دوره 10، شماره 23 - ( بهار 1398 )                   جلد 10 شماره 23 صفحات 100-107 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبییعی ساری
چکیده:   (192 مشاهده)
در این پژوهش تاثیر اسیدلینولئیک کنژوگه بر بیان ژن­ های هدف درگیر در سوخت و ساز چربی اووسایت بالغ شده­ی گوسفند در شرایط برون­ تنی مورد بررسی قرار ­گرفت. بلوغ برون­ تنی اووسایت­ ها در چهار غلظت متفاوت شامل غلظت صفر (شاهد)، غلظت­ های 50، 100و 200 میکرو­مولار اسیدلینولئیک کنژوگه و در پنج تکرار انجام شد. پس از بلوغ برون­ تنی اووسایت­ ها، باروری برون ­تنی و رشد نمو رویان برای تمامی گروه ­های آزمایشی انجام و مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ­های حاصل از این پژوهش نشان­ داد که غلظت 50 میکر ومولار اسیدلینولئیک کنژوگه نسبت به تیمار شاهد، شمار اووسایت هایی را که گامه متافاز میوز 2 رسیدند را به ­طور معنی ­دار افزایش داد (94/1 ± 3/85 درصد در مقابل 04/3 ± 68 درصد). اما با افزایش غلظت اسیدلینولئیک کنژوگه در محیط تکامل برون­ تنی اووسایت، نرخ تکامل برون­ تنی در غلظت 200 میکرومول برابر 45/1 ± 6/35 درصد به ­دست آمد. بیشترین درصد نرخ کلیواژ و بلاستوسیست در غلظت 50 میکرومول دیده شد، همچنین غلظت 200 میکرو مول اسید لینولییک کنژوگه به ­طور معنی­ داری (05/0p≤ ) نرخ کلیواژو درصد بلاستوسیست را کاهش داد (87/32 و 69/13 درصد). غلظت 50 میکرومولار اسید لینولییک کنژوگه افزایش معنی­دار (05/0p≤) دو برابری و غلظت ­های زیاد اسیدلینولییک کنژوگه بیان نسبی ژن­ های پریلیپین­2 و لیپاز حساس به هورمون را نسبت به تیمار شاهد به طور معنی­ داری (05/0p≤ ) کاهش داد. از سوی دیگر بیان نسبی ژن کارنیتین پالمیتوییل ترانسفراز 1 تحت تاثیر غلظت­ های مختلف اسیدلینولییک کنژوگه قرار نگرفت (05/0p> ). در نتیجه می ­توان گفت که غلظت­ های اندک اسیدلینولیک کنژوگه تاثیر مثبت اما غلظت­ های بیش از اندازه اسیدلینولئیک کنژوگه در محیط برون­ تنی بلوغ تخمک برای تکامل تخمک زیان­ بار بوده و موجب توقف بلوغ برون ­تنی اووسایت گوسفند و کاهش تولید رویان برون­ تنی شد.
متن کامل [PDF 293 kb]   (45 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: ۱۳۹۷/۱/۲۱ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۳/۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱