دوره 8، شماره 17 - ( پاییز 1396 )                   جلد 8 شماره 17 صفحات 149-156 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Patiabadi Z, Savar Sofla S, Varkoohi S. Estimation of (co) Variance Components for Growth Traits of Shall Sheep using Different Animal Models . rap. 2018; 8 (17) :149-156
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-859-fa.html
پتی آبادی زهرا، ساور سفلی سیما، ورکوهی شیدا. برآورد مولفه های واریانس- کوواریانس صفات رشد گوسفندان نژاد شال با استفاده از مدل های حیوانی مختلف . پژوهشهاي توليدات دامي. 1396; 8 (17) :149-156

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-859-fa.html


چکیده:   (708 مشاهده)
هدف از انجام این پژوهش، بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی وزن بدن بره­های نژاد شال در سنین مختلف بود. به این منظور رکوردهای مربوط به صفات رشد 6692 رأس بره حاصل از 195رأس قوچ و 1288 رأس میش استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل وزن­های تولد (6690 رکورد)، سه (6654 رکورد)، شش (6662 رکورد)،  نه ( 6599 رکورد) و دوازده (6528 رکورد) ماهگی بودند که طی سال­های 1376 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند شال واقع در استان قزوین
جمع­آوری شده بود. برای بررسی معنی­داری عوامل ثابت مؤثر بر این صفات از نرم‌افزار
SAS  نسخه 2/9 استفاده گردید. همچنین با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده نرم‌افزار WOMBAT، پارامترهای ژنتیکی برآورد شدند. وراثت­پذیری مستقیم وزن بدن در سنین مختلف بر اساس مناسب­ترین مدل به ترتیب 02/0±13/0، 05/0±57/0، 05/0±52/0، 04/0±79/0 و 05/0±73/0 برآورد گردید. بیشترین ضریب وراثت­پذیری مادری برای وزن نه ماهگی (02/0±32/0) محاسبه شد. نسبت واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی برای صفات وزن تولد 04/0 برآورد شد. همچنین همبستگی بین ژنتیک افزایشی مستقیم و مادری در تمامی صفات مورد بررسی منفی بدست آمد. اگرچه مقادیر وراثت­پذیری مادری وزن بدن در تمام سنین پایین بدست آمد، اما احتمالا منظور نمودن اثرات مادری در مدل آماری باعث برآورد دقیق­تری از پارامترهای ژنتیکی صفات رشد بدن در تمام سنین خواهد شد.هدف از انجام این پژوهش، بررسی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی وزن بدن بره­های نژاد شال در سنین مختلف بود. به این منظور رکوردهای مربوط به صفات رشد 6692 رأس بره حاصل از 195رأس قوچ و 1288 رأس میش استفاده گردید. صفات مورد مطالعه شامل وزن­های تولد (6690 رکورد)، سه (6654 رکورد)، شش (6662 رکورد)،  نه ( 6599 رکورد) و دوازده (6528 رکورد) ماهگی بودند که طی سال­های 1376 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند شال واقع در استان قزوین
جمع­آوری شده بود. برای بررسی معنی­داری عوامل ثابت مؤثر بر این صفات از نرم‌افزارSAS  نسخه 2/9 استفاده گردید. همچنین با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده نرم‌افزار WOMBAT، پارامترهای ژنتیکی برآورد شدند. وراثت­پذیری مستقیم وزن بدن در سنین مختلف بر اساس مناسب­ترین مدل به ترتیب 02/0±13/0، 05/0±57/0، 05/0±52/0، 04/0±79/0 و 05/0±73/0 برآورد گردید. بیشترین ضریب وراثت­پذیری مادری برای وزن نه ماهگی (02/0±32/0) محاسبه شد. نسبت واریانس محیطی دائمی مادری به واریانس فنوتیپی برای صفات وزن تولد 04/0 برآورد شد. همچنین همبستگی بین ژنتیک افزایشی مستقیم و مادری در تمامی صفات مورد بررسی منفی بدست آمد. اگرچه مقادیر وراثت­پذیری مادری وزن بدن در تمام سنین پایین بدست آمد، اما احتمالا منظور نمودن اثرات مادری در مدل آماری باعث برآورد دقیق­تری از پارامترهای ژنتیکی صفات رشد بدن در تمام سنین خواهد شد.
متن کامل [PDF 442 kb]   (228 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي

فهرست منابع
1. Abbasi, M.A., R. AbdollahiArpanahi, A. Maghsoudi, R. VaezTorshizi, and A. NejatiJavaremi. 2012. Evaluation of models for estimation of genetic parameters and maternal effects for early growth traits of Iranian Baluchi sheep. Small Ruminant Research, 104: 62-69. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2011.10.003]
2. Akaike, H. 1974. A new look at the statistical model identification. IEEE Trans. Automat. Contry, 19: 716-723. [DOI:10.1109/TAC.1974.1100705]
3. Azizi, P., M. Ali, M. Moradi and H. Moghbeli. 2012. Estimate parameters and genetic trend of pre-weaning traits in Zol sheep. Review of Animal and Poultry Researchs, 2(4): 71-80 (In Persian).
4. Badenhorst, M.A., J.J. Olivier,S.J. Schoeman and G.J. Delport. 1991. Investigation of selection criteria for Afrino sheep. Genetic parameters of growth and wool traits. South African Journal of Animal Science, 21: 162-165.
5. Bahreini Behzadi, M.R., F.E. Shahroudi and L.D. Van Vleck. 2007. Estimates of genetic parameters for growth traits in Kermani sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics, 124: 296-301. [DOI:10.1111/j.1439-0388.2007.00672.x]
6. Baneh, H., E. Hashemi, M. Abbasi, F. Ghaforicasbi and B. Soleimani. 2011. The study of genetic and phenotypic parameters for some of growth traits in Ghezel sheep. Congress fourth animal science. Tehran University, 3384-3388 (In Persian).
7. Bayeri yar, M., J. Shoja, A. Farahani, E. Rafat and S. Alijani. 2010. The study of genetic parameters the some of growth traits Moghani sheep. Congress fourth animal science. Tehran University, 3603-3606 (In Persian).
8. Beigi nasiri, M.T., M.R. Forozanmehr and A. Ahmadi. 2004. The study of genetic parameters the some of growth traits Kordi in Khorasan north. Agricultural Research Periodical, 1: 37-48 (In Persian).
9. Bergh, L., M.M. Scholtz and G.I. Erasmus. 1992. Identification and assessment of the best animals: the Kleiber ratio (growth rate/metabolic) as a criterion for beef cattle. Proceedings of Association for the Advancement of Animal Breeding and Genetics, 10: 338-340.
10. Dixit, S.P., J.S. Dhillonand G. Singh. 2001. Genetic and non-genetic parameters for growth traits of Bharat Merino lambs. Small Ruminant Research, 42: 101-104. [DOI:10.1016/S0921-4488(01)00231-0]
11. Duguma, G., S.J. Schoeman, S.W.P. Cloete and G.F. Jordaan. 2002. Genetic parameter of early growth traits in the Tygerhoek meriniflock. African Journal of Animal Science, 32(2): 66-70.
12. Fogarty, N.M. 1995. Genetic parameters for live weight, fat and muscle measurements, wool production and reproduction in sheep: A review. Animal Breeding Abstracts, 63: 101-143.
13. Ghfouri Kesbi, F., M. Eskandarinasab and A. Hassanabadi. 2007. Estimation of genetic parameters for lamb weight at various ages in Mehraban sheep. Italian Journal of Animal Science, 7: 95-103. [DOI:10.4081/ijas.2008.95]
14. Jalil-Sarghale, A., M. Kholghi, A. Moradi Shahrebabak, H. Mohamadiand R. Abdollahi-Arpanahi. 2014. Model comparisons and genetic parameter estimates of growth traits in Baluchi sheep. Sloval Journal of Animal Science, 1: 12-18.
15. Jasouri, M., S. Alijani, R. Talebi and A. Hasanzadeh, 2013. Influence of maternal effects on estimation of genetic parameters of growth traits in Ghezel sheep using bayesian via Gibbs sampling technique. Journal of Animal Science Researchs, 24(1): 47-55 (In Persian).
16. Jurado, J.J., A. Alonso and R. Alenda. 1994. Selection response for growth in a Spanish Merino flock. Journal of Animal Science, 72: 1433-1440. [DOI:10.2527/1994.7261433x]
17. Kumar, N. and K.L. Reheja. 1993. Genetic and phenotypic parameters of growth and reproduction in the in UAS strain of sheep estimated by multi trait animal model. Indian Journal of Animal Production, 21: 978-983.
18. Ligda, C., G. Gabriilidis, T. Papadopoulos and A. Georgoudis. 2000. Investigation of direct and maternal genetic effects on birth and weaning weight of Chios lambs. Livestock Production Science, 1: 75-80. [DOI:10.1016/S0301-6226(00)00185-8]
19. Maniatis, N. and G.E. Pollott. 2003. The impact of data structure on genetic (co)variance components of early growth in sheep, estimated using an animal model with maternal effects. Journal of Animal Science, 81: 101-108. [DOI:10.2527/2003.811101x]
20. Maria, G., K. Boldman and L.D. Van Vleck. 1993. Estimates of variances due to direct and maternal effects for growth traits of Romanov sheep. Journal of Animal Science, 4: 845-849. [DOI:10.2527/1993.714845x]
21. Matika, O., J.B. Van Wyk, G.J. Erasmus and R.L. Baker. 2003. Genetic parameter estimates in Sabi sheep. Livestock Production Science, 79: 17-28. [DOI:10.1016/S0301-6226(02)00129-X]
22. Meyer, K. 2011. A program for mixed model analyses by restricted maximum likelihood. User notes available at: http://agbu.Une. Edu. Au/k meyer/ download. Php file= wombat manual. Pdf.
23. Mohamadi, H., M. Moradiand M. Sadeghi. 2010. Estimate genetic, phenotype and Environmental trend of growth traits in Zandi sheep. Modern Genetic, 6(2): 49-57 (In Persian).
24. Mohammadi, Y., A. Rashidi, M.S. Mokhtari and A.K. Esmailizadeh. 2010. Quantitative genetic analysis of growth traits and kleiber ratios in Sanjabi sheep. Small Ruminant Research, 93: 88-93. [DOI:10.1016/j.smallrumres.2010.05.005]
25. Nedayi, A., S. Miraei, A. Shtiani and R.M. Sadeghi. 2010. Estimation of genetic parameters of body weight using random regression model in Sanghsari sheep. In Proceedings of the 4th Congress of Animal Science of Iran. University of Tehran. Iran. 560 (In Persian).
26. Neser, F.W.C., G.J. Erasmus and J.B. Van Wyk. 2001. Genetic parameter estimates for pre-weaning weight traits in Dorper sheep. Small Ruminant Research, 40: 197-202. [DOI:10.1016/S0921-4488(01)00172-9]
27. Pakdel, A., J.A. Arendonk, M. Van, A.L.J. Vereijken and H. Bovenhuis. 2002. Direct and maternal genetic effects for ascites-related traits in broilers. Poultry Science, 81: 1273-1279. [DOI:10.1093/ps/81.9.1273]
28. Pakdel, E., F. Jamshidizad, H. Mirzaee and Y. Mohamadi. 2007. Determine genetic direct and dam effects on growth traits in Kordi sheep. Congress ternary animal science. Ferdosi University, Mashhad, Iran, 24-25 (In Persian).
29. Rashidi, A. 1992. The study of genetic and phenotypic parameters growth traits Moghani sheep. Journal of Agricultural, Iran. 29: 227-235 (In Persian).
30. Robinson, D. 1996. Models which might explain negative correlations between direct and maternal genetic effects. Livestock Production Science, 2: 111-122. [DOI:10.1016/0301-6226(96)00002-4]
31. Safari, E.A., M.E. Talebi, M. Bitaraf and Sh. Aghbal. 2012. Effect inbreeding of breeding value on growth traits in Lori Bakhtiary sheep. Congress National animal science. Ferdosi University, Mashhad, Iran (In Persian).
32. Saghi, D.A. and A.R. Shahdadi. 2015. Genetic and phenotypic analyses of growth traits in Kordi lambs of northern Khorasan province. Journal of Animal and Poultry Researchs, 1: 43-51 (In Persian).
33. Samadi, S., B. Hemati, M. Honarvar and T. Farhosh. 2011. Estimation of (co) variance components for growth traits of Zandi sheep. Journal of Animal Science Researchs, 11: 33-42.
34. Shokrollahi, B. and H. Baneh. 2012. (Co)Variance components and genetic parameters for growth traits in arabi sheep using different animal models. Genetics and Molecular Research, 11: 305-314. [DOI:10.4238/2012.February.8.5]
35. Tosh, J.J. and R.A. Kemp. 1994. Estimation of variance components for lamb weights in three sheep populations. Journal of Animal Science, 72: 1184-1190. [DOI:10.2527/1994.7251184x]
36. Yazdi, M.H., G. Engstrom, A. Nasholm, K. Johansson, H. Jorjani and L.E. Liljedahl. 1997. Genetic parameters for lamb weight at different ages and wool production in Baluchi sheep. Journal of Animal Science, 65: 247-255. [DOI:10.1017/S1357729800016556]
37. Zamani, P. and M. Sefidkhani. 2013. Estimation of genetic, phenotypic and environmental trends for growth traits in Mehraban sheep. Journal of Animal Science Researchs, 24(4): 85-95 (In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb