دوره 10، شماره 24 - ( تابستان 1398 )                   جلد 10 شماره 24 صفحات 76-84 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده:   (1137 مشاهده)
پژوهش حاضر به‌منظور بررسی استفاده از غلظت­ های متفاوت ژله ­رویال به ­عنوان جایگزین سرم در کشت برون­ تنی رویان بز با تاکید بر بیان ژن­های درگیر در مرگ سلولی انجام شد. بلوغ برون­ تنی اووسایت در معرض غلظت ­های ۱۰ درصد FBS (محیط پایه)، ۱۰ میلی­ گرم بر میلی­ لیتر ژله رویال (بدون سرم)، ۵ درصد FBS + ۵ میلی­ گرم بر میلی­ لیتر ژله رویال، ۵/۲ درصد FBS + ۵/۷ میلی­ گرم بر میلی­ لیتر ژله رویال و 5/7 درصد FBS + 5/2 میلی­ گرم بر میلی­ لیتر ژله رویال انجام شد. پس از 24 ساعت، اووسایت­‌ها به مرحله متافاز میوز  II (اووسایت بالغ) رسیدند و بیان نسبی ژن­های مورد نظر در اووسایت نیز اندازه ­گیری شد. اووسایت‌های بالغ به صورت لقاح برون ­تنی و توسط اسپرم‌های بارور تلقیح و نرخ کلیواژ و نرخ بلاستوسیست نیز اندازه ­گیری شد. نتایج ما نشان داد که درصد بلوغ برون­ تنی، درصد کلیواژ و رویان برون­تنی با افزایش تدریجی غلظت ژله رویال به ­طور معنی‌داری از تیمار شاهد بیشتر شد (05/0 P <)، به­ صورتی­که تیمار دارای 10 میلی­ گرم بر میلی ­لیتر ژله رویال، بیشترین درصد بلوغ برون­تنی اووسایت بز( 35/91 درصد)، بیشترین درصد کلیواژ (39/83 درصد)، و بیشترین درصد بلاستوسیست (18/30 درصد) را نسبت به گروه شاهد (31/71، 50/62 و 42/21 درصد؛ به ­ترتیب) دارا بود. افزایش غلظت ژله رویال و جایگزینی آن به‎جای FBS بیان نسبی ژن BCL2 را افزایش داد (05/0 p <) در حالیکه منجربه کاهش معنی­ داری بیان نسبی ژن BAX شد. نسبت BCL2/BAX نیز افزایش معنی‌داری (05/0 p <) متناسب با افزایش غلظت ژله رویال داشت. تفاوت معنی ­داری بین تیمار‌ها در بیان نسبی ژن CASPASE3 دیده نشد. بر اساس یافته­ های این پژوهش می ­توان نتیجه گرفت که افزایش غلظت ژل رویال به جای سرم جنین گاو در محیط بلوغ برون تنی اووسایت توانست شرایط تکامل و تولید رویان برون تنی بز را بهبود دهد.
متن کامل [PDF 560 kb]   (203 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1397/5/24 | ویرایش نهایی: 1398/6/27 | پذیرش: 1397/7/29 | انتشار: 1398/6/27

فهرست منابع
1. Eshtiyaghi, M., H. Deldar, Z. Ansari Pisaraie and B. Shohreh. 2014. Effect of royal jelly on glucose metabolism in in vitro maturation and fertilization of sheep oocyte: glycolysis and penthose phosphate pathway. 6th Iranian Animal Science Congress, Tabriz, Iran, 1-4.
2. Mohamadi, S., H. Deldar, Z. Ansari Pisaraie and B. Shohreh. 2016. Effect of royal jelly on genes encoding antioxidant enzymes in in vitro embryo production of goat. Animal Production, 18: 867-876.
3. Valioallahpor Amiri, M., H. Deldar and Z. Ansari pisaraie. 2012. Role pf royal jelly on in vitro maturation of sheep oocyte. International congress on reservation of genetic resources of Zel and Dalagh sheep. Gonbad, Iran, 527-531.
4. Bavister, B.D. 1995. Culture of preimplantation embryos: facts and artifacts. Human Reproduction Update, 1: 91-148. [DOI:10.1093/humupd/1.2.91]
5. Chen, D., X.X. Xin, H.C. Qian, Z.Y. Yu and L.R. Shen. 2016. Evaluation of the major royal jelly proteins as an alternative to fetal bovine serum in culturing human cell lines. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology), 17(6): 476-483. [DOI:10.1631/jzus.B1500295]
6. Fakhr, M., M. Mirzaei, A. Rafei, S. Armat and M. Mojtahedian. 2012. Comparative evaluation of hydatid cyst fluid and fetal bovine serum (fbs) in culture medium of rat fibroblast cells. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 22: 222-230.
7. Gaddiner, C. and D.J. Reed. 1994. Status of glutathione during oxidant-induced oxidative stress in the pre-implantation mouse embryo. Biology of Reproduction, 51: 1307-1314. [DOI:10.1095/biolreprod51.6.1307]
8. Gardner, D.K. 1994. Mammalian embryo culture in the absence of serum or somatic cell support. Cell Biology International, 18: 1163-1179. [DOI:10.1006/cbir.1994.1043]
9. Gardner, D.K. 1999. Development of serum-free culture systems for the ruminant embryo and subsequent assessment of embryo viability.In: Proceedings 5th International Symposium on Reproduction in Domestic Ruminants, pp: 461-475.
10. Gardner, D.K. and M. Lane. 1997. Culture and selection of viable blastocysts: a feasible proposition for human IVF. Human Reproduction Update, 3: 367-382. [DOI:10.1093/humupd/3.4.367]
11. Gstraunthaler, G. 2003. Alternatives to the use of fetal bovine serum: Serum-free cell culture. Altex., 20: 275-281.
12. Guo, H., Y. Kouzuma and M. Yonekura, 2008a. Structures and properties of antioxidative peptides derived from royal jelly protein. Food Chemistry, 113: 238-245. [DOI:10.1016/j.foodchem.2008.06.081]
13. Inoue, T. 1986. The use and utilization of royal jelly and the evaluation of the medical efficacy of royal jelly in Japan.Proc. XXXthInternat.Congr.Apicult., Nagoya, Apimondia, 444-447.
14. Marghitaş, L.A. 2008. Produseleapicolesiprincipalelelorinsuşiriterapeutice In: Albinelesiproduselelor. Ceres, Bucharest, pp: 280-378.
15. Mazangi, H.R., H. Deldar, N.E. Kashan and A. Mohammadi-Sangcheshmeh. 2014. Royal jelly treatment during oocyte maturation improves in vitro meiotic competence of goat oocytes by influencing intracellular glutathione synthesis and apoptosis gene expression. Reproduction, Fertility and Development, 27: 241. [DOI:10.1071/RDv27n1Ab305]
16. Nagai, T. and R. Inoue. 2004. Preparation and the functional properties of water and alkaline extract of royal jelly. Food Chemistry, 84: 181-186. [DOI:10.1016/S0308-8146(03)00198-5]
17. Nagai, T.R., R. Inoue, N. Suzuki and T. Nagashima. 2006. Antioxidant properties of enzymatic hydrolysates from royal jelly. Journal of Medicinal Food, 9: 363-367. [DOI:10.1089/jmf.2006.9.363]
18. Nakahara, K., H. Saito, T. Saito, M. Ito, N. Ohta, T. Takahashi and M. Hiroi. 1997. The incidence of apoptotic bodies in membrana granulosa can predict prognosis of ova from patients participating in in vitro fertilization programs. Fertility and Sterility, 68: 312-7. [DOI:10.1016/S0015-0282(97)81521-X]
19. Onal, A.G., M. Kuran, I. Tapki, E. Sirin and O. Gorgulu. 2005. Honey bee royal jelly: an alternative source to serum for in vitro maturation of ovine oocytes. European Association for Animal Production-56th Annual Meeting, Uppsala, 283.
20. Schmitzová, J., J. Klaudiny, S. Albert, W. Schröder, W. Schreckengost, J. Hanes, J. Júdová and J. Simúth. 1998. A family of major royal jelly proteins of the honeybee Apis mellifera L. Cellular and Molecular Life Sciences, 54(9): 1020-1030. [DOI:10.1007/s000180050229]
21. Valiollahpoor Amiri, M., H. Deldar and Z. Asari Pirsaraei. 2015. Impact of supplementary royl jelly on in vitro maturation of sheep oocytes: genes involved in apoptosis and embryonic development. System Biology in Reproductive Medicine, 62: 31-38. [DOI:10.3109/19396368.2015.1088102]
22. Zhang, G.M., C.H. Gu, Y.L. Zhan, H.Y. Sun, W.P. Qian and Z.R. Zhou. 2013. Age-associated changes in gene expression of goat oocytes. Theriogenology, 80:328-336. [DOI:10.1016/j.theriogenology.2013.04.019]
23. Eshtiaghi M., H. Deldar, Z. Ansari Pirsaraei and B. Shohre. 2016. Royal jelly may improve the metabolism of glucose and redox state of ovine oocytes matured in vitro and embryonic development following in vitro fertilization, Theriogenology, 86: 2210-2221. [DOI:10.1016/j.theriogenology.2016.07.019]
24. Eshtiyaghi, M., H. Deldar, Z. Ansari Pisaraie and B. Shohreh. 2014. Effect of royal jelly on glucose metabolism in in vitro maturation and fertilization of sheep oocyte: glycolysis and penthose phosphate pathway. 6th Iranian Animal Science Congress, Tabriz, Iran, 1-4.
25. Mohamadi, S., H. Deldar, Z. Ansari Pisaraie and B. Shohreh. 2016. Effect of royal jelly on genes encoding antioxidant enzymes in in vitro embryo production of goat. Animal Production, 18: 867-876.
26. Valioallahpor Amiri, M., H. Deldar and Z. Ansari pisaraie. 2012. Role pf royal jelly on in vitro maturation of sheep oocyte. International congress on reservation of genetic resources of Zel and Dalagh sheep. Gonbad, Iran, 527-531.
27. Bavister, B.D. 1995. Culture of preimplantation embryos: facts and artifacts. Human Reproduction Update, 1: 91-148. [DOI:10.1093/humupd/1.2.91]
28. Chen, D., X.X. Xin, H.C. Qian, Z.Y. Yu and L.R. Shen. 2016. Evaluation of the major royal jelly proteins as an alternative to fetal bovine serum in culturing human cell lines. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology), 17(6): 476-483. [DOI:10.1631/jzus.B1500295]
29. Fakhr, M., M. Mirzaei, A. Rafei, S. Armat and M. Mojtahedian. 2012. Comparative evaluation of hydatid cyst fluid and fetal bovine serum (fbs) in culture medium of rat fibroblast cells. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 22: 222-230.
30. Gaddiner, C. and D.J. Reed. 1994. Status of glutathione during oxidant-induced oxidative stress in the pre-implantation mouse embryo. Biology of Reproduction, 51: 1307-1314. [DOI:10.1095/biolreprod51.6.1307]
31. Gardner, D.K. 1994. Mammalian embryo culture in the absence of serum or somatic cell support. Cell Biology International, 18: 1163-1179. [DOI:10.1006/cbir.1994.1043]
32. Gardner, D.K. 1999. Development of serum-free culture systems for the ruminant embryo and subsequent assessment of embryo viability.In: Proceedings 5th International Symposium on Reproduction in Domestic Ruminants, pp: 461-475.
33. Gardner, D.K. and M. Lane. 1997. Culture and selection of viable blastocysts: a feasible proposition for human IVF. Human Reproduction Update, 3: 367-382. [DOI:10.1093/humupd/3.4.367]
34. Gstraunthaler, G. 2003. Alternatives to the use of fetal bovine serum: Serum-free cell culture. Altex., 20: 275-281.
35. Guo, H., Y. Kouzuma and M. Yonekura, 2008a. Structures and properties of antioxidative peptides derived from royal jelly protein. Food Chemistry, 113: 238-245. [DOI:10.1016/j.foodchem.2008.06.081]
36. Inoue, T. 1986. The use and utilization of royal jelly and the evaluation of the medical efficacy of royal jelly in Japan.Proc. XXXthInternat.Congr.Apicult., Nagoya, Apimondia, 444-447.
37. Marghitaş, L.A. 2008. Produseleapicolesiprincipalelelorinsuşiriterapeutice In: Albinelesiproduselelor. Ceres, Bucharest, pp: 280-378.
38. Mazangi, H.R., H. Deldar, N.E. Kashan and A. Mohammadi-Sangcheshmeh. 2014. Royal jelly treatment during oocyte maturation improves in vitro meiotic competence of goat oocytes by influencing intracellular glutathione synthesis and apoptosis gene expression. Reproduction, Fertility and Development, 27: 241. [DOI:10.1071/RDv27n1Ab305]
39. Nagai, T. and R. Inoue. 2004. Preparation and the functional properties of water and alkaline extract of royal jelly. Food Chemistry, 84: 181-186. [DOI:10.1016/S0308-8146(03)00198-5]
40. Nagai, T.R., R. Inoue, N. Suzuki and T. Nagashima. 2006. Antioxidant properties of enzymatic hydrolysates from royal jelly. Journal of Medicinal Food, 9: 363-367. [DOI:10.1089/jmf.2006.9.363]
41. Nakahara, K., H. Saito, T. Saito, M. Ito, N. Ohta, T. Takahashi and M. Hiroi. 1997. The incidence of apoptotic bodies in membrana granulosa can predict prognosis of ova from patients participating in in vitro fertilization programs. Fertility and Sterility, 68: 312-7. [DOI:10.1016/S0015-0282(97)81521-X]
42. Onal, A.G., M. Kuran, I. Tapki, E. Sirin and O. Gorgulu. 2005. Honey bee royal jelly: an alternative source to serum for in vitro maturation of ovine oocytes. European Association for Animal Production-56th Annual Meeting, Uppsala, 283.
43. Schmitzová, J., J. Klaudiny, S. Albert, W. Schröder, W. Schreckengost, J. Hanes, J. Júdová and J. Simúth. 1998. A family of major royal jelly proteins of the honeybee Apis mellifera L. Cellular and Molecular Life Sciences, 54(9): 1020-1030. [DOI:10.1007/s000180050229]
44. Valiollahpoor Amiri, M., H. Deldar and Z. Asari Pirsaraei. 2015. Impact of supplementary royl jelly on in vitro maturation of sheep oocytes: genes involved in apoptosis and embryonic development. System Biology in Reproductive Medicine, 62: 31-38. [DOI:10.3109/19396368.2015.1088102]
45. Zhang, G.M., C.H. Gu, Y.L. Zhan, H.Y. Sun, W.P. Qian and Z.R. Zhou. 2013. Age-associated changes in gene expression of goat oocytes. Theriogenology, 80:328-336. [DOI:10.1016/j.theriogenology.2013.04.019]
46. Eshtiaghi M., H. Deldar, Z. Ansari Pirsaraei and B. Shohre. 2016. Royal jelly may improve the metabolism of glucose and redox state of ovine oocytes matured in vitro and embryonic development following in vitro fertilization, Theriogenology, 86: 2210-2221. [DOI:10.1016/j.theriogenology.2016.07.019]