دوره 2، شماره 3 - ( 2-1390 )                   جلد 2 شماره 3 صفحات 59-68 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (3495 مشاهده)

مطالعه ای به منظور مقایسه سه نوع ترکیب افزودنی رایج از نظر تاثیر بر عملکرد و نیز هزینه تولید گوشت در جوجه های گوشتی انجام گرفت. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار و تعداد 25 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. یک جیره پایه ذرت- کنجاله سویا بر اساس راهنمای پرورش سویه راس 308 تنظیم شده و پروبیوتیک پری مالاک، پری بیوتیک فرماکتو و پودر سیر به جیره اضافه گردیدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره شاهد بدون افزودنی، 2- جیره شاهد + 
پری بیوتیک فرمکتو در سطح 3/0 درصد، 3- جیره شاهد + پروبیوتیک پری مالاک در سطح 3/0 درصد و 4- جیره شاهد + پودر سیر در سطح 1 درصد جوجه ها طی دوره ی آغازین (1 تا 10 روزگی) با یک جیره بر پایه ذرت و کنجاله ی سویا و فاقد مواد افزودنی تغذیه و طی دوره ی رشد (11 تا 28 روزگی) و پایانی (29 تا 42 روزگی) با جیره های آزمایشی حاوی مواد افزودنی تغذیه شدند. جیره حاوی پری بیوتیک فرماکتو باعث بهبود معنی دار در افزایش وزن روزانه در مقایسه با سایر مواد افزودنی و نیز تیمار شاهد شد. طی دوره رشد جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی پودر سیر خوراک بیشتری نسبت به سایر تیمارها مصرف نمودند اما طی دوره پایانی تنها تفاوت معنی دار مربوط به تیمار مصرف کننده پری بیوتیک فرماکتو بود که بطور معنی داری مصرف خوراک کمتری نسبت به سایر تیمارها داشت (5/0P<). بهترین ضریب تبدیل غذایی طی دوره رشد و نیز پایانی مربوط به تیمارهای حاوی پروبیوتیک و پری بیوتیک بود. مقایسه اقتصادی قیمت تمام شده هر کیلوگرم افزایش وزن تولیدی نشان دهنده افزایش قیمت هر کیلوگرم گوشت تولیدی طی دوره رشد در تیمارهای حاوی پودر سیر و پروبیوتیک پریمالاک و کاهش آن در تیمار حاوی پری بیوتیک فرماکتو در مقایسه با تیمار شاهد بود.

متن کامل [PDF 1010 kb]   (1013 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي