دوره 10، شماره 25 - ( پاییز 1398 )                   جلد 10 شماره 25 صفحات 25-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

10.29252/rap.10.25.25


XML English Abstract Print


گروه تغذیه دام و طیور، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده:   (717 مشاهده)

نورفور سیستم نیمه­ مکانیکی می­باشد که برای برآورد فراهمی مواد مغذی و نیازشان برای نگهداری، تولیدشیر، رشد، ذخایر بدن و آبستنی در گاو مورد استفاده قرار می­ گیرد. هدف از این پژوهش ارزیابی اثرات آسیاب کردن، پلت کردن و ورقه کردن با بخار دانه ذرت بر ویژگی­ های پروتئین خام با استفاده از مدل نورفور در قالب یک طرح کامل تصادفی بود. برای اندازه­ گیری تجزیه ­پذیری شکمبه­ ای پروتئین خام و ماده خشک از روش کیسه­ های نایلونی از 3 راس قوچ نژادزل در زمان­ های انکوباسیون صفر، 2، 4، 8، 16، 24 و 48 استفاده شد. با استفاده از داده ­های آزمایش حاصل از اندازه ­گیری تجزیه ­پذیری شکمبه ­ای پروتئین خام، برای تعیین اجزای پروتئین خام شامل پروتئین خام محلول (sCP)، پروتئین خام با پتانسیل تجزیه ­پذیری (pdCP)، نرخ تجزیه پروتئین خام با پتانسیل تجزیه­ پذیری kdCP))و پروتئین خام غیرقابل هضم (iCP) در سیستم نورفور استفاده شد. نتایج نشان داد که تجزیه پذیری موثر (درصد) ماده خشک و پروتئین خام ورقه کردن با بخار دانه ذرت بالاتر از آسیاب کردن و پلت کردن می باشد. همچنین بخش کند تجزیه ذرت آسیاب شده در بخش ماده خشک و هم پروتئین خام بالاتر بود. پروتئین خام ورقه کردن با بخار دانه ذرت منجربه افزایش بخش پروتئین محلول، افزایش مجموع پروتئین خام محلول و پروتئین خام کند تجزیه و کاهش نرخ تجزیه پروتئین خام (درصد در ساعت) در مقایسه با تیمار ذرت پلت شده (397 در مقابل 816) شد (05/0>(p. در این پژوهش در کل تیمارها مقدار پروتئین خام غیرقابل هضم (iCP) خیلی کم بود. به طور کل در این تحقیق تجزیه­پذیری ماده خشک (درصد) و پروتئین­ خام و کل پروتئین محلول (sCP+ pdCP) ورقه کردن با بخار دانه ذرت بالاتر بود.

واژه‌های کلیدی: ذرت، تجزیه‎پذیری، فرآوری، نورفور
متن کامل [PDF 394 kb]   (212 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغذیه نشخوارکنندگان
دریافت: 1397/3/13 | ویرایش نهایی: 1398/9/18 | پذیرش: 1398/4/31 | انتشار: 1398/9/4

فهرست منابع
1. Arbabi, S., T. Ghoorchi, S.S. Ramezanpour, N.M. Torbatinejad and F. Samadi. 2014. Evaluation protein of different forage to concentration ratios using Cornell Net Carbohydrate and Protein and Nordic feed evaluation systems. Journal of Ruminant Research, 2(2): 61-78 (In Persian).
2. Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 2000. Official methods of analysis, 17th ed. (Arlington, VA: AOAC).
3. Ghoorchi, T., A. Jamshidy Rodbari and M. Samiee Zafarghandi. 2018. Effect of processing on protein and starch parameters of two barely varieties using NorFor system. Animal Production Research, 7(4): 57-64 (In Persian).
4. Ghoorchi, T., P. Lund, M. Larsen, T. Hvelplund, J. Hansen-Moller and M. R.Weisbjerg. 2013. Assesment of mobile bag method for estimating of in vivo starch digestibility. Animal, 7: 265-271. [DOI:10.1017/S1751731112001504]
5. Gustafsson, A.H., H. Volden, M. Mehlqvist, M. Larsen, G. Gudmundsson and O. Aaes. 2005. NorFor-the new Nordic feed evaluation system for cattle. The 56th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Uppsala, Sweden.
6. Haddad, S. and R. Nasr. 2007. Partial replacement of barley grain for corn grain: associative effects on lambs' growth performance. Small Ruminant Research, 72: 92-95. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2006.08.005]
7. Hosseini, S.M., T. Ghoorchi, N.M. Torbatinejad, R. Sameie and B. Ghorbani. 2018. Effects of replacing different levels of full fat soybean with soybean meal on performance, blood metabolites and dry matter degradation by nylon bag technique in fattening Zel lambs. Research Animal Production, 9(19): 15-25 (In Persian). [DOI:10.29252/rap.9.19.17]
8. Harmon, D.L. 2009. Understanding starch utilization in the small intestine of cattle. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 22: 915-922. [DOI:10.5713/ajas.2009.r.08]
9. Mirzaii Alamati, H.R., H. Amanloo and A. Nikkhah. 2005. Protein and carbohydrate fractions of common feedstuffs in the Cornell Net Carbohydrate and Protein System. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 36(2): 401-414 (In Persian).
10. Nagaraja, T.G. and E.C. Titgemeyer. 2007. Ruminal acidosis in beef cattle: the current microbiological and nutritional outlook. Journal of Dairy Science, 90 Suppl, 1: 17-38. [DOI:10.3168/jds.2006-478]
11. National Research Council. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 7th ed. National Academy Press, Washington, D.C.
12. National Research council. 1985. Nutrient requirements of sheep (Vol. 5). National Academies.
13. Orskov, E.R. 1986. Starch digestion and utilization in ruminants. Journal of. Animal Science, 63: 1624-1633. [DOI:10.2527/jas1986.6351624x]
14. Orskov, E.R. and I. McDonald. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighed according to rate of passage.The Journal of Agricultural Science, 92: 499-503. [DOI:10.1017/S0021859600063048]
15. Pashaei, S., T. Ghoorchi and F. Ghanbari. 2014. Evalution of protein degradation parameters of processed oilseed NorFor Systems. Animal Production Research, 2(4): 1-11 (In Persian).
16. Philippeau, C. and B. Michalet-Doreau. 1998. Influence of genotype and ensiling of corn grain on in situ degradation of starch in the rumen. Journal of Dairy Science, 81: 2178-2184. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(98)75796-0]
17. Sniffen, C.J., P.J. O'Connor, D.G., Van Soest, J.B. Fox and D. Russell. 1992. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: II. Carbohydrate and protein availability. Journal of Animal Science, 70: 3562-3577. [DOI:10.2527/1992.70113562x]
18. Stevenbo, A.A., O. Sepala, M. Harstad and P. Huhtanen. 2009. Ruminal starch digestion characteristics in vitro of barley cultivars whit varying amylase content. Journal of Animal Science and Technology, 148: 167-182. [DOI:10.1016/j.anifeedsci.2008.03.011]
19. Statistical Analysis System. 2003. SAS Institute Inc. Release 9.1. SAS, Cary, NC, USA.
20. Stock, R.A., D.R. Brink, R.T. Brandt, J.K. Merrill and K.K. Smith. 1987. Feeding combinations of high moisture corn and dry corn to finishing cattle. Journal of Animal Science, 65: 282-299. [DOI:10.2527/jas1987.651282x]
21. Surber, L. and J. Bowman, 1998. Monensin effects on digestion of corn or barley high-concentrate diets. Journal of Animal Science, 76: 1945-1953. [DOI:10.2527/1998.7671945x]
22. Volden, H. 2011. NorFor - The Nordic Feed Evaluation System. EAAP Scientific Series. Vol. 130 - ISSN: 0071-2477. pp: 180. [DOI:10.3920/978-90-8686-718-9]
23. Zinn, R.A., E.G. Alvarea, M.F. Montano, A. Plascencia and J.E. Ramirez. 1998. Influence of Tempering on the feeding value of rolled corn in finishing diets for feedlot cattle. Journal of Animal Science, 76: 2239-2246. [DOI:10.2527/1998.7692239x]