-189.
31. Moo-Young, M., Y. Chisti and D. Vlach. 1993. Fermentation of cellulosic materials to mycoprotein foods. Biotechnology Advances, 11: 469-479. [DOI:10.1016/0734-9750(93)90015-F]
32. National Research Council (NRC). 2001. Nutrient Requirement of Dairy Cattle, 7th revised ed. National Academy of Science, Washington DC.
33. Offner, A., A. Bach and D. Savant. 2003. Quantitative review of in situ starch degradation in the rumen. Animal Feed Science and Technology, 106: 81-93. [DOI:10.1016/S0377-8401(03)00038-5]
34. Ørskov, E.R. and L. McDonald. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to the rate of passage. Journal of Agricaltural Science Cambridg, 92(1): 499-503. [DOI:10.1017/S0021859600063048]
35. Parand, E. and A. Taghizadeh. 2010. Examination of Digestibility of Processed Barley Grain with Different Methods, Using Gas Production Technique with two Sources of Inocola. Journal of Animal Science Research, 4: 2-20 (In Persian).
36. Reynolds, C.K., J.D. Sutton and D.E. Beever. 1997. Effects of feeding starch to dairy cattle on nutrient availability and production. Recent Advances in Animal Nutrition. Nottingham University Press. UK, pp: 105-134.
37. Rooney, L.W. and R.L. Pflugfelder. 1986 Factors affecting starch digestibility with special emphasis on sorghumand corn. Journal Animal Science, 63:1607-1623. [DOI:10.2527/jas1986.6351607x]
38. Sadeghi, A.A. and P. Shawrang. 2006. Effects of microwave irradiation on ruminal protein and starch degradation of corn grain. Animal Feed Science Technology, 127: 113-123. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2005.07.004]
39. Sadeghi, A.A. and P. Shawrang. 2008. Effects of microwave irradiation on ruminal dry matter, protein and starch degradation characteristics of barley grain. Animal Feed Science and Technology, 141: 184-194. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2007.05.034]
40. SAS Institute. 2000. SAS/STAT user's guide. SAS Institute Inc, Cary.
41. Scerra, V., P. Caparr, F. Foti, M. Lanza and A. Priolo. 2001. Citrus pulp and wheat straw silage as an ingrident in lamb diets: effect on growth and carcass and meat quality. Small Ruminant Research, 51: 51-56. [DOI:10.1016/S0921-4488(00)00208-X]
42. Sepehri Moghaddam, H., H. Nasiri Moghaddam and M. Danesh Mesgran. 2008. Use of different levels of soybean seedsheat on the performance of broiler chicks, 61 pp (In Persian).
43. Shojaosadati, S.A., R. Faraidouni, A. Madadi-Nouei and I. Mohamadpour. 1999. Protein enrichment of lignocellulosic substrates by solid state fermentation using Neurospora sitophila. Resource. Conservation and Recycl, 27: 73-87 [DOI:10.1016/S0921-3449(98)00086-X]
44. Soltani Naseri, K., F. Ghanbari, J. Bayat Kouhsar and F. Talei. 2019. Effect of Chemical and Biological Processing Methods on Chemical Composition, Gas Production Parameters and In VitroDigestibility of CicerArietinumWaste. Research on Animal Production, 9: 72-82. [DOI:10.29252/rap.9.22.72]
45. Tang, S.X., G.O. Tayo, Z.H. Tan, L.X. Sun, C.S. Shen, W.J. Zhou, G.P. Xiao, X.F. Ren and S.B. Shen. 2008. Effects of yeast culture and fibro lytic enzyme supplementation on in vitro fermentation characteristics of low-quality cereal straws. Journal of Animal Science, 86: 1164-1172. [DOI:10.2527/jas.2007-0438]
46. Theodorou, M.K., B.A. Williams, M.S. Dhanoa, A.B. McAllan and J. France. 1994. A simple gas prodaction method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of ruminant feeds. Animal Feed Science and Technology, 48: 185-97. [DOI:10.1016/0377-8401(94)90171-6]
47. Theurer, C.B., J.T. Huber, A. DelgadoElorduy and R. Wanderley. 1999. Invited review: Summary of steam-flaking corn or sorghum grain for lactating dairy cows. Journal Dairy Science, 82: 1950-1959. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(99)75431-7]
48. Van Soest, P.J., J.B. Robertson and B.A. Lewis. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3598. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(91)78551-2]
49. Waldo, D.R. 1973. Extent and partition of cereal grain starch digestion in ruminants. Journal Animal Science, 37: 1062-1074. [DOI:10.2527/jas1973.3741062x]
50. Wang, Y. and T. McAllister. 2000. Grain processing for ruminants: Latest technologies, Proc. 21st West. Nutr. Conf., Winnipeg, MB, Canada, pp: 39-55.
51. Williams, P.E.V., C.A.G. Tait, G.M. Innes and C.J. Newbeld. 1991. Effects of the inclusion of yeast culture (Sacharomyces cervisiac plus growth medium) in the diet of dairy cows on milk yield and forage degradation and fermentation patterns in the rumen of steers. Journal Animal Science, 69: 3015-3026. [DOI:10.2527/1991.6973016x]
52. Zhong, R.Z., J.G. Li, Y.X. Gao, Z.L. Tan and G.P. Ren. 2008. Effects of substitution of different levels of steam-flaked corn for finely ground corn on lactation and digestion in early lactation dairy cows. Journal of Dairy Science, 91: 3931-3937. [DOI:10.3168/jds.2007-0957]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb