دوره 8، شماره 18 - ( زمستان 1396 )                   جلد 8 شماره 18 صفحات 131-138 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/rap.8.18.131


XML English Abstract Print


چکیده:   (1368 مشاهده)
هدف از این مطالعه انتخاب بهترین مدل از بین پنج تابع رشد غیرخطی برودی (Brody گومپرتز (Gompertz لجستیک (Logistic)، ون برتالانفی (Von Bertalanffy) و نمایی منفی (Negative Exponential) جهت توصیف منحنی رشد در بز مرخز بود. داده­ها مشتمل بر رکوردهای وزن بدن از تولد تا یک­سالگی 5557 راس بزغاله بود که طی سال­های 85 تا 92 از ایستگاه تحقیقات بز مرخز واقع در سنندج جمع­آوری شد. برآورد پارامترهای منحنی رشد A،B،K با استفاده از رویه NLIN برنامه SAS انجام شد و جهت مقایسه مدل­های مختلف به منظور انتخاب بهترین مدل، آماره­های ضریب تبیین تصحیح شده (R2adj)، جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، معیار اطلاعات آکاییک (AIC)، معیار اطلاعات بیزی (BIC) و معیار دوربین-واتسون (DW) محاسبه شد. در کل حیوانات، مدل رشد لجستیک با داشتن بالاترین میزان R2adj و کمترین میزان RMSE، AIC و معیار BIC نسبت به سایر مدل­ها می­تواند بهترین پیش­بینی رشد در بز مرخز را نشان دهد. مدل­های برودی، گومپرتز به ترتیب برای نرها و ماده­ها و مدل لجستیک هم برای تک قلوها و هم برای دوقلوها به عنوان بهترین مدل پیش­بینی رشد انتخاب شد. در همه موارد چه برای کل حیوانات و چه برای نرها، ماده­ها، تک­قلوها و دوقلوها مدل نمایی منفی به عنوان نامناسب­ترین مدل شناخته شد. مدل لجستیک می­تواند بهترین توصیف از روند رشد بز مرخز در محدوده زمانی مشخص را ارائه کند.
 
متن کامل [PDF 1831 kb]   (420 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۹ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۹

فهرست منابع
1. Abegaz, A. and J.B. VAN WYK and J.J. Olivier. 2010. Estimation of genetic and phenotypic parameters of growth curve and their relationship with early growth and productivity in Horro sheep. ArchivTierzucht, 53(1): 85-94. [DOI:10.5194/aab-53-85-2010]
2. Addrizzo, J.R. 1992. Use of goat meat as therapeutic acids in cardiovascular diseases. www.smallstock.info/reference/meat-goat/handbook/health.
3. Bahreini Behzadi, H., A. Aslami Nejad and M. Ebrahim Zadeh. 2010. Estimation of non-liner growth models in growth prediction in Balouchi sheep The 4th Congress on Animal Science. University of Tehran.
4. Ben Hamoudaa, M. and N. Atti. 2011. Comparison of growth curves of lamb fat tail measurements and their relationship with body weight in Babarine sheep. Small Ruminant Research, 95: 120-127. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2010.10.001]
5. Blasco, A. 2001. The Bayesian controversy in Animal Breeding Animal Science. Journal of Animal Science, 79: 2023-2046. [DOI:10.2527/2001.7982023x]
6. Da Silva, L.S.A., A.B. Fraga, F.D.L. Da Silva, P.M.G. Beelen, R.M.D.O. Silva, H. Tonhati, C.D.C. Barros. 2012. Growth curve in Santa Ines sheep. Small Ruminant Research, 105: 182-185. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2011.11.024]
7. Dubeuf, J.P. and J. Boyazoglu. 2009. An international panorama of goat selection and breeds. Livestock Science, 120: 225-231. [DOI:10.1016/j.livsci.2008.07.005]
8. Ebangi, A.L., L.N. Nwakalor and D. Abba. 1996. Factors affecting the birth weight and neonatal mortality of Massa and Fulbe sheep breed in a hot and dry environment, Cameroon. Revue d'Elevage et de Medecine Veterinaire des pays Tropicaux, 49: 349-353.
9. Fitzhugh, Jr.H.A.1976. Analysis of growth curves and strategies for altering their shape Journal of Animal Science, 42: 1036-1051. [DOI:10.2527/jas1976.4241036x]
10. Freitas, A.R. 2005. Curvas de crescimento na produc¸ ão animal. Revista Brasileira Zootecnia, 34: 786-795. [DOI:10.1590/S1516-35982005000300010]
11. Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2015. Modeling the growth curve of Iranian Shall sheep using non-linear growth models. Small Ruminant Research, 130: 60-66. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2015.07.014]
12. Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2015b. Genetic analysis of average daily gains and Kleiber ratios in Moghani sheep. Research on Animal Production, 6(11): 108-119 (In Persian).
13. Gbangboche, A.B., R. Glele-Kakai, S. Salifou, L.G. Albuquerque and P.L. Leroy. 2008. Comparison of non-liner growth models to describe the growth curve in West African Dwarf sheep. Animal, 2(7): 1003-1012. [DOI:10.1017/S1751731108002206]
14. Hosseinpour Mashhadi, M., M. Elahi Torshizi and S. Ehtesham Gharaee. 2017. Description of growth curve in male and female lambs of Baluchi breed by application of nonlinear growth models. Research on Animal Production, 8(15): 155-160 (In Persian). [DOI:10.29252/rap.8.15.155]
15. Keskin, I., B. Dag, V. Sariyel and M. Gokmen. 2009. Estimation of growth curve parameters in Konya Merino sheep. South African Journal Animal Science, 39: 2 pp. [DOI:10.4314/sajas.v39i2.44390]
16. Kum, D., K. Karakus and T. Ozdemir. 2010. The best nonliner function for body weight at early phase of norduz female lambs. Trakia Journal Science, 8(2): 62-67.
17. Malhado, C.H.M., P.L.S. Carneiro, P.R.A.M Affonso, A.A.O. Souza and J.L.R. Sarmento. 2009. Growth curves in Dorper sheep crossed with the local Brazilian breeds, Morada Nova, Rabo Largo and Santa Inês. Small Ruminant Research, 84: 16-21. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2009.04.006]
18. Ozdemir H. and G. Dellal. 2009. Determination of growth curves in young angora goats. Tarim Bilimleri Dergisi, 15(4): 358-362. [DOI:10.1501/Tarimbil_0000001111]
19. Rashidi A., M. Ramezani and R.V. Torshizi. 2006. Genetic parameters estimation for growth traits and fleece weight in Markhoz goats. 8th World congress on Genetics Applied to livestock Production Belo Horizontes Brazil.
20. Waheed, A., M. Sajjad Khan, A. Safdar and M. Sarwar. 2011. Estimation of growth curve parameters in Beetal goats. Archiv Tierzucht, 54(3): 287-296. [DOI:10.5194/aab-54-287-2011]