پژوهشهای تولیدات دامی- مراحل اصلاح فایل توسط نگارنده
مراحل اصلاح فایل توسط نگارنده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/4/6 | 
پیگیری وضعیت مقاله
برای آگاهی از آخرین وضعیت مقاله به صفحه‌ی شخصی خود مراجعه نموده و در این صفحه فهرست مقالات فرستاده از سوی شما و همچنین وضعیت و توضیحات مدیر سامانه درباره‌ی هر مقاله دیده می‌شود

مراحل اصلاح فایل توسط نگارنده
جهت دریافت نظر داوران و مشاهده فرم داوری طبق مراحل ذیل:
پس از ورود به صفحه کاربری خود، در بخش آمار کلی مقالات مقاله ملاحظه می فرمایید که یک مقاله جهت ویرایش در پرونده شما وجود دارد با کلیک بر روی گزینه آماده ویرایش توسط ارسال کننده  وارد مراحل بعد خواهید شد:


مراحل زیر برای دریافت نظرات داوران از پرونده‌ی مقاله که در دسترس شما قرار می‌گیرد و قابل مشاهده می باشد
پس از مشاهده نتایج داوران و انجام اصلاحات خواسته شده، خواهشمند است فایل اصلاح شده نهایی خود را به دو صورت با نام نویسندگان و بدون نام تهیه نمایید  همچنین در داخل فایل بدون نام قبل از چکیده فارسی جدول اصلاحات خطاب به داور نهایی قرار دهید تا داور نهایی بتوانند بخش های اصلاح شده توسط شما و نظرات داوران قبلی را تطابق دهند  و در پایان  از بخش  ویرایش و تعییر فایل،
 فایل های جدید خود را جایگزین فایل های قبل نموده و مجددا ارسال فرمایید


نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای تولیدات دامی:
http://rap.sanru.ac.ir/find-1.124.89.fa.html
برگشت به اصل مطلب