پژوهشهای تولیدات دامی- اطلاعات تماس
نشانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم

با توجه به کثرت مقالات آماده چاپ و لزوم تخصیص زمان به تنظیم مقالات، از نویسندگان محترم مسئول مکاتبه تقاضا می‌گردد در صورت نیاز به تماس تلفنی با دفتر مجلات دانشگاه، فقط در روزهای شنبه و سه‌شنبه از ساعت 8 تا 10 صبح اقدام نمایند.

نشانی دفتر پژوهشنامه:

  ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،

  ص- پ : 578

  تلفن و دورنگار: 33687437-011 

E-Mail: journal@sanru.ac.ir

E-Mail: journal_sanru@yahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای تولیدات دامی:
http://rap.sanru.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب