دوره 11، شماره 27 - ( بهار 1399 )                   جلد 11 شماره 27 صفحات 115-101 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karami M, Fayazi J, Hasanpur K, Javanmard A, Varnasari H. (2020). Estimation of Genetic Parameters for Growth Traits in Two Routine and Ascites Inducing Conditions for Ascites Syndrome in a Commercial Broiler Line. rap. 11(27), 101-115. doi:10.29252/rap.11.27.101
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1032-fa.html
کرمی مریم، فیاضی جمال، حسن پور کریم، جوانمرد آرش، ورناصری حمید. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد تحت شرایط استاندارد و تنش آسیب زا در یک لاین تجاری جوجه گوشتی پژوهشهاي توليدات دامي 1399; 11 (27) :115-101 10.29252/rap.11.27.101

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-1032-fa.html


دانشگاه تبریز
چکیده:   (2370 مشاهده)
   در پژوهش حاضر، رکوردهای فنوتیپی مربوط به وزن زنده بدن و نرخ رشد متعلق به دونسل از خط پدری یک لاین تجاری جوجه گوشتی شامل 47 و 71 پدر به­ صورت مجزا برای برآورد پارامترهای ژنتیکی و همبستگی ­های بین صفات مرتبط با رشد، تحت شرایط پرورش استاندارد و تنش سرمایی استفاده شد. برآورد وراثت­ پذیری و اجزا واریانس صفات مرتبط با رشد با تجزیه و تحلیل رویه تک­ متغیره و همبستگی ­های ژنتیکی و فنوتیپی صفات مذکور با تجزیه و تحلیل چند­متغیره با رویه REML نرم­ افزار WOMBAT انجام ­گرفت. نتایج حاصل از مطالعه در خصوص، ضرایب وراثت­ پذیری صفات مرتبط با رشد در هر دو شرایط پرورشی از مقادیر پایین تا بالا دامنه نوسان داشت (از 08/0تا 76/0) و همچنین، به­ طورکلی بیشترین مقادیر وراثت­ پذیری مربوط به اوایل دوره رشد بود که البته با افزایش سن، روند کاهشی را نشان­ داد به­ طوریکه، در این خصوص در هر دو نسل روندهای مشابهی در نتایج بدست آمد. از نتایج حاصل دیگر تحقیق، دامنه ضریب همبستگی­ های ژنتیکی بین وزن ­های زنده مختلف بدن و نرخ رشد، در سنین مختلف از مقدارپایین تا بالا برآورد شد. به طور کلی، همبستگی­ های فنوتیپی در تمام هفته­ ها پایین­تر از همبستگی­ های ژنتیکی بودند. از سوی دیگر، همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی برای همه صفات با افزایش سن روند کاهشی را نشان داد. تفسیر نتایج حاصل از کاهش وراثت­ پذیری­ های صفات مرتبط با رشد حاکی از این ست که علاوه بر اینکه عوامل غیرژنتیکی در کاهش سهم واریانس ژنتیکی افزایشی از کل واریانس دخیل بوده، ابتلا به عارضه آسیت در هفته ­های آخر (به­ ویژه شرایط تنش ­سرمایی) نیز منجر به کاهش وراثت ­پذیری شده است. همچنین، دلیل فقدان همبستگی ژنتیکی مشاهده­ شده بالا، بین صفات مرتبط با رشد در شرایط دمایی استاندارد و تحت تنش ­سرمایی، احتمالاً این ست که ژن­ های کاندیدای یکسانی بر روی این صفات در هر دو شرایط محیطی تأثیرگذار نیستند. در نهایت، برآوردهای وراثت پذیری و واریانس ژنتیکی در دامنه متوسط تا بالا صفات مورد مطالعه با در نظر گرفتن همبستگی­ های موجود فی مابین، حاکی از این ست که با انتخاب ژنتیکی صفات هدف­ گذاری شده در این تحقیق، می­ توان انتظار پیشرفت ژنتیکی داشت.

متن کامل [PDF 2746 kb]   (642 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دریافت: 1398/4/27 | ویرایش نهایی: 1399/2/27 | پذیرش: 1398/8/21 | انتشار: 1399/2/23

فهرست منابع
1. Arce-Menocal. J., E. Avila-Gonzalez, C. Lopez-Coello, L. Garibay-Torres and L.A. Martines. 2009. Body weight, feed-particle size, and ascites incidence revisited. Journal of Applied Poultry Research, 18: 465-471. [DOI:10.3382/japr.2008-00095]
2. Baghbanzadeh, A. and E. Decuypere. 2008. Ascites syndrome in broilers: physiological and nutritional perspectives. Avian Pathology, 37: 117-126. [DOI:10.1080/03079450801902062]
3. Balog, J.M., N.B. Anthony, M.A. Cooper, B.D. Kidd, G.R. Huff, W.E. Huff and N.C. Rath. 2000. Ascites syndrome and related pathologies in feed restricted broilers raised in a hypobaric chamber. Poultry Science, 79: 318-323. [DOI:10.1093/ps/79.3.318]
4. Balog, J.M., B.D. Kidd, G.R. Huff, W.E. Huff, N.C. Rath and N.B. Anthony. 2003. Effect of cold stress on broilers selected for resistance or susceptibility to ascites syndrome. Poultry Science, 82: 1383-1387. [DOI:10.1093/ps/82.9.1383]
5. Bulmer, M.G. 1971. The effect of selection on genetic variability. The American Nationalist, 105: 253-266. [DOI:10.1086/282718]
6. Closter, A.M., P. van As, M.G. Elferink, R.P.M.A. Crooijmanns, M.A.M. Groenen, A.L.J. Vereijken, J.A.M. Van Arendonk and H. Bovenhuis. 2012. Genetic correlation between heart ratio and body weight as a function of ascites frequency in broilers split up into sex and health status. Poultry Science, 91: 556-564. [DOI:10.3382/ps.2011-01794]
7. Closter, A.M., P. Van As, M.A.M. Groenen, A.L.J. Vereijken, J.A.M. Van Arendonk and H. Bovenhuis. 2009. Genetic and phenotypic relationships between blood gas parameters and ascites-related traits in broilers. Poultry Science, 88: 483-490. [DOI:10.3382/ps.2008-00347]
8. DeGreef, K.H., L.L. Janss, A.L. Vereijken, R. Pit and C.L. Gerritsen. 2001. Disease-induced Variability of genetic correlations: ascites in broilers as a case study. Animal Science, 7(9): 1723-1733. [DOI:10.2527/2001.7971723x]
9. Druyan, S., A. Ben-David and A. Cahaner. 2007a. Development of ascites-resistant and ascites-susceptible broiler lines. Poultry Science, 86: 811-822. [DOI:10.1093/ps/86.5.811]
10. Druyan, S., Y. Hadad and A. Cahaner. 2008. Growth rate of ascites-resistant versus ascites susceptible broilers in commercial and experimental lines. Poultry Science, 87: 904-911. [DOI:10.3382/ps.2008-00003]
11. Druyan, S. and A. Cahaner. 2007. Segregation among test-cross progeny suggests that two complementary dominant genes explain the difference between ascites-resistant and ascites-susceptible broiler lines. Poultry Science, 86: 2295-2300. [DOI:10.3382/ps.2007-00018]
12. Druyan. S., D. Shinder, A. Shlosberg, A. Cahaner and S. Yahav. 2009. Physiological parameters in broiler lines divergently selected for the incidence of ascites. Poultry Science, 88: 1984-1990. [DOI:10.3382/ps.2009-00116]
13. Druyan, S., A. Shlosberg and A. Cahaner. 2007b. Evaluation of growth rate, body weight, heart rate, and blood parameters as potential indicators for selection against susceptibility to the ascites syndrome in young broilers. Poultry Science, 86: 621-629. [DOI:10.1093/ps/86.4.621]
14. Gonzales, E., J. Buyse, J.R. Sartori, M.M. Loddi and E. Decuypere. 1999. Metabolic disturbances in male broilers of different strains. Relationship between the thyroid and somatotropic axes with growth rate and mortality. Poultry Science, 78: 516-521. [DOI:10.1093/ps/78.4.516]
15. Gonzales, E., J. Buyse, T.S. Takita, J.R. Sartori and E. Decuypere. 1998. Metabolic disturbances in male broilers of different strains. Performance, mortality, and right ventricular hypertrophy. Poultry Science, 77: 1646-1653. [DOI:10.1093/ps/77.11.1646]
16. Hasanpur, K. 2015. Transcriptome and Gene Expression Profile Analyses of Ascites Susceptible Chickens. Ph.D. dissertation, Ferdowsi University, Mashhad, Iran, 211 pp (In Persian).
17. Hasanpur, K., M. Nassiri, G. Hosseini Salekdeh, R. Vaez Torshizi, A. Pakdel and H. Kermanshahi. 2015 a. Influence of ascites syndrome on growth pattern of chickens reared at normal or cold ambient temperature. Annals of Animal Science, 15: 373-385. [DOI:10.2478/aoas-2014-0081]
18. Hassanzadeh, M. 2010. Endogenous and environmental factors interactions that contribute to the development of ascites in broiler chickens: a review. International Journal of Veterinary Research, 4: 117-126.
19. Huchzermeyer, F.W. 2012. Broiler ascites: a review of the ascites work done at the poultry section of the Onderstepoort Veterinary Institute 1981-1990. World's Poultry Science Journal, 68: 41-50. [DOI:10.1017/S0043933912000050]
20. Julian. R. J. 1993. Ascites in poultry. Avian Pathology, 22: 419-454. [DOI:10.1080/03079459308418934]
21. Luger, D., D. Shinder and S. Yahav. 2002. Hyper-or hypothyroidism: its association with the development of ascites syndrome in fast-growing chickens. General and Comparative Endocrinology, 127: 293-299. [DOI:10.1016/S0016-6480(02)00050-3]
22. Malan, D.D., C.W. Scheele, J. Buyse, C. Kwakernaak and F.K. Siebrits. 2003. Metabolic rate and its relationship with ascites in chicken genotypes. British Poultry Science, 44: 309-315. [DOI:10.1080/000716603100024603]
23. McGovern, R.H., J.J.R. Feddes, F.E. Robinson and J.A. Hanson. 1999. Growth performance, carcass characteristics, and the incidence of ascites in broilers in response to feed restriction and litter oiling. Poultry Science, 78: 522-528. [DOI:10.1093/ps/78.4.522]
24. Meyer, K. 2007. WOMBAT-A tool for mixed model analyses in quantitative genetics by restricted maximum likelihood (REML). Journal of Zhejiang University Science B, 8: 815-821. [DOI:10.1631/jzus.2007.B0815]
25. Moghadam, H. K., I. McMillan, J. R. Chambers and R.J. Julian. 2001. Estimation of genetic parameters for ascites syndrome in broiler chickens. Poultry Science, 80: 844-848. [DOI:10.1093/ps/80.7.844]
26. Naghous, M., A. Pakdel, R. Vaez Torshizi. 2012. The effect of induced ascites with salt on growth curve parameters and ascites-related traits in broiler chickens. Animal Science Journal (Pajouhesh &Sazandegi), 97: 7-14 (In Persian).
27. Nematzadeh, R., S. Alijani, K. Hassanpur and H. Varnaseri. 2018. Comparison of growth curve functions in healthy and Ascitic broiler chickens. The 8th national Iranian Congress on animal Science. Kordestan - Iran (In Persian).
28. Nematzadeh, R., S. Alijani, K. Hassanpur and M. Karami. 2018. Association of Richards function parameters with ascites syndrome. The 8th national Iranian Congress on animal Science. Kordestan - Iran (In Persian).
29. Pakdel, A. 2004. Genetic analysis of ascites-related traits in broilers. Ph.D. thesis, Wageninge University, 144 pp.
30. Pakdel, A., P. Bijma, B.J. Ducro and H. Bovenhuis. 2005a. Selection Strategies for Body Weight and Reduced Ascites Susceptibility in Broilers. Poultry Science, 84: 528-535. [DOI:10.1093/ps/84.4.528]
31. Pakdel, A., J.A.A. Van Arendonk, A.L.J. Vereijken and H. Bovenhuis. 2005b. Genetic parameters of ascites-related traits in broilers: effect of cold and normal temperature conditions. British Poultry Science, 46: 35-42. [DOI:10.1080/00071660400023938]
32. Pavlidis, H.O., J.M. Balog, L.K. Stamps, J.D. Hughes, W.E. Huff and N.B. Anthony.2007. Divergent selection for ascites incidence in chickens. Poultry Science, 86: 2517-2529. [DOI:10.3382/ps.2007-00134]
33. Roush, W.B. and R. F. Wideman. 2000. Evaluation of broiler growth velocity and acceleration in relation to pulmonary hypertension syndrome. Poultry Science, 79: 180-191. [DOI:10.1093/ps/79.2.180]
34. Scheele, C.W., J.D. Van Der Klis, C. Kwakernaak, R.A. Dekker, J. H. Van Middelkoop, J. Buyse and E. Decuypere. 2005. Ascites and venous carbon dioxide tensions in juvenile chickens of highly selected genotypes and native strains. World's Poultry Science Journal, 61: 113-129. [DOI:10.1079/WPS200447]
35. Scheele. C.W., J.D. Van Der Klis, C. Kwakernaak, N. Buys and E. Decuypere. 2003. Haematological characteristics predicting susceptibility for ascites. 1. High carbon dioxide tensions in juvenile chickens. British Poultry Science, 44: 476-483. [DOI:10.1080/0007166030001603204]
36. Shlosberg, A., M. Bellaiche, G. Zeitlin, M. Ya'acobi and A. Cahaner. 1996. Hematocrit values and mortality from ascites in cold-stressed broilers from parents selected by hematocrit. Poultry Science, 75: 1-5. [DOI:10.3382/ps.0750001]
37. Squires, E.J. and R.J. Julian. 2001. The effect of dietary chloride and bicarbonate on blood pH, hematological variables, pulmonary hypertension and ascites in broiler chickens. British Poultry Science, 4(2): 207-212. [DOI:10.1080/00071660120048465]
38. Telphoney, E., S. Alijani, K. Hasanpur, A. Javanmard. 2018. Research on Animal Production, 9(20): 100-109 (In Persian). [DOI:10.29252/rap.9.20.100]
39. Wideman, R.F., D.D. Rhoads, G.F. Erf and N.B. Anthony. 2013. Pulmonary arterial hypertension (ascites syndrome) in broilers: a review. Poultry Science, 92: 64-83. [DOI:10.3382/ps.2012-02745]
40. Wideman, R.F. and H. French. 2000. Ascites resistance of progeny from broiler breeders selected for two generations using chronic unilateral pulmonary artery occlusion. Poultry Science, 79: 396. [DOI:10.1093/ps/79.3.396]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Research On Animal Production

Designed & Developed by : Yektaweb