پژوهشهای تولیدات دامی- راهنمای منابع نویسی
راهنمای منابع نویسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/15 | 
منابع
 • نحوه رجوع منابع در متن مقاله:
 • در متن مقاله، منابع مورد استفاده با ذکر شماره در داخل پرانتز معرفی شوند. بین شماره­ های منابع فاصله نباشد و فقط از ویرگول استفاده شود (۴،۲،۱۸).
 • به هنگام استناد به نام نویسنده(گان) در متن مقاله، شماره منبع در داخل پرانتز جلو نام نویسنده(گان) آورده شود و از اشاره به سال خودداری شود (ابراهیمی و همکاران (۴) در تحقیقی دریافتند که ....)
 • اگر نویسندگان منابع مورد استناد بیش از دو نفر باشند، در متن نام خانوادگی نویسنده اول را آورده و از کلمه "و همکاران" استفاده شود.  
 •  برای کتاب­های ترجمه شده، نوشتن منبع بر اساس نام خانوادگی و نام مترجمین باشد.
 • همواره در نوشتن نام نشریات و منابع اسم کامل آن­ها آورده شود و از اسامی کوتاه شده آن­ها استفاده نشود. 
 • از ذکر منابع بی‌نام و غیر قابل دسترس خودداری شود.
منابع مورد استفاده باید شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه کار مورد نظر باشند. کلیه منابع در مقالات می‌بایست به زبان انگلیسی اشاره شود و چنانچه از منابع فارسی در نگارش مقاله استفاده گردید، فقط برگردان انگلیسی آن در قسمت فهرست منابع ذکر شود. در انتهای منبع حتماً عبارت (In Persian) قید گردد. 
سال­های شمسی به میلادی تبدیل شوند.
کلیه منابع  انگلیسی با قلم Time new Roman ۱۰ و فاصله بعد از هر منبع pt۹ انتخاب شود. تورفتگی منابع به صورت Hanging و ۰/۵ لحاظ گردد.
 • در برگردان اسامی افراد اطمینان حاصل شود که املاء آن­ها و سال انتشار درست باشد. در غیر این صورت در شمارش استنادات مجله که برای نمایه شدن در ISI لازم است، لحاظ نخواهد شد. لازم است برای برگردان صحیح اسامی و عنوان مقالات و دیگر منابع به پایگاه­های اطلاعاتی مثلSID ، irandoc، Sciencedirect و غیره مراجعه شود و یا رأساً با شخص مورد نظر تماس گرفته شود.
 • درج شناسه DOI (درصورت وجود) در انتهای هر رفرنس الزامی است.
 • منابع مورد استفاده به صورت لاتین و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی اولین نویسنده شماره ­گذاری شده و در انتهای مقاله آورده شود.
 • در صورت وجود چند نویسنده، پس از نوشتن نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اول، برای سایر نویسندگان ابتدا حرف اول نام و سپس نام خانوادگی هر یک از آنان آورده شود.
 • به نام کامل مجلات اشاره شود. همچنین حرف اول هر کلمه در نام مجله به صورت بزرگ (Capital) باشد.
 • مکان مناسب نقطه، ویرگول، دو نقطه و فاصله مانند مثال­های زیر مورد توجه قرار گیرد.
 • تنها حرف اول نخستین کلمه در عنوان منابع به صورت حرف بزرگ (Capital) باشد.
 • در مورد کتاب به ترتیب: مؤلفین (مترجمین)، سال انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد،‌ شماره ویرایش، ناشر، شهر و کشور ناشر و تعداد صفحات کتاب.
Dingman, S.L. ۲۰۰۲. Physical hydrology. ۲nd edn., Waveland Press, Illinois, USA, ۶۴۶ pp.
 • اگر فصلی از کتاب ویراستاری شده مورد استفاده قرار گرفت به ترتیب: نویسنده(گان) فصل، سال انتشار کتاب، عنوان فصل، رجوع به کتاب اصلی با کلمه In:، ویراستار (ویراستاران) کتاب با ed. یا eds. داخل پرانتز، عنوان کتاب، شماره صفحات فصل، ناشر، شهر و کشور ناشر.
Zhang, J., H. Wang and V.P. Singh. ۲۰۱۱. Information entropy of a rainfall network in China. In: Wu, D.D. and Y. Zhu (eds.) Modelling risk management for resources and developme

nt. ۱۱-۲۰ pp., Springer, Berlin, Germany.
 • در مورد مقاله به ترتیب: نویسنده(گان)، سال انتشار مقاله، عنوان مقاله،‌ عنوان مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و اولین و آخرین صفحات مقاله در مجله.
Ratnayaka, H.H., W.T. Molin and T.M. Sterling. ۲۰۰۳. Physiological and antioxidant responses of cotton and spurred anoda under interference and mild drought. Journal of Experimental Botany, ۵۴(۳۹۱): ۲۲۹۳-۲۳۰۵.
 • در مورد مقالات کنفرانسی به ترتیب: نویسنده(گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، عنوان کنفرانس، شماره صفحات، محل (شهر و کشور) برگزاری.
Schumann, S., A. Herrmann and D. Duncker. ۲۰۰۸. Trends in runoff characteristics and hydrological regime changes in the Lange Bramke Basin, Harz Mountains, Germany. Proceedings of the ۱۲th Biennial International Conference of the Euro-Mediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB), ۱۱۱-۱۱۶ pp., Krakow, Poland.
در مورد پایان‌نامه به ترتیب: نویسنده، سال، عنوان، مقطع پایان‌نامه
 •  (B.Sc., M.Sc., Ph.D.)، دانشگاه، شهر، کشور، تعداد صفحات.
Nazarnedjad, H. ۲۰۱۳. Investigation of land use change impacts on runoff and sediment processes using AGWA model (case study: Boustan Dam Watershed, Golestan Province). Ph.D. Thesis, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran. ۱۵۶ pp (In Persian).
 • تمام منابعی که به فارسی چاپ شده ­اند با نوشتن (In Persian) در انتها از منابع غیر فارسی متمایز شوند.
Barkhordari, J. and M. Khosroshahi. ۲۰۰۸. Investigation of effects of land cover and climate change on river flow (case study: Minab Watershed). Pajouhesh and Sazandegi, ۷۷: ۱۹۱-۱۹۹ (In Persian).
که توسط مؤسسه یا سازمان بدون ذکر نام افراد به چاپ رسیده می­ توان نام مؤسسه یا سازمان در ابتدا آورده شود یا این که از کلمه بی ­نام (Anonymous) استفاده شود.
 • برای منابع اینترنتی آدرس کامل اینترنتی آن در انتهای منبع آورده شود.
 • در صورت استفاده از منابعی که زیر چاپ هستند پس از نام نویسنده(گان) در داخل پرانتز از (In Press) استفاده شود.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای تولیدات دامی:
http://rap.sanru.ac.ir/find.php?item=1.119.85.fa
برگشت به اصل مطلب