دوره 8، شماره 18 - ( زمستان 1396 )                   جلد 8 شماره 18 صفحات 147-154 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (893 مشاهده)
ورم پستان یکی از شایع­ترین بیماری­ها در پرورش گاو شیرده است که همواره هزینه­های سنگین درمانی را به گاودار تحمیل کرده و مقادیر تولید شیر را بطور معنی­دار کاهش می­دهد. در مطالعه حاضر شناسایی چند شکلی‌های نوکلئوتیدی در ژن‌های عملکرد سیستم ایمنی و ارتباط این چندشکلی‌ها با مقادیر باقیمانده نمره سلول‌های بدنی (SCS) به عنوان شاخص همبسته با بروز بیماری ورم پستان در گاوهای هلشتاین بررسی شد. این ژن‌ها اگزون­های 1و 2 ژن TLR2 و 3و 4 ژن TNFα بودند. بدین منظور، تعداد 100 راس گاو شیری هلشتاین براساس ارزش‌های اصلاحی تخمین زده شده برای صفات تولید شیر، درصد چربی و رکوردهای SCS انتخاب شدند. سپس براساس مقادیر باقیمانده نمره سلول‌های بدنی در دو گروه‌های مقاوم و حساس تقسیم شدند و از هر حیوان 5 میلی­لیتر خون جمع آوری شد. تعیین ژنوتیپ دو گروه هدف (حیوانات حساس و مقاوم به ورم پستان) با استفاده از نشانگرPCR-RFLP انجام شد. ارتباط آماری چند شکلی‌های شناسایی شده با رکوردهای تصحیح شده نمره سلول‌های بدنی (مقادیر باقیمانده نمره سلول‌های بدنی) از طریق رویه GLM با استفاده از نرم‌افزار SAS نسخه 2/9 بررسی شد و مقایسه میانگین­ها با آزمون توکی-کرامر انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین چند شکلی‌های ژن‌های TLR2 و TNFα با مقادیر باقیمانده نمره سلول‌های بدنی ارتباط آماری معنی‌دار وجود داشت (001/0P<). بطوری­که برای ژن TNFα بیشترین فراوانی ژنوتیپی در گروه‌های مقاوم و حساس به ترتیب مربوط به ژنوتیپ‌های AA و BB بودند. همچنین، برای ژن کاندیدای TLR2 فراوانی ژنوتیپ KK در گروه حساس بیشتر از گروه مقاوم بود. به­عنوان یک نتیجه شاید بتوان از نتایج مشاهده شده برای طراحی برنامه­های اصلاحی برای پیشگیری از ورم پستان استفاده شود.
متن کامل [PDF 982 kb]   (226 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۹ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۹