دوره 8، شماره 17 - ( پاییز 1396 )                   جلد 8 شماره 17 صفحات 115-121 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


چکیده:   (915 مشاهده)
     این پژوهش به منظور شناسایی چند شکلی­های آللی در چهار جایگاه­ ژنی PEPCK-C در سویه­های مرغ تجاری گوشتی،
تخم­گذار و مرغ­های مولد از ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی مازندران با استفاده از تکنیک
PCR-RFLP انجام شد. نمونه­های خون به طور تصادفی از 150 قطعه مرغ (هر جمعیت 50 قطعه) جمع­آوری و استخراج DNA با روش نمکی بهینه یافته انجام گرفت. با استفاده از PCR و آغازگرهای اختصاصی در مجموع قطعه­ای با طول 3792 جفت باز از ناحیه 1723- تا اگزون 4 ژن PEPCK-C تکثیر شد. فراوانی آللی در جایگاه RsaI، در جمعیت مرغان بومی مازندران A (33%) و B (67%) و ژنوتیپ AB و BB به ترتیب با فروانی 66 و 34 درصد، در جمعیت مرغ­های گوشتی A (34%) و B (66%) و ژنوتیپ­های AB و BB به ترتیب با فروانی 68 و 32 درصد و در جمعیت مرغ­های تخم‌گذار A (24%) و B (76%) و ژنوتیپ­های AB و BB به ترتیب با فراوانی 48 و 52 درصد مشاهده شد. برای جایگاه BstEII در جمعیت مرغ­های بومی فراوانی آللی A (28%) و B (72%) و سه ژنوتیپ AA، AB و  BBبه ترتیب با فراوانی هر یک 2، 52 و 46 درصد، در جمعیت مرغ­های گوشتی A (19%) و B (81%) ، سه ژنوتیپ AA، AB وBB به ترتیب با فراوانی هر یک 2، 34 و 64 درصد و در جمعیت مرغ­های تخم‌گذار A (59%) و B (41%) ، ژنوتیپ­های AA، AB و BB به ترتیب با فراوانی هر یک 42، 34 و 24 درصد محاسبه شد. فراوانی آللی در جایگاه PstI، در جمعیت مرغ­های بومی مازندران A (43%) و B (57%) و سه ژنوتیپ AA، AB و BB به ترتیب با فراوانی هر یک 16، 54 و 30 درصد، در جمعیت مرغ­های گوشتی A (52%) و B (48%) و سه ژنوتیپ AA، AB و BB به ترتیب با فراوانی هر یک 18، 68 و 14 درصد و در جمعیت مرغ­های تخم‌گذار A و B (50%) و سه ژنوتیپ AA، AB و  BBبه ترتیب با فراوانی هر یک 6، 88 و 6 درصد برآورد شد. نتایج برای جایگاه BstEII (موقعیت 26+ تا 1035+) نشان داد که همه نمونه­ها در سویه­های مختلف الگوی باندی یکسان (ژنوتیپ وحشی BB) دارند. از میان سه SNP شناسایی شده دو SNP در ناحیه پروموتور و یک SNP در ناحیه اینترون 2 واقع شده بود. با توجه به چند شکل بودن و همچنین بزرگ اثر بودن آن بر صفات تولیدی مختلف، مانند تولید تخم مرغ، ضریب تبدیل غذایی و رشد، این جایگاه ژنی می­تواند به عنوان ژن کاندید در مطالعات شناساییQTL  مرتبط به این صفات در صنعت طیور مورد توجه قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: چند شکلی، PEPCK-C، مرغ، PCR-RFLP
متن کامل [PDF 413 kb]   (309 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰

فهرست منابع
1. Cook, J.S., S.L. Weldon, J.P. Garcia-Ruiz and Y. Hod. 1986. Nucleotide sequence of the mRNA encoding the cytosolic form of phosphoenolpyruvate carboxykinase (GTP) from the chicken. National Academy of Science, 83: 7583-7587. [DOI:10.1073/pnas.83.20.7583]
2. Emamgholi Begli, H., S. Zerehdaran, S. Hassani, M. Ali Abbasi and A.R. Khan Ahmadi. 2010. Polymorphism in prolactin and PEPCK-C genes and its association with economic traits in native fowl of Yazd province. Iranian Journal of Biotechnology, 8: 172-177.
3. Garaber, A.J., F.J. Ballard and R.W. Hanson. 1972. In metabolism and the regulation of metabolic processes in mitochondria (Mehlman M.A. and R.W. Hanson, eds) Academic press. New York, 109-135. [DOI:10.1016/B978-0-12-487850-1.50013-0]
4. Hanson, R. and L. Reshef. 1997. Regulation of phosphoenolpyruvate carboxykinase (GTP) gene expression. Annual Review. Journal of Biochemistry, 66: 581-611. [DOI:10.1146/annurev.biochem.66.1.581]
5. Hers, H.G. and L. Hue. 1983. Gluconeogenesis and related aspects of glycolysis. Annual Review. Journal of Biochemistry, 52: 617-53. [DOI:10.1146/annurev.bi.52.070183.003153]
6. Hod, Y., J.S. Cook, S.L. Weldon, J.M. Short, A. Wynshaw-Boris and R.W. Hanson. 1986. Differential expression of the genes for the mitochondrial and cytosolic forms of phosphoenolpyruvate carboxykinase. Annual. New York. Academic. Science, 478: 31-45.
7. Hod, Y., M.F. Utter and R.W. Hanson. 1982. The mitochondrial and cytosolic forms of avian phosphoenolpyruvate are encoded by different messenger RNAS. Journal of Biological Chemistry, 257: 13787-13794.
8. Krebs, H.A. 1972. Essays. Biochem, 8: 1-34.
9. Krebs, H.A. and H.L. Kornberg. 1957. Energy transformations in living matter: a survey. Springer- verlag press, Berlin and Heidelberg GmbH Co. KG, Germany, 273 pp. [DOI:10.1007/978-3-642-86577-0]
10. Lamers, W., R.W. Hanson and H. Meisner. 1982. cAMP stimulates transcription of the gene for the gene for cytosolic Phosphoenolpyruvate carboxykinase in rat liver nuclei. Proceeding of National Academy of Science U.S.A, 79(17): 5137-5141. [DOI:10.1073/pnas.79.17.5137]
11. Miller, S.A., D.D. Dykesand and H.F. Polesky.1988.A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic Acids Research, 16: 1215. [DOI:10.1093/nar/16.3.1215]
12. Nelson, D.L. and M.M. Cox. 2009. Lehninger, Principles of Biochemistry. 5rd edn, 1100 pp.
13. Nordlie, R.C. and H.A. Lardy. 1963. Mammalian liver phosphoenolpyruvate carboxykinase activities. Journal of Biological Chemistry, 238: 2259-2265.
14. OmraniBidi, J., M. Alipanah, A. Torkamanzehi, S.A. Hoseini and M.R. Nasiri. 2011. Polymorphism in the PEPCK-C gene of sistan and baluchestan native chicken breeds. Genetics-novin, 4: 39-46 (In Persian).
15. Panserat, S., E. Plagnes-Yuan, J. Breaue and S. KAushik. 2001. Hepatic phosphoenolpyruvate carboxykinase gene expression is not repressed by dietary carbohydrates in rainbow trout. The Journal of Experimental Biology, 204: 359-365.
16. Parsanejad, R., A. Torkamanzehi, D. Zadworny and U. Kuhnlein. 2003. Alleles of cytosolic Phospho-enolpyruvate carboxy-kinase: trait association and interaction with mitochondrial PEPCK in a strain of white leghorn chickens. Journal of Poultry Science, 82: 1708 -1715. [DOI:10.1093/ps/82.11.1708]
17. Parsanejad, R., D. Zadworny and U. Kuhnlein. 2002. Genetic variability of the cytosolic Phospho-enolpyruvate carboxy-kinase gene in White Leghorn chickens. Journal of Poultry Science, 81: 1668-1670. [DOI:10.1093/ps/81.11.1668]
18. Sato, A., H. Takahashi, K. Konishi, T. Suzuki and H. Kochi. 1997. Nucleotide sequence of the promoter region of chicken cytosolic phosphoenol- pyruvate carboxykinase gene. Journal of Biochemistry, 121: 711-716. [DOI:10.1093/oxfordjournals.jbchem.a021644]
19. Savon, S., P. Hakimi and R.W. Hanson. 1993. Expression of the genes for the mitochondrial and cytosolic forms of phosphoenolpyruvate carboxykinase in avian liver during development. Journal of Biological Neonate, 64(1): 62-68. [DOI:10.1159/000243972]
20. Shrago, E., H.A. Lardy, R.C. Nordlie and D.O. Foster. 1963. Metabolic and Hormonal Control of Phosphoenolpyruvate Carboxykinase and Malic Enzyme in Rat liver. Journal of Biological Chemistry, 238(10): 3188-3192.
21. Soling, H.D. and J. Kleineke. 1976. In Gluconeogenesis: Its regulation in mammalian species (R.W. Hanson and M.A. Mehlman, Eds.). wiiey, New York, pp: 369-462.
22. Utter, M.F. and K. Kurahashi. 1954. Purification of Oxalacetic Carboxylase from Chicken Liver. Journal of Biological Chemistry, 207: 787-802.
23. Watford, M., Y. Hod, Y.B. Chiao, M.F. Uttert and R.W. Hanson. 1981. The unique role of the kidney in gluconeogenesis in the chicken. Journal of Biological Chemistry, 256: 10023-10027.
24. Weldon, S.L., A. Rendo, A.S. Mathias, Y. Hod P.A. kalonick, S. Sanon and R.W. Hanson. 1990. Mitochondrial phosphoenolpyruvate carboxykinase form the chicken: comparison of the cDNA and protein sequences whit the cytosolic isozyme. Journal of Biological Chemistry, 265: 7308-7317.