دوره 9، شماره 19 - ( بهار 1397 )                   جلد 9 شماره 19 صفحات 102-112 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Naderi Y, Gholizadeh M, Madad M. The use of a Bivariate Random Regression Model for Genetic Analysis of Milk Yield in Iranian Native Buffalo . rap. 2018; 9 (19) :102-112
URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-777-fa.html
نادری یوسف، قلی زاده محسن، مدد مصطفی. استفاده از مدل تابعیت تصادفی دو متغیره در تجزیه ژنتیکی صفت شیر گاومیش های بومی ایران . پژوهشهاي توليدات دامي. 1397; 9 (19) :102-112

URL: http://rap.sanru.ac.ir/article-1-777-fa.html


دانشگاه آزاد واحد آستارا
چکیده:   (415 مشاهده)

مدل­ های تابعیت تصادفی دو متغیره برای برآورد اجزای(کو) واریانس رکوردهای روز آزمون تولید شیر در دوره اول و دوم شیردهی گاومیش استفاده شد. داده­ ها شامل 10133 رکورد روز آزمون تولید شیر متعلق به 862 گاومیش در دوره شیردهی اول و 786 گاومیش در دوره شیردهی دوم بودندکه توسط مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشوراز سال 1372 تا 1390 جمع آوری شده بودند. در مدل تجزیه، اثرات ثابت گله-تاریخ روز آزمون(HTD)، سال-فصل (YS) زایش برآزش شدند و سن حیوان در هنگام زایش به ­عنوان متغیر همراه در نظر گرفته شد. اثرات تصادفی مدل شامل اثر ژنتیکی افزایشی، اثر محیطی دائمی و اثرات باقیمانده بودند. اجزای (کو) واریانس مورد نیاز برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مورد مطالعه با روش حداکثر درست نمایی محدود شده (REML) در نرم ­افزارWOMBAT به­ دست آمد. درمدلی با دو دوره زایش، رکوردهای روز آزمون هردوره شیردهی به­ عنوان یک صفت جداگانه در نظر گرفته شد. در دوره شیردهی اول، مقدار وراثت­ پذیری کم تا متوسط (در دامنه­ ای بین 05/0تا 26/0) و با یک الگوی نامنظم برآورد گردید. دردوره شیردهی دوم، مقدار وراثت­ پذیری از 29/0 در روز آزمون اولیه به 31/0 در روز آزمون دوم افزایش یافت؛ سپس با اندکی کاهش در طول دوره شیردهی مجدداً در دو روز آزمون انتهایی روند افزایشی (به­ترتیب 14/0 و 29/0) نشان داد.  دامنه همبستگی ژنتیکی بین روز آزمون اول در دوره شیردهی اول با تمام روز آزمون­ها در دوره شیردهی دوم بین 07/0- تا 73/0+ گزارش شد. وراثت­پذیری رکوردهای روز آزمون تولید شیر در بخش­ های ابتدایی شیردهی برای دوره شیردهی اول و دوم زیاد بود که نشان می­ دهد این صفت می­ تواند در ماه ­های ابتدایی شیردهی به­ عنوان معیار انتخاب در گاومیش های بومی ایران استفاده شود.
 
 

متن کامل [PDF 1423 kb]   (106 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

فهرست منابع
1. Aspilcueta-Borquis, R., A. Tanaka, L. Albuquerque, R. Sesana, L. Seno, A. Bignardi and H. Tonhati. 2007. Genetic parameters estimates for milk, fat and protein yield analyzed by test day models for Murrah buffaloes in Brazil. Proceedings of the 8th World Buffalo Congress, Caserta, Italia, 368-371. [DOI:10.4081/ijas.2007.s2.368]
2. Aspilcueta-Borquis, R.B., F.R. AraujoNeto, F. Baldi, A.B. Bignardi, L.G. Albuquerqueand and H. Tonhati. 2010. Genetic parameters for buffalo milk yield and milk quality traits using Bayesian inference. Journal of Dairy Science, 93: 2195-2201. [DOI:10.3168/jds.2009-2621]
3. Biassus, I.O., J.A. Cobuci, C.N. Costa and P.R.N. Rorato. 2011. Genetic parameters for production traits in primiparous Holstein cows estimated by random regression models. Revista Brasileira Zootecnia Journal, 40: 85-94. [DOI:10.1590/S1516-35982011000100012]
4. Bignardi, A.B., L. Faro, V.L. Cardoso, P.F. Machado and L.G. Albuquerque. 2009. Random regression models to estimate test-day milk yield genetic parameters Holstein cows in Southeastern Brazil. Livestock Production Science, 123: 1-7. [DOI:10.1016/j.livsci.2008.09.021]
5. Brotherstone, S., I.M.S. White and K. Meyer. 2000. Genetic modeling of daily yields using orthogonal polynomials and parametric curves. Animal Science, 70:407-415. [DOI:10.1017/S1357729800051754]
6. Breda, FC., L.G. Albuquerque, R.F. Euclydes, A.B. Bignardi, F.Baldi, R.A. Torres, L.Barbosand and H. Tonhati. 2010. Estimation of genetic paramete rs for milk yield in Murrah buffaloes by Bayesian inference. Journal of Dairy Science, 93: 784-791. [DOI:10.3168/jds.2009-2230]
7. Carvalheira, J.G.V., R.W.Blake, E.J. Pollak, R.L. Quaasand and C.V. Duran-Castro. 1998. Application of an autoregressive process to estimate genetic parameters and breeding values for daily milk yield in a tropical herd of Lucerna cattle and in United States Holsteins herds.Journal of Dairy Science, 81: 2738-2751. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(98)75831-X]
8. Chakraborty, D., S.S. Dhaka, B.L.Pander, A.S. Yadavand and A.Dandapat. 2010. Genetic studies on 305 days and test day milk yield records in Murrah buffaloes. Indian Journal of Animal Science, 80(8): 729-732.
9. Cobuci, J.A., R.F. Euclydes, P.S. Lopes, P.S. Costa, C. Napolis, R.A. Torresand and C.S. Pereira. 2005. Estimation of genetic parameters for test-day milk in Holstein cows using a random regression model. Genetics and Molecular Biology, 28: 75-83. [DOI:10.1590/S1415-47572005000100013]
10. Costa, C.N., C.N.R. Melo, I.U. Pacherand A.F. Freitas. 2008. Genetic parameters for test day milk yield of first lactation Holstein cows estimated by random regression using Legendrepolynomials. Revista Brasileira Zootecnia Journal, 37: 602-608. [DOI:10.1590/S1516-35982008000400003]
11. DeGroot, B.J., J.F. Keown, L.D. Van Vleckand and S.D. Kachman. 2007. Estimates of genetic parameters for Holstein cows for test-day yield traits with a random regression cubic spline model. Genetics and Molecular Research, 6: 434-444.
12. Geetha, E., A.K. Chakravarty and K. Vinaya Kumar. 2007. Estimates of genetie parameters using random regression test day model for first lactation milk yield in Murrah buffaloes. Indian Journal of Animal Sciences, 77(9): 898-901.
13. GhaviHossein-Zade, N., M.M. Adad, A.A. Shadparvar and D. Kianzad. 2012. Anabsorvational Analysis of Secondary Sex ratio, Stillbirth and Birth Weight in Iranian Buffaloes (Bubalus bubalis).Journal of Agriculture Science and Technical, 14: 1477-1484.
14. Hurtado-Lugo, N., M. Ceron-Munoz and A. Gutierrez-Valencia. 2006. Estimacion de parameteros geneticos parala producción de lecheen el díadel control enbufalos de la Costa Atlantica Colombiana. LivestockResearch for Rural Development, 18: 1-6.
15. Jamrozik, J., L.R. Schaeffer and G.B. Jansen. 2000. Approximate accuracies of prediction from random regression models. Livestock Production Science, 66: 85-92. [DOI:10.1016/S0301-6226(00)00158-5]
16. Kettunen, A. and E.A. Mantysaari. 1996. Estimation of genetic parameters for test day milk production at different stages of lactation of Finnish Ayrshire heifers.Journal of Agriculture and Food Sciences, 5: 185-192. [DOI:10.23986/afsci.72734]
17. Kettunen, A., E.A. Mantysaari and I. Stranden. 1997. Analysis of first lactation test day milk yields by random regression model. Proc. Interbull MTG., Vienna, Austrian Interbull Bulletin, 16: 39-42.
18. Lopez-Romero, P., R. Rekaya and M.J. Carabano. 2003. Comparing alternative random regression models to analyze first lactation daily milk yield data in Holstein-Friesian cattle. Live stock Prodoction Science, 82: 81-96.
19. Madad, M., N. GhaviHossein-Zadeh and A.A. Shadparvar. 2013. Estimation of Genetic Para meters of Production and Reproduction Traits in Iranian native buffaloes. Animal production research, 1: 45-52 (In Persian).
20. Madad, M., N. Ghavi Hossein-Zadeh, A.A. Shadparvar and D. Kianzad. 2013a. Random regression models to estimate genetic parameters for test-day milk yield and composition in Iranian buffaloes. Archiv fur Tierzucht, 56: 276-284.
21. Madad, M., N. Ghavi Hossein Zadeh and A.A. Shadparvar. 2013b. Genetic and phenotypic parameters for productive traits in the first three lactations of Khuzestan buffaloes in Iran. ArchivFur Tierzucht, 56: 423-429.
22. Madad, M., N. Ghavi Hossein Zadehand and A.A. Shadparvar. 2016. Estimation of genetic parameters for test day milk yield in Khuzestan buffalo. Pesquisaa gropecuaria brasileira journal, 51(7): 890-897. [DOI:10.1590/S0100-204X2016000700012]
23. Meyer, K. 2007. WOMBAT A tool for mixed model analyses in quantitative genetics by REML. Journal of Zhejiang University Science, 8: 815-821. [DOI:10.1631/jzus.2007.B0815]
24. Misztal, I., T. Strabel, J. Jamrozik, E.A. Mantysaari and T. Meuwissen. 2000. Strategies for estimating the parameters needed for different test-day models. Journal of Dairy Science, 83: 1125-1134. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(00)74978-2]
25. Mourad, K.A.M. and A.S. Khattab. 2009. A comparison between differentselection indices for some productive traits on Egyptian buffaloes. ArchiveTierzucht, 52: 476-484.
26. Naserian, A.A. and B. Saremi. 2007. Water buffaloindustry in Iran. Italian Journal of Animal Sciences, 6: 1404-1405. [DOI:10.4081/ijas.2007.s2.1404]
27. Nephawe, K.A. 2004. Application of random regression models to the genetic evaluation of cow weight in Bonsmara cattle of South Africa. South African Journal of Animal Science, 34: 166-173.
28. Peeva, T. 2002. Genetic improvement of buffaloes in Bulgaria. In: Vale WG, LourencoJunior JB, Ohashi OM (eds.) Proc. 1st Buffalo Symposium of Americas, Belem, Parg, Brazil, 418-420.
29. Pool, M.H., L.L. Jams and T.H. Meuwissen. 2000. Genetic parameters of Legendrepolynomials for first parity lactation curves. Journal of Dairy Science, 83: 2640-2649. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(00)75157-5]
30. Reents, R., J. Jamrozik, L.R. Schaeffer and J.C.M. Dekkers. 1995. Estimation of genetic parameters for test day records of somatic cell score. Journal of Dairy Science, 78: 2847-2857. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(95)76915-6]
31. Rekaya, R., M.J. Carbano and M.A. Toro. 1999. Use of test day yield for the geneticevaluation of production traits in Holstein–Friesian cattle.Livestock Production Science, 57: 203-217. [DOI:10.1016/S0301-6226(98)00181-X]
32. Rosati, A. and L.D. Van Vleck. 2002. Estimation of genetic parameters for milk, fat, protein and mozzarella cheese production for the Italian river buffalo Bubalusbubal is population. Live stock Production Science, 74:185-190. [DOI:10.1016/S0301-6226(01)00293-7]
33. Schaeffer, L.R., J. Jamrozik, G.J. Kistemaker and B.J. Doormaal Van. 2000. Experience with a test day model. Journal of Dairy Science, 83: 1135-1144. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(00)74979-4]
34. Schaeffer, L.R. and J. Jamrozik. 2008. Random regression models: a longitudinal prespective Journal of Animal Breeding and Genetics, 125: 45-146. [DOI:10.1111/j.1439-0388.2008.00748.x]
35. Sesana, R.C., A.B. Bignardi, R.R.A. Borquis, L. Faro, F. Baldi, L.G. Albuquerque and H. Ton hati. 2010. Random regression models to estimate genetic parameters for test day milk yield in Brazilian Murrah buffaloes. Journal of Animal Breeding and Genetics, 127: 369-376. [DOI:10.1111/j.1439-0388.2010.00857.x]
36. Strabel, T. and T. Szwaczkowski. 1997. Additive genetic and permanent environmental varince components for test day milk traits in Black White cattle. Livestock Prodoction Science, 48: 91-98. [DOI:10.1016/S0301-6226(97)00005-5]
37. Strabel, T. and J. Jamrozik. 2006. Genetic analysis of milk production traits of Polish black and white cattle using large scale random regression test day models. Journal of Dairy Science, 89: 3152-3163. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(06)72589-9]
38. Swalve, H.H. 1995. The effect of test day models on the estimation of genetic parameters and breeding values of dairy yield traits. Journal of Dairy Science, 78: 929-938. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(95)76708-X]
39. Tavakolian, J. 2000. An Introduction to Genetic Resources of native Farm Animals. Animal Science Research Institute Karaj, Iran, 451 pp.
40. Tonhati, H., M.F. CernMuoz, J.A. de Oliveira, J.M.C. Duarte, T.P. Furtado and S.P. Tseimazides. 2000. Genetic Parameters of Milk Production, Fat and Protein Contents in Buffalo Milk. Revista Brasileira Zootecnia Journal, 29 (Supplement), 2051-2056 (In Portuguese).
41. Tonhati, H., M.F. Ceron-Munoz, J.A. Oliveira, L. Faro, A.L.F. Lima and L.G. Albuquerque. 2008. Test-day milk yield as a selection criterion for dairy buffaloes (Bubalusbubalis Artiodactyla, Bovidae). Geneticsand Molecular Biology, 31: 674-679. [DOI:10.1590/S1415-47572008000400012]
42. Veerkamp, R.F. and M.E. Goddard. 1998. Covariance function sacross herd production levels for test day records on milk, fat and protein yields. Journal of Dairy Science, 81: 1690-1701. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(98)75736-4]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشهای تولیدات دامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Research On Animal Production(Scientific and Research)

Designed & Developed by : Yektaweb