دوره 8، شماره 18 - ( زمستان 1396 )                   جلد 8 شماره 18 صفحات 47-56 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (672 مشاهده)
این آزمایش برای بررسی اثر محدودیت­ کمی و کیفی خوراک بر آسیت القایی توسط لووتیروکسین در جوجه­های گوشتی سویه تجاری راس 308 به اجرا درآمد. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی یک روزه در قالب یک طرح کاملأ تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار تا سن 42 روزگی پرورش یافتند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1)تیمار شاهد، 2)تیمارشاهد به­ همراه لووتیروکسین، 3)تیمار محدودیت 8 ساعت خوراکدر روز 7 تا 14 روزگی، 4)جیره با نود درصد احتیاجات غذایی سویه ­در سن 14-11 روزگی 5)جیره با نود و پنج درصد احتیاجات غذایی سویه در سن 14-11 روزگی. به‌منظور القاء آسیت در تمامی تیمارها بجز تیمار شاهد از روز25 آزمایش،6/1 میلی­گرم در کیلوگرم جیره هورمون لووتیروکسین استفاده شد. نتایج نشان داد که در پایان دوره وزن بدن پرنده­هایی که تیمارشاهد به­همراه لووتیروکسین و محدودیت 8 ساعت از خوراک را دریافت کرده بودند
به­طور معنی­داری کمتر ازتیمار شاهد بود (05/0
P<). همچنین ضریب تبدیل غذاییدر تیمارهای محدودیت 8 ساعته و نود درصد احتیاجات به­طور معنی‌داری بیشتر از تیمارشاهد بود (05/0P<). محدودیت غذایی تا سطح 95 درصد احتیاجات باعث افزایش
معنی­دار درصد سینه و همچنین محدودیت کمی و کیفی خوراک باعث کاهش وزن چربی محوطه شکمی نسبت به تیمار شاهد شد (05/0
(P<. به­طور کلی نتایج نشان داد که محدودیت 8 ساعته محدودیت غذایی بسیار شدیدتری نسبت به محدودیت‌های غذایی 90 و  95 درصد احتیاجات غذایی می­باشد و رشد جبرانی در پرندگان این تیمار کمتر از تیمارهای دیگر بود.
متن کامل [PDF 721 kb]   (333 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي